10reacties

Roer moet om in Cacaofabriek


Kunstenaarsinitiatief De Nederlandsche Cacaofabriek moet meer lokaal draagvlak krijgen maar ook experimenten en kwaliteit niet schuwen. Dat bleek uit een bijeenkomst gisteravond waarvoor alle circa 70 Helmondse beeldende kunstenaars waren uitgenodigd. De toekomst van de Cacaofabriek staat al langer ter discussie maar is nu extra actueel vanwege de plannen voor een culturele hotspot op Suytkade.
Naast de Cacaofabriek moet onder meer nieuwbouw voor jongerencentrum Lakei (voorheen Plato) komen, 2 zalen voor het Filmhuis en woon-werkruimtes voor kunstenaars. In die laatste is uitdrukkelijk ook plaats voor vormgevers, webbouwers en andere nieuwe creatievelingen. Bij de geplande nieuwbouw blijft het hoofdpand van de Cacaofabriek aan de Engelseweg bewaard, ook omdat dit 'n monument is.
Zoals het er nu uitziet, gaat de Cacaofabriek tijdens de verbouwing en nieuwbouw vanaf volgend jaar 2 jaar dicht. Helmondse kunstenaars zien dit vooral als een kans om een nieuwe start te maken. Daarbij gaat het niet alleen om plaats en functie van de expositieruimte maar ook om met een nieuwe organisatievorm en een nieuw bestuur zowel de gewone Helmonder als de beeldende kunstenaars beter te bereiken. "Mensen en zielen bij elkaar brengen in een laagdrempelige en meer naar buiten gerichte ontmoetingsplek," zoals 1 van de aanwezigen de discussie samenvatte.
De resultaten van de discussie moeten uitmonden in een rapport met plannen en aanbevelingen dat Esther Didden in opdracht van de gemeente aan het opstellen is. Didden was onder meer in Helmond actief voor de tentoonstellingen in de Hermitage op de markt. De bijeenkomst van donderdagavond is 1 van manieren waarop zij plannen, ideeën en wensen in Helmond peilt. Met bestuur en medewerkers van de Cacaofabriek en andere 'spelers' in het culturele veld is en wordt ook overlegd.
Didden beloofde de verzamelde kunstenaars om ook in het verdere verloop van de plannen de vinger aan de pols te houden om een maximaal draagvlak voor een nieuwe Cacaofabriek te krijgen. Want dat het roer om moet in het intussen ruim 15 jaar bestaande Cacaofabriek, daarover waren alle aanwezigen het eens.

Afgevoerd van de voorpagina
10 reacties
Reageer

Onderstaande mail was een reactie op de uitnodiging voor de bijeenkomst welke, naar ik vernomen heb, is voorgelezen.

Hallo Esther,

Mijn naam is Reggie Voigtländer, kunstenaar en ik ontving onlangs een
uitnodiging voor een bijeenkomst om van gedachten te wisselen over De
Nederlandsche Cacaofabriek. Ik ben nauw betrokken geweest bij oprichting
en realisatie van het initiatief en jaren lang werkzaam geweest als o.a.
voorzitter van de expositiewerkgroep.

Mijn eerste reactie was die van verbazing; Hoe kan en wil een gemeente de
visie voor een kunstenaarsinitiatief bepalen en waarom allerlei mensen
erbij betrekken, buiten de context van het initiatief zelf en de Helmondse
kunstenaars eraan verbonden? En wat is dat, 'het culturele veld'? Is dat
het politieke draagvlak uitgedrukt in bezoekersaantallen en omzetcijfers?

Voordat De Nederlandsche Cacaofabriek opgericht werd, was er helemaal geen
sprake van een kunstbeleid binnen Helmond, laat staan een visie. Het is
dit initiatief geweest dat een beleid in deze naar de gemeente toe heeft
geformuleerd, waardoor überhaubt pas een kunstklimaat mogelijk werd.
Daarnaast geeft het initiatief kunstenaars van binnen en buiten de stad de
mogelijkheid tot experiment, samenwerkingsverbanden, interactie en
presentatie binnen een professionele sfeer, waarvan bezoekers (
kunstenaars of niet ) van binnen en buiten Helmond kunnen genieten en van
gedachten kunnen wisselen.

Het kan niet zo zijn dat De Nederlandche Cacaofabriek dienstbaar moet zijn
aan allerlei creatievelingen. Ik vrees dat op deze manier, met de nieuwe
plannen voor een een cuturele hotspot (vanaf de oprichting idee en beleid
van De Nederlandche Cacaofabriek!) deze in haar bestaan bedreigd wordt.
Wanneer mensen geïnteresseerd zijn in het beleid van het
kunstenaarsinitiatief en/of zelf waardevolle ideëen ( aansluitend bij een
professionele kunstwereld ) willen delen en verwezenlijken, staat het hen
vrij dit kenbaar te maken bij het initiatief zelf.

Het initiatief heeft binnen de geplande hotspot enkel de kans nog
professioneler en aantrekkelijker te worden, wanneer het gesteund wordt in
haar locatie, d.w.z. een lage huur; een symbolisch bedrag wellicht.

Ik las dit citaat van Thorbecke:

"Ik zal niet zeggen dat ik geen belang stel in kunst, maar het is geen
zaak van de Regering; de Regering is geen oordelaar van wetenschap en
kunst..."

...idem dito m.b.t. het gemeentebestuur van Helmond en
kunstenaarsinitiatief De Nederlandsche Cacaofabriek, zou ik zeggen.

Ik betreur dan ook mijn stem niet te kunnen laten horen op geplande
bijeenkomst, aangezien ik al elders verwacht wordt. Daarom zou ik het op
prijs stellen wanneer ook dit schrijven binnen het gebeuren een plaats kan
krijgen, mogelijk voorgelezen.

Met vriendelijke groet, Reggie Voigtländer.

Aan de leden van raad en B&W
van de gemeente Helmond
Postbus 950
5700 AZ Helmond
Helmond, 3 november 2009

Betreft: van Cacaofabriek naar 'industrieel themapark-plus'

Geachte leden van raad en college,

De voormalige cacaofabriek aan de Engelseweg/KanaaldijkZO is wat Helder Helmond betreft dé ideale lokatie voor het geplande industrieel themapark. Met name omdat het in een van de oksels ligt van de industriële kruising van spoor en kanaal! Eveneens vlabij het centraal station gelegen. Ook de historische kraanbaan zou er wellicht bij betrokken kunnen worden. Een welhaast betere lokatie is niet denkbaar én niet zo voorhanden!
Wél stellen wij voor deze culturele hotspot te verbreden met o.a. de nieuwe plek voor het Filmhuis, mét minimaal 2 en wellicht zelfs 3 zalen; die tevens te gebruiken zijn voor het museum. De vele vrijwilligers van het Filmhuis zouden dan kunnen bijdragen aan de bemensing van een gezamenlijk museum/Filmhuis-café/restaurant.
Theoretisch zou het óók nog eens aanvullend de nieuwe plek voor een vernieuwd Plato kunnen zijn i.s.m. het Filmhuis; maar nadrukkelijk niet als dé trekker van deze lokatie. Vandaar onze werknaam 'industrieel themapark-plus'. Op deze wijze zou ook de jeugd/jongeren nadrukkelijk betrokken worden bij ons verleden, onze historische identiteit.

Als Helder Helmond willen wij op deze manier de politieke discussie starten wat wij nu willen met de voormalige Cacaofabriek. Want weliswaar ligt er thans een idee om hier louter het nieuwe Plato te realiseren! Maar de vraag is of dit wel de ideale lokatie daarvoor is. V.w.b. bereikbaarheid van en naar het centrum zullen jongeren zich namelijk via de snelste en kortste verbinding bedienen. En dat is de - gevaarlijke! - spoorwegovergang bij de Kanaaldijk en dan langs het kanaal waar geen voetpad ligt! Misschien een goede reden om toch ook eventueel naar een alternatieve, mogelijke betere, lokatie hiervoor te zoeken?

Bijkomend voordeel van onze 'industrieel themapark-plus' optie is in ieder geval dat we zonder tussentijdse opslag, onze historische en monumentale orgels meteen kunnen herhuisvesten.
Kortom daarmee zou de Cacaofabriek met én een museum én het Filmhuis én een jongerencentrum, DE culturele hotspot van Helmond kunnen worden.

Vertrouwende dat u ons voorstel serieus zult overwegen, verblijven wij.
Hoogachtend en met heldere groeten,
Namens leden, bestuur en fractie,

Michael Rieter, fractievoorzitter Helder Helmond.

Michael Rieter

Een paar wellicht goede tips voor Kunstenaarsinitiatief De Nederlandsche Cacaofabriek om wat meer (lokaal) draagvlak te krijgen.
1) Zorg dat jullie naam eens duidelijk op jullie gebouw komt. Nu rijden mensen erlangs zonder te weten dat jullie er zitten. Zonde om zo'n reclamemogelijkheid te laten liggen.
2) Maak eens een goede duidelijke website. Hij zal nu wel kunstzinnig zijn maar kunstzinnig en duidelijk hoeven elkaar niet te bijten hoor.

Kunstenaarsinitiatief De Nederlandsche Cacaofabriek moet meer lokaal draagvlak krijgen maar ook experimenten en kwaliteit niet schuwen. Dat bleek uit een bijeenkomst gisteravond waarvoor alle circa 70 Helmondse beeldende kunstenaars waren uitgenodigd.?

Het draagvlak moet dat komen van18 aanwezigen waar van 3 zich voorstelden geen kunstenaartje te zijn. Waar ben jij mee bezig.

hoi Gabriel aardig dat je me deze weblog
stuurde.

jan bouckaert

Suytkadeplannen moeten in april klaar zijn
De organisaties die mee willen doen aan het cultuurbrandpunt op Suytkade, hebben tot komende april om een bedrijfsplan en meerjaren exploitatie op te stellen. Ze dienen daarbij uit te gaan van door de gemeente op te geven kostendekkende huurprijzen. Het gaat met name om Lakei, het Filmhuis en de stichting Cacaofabriek als grote gebruikers. Daarnaast zijn uitgenodigd de organisaties Art Event, SEM, Helmond Film en Impact. Op grond van deze gegevens gaat de gemeente bepalen of cultuurhoek Suytkade financieel haalbaar is. Dat schrijven burgemeester en wethouders in een brief aan de gemeenteraad.
De deelnemers moeten daarbij uitgaan van een 'structureel gezonde bedrijfsvoering' en laten zien hoe zij zich op de nieuwe locatie willen ontwikkelen. Over subsidies aan de organisaties staat in deze brief geen woord. Wel dat de horecavoorziening in deze opzet niet alleen de drie grote gebruikers kan ondersteunen maar ook een zelfstandige bedrijf kan worden met alle gevolgen voor het financiële reilen en zeilen van de culturele instellingen van dien.
De gemeente heeft haast omdat volgend jaar het plan in uitvoering genomen moet zijn.
Bij het cultuurvierkant Suytkade komen verder ongeveer 55 appartementen in de goedkopere sector (gemiddeld € 200.000). De appartementen zijn speciaal voor gebruikers van de locatie als ondernemers en kunstenaars. Nog helemaal open is de vraag hoe de creatieve economie zich hier kan ontwikkelen met een Helmondse inslag.
Van het hoge afgebrande gebouw kan alleen de gevel bewaard worden. Het lagere U-vormige gebouw (waarin het kunstenaarsinitiatief zit) is behoorlijk aangetast en moet rigoureus opgeknapt worden. De overige bebouwing op het terrein (alles ten zuiden van de Cacaofabriek) wordt in zijn geheel gesloopt. De voorbereiding van de sloop van het hoge gebouw loopt, waarna zo snel mogelijk de omgeving een opknapbeurt krijgt. In 2010 worden de plannen verder uitgewerkt op grond van de nu op te stellen financiële paragrafen. Medio 2011 moet dan het bouwen beginnen.

zijlen....moet zijn zeilen!

@J.E. Mulder:
Dank voor je opmerking, je hebt helemaal gelijk. Iets te snel getypt waardoor die fout waarschijnlijk ontstond. Het is inmiddels verbeterd in die reactie.
Als goedmakertje ;-) hieronder de luchtfoto van de locatie plus begrenzing van de Cacaofabriek e.o./ Noordkop Suytkade (globaal).

Als we nu allemaal een e-mail sturen naar B&W Helmond met Kunst blijft in beweging dan kun ze het zelf doen.
De volgende dag hangt het schilderij scheef, de dag er na wéér. Gelukkig merk je het zelf niet maar de Stichting De Nederlandsche Cacaofabriek blijft in beweging, de muren en wat er op hangt doen mee.
Een schilderij mooi vlak ophangen is niet moeilijk aan de hand van enkele adviezen.

Te beginnen met het ophangsysteem aan de lijst. Vaak is de draad veel te lang of zit niet op de goede hoogte. Een stelregel is: bevestig zeer licht vierende ophangdraad, liefst stalen schilderijdraad, op 1/3 van de hoogte. Als de schroefogen niet achterop de lijst of de spanlatten maar in de binnenzijkanten er van worden gedraaid, komt het schilderij vlakker tegen de muur. Het draad slipt niet los als er een lus wordt gemaakt Bij grote, zware lijsten kan er naar voorbeeld onder met zes ogen worden gewerkt. Dit systeem houdt ook de lijst stevig bij elkaar.

Enkele stukjes schuurpapier achter op
het hout gelijmd voorkomen dat het
schilderij gaat verschuiven. Schijfjes
kurk doen dat ook en zorgen er tevens
voor dat het achter het schilderij kan
ventileren. Als dit allemaal nog niet
helpt kunnen poster buddies of stukjes
piepschuim achterop worden geplakt.
Pech ? Beschadigde hoogglans lijsten zijn soms bij te werken met nagellak in de goede kleur.

Ik kan alleen vanuit mijn persoonlijke ervaring spreken, maar naar mijn idee schort er iets aan de beeldvorming die op lokaal politiek niveau bestaat omtrent de rol die kunst of cultuur moet hebben. De door de gemeente ingestelde 'stadsdichter' is daar een prima voorbeeld van. Er twee Helmondse dichters die landelijk gepubliceerd hebben, ikzelf en van de Waarsenburg, maar beide zijn noch door de gemeente noch door dat 'Literaire Cafe' ooit benaderd voor deze functie. Toen ik er zelf achteraan ging bleek dat ik noch Hans mee mochten doen omdat we niet lokaal in Helmond wonen - alsof het internet gewoon niet bestaat en je tegenwoordig nog ergens moet wonen om op de hoogte te zijn. Ook hier zie je dus: de poezie wordt volstrekt niet serieus genomen en dient alleen als opsmuk om de plaatselijke bevolking iets gezelligs op te dienen, terwijl men op landelijk niveau met de nu gekozen kandidaat volstrekt voor aap staat. Tja, wat moet je daar als dichter mee. Je bestaat schijnbaar alleen als je je lokaal dienstbaar wilt maken aan de helmondse bevolking (lees: de helmondse politiek) die met hun 'jaren vijftig socialisme' elke kunstvorm die niet dienstbaar aan de eigen achterban is in de kiem wil smoren. Kunst of literatuur is voor deze mensen enkel een instrument om het eigen minderwaardigheidscomplex middels symbolische kapitaalvernietiging te compenseren: het is de ultieme wraak van de lokale politieke potentaat die, omdat hij stiekem weet dat hij niets voorstelt, ook alleen dingen die niets voorstellen om zich heen wil zien.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Naam:

Website: