37reacties

Tilburg opmaat Helmondse BCH2018?


De gemoederen over Brabant Culturele Hoofdstad in 2018 (BCH2018) spelen ook in Helmond steeds hoger op. Nu laat Helder Helmond weten niet blij te zijn dat een Tilburgse commerciële cultureel ondernemer voor Helmond een opmaatproject gaat verzorgen. Een opmaatproject is een voorinvestering voor BCH2018 van een projectonderdeel van internationale allure dat nauw aansluit op de artistieke visie.
Helder Helmond toonde zich tot nu toe een hartstochtelijk voorstander dat Helmond (samen met de 4 andere steden) zich nomineert voor de titel BCH2018. Zij gingen vorig jaar akkoord met de 400.000 euro voor het artistiek plan (bidbook) ter promotie. Met de toezegging dat de in totaal 10 miljoen euro die Helmond zal moeten betalen, weer via projecten in Helmond zal terugkomen was Helder Helmond akkoord.
“Wij hadden dan ook gehoopt, zelfs verwacht!, dat zéker éérst (en door velen misschien ook wel gedacht alleen) Helmondse projecten daarvoor in aanmerking zouden komen. Waarom? Omdat we de komende jaren fors gaan bezuinigen op cultuur en we via BCH2018 weer fors kunnen investeren in, Helmondse!, cultuur” zo laat de fractievoorzitter Michael Rieter weten.
En nu blijkt dus dat een Tilburgse commerciële cultureel ondernemer aan de haal gaat met de eerste gelden. Helder Helmond heeft daarom de volgende vragen gesteld aan cultuurwethouder Jan van den Heuvel.

  1. Waarom is het Helmondse culturele veld niet gekend in het voornemen van de gemeente om een opmaatproject te gaan doen. En waarom zijn zij daar niet bij betrokken?
  2. Wordt hiermee het Helmondse culturele veld gepasseerd?
  3. Waarom is er geen Helmonds project genomen?
  4. Wat zijn de kosten die gaan naar de Tilburgse culturele ondernemer?

Op de weblog begonnen we er ooit over door dit onderwerp aan de huidige 3 Helmondse fractievoorzitters in de Provinciale Staten voor te leggen.
Het feit dat Helmond (als kleinste van de 5 steden) net als de andere 4 steden een bijdrage van 10 miljoen zal moeten bijdragen zat toen al niet lekker. Het recent bekend geworden salaris van 1500 euro per dag voor het werk van Martijn Sanders als artistiek leider van BCH2018 werd ook niet met gejuich ontvangen.

Afgevoerd van de voorpagina
37 reacties
Reageer

Stopt er toch gauw mee, dat wordt nooit iets. Het kost bakken met geld vooraf en er komt een bakje met kleingeld terug. Die 4 ton verlies nu is dan leergeld.

Waarom schrijft men geen referendum uit onder de Helmondse bevolking?
Volgens mij is er GEEN draagvlak onder de bevolking voor het zoveelste prestige-project.

Een beetje vaag van wie dit stukje komt? Helder Helmond, Michael Rieter, Weblog Helmond ??? Lastig dan om ook helder te reageren !!!

@Mien op 27 maart 2012 om 17:28:

Dat was niet onze bedoeling. De weblog van Helmond schreef dit log.

Ik zeg niets, de wijze raad van Helmond heeft gesproken en zich overgegeven.

Hans Gruijters

Helder!

Die mensen zullen heus wel weten wat ze doen. Laat ze toch hun werk doen. Is toch mooi als er iets in de stad gebeurd. Wees blij.

Vergeten:
Ja ik weet dat het veel geld is, maar voor niks gaat de zon op.

Zojuist kregen we het onderstaande persbericht binnen van de gespreksgroep cultuur. Zij organiseren op woensdag 11 april een dialoogavond over Helmond in relatie tot de Culturele Hoofdstad van Europa.
Mooi passend bij dit log en ideaal voor Helmonders die ook daar meningen willen horen en laten horen, denken wij.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Helmond Cult van binnen en van buiten#3:
Met of zonder Culturele Hoofdstad

Op woensdag 11 april vindt in de bibliotheek aan de Watermolenwal de derde van vier dialoogavonden plaats over kunst en cultuur in Helmond. Het initiatief voor de avonden komt van de gespreksgroep cultuur die sinds het verschijnen van de vorige cultuurnota eind 2009 voor optimale uitwisseling tussen veld en beleid ijvert. Iedereen die zich betrokken voelt is weer van harte uitgenodigd. De voorafgaande avonden waren druk bezocht door mensen uit het culturele veld, de politiek en andere geïnteresseerden. Doel van de avonden is om op constructieve wijze van gedachten te wisselen en te komen tot inspirerende inzichten. Ook deze avond wordt weer de moeite waard.

Als uitgangspunt voor de derde gespreksavond nemen we het gegeven dat Helmond met de vier andere B5 steden in 2018 opteert voor de titel Culturele Hoofdstad van Europa. Op 4 april wordt het ‘concept bidbook’ voor de kandidaatstelling gepresenteerd aan statenleden en colleges. Het is een boek vol plannen. Maar wat voor plannen hebben instellingen en initiatieven uit de stad daarnaast nog? " We vragen mensen uit het veld om over hun verrassende projecten te vertellen, of over tot nu toe onderbelichte kanten. Investeren in mensen en hun ideeen zal met of zonder etiket Culturele Hoofdstad een belangrijke stap zijn om Helmond op de (culturele) kaart te zetten." Het presenteren van enkele bijzondere Helmondse plannen koppelen we aan een inspirerende spreker die uit ervaring schetst wat investeren in cultuur betekent voor een stad, in het bijzonder het investeren in de culturele hoofdstad kandidatuur.

Waar: bibliotheek Watermolenwal
Wanneer: 11 april
Aanvang: 20.00 uur

@De weblog van Helmond op 28 maart 2012 om 10:55:

Klopt inmiddels zijn er alweer 3 bijeenkomsten geweest, en voor diegene die er meer over willen weten kom luisteren. Dan weet je in ieder geval wat men bedoelt met cultuur. Cultuur is of zijn niet alleen de kunstenaars,daar horen ook gebouwen, oudheden etc bij.

Helmond heeft dit allemaal, mits ze niet zomaar alles meteen gaan slopen ook daar moet naar gekeken worden. Elke Helmonder kent volgens mij de geschiedenis van zijn stad,kijk maar om je heen hoeveel culturele aspecten en monumenten er nog zijn. Lang leve de cultuur op naar Brabant Culturele stad2018, maar dan wel vanuit de Helmondse cultuur en niet die van Tilburg,wij hebben daar ook de juiste personen voor die in deze stad cultuur op de kaart kunnen zetten.

Hoog bezoek in Helmond voor Culturele Hoofdstad
Aan de vooravond van de politieke besluitvorming in Helmond rondom Eindhoven/Brabant Culturele Hoofdstad 2018 bezoeken de Commissaris van de Koningin (CdK) en de artistiek leider de Helmondse gemeenteraad. Op dinsdagavond 22 mei om 20.00 uur gaan zij in de raadzaal in gesprek met de gemeenteraad. Alle inwoners van Helmond zijn van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn.
De heer Van der Donk (Commissaris van de Koningin) en de heer Sanders (artistiek leider) bezoeken Helmond om de vragen te beantwoorden die er mogelijk nog leven bij de politiek. En om opnieuw het belang van het winnen van een dergelijke titel te benadrukken. Specifieke aandacht zal er zijn voor de betekenis van Culturele Hoofdstad voor Helmond.
In 2018 leveren Nederland en Malta beide een culturele hoofdstad. Aan het rijtje van illustere voorgangers als Antwerpen, Berlijn, Glasgow, Lille, Liverpool, Lissabon, en Madrid wil het college graag ‘Brabant’ toevoegen. Dat willen de Provincie Noord-Brabant en de vier andere grote Brabantse steden ook. In Nederland gaat de strijd tussen Den Haag, Maastricht, Utrecht, Almere, Leeuwarden en Brabant. Om de titel ‘culturele hoofdstad’ te winnen, moeten we een beter plan hebben dan de andere steden en regio
Het college is ervan doordrongen dat juist cultuur een voorwaarde voor welzijn en welvaart is. Ook in tijden dat er bezuinigd moet worden. Investeren in de nominatie voor Culturele Hoofdstad levert in dit geval immers ook daadwerkelijk geld op. Wethouder van den Heuvel: “Culturele Hoofdstad van Europa is goed voor Helmond, omdat het de kans biedt om het culturele fundament in Helmond verder te verstevigen. Kunst en cultuur is van belang voor de verdere ontplooiing van onze stad. Je wordt als stad aantrekkelijker: voor bezoekers, voor nieuwe inwoners en voor ondernemers. 2018BCHE is overigens al goed geweest voor Helmond: het heeft een elan gebracht dat al een verrijking voor het culturele klimaat is.”
De gemeenteraad van Helmond beslist op 26 juni of zij de benodigde financiën wil vrijmaken.

Het biedt de KANS om het culturele fundament van Helmond te verstevigen...
Wat betekent deze kreet in normaal Nederlands, waaruit bestaat het culturele fundament, wat moet er aan verbeterd worden en waarom nu? Een heel mooi nietszeggend 'kijk mij eens interessant doen' statement van de wethouder. Wordt verdorie nou eens concreet! Zolang er nog mensen op een voedselbank zijn aangewezen dien je wat mij betreft als overheid je ogen uit je hoofd te schamen! Leg dan eerst maar een fatsoenlijk bestaansfundament in Helmond neer. Als er bezuinigd moet worden, begin dan bij de bestuurslagen, daar zit veel te veel overhead. Bloedlink kan ik hiervan worden... De inwoners voorop, daarna pas de rest!

@John op 21 mei 2012 om 23:35:

Bijna elke Helmonder met enig verstand snapt dat het lariekoek is dat Helmond culturele hoofdstad moeten worden. Maar zoiets staat nu eenmaal mooi op het CV van de wethouder en levert leuke feestjes voor de politici. Zoets mag wat kosten vinden zij en dus wordt alles uit de kast gehaald om dat binnen te halen.

Wees allemaal maar heel blij dat het 'maar' 10 miljoen is, want was het 30 miljoen geweest die we hadden moeten betalen, hadden ze ook ja gezegd hoor. Want ook zo'n bedrag biedt natuurlijk de KANS om het culturele fundament in Helmond verder te verstevigen. En dat mag wat kosten.

En de discussie gaat maar voort. Wat komen dit "hoog bezoek" doen in Helmond, vlak voordat de eerste beslissingen genomen worden? Inderdaad, het voorstel door de strot van de gemeenteraad duwen. en alle burgers zijn welkom, maar alleen de vragen van de gemeenteraad worden beantwoord. Dat bij een gemeenteraadsvergadering de publieke tribune stil moet zijn snap ik, maar bij dit informele samenzijn? Of is/was het niet zo informeel?
Over de kans is al genoeg gezegd door @John en @Ron. Ik kan er nog een ding aan toevoegen. Als de heer van de Heuvel zich onsterfelijk wil maken in Helmond, dan opent hij morgenvroeg alle gesloten bibliotheekfilialen. Dan is het geen kan dat hij cultuur brengt in Helmond, maar een zekerheid. En voor heel wat minder dan €10 miljoen. Over dat bedrag, de gemeente heeft het niet eens.
Er rest ons iets dan in 2014 goed na te gaan welke partijen voor deze volksverlakkerij zijn. Dan weten we waar we niet op hoeven stemmen. Of komt de CV dan ook daags van te voren om.....

Hans Gruijters

En mijn keyboard is aan vervanging toe, sorry voor de typefouten. En het is de heer van den Heuvel natuurlijk die onsterfelijk kan worden.

Hans Gruijters

De hierboven al gestelde vragen van Helder Helmond nu voorzien van de antwoorden van het College:

Vraag 1: Waarom is het Helmondse culturele veld niet gekend in het voornemen van de gemeente om een opmaatproject te gaan doen en om hen daar bij te betrekken?
Antwoord 1: Het Helmondse culturele veld is gekend. Om invulling te geven aan het programma wordt samen gewerkt met bijvoorbeeld het museum, met Artimond, etc.

Vraag 2: Wordt hiermee het Helmondse culturele veld gepasseerd?
Antwoord 2: Het culturele veld wordt niet gepasseerd. Het project in 2013 is een start van een groeimodel naar 2018. Het veld wordt er bij betrokken en kan op diverse manieren aansluiten.
Het project bestaat uit meerdere onderdelen die allemaal voor Helmond zijn en grotendeel ook door Helmonders uitgevoerd worden. Het onderdeel Quadrant wordt door een Tilburgse kunstenaar uitgevoerd. Vanuit de gedachte van BrabantStad in het algemeen en 2018 Brabant in het bijzonder werden Brabantse kunstenaars op de hoogte gebracht van het initiatief en uitgenodigd hun belangstelling voor het project aan te geven middels het insturen van documentatie. Nadrukkelijk zijn ook de Helmondse kunstenaars hiertoe uitgenodigd.
Uiteindelijk hebben de volgende kunstenaars gereageerd: Rob Moonen, Sjaak Langenberg, Matthijs Bosman (alleen buiten Helmond) en Berthilde van Thiel, Jos van der Donk, Martien van de Berkmortel, Joke Smeulders, Niek van der Heijden en Corry Smolders.
De selectiecommissie (Adviescomissie Beeldende Kunst, een vertegenwoordiger van BKKC en wethouder van den Heuvel) hebben op basis van het documentatiemateriaal een viertal kunstenaars uitgenodigd om een verder voorstel uit te werken:
• Rob Moonen (Tilburg)
• Jacques Langenberg (Den Bosch)
• Niek van der Heijden (Helmond)
• Combinatie Joke Smeulders en Corry Smolders (Helmond)

Vraag 3: Waarom is niet een Helmonds project genomen?
Antwoord 3: De kunstenaars hebben vervolgens een voorstel ingediend en gepresenteerd voor de selectiecommissie. Op basis van de voorstellen en presentaties draagt de commissie Rob Moonen voor. Argumenten waren dat het project aansprekend en toegankelijk is voor een groot publiek, mede door de samenwerking met het Helmondse culturele veld. Ook heeft het de meeste potentie om door te groeien naar 2018 en de verbinding te leggen naar de andere steden.
Wij hebben vervolgens het voorstel van de selectiecommissie overgenomen.

Vraag 4: Wat zijn de kosten die gaan naar de Tilburgse culturele ondernemer?
Antwoord 4: Het project Quadrant heeft in 2013 een totale begroting van € 50.000,-- (of € 100.000,-- indien de raad op 26 juni akkoord gaat met matching door de provincie, dan kan er een uitgebreide variant uitgevoerd worden).
Voor de Tilburgse ondernemer staat honorering van € 16.000,-- geraamd.

Prima keuze Rob Moonen. Ken hemzelf en zijn werk. Rob is iemand die buiten de grenzen kan denken, geengageerd is, toegewijd en de mens in al zijn vaardigheden, beperkingen en complexiteit betrekt bij zijn projecten. Ook Helmonders dus. Succes verzekerd.

Oprichting Stichting Eindhoven/Brabant 2018
Voor de uitvoeringsorganisatie richten de 6 BrabantStad-partners de Stichting Eindhoven/Brabant 2018 op om zodoende slagvaardig te kunnen zijn. Doel van die stichting is het winnen van de titel Culturele Hoofdstad van Europa voor de ontwikkeling en internationale positionering en profilering van BrabantStad.
De salarissen binnen die organisatie zullen onder de Balkenendenorm blijven, zo beloofd de gemeente. Tot bekend wordt of de titel in de wacht wordt gesleept, zullen arbeidsovereenkomsten een looptijd hebben tot uiterlijk 31 december 2014.
Wordt Brabant géén Culturele Hoofdstad dan zijn alleen de kosten die in de bidbookfase werden besteed verloren. Als de stichting dan wordt ontbonden, zal het overgebleven geld teruggaan naar de 6 partners.
Om Brabantstad, in plaats van de gemeente Eindhoven, als hoofdtrekker in de naamgeving op te nemen opnemen, is niet mogelijk. Want dat levert een kandidatuur op die naar alle waarschijnlijkheid om formele redenen niet geaccepteerd zal worden.

Daar zullen Den Bosch - Tilburg - Breda - Helmond blij mee zijn.
In naam geannexeerd door Eindhoven.

Tilburg heeft de rem gezet op deelname aan BCH2018.

Zou Helmond gewoon ook hier een voorbeeld moeten geven en gewoon stoppen met deze plannen. Durf te kiezen.

Op basis van het aantal inwoners van de diverse steden ben ik tot de volgende verdeling gekomen:
Breda: € 10.610.000
Eindhoven: € 13.065.000
Helmond: € 5.350.000
Den Bosch: € 8.510.000
Tilburg: € 12.465.000

Het is dus waanzin dat Helmond ook maar één seconde nadenkt om 10 miljoen euro in de Culturele Hoofdstad te pompen. Het staat in geen enkele verhouding en het zou een schande zijn in deze tijd waarin de Helmondse raad op essentiele zaken bezuinigd, hierin wel gemeenschapsgeld verspild wordt.

BCH 2018

De textiel- en metaalindustrie heeft de stad Helmond groot gemaakt, en videokunstenaar Rob Moonen eert de arbeider in 2018 met een grootse, audiovisuele stadsopera.

Quadrant, de ouverture

De titel Quadrant verwijst naar de vier verschillende delen waarin de Helmondse binnenstad door de kruising van de Zuid- Willemsvaart en de Kasteel Traverse is opgedeeld. Moonen stelt een bijzondere opera samen, voor én met de stad. Met zowel verwijzingen naar het artistiek als het industrieel erfgoed.

Zie ook: http://quadrant2013.tumblr.com/

En, gaat die voorstelling ook door (gratis neem ik aan) als een ander de hoofdprijs wint?

Hans Gruijters

Dat moet je denk ik aan de zon vragen Hans.

@Dan op 5 juni 2012 om 09:22:

Dank voor het uitzoeken, een beter argument is er eigenlijk niet te gevem om het af te blazen.

Durft Helmond, in tegenstelling toch Tilburg en Breda, vanavond wel een duidelijke keuze te maken?

Komt het zien in Boscotondo vanaf 19.30 gecombineerde commissievergadering S, RF en MO&E

De gemeenteraad van Helmond is zojuist akkoord gegaan met deelname aan de nominatie van Brabant Culturele Hoofdstad van Europa in 2018. Met een ruime meerderheid van met 31 stemmen voor en 6 tegen.

Nu maar hopen dat een andere stad mee zegt of dat een andere kandidaat wint, want dit is wel zo ontiegelijk dom.
Klein voordeel is dat we nu wel weten dat de crises nu echt voorbij is als ons gemeentebestuur zo met geld mag smijten.

Ik weet niet waar het over gaat. Maar met de beslissing ben ik het eens.

@Ronald, het missen van de uiteindelijke titel helpt ons niet. die 10 miljoen euro is nodig om ons kandidaat te stellen. Dat heet een bidbook maken. Hadden ze maar een oude catechismus nodig, die heb ik nog wel een liggen.
Het is mij niet duidelijk, ook nooit geweest, hoe dit gefinancierd moet worden. Waar zullen we voor kiezen? Les geven in de open lucht i.p.v. scholen? Minder energie door alle verkeerslichten uit te zetten? De salarissen van B&W en de raadsleden stopzetten? Of gaan we gewoon de belastingen weer verhogen?
Waar kiest u voor? Nergens, want een burger in Helmond mag niet kiezen.

Hans Gruijters

@ Hans Gruijters
Je bent helaas slecht op de hoogte. Het bidbook is al gemaakt. Heeft veel geld gekost maar zeker geen 10 miljoen!
Die 10 miljoen is voor het hele project Culturele Hoofdstad. Die zijn dus pas nodig als Brabant in 2018 daadwerkelijk de titel Culturele Hoofdstad mag gaan dragen.
De komende jaren zullen al diverse evenementen in Helmond plaatsvinden die een stevige link hebben met die titel. We zullen de kansen die deze titel en het meekomende(!) geld optimaal uitbuiten. Je zult nog trots worden op onze stad!

Mirjam van der Pijl

Beste @Mirjam van der Pijl, Het bidbook heeft inderdaad tot nu toe volgens cijfers van de provincie € 2 miljoen gekost. Zoals de heer Tielemans gisteravond al aangaf, is het bidbook zoals het er nu ligt niet akkoord. Blijft dus de vraag wat hier bijkomt.
Uw stelling dat die €10 miljoen pas nodig zijn als Brabant culturele hoofdstad wordt klopt niet, want in die 10 miljoen zit de voorbereidende fase in. dus ook het bidboook. Probleem als zo vaak is, dat men nu een bedrag uittrekt, en dat we over 6 jaar pas weten wat het gekost heeft. En ook dan pas weten wat het eventueel oplevert. Ik deel uw optimisme daarin niet, sprookjes bestaan niet.
En o ja, ik ben al trots op onze stad, wat minder op haar bestuurders. Die maar al te gauw roepen dat iemand slecht op de hoogte is. Deze hele poppenkast wordt niet gedragen door onze bevolking. Als u namens deze bevolking gesproken en gestemd had, was u tegen geweest. Zie alle reacties, hier, in het ED, en, maar dat is moeilijk voor dit bestuur, op straat.

Hans Gruijters

Beste @Hans Gruijters, u heeft gelijk dat er al geld van de beoogde 10 miljoen is uitgegeven. Helmond betaalde aan het maken van het bidbook 400.000,= mee. Ik zal niet met de cijfers haspelen.
De 2 miljoen is door de gezamenlijke partners opgebracht. Ik hoop dat ook u dus niet (meer) met de cijfers zult haspelen. Zeker niet als u wel goed op de hoogte bent.
Het bidbook is nu qua inhoud te mager geacht door velen. Extra, betere, buitengewonere en meer Helmondser projecten betekend niet dat het méér moet kosten. Kan in elk geval niet voor de gemeente.
Wat het kost weten we: als we de titel verdienen kost het Helmond in totaal, inclusief bidbook en projecten in de voorbereidende fase 10 miljoen. wat het oplevert weten we inderdaad niet want glazen bollen bestaan alleen in sprookjes.....
Dat er vanuit Provincie, Rijk en EU geld bij komt is wel zeker. Daar komt zeer waarschijnlijk geld van sponsoren (bedrijven) bij.
Kan allemaal gestoken worden in het verfraaien van de stad, het vermaken van de inwoners, het trekken van toeristen (inkomsten!), het stimuleren van vestiging in Helmond van met name kenniswerkers (inkomsten!) en het creëren van werkgelegenheid (winst op vele fronten!)!

Ik ben blij dat u net als ik trots bent op onze stad en wat daar in gebeurt.
Ik doe, met mijn PvdA-collega's, mijn uiterste best om u ook trots te maken op (PvdA-)bestuurders uit Helmond. We zijn ons er goed van bewust dat dat niet bij iedereen zal lukken en in elk geval niet over ieder onderwerp. Des te meer reden om altijd de belangen van Helmonders als geheel te blijven toetsen. Wordt de stad met zijn inwoners er beter van...
Wij zien in BCH, nu de eisen zijn aangescherpt, kansen voor het overgrote deel van de Helmonders en daarmee voor Helmonders als geheel.

Mirjam van der Pijl

Ik ben ook eens een tijdje lid geweest van de PvdA. Ik ontving heel erg vaak accept-girokaarten. Verder was het opmerkelijk stil.

@Mirjam van der Pijl op 28 juni 2012 om 00:15:

Ook met iets minder overtuiging had je Hans gepiepeld.

@Tejo
Mensen die zoveel betrokkenheid tonen bij hun stad en de mensen uit hun omgeving als jij kunnen een waardevolle bijdrage leveren. Bij de PvdA kun je volop meedoen. Dat is nog eens wat anders dan bij de brievenbus op acceptgiro's te wachten...... We heten je graag welkom als (actief!) lid. dat kan al voor 1,= per maand! zie https://mijn.pvda.nl/web/aanmelden/lid . Het kan ook via mij als je dat liever doet!

Mirjam van der Pijl

Op dit moment is er een mooie tentoonstelling van de Tilburgse kunstenaar Rob Moonen te zien in het Museum van Bommel van Dam in Venlo. The Other Horizon. Zeer de moeite waard. Nog tot 6 januari 2013 te bewonderen.

Altijd goed om ook als Helmonder de horizon te verbreden. Zie ook: http://www.vanbommelvandam.nl/agenda/rob-moonen-the-other-horizon-2/

Rob Moonen gaat in het kader van BCH2018 op voordracht van Gemeente Helmond in 2013 het project Quadrant in Helmond uitvoeren.
Zie ook: http://quadrant2013.tumblr.com/

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Naam:

Website: