37reacties

Coalitie: SP, CDA, VVD, HA en GroenLinks


De integrale verklaring die SP-fractievoorzitter Erik de Vries vandaag deed uitgaan over de afronding van de informatiefase:

De afgelopen zeven dagen heb ik mij in twee gespreksrondes, met alle in de raad vertegenwoordigde partijen, een beeld gevormd van de politieke situatie na de raadsverkiezingen van 19 maart jl. Het waren zonder uitzondering constructieve gesprekken. De partijen gaven blijk van een groot verantwoordelijkheidsgevoel om te komen tot een goed bestuur van deze stad. Een waardevolle constatering, want de komende vier jaar liggen er belangrijke opgaven op ons te wachten.

Stabiliteit en vernieuwing
Ik heb goed geluisterd naar de verschillende partijen. Zij gaven aan dat deze stad een stabiel bestuur vraagt, waarin ook ruimte is voor vernieuwing. De uitslag van de verkiezingen moet goed doorklinken in de combinatie van partijen. En de nieuwe coalitie moet een stevige inhoudelijke basis hebben.
Ik heb een aantal partijen bereid gevonden om samen een volgende fase in te gaan en te onderzoeken of en hoe zij tot een werkbare coalitie kunnen komen. Dat zijn – naast de SP – het CDA, de VVD, Helmond Aktief en GroenLinks.

Formateur
Deze partijen voeren de komende gesprekken onder leiding van een externe formateur. Dr. Arjan Vliegenthart is bereid gevonden om die taak op zich te nemen. Hij is lid van de Eerste Kamer voor de SP en verbonden aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Vandaag heeft hij een (gezamenlijk) kennismakingsgesprek met vertegenwoordigers van de genoemde partijen.
Natuurlijk is het streven zo snel mogelijk een nieuwe coalitie te vormen, maar snelheid mag niet ten koste gaan van zorgvuldigheid. We nemen de tijd die nodig is om een stabiele coalitie te vormen die kan rekenen op voldoende draagvlak in de nieuwe gemeenteraad van Helmond.

Afgevoerd van de voorpagina
37 reacties
Reageer

Groelinks of Helmond Aktief niet nodig voor de meerderheid, maar het zou wel geweldig zijn als Theo van Mullekom wethouder wordt!

Daar kan ik prima mee leven, ondanks GL. Zo is zowel links, rechts als het midden vertegenwoordigd. Voor ieder wat wils dus.

Niet te geloven dat mijn voorspelling uitkomt. Ben er wel blij mee.

Daar zal iedereen het wel mee eens zijn.
Wel een gewaagde keus van de SP om met gevestigde namen als CDA en VVD te regeren. Ben benieuwd wie er naast de Vries, van Mierlo en Stienen komen te zitten.

Goede combinatie. SP=winnaar, VVD=stabiel, CDA=1tje verlies, Groen Links=stabiel en Helmond Actief=winnaar. Drie nieuwe partijen in een coalitie en de ervaren bestuurders van CDA en VVD erbij. Geen schreeuwers van Helder, SdOh en D66. Die de Vries is een verstandige mens!

SP helpt rechts aan meerderheid in de raad...

Daar zullen hun kiezers blij mee zijn...

Volgende keer SP weer 2 zetels... Ze gooien hun eigen ruiten in...

HA heeft een goede wethouderskandidaat. Berry Smits. Aub geen zingende kapper of een draaikont (Jan)

Kan toch niet, dit. Wat een gepolder, ook nu in Helmond. Daar kun je toch geen beleid op loslaten, heel politiek spectrum is aanwezig. Gelukkig HH gestemd, dan maar oppositie. Nee, je zult op SP gestemd hebben voor bepaalde standpunten, die ze nu weer moeten toegeven in de onderhandelingen.
Het wordt tijd dat het kiessteltsel op de schop gaat. MInder keuzes (3 á 4), dan ben je van dit geneuzel af.

Dit is toch gewoon van de zotte, dat de SP en GroenLinks hier mee voor de dag durven komen. In het college is nu rechts in de meerderheid qua wethouderzetels namelijk:

Rechts: CDA + VVD + HH = 3 of 4 wethouders
Links: SP + GL = 2 of 3 wethouders

Bij een stemming in het college gaat rechts hier altijd winnen.

Ik zou wel eens willen weten hoe de SP dit aan hun eigen achterban kan uitleggen, dat ze over rechts gegaan zijn, terwijl een SP'er informateur was.

Zeer merkwaardig.

@skruwlelik op zaterdag 29 maart 2014 om 00:15:

Hoewel er een grote keuze was bij de gemeenteraadsverkiezingen ben ik wel van mening dat de mensen de gemeenteraad krijgt die ze kiezen. Met minder partijen zal de onvrede ook niet verminderen. Mogelijk dat het makkelijker is om een coalitie te smeden maar de kans dat er ook maar iets veranderd is dan ook uiterst gering. Of er nu iets gaat veranderen zullen we af moeten wachten.

@Sandra op zaterdag 29 maart 2014 om 02:19:

Ik snap niet helemaal hoe je bij de links/rechts verdeling komt. Waarbij ik uitga dat je HA bedoeld ipv HH.

Ben wel benieuwd naar de mogelijke coalitie die jij dan in gedachte hebt.

In ieder geval nooit meer samen met VVD EN CDA. Die kunnen elkaars bloed wel drinken. Bovendien rommelt het bij CDA over positie Stienen
Zo moet je niet aan een coalitie willen beginnen.

@Sandra op zaterdag 29 maart 2014 om 02:19:

Rechts: CDA + VVD + HH = 3 of 4 wethouders
Links: SP + GL = 2 of 3 wethouders

1 CDA-wethouder
1 VVD-wethouder
1 HH wethouder
2 SP wethouders
1 Groelinks wethouder

Dan lij(ei)den de " lamme" de blinde" ;)

Ik snap niet goed waar die HH wethouder vandaan komt in deze berichtjes. Helmond Aktief is toch HA. En wie heeft bepaald dat HA een rechtse partij is?

SP met CDA en VVD omdat ze ervaren zijn betekent ook voortzetting van het oude beleid terwijl het verkiezingsprogramma uitgaat van verandering. Heel benieuwd hoe men omgaat met BZOBbos, verdubbeling N279, wachtlijst Super Sociaal, opheffing nachtopvang daklozen enz. Of gewoon allemaal uit het coalitieakkoord houden? Vrije kwesties! Kunnen VVD, CDA en SDOH-HB gewoon door in de raad. Maar eerlijk is eerlijk het is afwachten!

Lodewijk den Breejen

Veranderen met combi CDA VVD is niet mogelijk. De laatste jaren zijn deze lartiken met niets anders bezig geweest elke transparantie tegen te gaan. De Vfies zou dit ook moeten weten. Maar blijkbaar gaat ook voof hem het pluche boven alles. Nu al!

Na een radiostilte, een bijzonder resultaat.
Ik heb SP gestemd voor verandering en daarmee ook gehoopt - na verkiezingsuitslag - op een links progressieve coalitie voor de komende 4 jaren.
Dit lijkt me nu erg lastig gezien de voorgestelde coalitie.

Je zou de mensen die roepen dat stemmen géén zin heeft, bijna gelijk gaan geven...

Over vier jaar blanco? Wellicht... Ik hoop dat men het tegendeel gaat bewijzen en mijn scepsis teniet wordt gedaan.

Met belangstelling volg ik de reacties op dit topic. Wat ik me vaak afvraag is of reageerders zich wel voldoende realiseren wat er na zo'n verkiezingsdag als 19 maart moet/gaat gebeuren. Daarnaast zoals 'Ad' hierboven al aan 'Sandra' vroeg, maar wat ook geldt voor meer reageerders: Welke mogelijke coalitie(s) zien jullie zelf?

@Frans: In de reacties op het artikel op dit weblog van 19 maart "De (eerste) verkiezingsuitslag" worden ook enkele coalities gesuggereerd.

@Frans op dinsdag 1 april 2014 om 13:33:

Wat mij betreft heb ik liever de PvdA in plaats van Groenlinks en Helmond Aktief. Meer ervaring (Mirjam van der Pijl was ooit al wethouder) en meer stabiel dan de oudjes van Helmond Aktief en de nieuwelingen van Groenlinks.

@Frank op dinsdag 1 april 2014 om 15:50:

Dan had vast weer iemand geroepen wat die verliezers (PvdA) nu te zoeken hebben in het college.
Welke partijen zich stabiel mogen verklaren zullen we echter pas na 4 jaar kunnen vast stellen.

@Sjef Jr op dinsdag 1 april 2014 om 12:23:

Je ziet precies wat een paar stemmen doet. Met 4 stemmen is de SP de grootste. Daarnaast zagen die de 7e zetel aan hun neus voorbij gaan omdat ze zo'n 30 stemmen te kort kwamen en de zetel naar SDOH-HB ging.

Met blanco stemmen, ongeldig stemmen of thuis blijven weet je in ieder geval zeker dat er helemaal niets veranderd. Nu heb je nog een kans dat er een verandering in gang wordt gezet. Ik denk dat we gewoon even moeten wachten wat er komen gaat.

@Ad: Mijn reactie is ietwat suggestief en verwoord mijn beeld van wat ik hoor en zie in mijn omgeving, maar ook op het web.
Mijn stem, was een stem in de hoop op verandering.
Nu vormen het CDA en de VVD opnieuw het grootste 'blok' in de coalitie. Hoeveel 'verandervermogen' is er dan? Louter gebaseerd op aantallen hoofden in de coalitie, en naar mijn huidige optiek, vrij weinig.
...maar misschien zie ik het allemaal te somber in, vandaar mijn hoop op het feit dat het tegendeel wordt bewezen.

@Sjef.Jr
Niet al te beleefd zijn hier. Gewoon zeggen wat je vindt. En je hebt gelijk. De SP gedraagd zich als een natte krant. Veranderen, stabiliteit... gezwets van een partij die zich als bestuurderspartij tracht te profileren. Waar is de tijd gebleven dat ze als (maoïstische) actiegroep ten strijde trokken tegen het grootkapitaal, bestaande productieverhoudingen en de klassenmaatschappij. Nu wordt er gecollaboreerd met de grootste protagonisten van dit systeem.
Hoe willen ze in godsnaam met de VVD als aartsvijand en ideologische tegenpool hun kroonjuwelen (zorgtransities bv) binnenhalen om maar eens wat te noemen.
Tsjonge, tsjonge wat valt die club mij tegen. Salonsocialisten hadden we al. In Helmond kan daar de SP als salonmaoisten worden toegevoegd.

En: hoe 'links' zijn de stemmen op de SP geweest? Hoeveel van die stemmen zouden op een niet deelnemende 'protestpartij' als de PVV uitgebracht zijn als die wel zou hebben deelgenomen in Helmond? In die zin is het dus wel toepasselijk dat de SP met VVD en CDA een college gaat vormen, en wordt daarmee duidelijk dat iedere stem voor 'verandering' een verloren stem gebleken is...

@Kees,

Geldt dat niet voor alle partijen? Mogelijk dat die mensen wel gewoon thuis zijn gebleven? Bij de komende EU verkiezingen zullen we het misschien weten.

@kees op woensdag 2 april 2014 om 09:41:

Is het naïef van mij om te zeggen dat ik niet hoop dat PVV-ers strategisch SP hebben gestemd? (En juist VVD qua rechtse standpunten voor wat betreft 'veiligheid'.) Dat ik hoop dat mensen beseffen dat een stem voor de PVV een stem is voor een Nederlandse politiestaat? Dat diegene die het hardst "minder" roepen, vaak tegelijkertijd een hekel hebben aan - in hun bewoordingen - "wouten"?

Ik gooi een balletje op.
SP Erik de Vries
SP Nathalie van der Zanden
CDA Margreet de Leeuw
GroenLinks Rudi van der Made
P vdA Miriam van der Pijl.

Fatsoenlijk, sociaal en...drie vrouwen.
Volgens wetenschappelijk onderzoek is aangetoond dat grote bedrijven met vrouwen aan de top het best presteren!

En zeg nou eerlijk wat is nou nog rechts of links, geef maar een defenitie.
Rechts niet sociaal? Links geen oog voor economische gevolgen?
Als dat nog je manier van denken is, heb je nog veel in te halen.

En nu maar schieten, maar wel met inhoudelijk argumenten graag!

Leny van Muijen

@Leny
Volgens mij kom je met die partijen aan 17 raadszetells, een minderheid dus. Daarnaast zou het de Pvda niet sieren om na zo een tegenslag toch te willen deelnemen aan het college. Zou wel heel opportunistisch zijn.
De rest van je betoog kan ik alleen maar onderstrepen.

Roy
Ik probeer een voorzetje te geven voor een denkrichting.
Natuurlijk moet het nog aangevuld worden om tot een werkbare meerderheid te komen.
Er is trouwens een mogelijkheid om geschikte kandidaten te zoeken buiten de politiek, mensen met het juiste profiel en een goede reputtatie.
Ik vertrouw er nog steeds op dat Erik met een goed college komt en zich niet weg laat spelen door de sluwe vossen uit de vorige periode.

Leny van Muijen

Lenie,
ik begrijp je uitgangspunten maar dan misschien toch nog wat tegen voorstellen.
Ik denk dat de SP met Nathalie van der Zanden zelf een kei in huis hebben voor de portefeuille van Margreet de Leeuw. Als het CDA dan toch iemand zou moeten leveren is misschien Pieter van Geel over te halen om weer deze kant op te komen.
Persoonlijk vind ik dat Yvonne van Mierlo deze stad geweldig heeft vertegenwoordigd op economisch gebied en door zou mogen, mits ze het eens worden over de ruit.
Als Erik dan toch een beetje meer links effect aan het college wil geven zou ik eens denken aan een oude rot als Etiënne Hesen. nu griffier te Arnhem.
Misschien op het eerste gezicht vergezocht maar ook wel interessante invalshoeken lijkt me

Roy,
Ik denk ook dat Nathalie een goed wethouder kan zijn.
Maar gelet op de ruime ervaring en integriteit zou ik Margreet zeker in het college houden.
Ik zie in Pieter van Geel ondanks zijn ervaring geen meerwaarde voor het toekomstig college.
Voor Etienne Heese geld voor mij dezelfde rede als voor Pieter, zij komen beide uit het Old Boys netwerk, daar moeten we nu maar eens afstand van nemen!
Een nieuwe frisse wind, kennis van zaken en daar hebben we hem weer ,INTEGRITEIT en TRANSPARANTIE dat is wat we nodig hebben!

Als het klopt wat het ED vandaag schrijft over de voortgang van de onderhandelingen, maar vooral de manier waarop, dan blijkt nu al dat de SP een compliment verdient voor de zuivere rol die zij speelt tijdens het formeren.

Het ziet er eindelijk weer goed uit voor de toekomst van de Helmondse politiek.

Dat is het toch wat we met z'n allen willen, niet alleen een stad met schitterende gebouwen, maar een stadsbestuur waar we trots op kunnen zijn!

Zo zie je maar weer, niets is onmogelijk voor hen die willen.

Het is misschien een beetje voorbarig, we zijn er nog niet, maar de route er naartoe is al zoveel zuiverder dan in jaren in Helmond het geval is geweest!

Leny van Muijen

Ik geef er niks om, als dat stadion er nu maar eens eindelijk komt !!!!!!!!!!!!!!!!!

@ Leny,zag er goed uit. Tot v Aert en zijn tennisclub in AD ter sprake kwam.

@Manuel
De keuze voor de VVD liet al zien dat de Helmondse SP het niet zo nauw neemt met principes en politieke uitgangspunten. Zeer benieuwd of dit ook geldt voor integriteitskwesties....

Manuel
Misschien iemand die een spaak in het wiel wil steken?
Hebben ze vast al eerder geweten.

Charles, VVD en SP vind ik ook niet zo'n logische keuze.
Wel slim van de formateur om de VVD zich op die manier aan collegeafspraak te binden.
Zo ontstaat er een breed draagvlak.

Ik wens Erik veel succes met de laatste loodjes en chapeau voor zo als het tot nu toe gaat.

Leny van Muijen

@Leny

Een groot draagvlak ontstaat pas als de oppositie zich kan vinden in het collegeprogramma dat voorligt. Gezien de verschillen die overbrugd moeten worden door de partijen in de beoogde coalitie zal het wel een pittige kluif zijn om tot een samenhangend programma te komen. Groen Links en Helmond Aktief moeten de rol van cement tussen de stenen op zich nemen, maar ik vraag me af of dat gaat lukken.

Een voordeel: Een flink deel van het beleid van de komende vier jaar zal onvermijdelijk zijn. In dat licht is de uitgestoken hand van de beoogde coalitie misschien ook een poging om niet alleen in het moeras weg te zakken als het mis gaat met de decentralisaties.

Als je het mij vraagt moet de oppositie zich zeer constructief opstellen de komende jaren. Maar dan wel vanuit een gezamenlijke visie hoe het beter en anders zou kunnen dan wat straks door de coalitie voorgesteld wordt. Als er niet gezamenlijk opgetrokken wordt, dan is de kans groot dat er onsamenhangend beleid gaat komen via wisselende meerderheden op punten waar de coalitie het onderling niet eens is. Dat zou niet goed zijn voor Helmond.

Ik ben daarom wel blij met de reactie vanuit de oppositie dat zij gezamenlijk aan tafel willen en niet afzonderlijk. :)

Michiel van Geel

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Naam:

Website: