23reacties

Waar blijft het geld van de Stadsradio?


Zoals elke gemeente, krijgt ook Helmond geld van ‘Den Haag’ voor haar lokale omroep, Stadsradio Helmond. Dat bedrag wordt vastgesteld naar rato van het aantal aansluitingen, zeg maar huizen, en zou anno 2010 volgens richtlijnen van de organisatie van lokale omroepen moeten uitkomen op zo’n 45.500 euro per jaar. Maar de stadsradio krijgt jaarlijks niet eens de helft. Wat de vraag opwerpt waar de rest van het geld blijft.
Het is geen geoormerkt geld zoals dat heet. Dat betekent dat de gemeente dit rijksgeld in de grote pot kan storten en daar bijvoorbeeld lantaarnpalen van kan kopen. In december 2006 heeft de gemeenteraad besloten tot en met 2010 elk jaar de totale rijkssubsidie, een kleine 25-duizend euro, door te geven aan de omroep. Daarnaast betaalt de gemeente ruim 35-duizend euro per jaar voor het uitzenden van gemeente-tv, de uitzendingen van de gemeente zelf dus.
Intussen is de stad gegroeid en de situatie veranderd. Kanaal Helmond heeft zich gemeld als de televisie-poot van de omroep. Dit televisie-avontuur heeft de Stadsradio echter alleen maar luisteraars gekost en niets opgeleverd. De radio-uitzendingen zijn namelijk niet meer achter de kabelkrant te horen en lokale televisie komt alsmaar niet van de grond. Een weekjournaal moest na 3 maanden alweer stoppen. Alleen als de gemeenteraadsleden zelf op tv mogen, is er opeens wel 7.500 euro voor hun eenmalige televisie-uitzending. Ook plannen voor “gemeenteraad in beeld”, die tienduizenden euro’s per jaar zouden gaan kosten, zijn nog niet echt van tafel.
Intussen zitten we met een Stadsradio Helmond die gedreven wordt door meer dan honderd vrijwilligers maar permanente geldnood heeft. Er is niet eens geld om het gebouw een beetje op te knappen, laat staan voor nieuwe apparatuur. Hoe de geldstromen precies lopen, blijft voor buitenstaanders onduidelijk. Maar het lijkt er verdacht veel op dat Stadsradio Helmond minder krijgt dan ze verdient. Tijd dus voor een nieuwe discussie over de toekomst van de stadsradio? De laatste in de gemeenteraad dateert alweer van 4 december 2006.

Afgevoerd van de voorpagina
23 reacties
Reageer

Waarom moet er nou weer meer geld van de gemeente bij? Juist minder zou ik zeggen. Radiozenders zijn er al genoeg, en t heeft allemaal geen enkel nivo! Stop daarmee, dr luistert toch geen hond en maak van dat geld wat je wel krijgt een echt weekjournaal op TV.

Alsof dat tvjournaal enig niveau had. Dat was pas echt weggegooid geld...

Inderdaad. Subsidies gewoon afschaffen. Allemaal. En laat mensen maar opdraaien voor hun eigen wensen. Mocht je in de minderheid zijn, dan is dat wel jammer, maar helaas. We hebben niets aan kleur en variatie. Het wordt ons maar opgedrongen door een minderheid die te veel tijd te besteden heeft.

Geachte lezers,

Om verwarring te voorkomen: de foto is niet de foto van de schrijver van dit bericht. De foto is van een Dj bij Stadsradio Helmond die geheel los staat van dit bericht.

Jordi Versteegden

Jordi Versteegden

Ja foto van jezelf dus.

jullie geld gaat naar en dat is een vraag ,,a,, naar feestjes vd gemmeenteraad,,b,, naar de onvoorziene uitgaven v,bw,,,,c,,het word verbrast,,???????

Voor de helderheid. Als ik het goed begrijp KRIJGT Helmond vanwege de zendmachtiging van SLOT (stadsradio Helmond) jaarlijks automatisch een bepaald bedrag (rijkssubsidie). En de vraag omdat SLOT daar maar een deel van krijgt, dat SLOT dat ander deel (dat nu door de gemeente voor andere zaken wordt gebruikt) óók zou mogen (moeten?!) krijgen, lijkt mij heel legitiem. Want weliswaar koopt de gemeente zendtijd voor de wekelijkse uitzendingen van GemeenteTV (van eind september tot begin juni) máár het lijkt in mijn ogen nu zo of ze daar het ander deel van de rijkssubsidie voor gebruiken. Iets om uit te zoeken.

Michael Rieter

In hoeverre wil de huidige Helmonder lokale tv en radio?

Door opkomst van alle ontwikkelingen, met name op het internet, heeft de ontvanger keuze genoeg lijkt mij.
Lokale tv en radio was vroeger een belangrijk medium omdat er verder niet veel meer was. Youtube, foto's en blogs op Hyves, de krant digitaal, uitzendiggemist en bijvoorbeeld ook deze weblog vervullen de nieuws-behoefte naar mijn mening ruimschoots.

Als het gaat om andere behoefte dan nieuws, zoals amusumentprogamma's, dan kijkt men wel nationale tv/radio. Financieel gezien is het voor een gemeente onmogelijk om daar tegen te concureren.
Daar zijn we nu toch wel achter hoop ik.

Vergeet bovendien niet dat 50% van alle mensen die in Helmond wonen ook echt geboren is in Helmond. De betrokkenheid met de stad is lang niet meer zo groot als toen. En dat lijkt me niet eens erg. Dat betekent dat de Helmonder het wel goed vind. Dat is een compliment voor de gemeente.

Het enige nut van Stadsradio is nu alleen nog maar om de vrijwilligers aan de gang te houden, en stadstv is puur voor ouwe mensen die geen krant hebben, zodat ze de kabelkrant kunnen lezen.

Is dit 25.000 euro waard?
Aangezien het nut van de omroep lijkt mij dit een typisch voorbeeld van troetelsubsidie.

Bespaar kosten, bespaar de strijd tegen de nieuwe media. Laat die het werk maar voor Helmond doen...

Zo weer 25.000 bespaard!

Beetje kip en het ei verhaal.
Geen kwaliteit op de radio, dat komt door geld gebrek.
Met meer geld, betere kwaliteit. En waar moet dat geld vandaan komen?

@jaap
Jij loopt nu blindelings in het rond te roepen. Jij denkt dat je voor iedereen kunt spreken. Maar jij slaat totaal de plank mis.
Het is vele malen al bewezen dat een lokale radio en tv omroep wel degelijk toegevoegde waarde bied.
Kijk naar lokale omroepen in Gemert,Laarbeek en Someren. Deze omroepen bieden degelijke kwaliteit en wordt breed onder de eigen bevolking geluisterd.

Om een mooi voorbeeld te noemen waar een lokale omroep aan kan voldoen:
Live sport. Al die sporten die in Helmond door iedereen gedaan word, worden netjes allemaal genoemd. Amateurvoetbal live op de radio. Zaalvoetbal al weer kampioen, dat lees je heel klein in de krant en nergens op internet.

Dus jaap dat jij niet luistert wil niet zeggen dat er geen bestaansrecht voor een radio is.

Lokale TV en radio is altijd een toevoeging, maar de grote vraag is of het de moeite (en geld) nog wel waard is.

@ peter
Ik zou zeggen, doe een voorstel bij de radio om een sportprogamma te beginnen, als dit gedaan zou kunnen worden door vrijwilligers zou het een haalbare verbetering kunnen zijn voor de radiozender.

Verder zie ik weinig kansen voor radio/tv.
Wie wel?

@Jaap
Er is wekelijks 4 uur lang sport op de radio.

Dus kom aub met wat sterkere argumenten.

Goede vraag van de weblog: waar komt het geld vandaan en waar gaat het heen?
Laat ik voorop stellen: als 100 vrijwilligers voor zelfs 50.000 euro per jaar nuttig bezig zijn, is dat behoorlijk goedkoop. Het woord 'troetelsubsidies' wil ik dan ook nooit meer horen! Bovendien: waar praten we over? € 1,30 per huis. Dat kun je niet eens subsidie noemen.
Los daarvan: het rijk betaalt niet voor niks een klein deel van het voormalige kijk- en luistergeld voor lokale omroepen. Juist omdat in heel Nederland nog maar (vrijwel) één krantenuitgever bestaat en "Youtube, foto's en blogs op Hyves" enz. bepaald geen vervanger kunnen zijn van een echt nieuwsmedium, is lokale omroep broodnodig. Polarisatie en het wilders-effect ontstaan juist omdat er een overdosis is aan meningen en een tekort aan feiten. Per slot van rekening krijgt een lokale omroep geld om informatie te geven, niet om muziek te draaien.
Daarom stem ik voor een sterke en goede lokale omroep. Hoe professioneler en onafhankelijker, des te beter. Vandaar dat het geen goed idee is als een gemeente zelf voor zendgemachtigde gaat spelen.
Er zijn gemeenten (o.a. Eindhoven) die juist erg veel geld voor hun lokale omroep over hebben. In Helmond willen ze liever geld uitgeven om de raadsvergaderingen op televisie te brengen. Nog slaapverwekkender dan het gelukkig verdwenen weekjournaal.
Maar intussen blijft de vraag onbeantwoord: hoe zit het met de subsidie voor de lokale omroep en waar geeft die het geld aan uit? Misschien dat een of meer raadsleden eens de onderste steen boven kunnen krijgen en de zaak goed op poten (laten) zetten.
Overigens: per 1 januari is de bekostigingsplicht van de gemeenten voor publieke lokale media-instellingen van kracht geworden.
Wie daar meer over wil weten kan eens hier kijken.

Ik heb in '93 en '94 meegewerkt aan sport op zondag op stadsradio Helmond. Elke zondag 4 uur lang. Was heel leuk en goed tot de medewerkers 1 voor 1 iets beters te doen hadden op hun zondag. Uiteindelijk zat ik er alleen met een technicus. Heeft niks met geld te maken maar met inzet en die is onbetaalbaar.
Kijk naar een programma als country time. Draait al jaren alleen omdat de mensen die het maken echte liefhebbers zijn.

Maar in mijn tijd zaten er mensen die stadsradio gebruikten om zich te profileren en gingen toen elders het geld opstrijken dat onder een verantwoordelijke leiding was teruggevloeid naar de omroep. Jammer, nu is het talent weg, de goodwill weg en blijkbaar het geld ook. Het plaatje is eindelijk compleet.

Om technische redenen schijnt bovenstaande link niet te werken. Daarom: knip & plak onderstaande koppeling: http://www.olon.nl/publiekdocs2/onspecial_financiering.pdf

Bovenstaand artikel is vast afkomstig van Gabriel van Neerven, een gefrusteerde 'journalist' die maar niet serieus genomen wordt door professionele mediabedrijven. Schrijft iov de weblog en kan het maar niet verkroppen dat hij onbetaald werk verricht bij Stadsradio Helmond. Het wordt eens tijd dat ze deze meneer bij Stadsradio eruit bonjouren

@joris,

Maak je eigen niet zo belachelijk. Dit is geen frustratie van een persoon, maar van een organisatie. Dit is een roep om meer geld, voor meer kwaliteit te bieden voor de helmonder waar zij recht op hebben.

@Joris:
Dit log is afkomstig van De weblog van Helmond. Dat betekent dat de inhoud door de gehele redactie van 3 personen wordt gedragen en in dit geval ook werd geschreven en gemaakt. De genoemde feiten komen grotendeels uit stukken van de gemeenteraad, de Organisatie van Lokale Omroepen in Nederland en andere openbare bronnen. Mocht in de weergegeven feiten fouten zitten, dan horen we dat graag van je, want de weblog staat ervoor de feiten correct te presenteren.
Overigens wordt de weblog geheel door onbetaalde vrijwilligers gemaakt.

@Jean
Ik ga even verder op jouw verhaal in.

De gemeente raad heeft op advies van B&W zich uitgesproken dat SLOT (de stichting achter de radio en TV) voldoet aan de eisen die de wet stelt aan een lokale omroep. Daarbij heeft SLOT voor de komende 5 jaar opnieuw een zendmachtiging gehad.

Volgens de nieuwe mediawet, moet het college de zorg dragen voor de Financiering. Daarbij mag de gemeenteraad een positief advies brengen.

Nu stel ik het college voor:
Geef Stadsradio Helmond eenmalige een startsubsidie om het pand en daarbij de techniek te verbeteren. In een professionele werkomgeving zal er ook professioneler gewerkt worden, zeker door vrijwilligers.
Stel de jaarlijkse subsidie substantieel naar boven bij. Zorg voor professionele mensen in de organisatie(1 à  2 FTE) en Helmond heeft een hele mooie lokale omroep.

Ter vergelijking:
De gemeente Eindhoven heeft EFM een hoop geld gegeven (exact bedrag ben ik nog aan het uitzoeken, maar volgens betrouwbare bron zou het 1 miljoen kunnen zijn) om alles te professionaliseren. Daarnaast kan zij jaarlijks een flink bedrag aan subsidie opstrijken (volgens diezelfde bron 400.000).

@JP
IK heb het helaas niet voor het zeggen maar zo een constructie als jij voorstelt, zou ik van harte toejuichen. Met dan 3 professionals, een goed bestuur en een stevige programmaraad. En zonder geld over de balk te gooien voor allerlei onbesuisde avonturen!

Beste allemaal,
Zoals Jean Cat het als laatste reactie verteld ben ik het mee eens. Allereerst zou ik het op prijs stellen als er geen schuilnamen worden gebruikt in een degelijke openbare opinie medium. Enfin, Bij Stadsradio Helmond is er meer dan voldoende en professioneel apparatuur aanwezig, maar bij gebrek aan deskundige technici, die ook locatie uitzendingen kunnen verzorgen komt er ook weinig van terecht. En als die er zijn worden die niet of nauwelijks gesteund door het bestuur. En dan doel ik met name over het financiële traject. In mijn geval was er dus een begroting ingediend en goedgekeurd. Achteraf bij de indienen van de declaraties werd de begroting afgekeurd. Dus als er met twee maten gemeten gaat worden zal er nooit een goed programma structuur van de grond komen.Ik heb me daarom passief opgesteld in afwachting van een nieuw daadkrachtig bestuur die met keiharde voorwaarden komen t.a.v. van alle medewerkers. Gelijke monniken gelijke kappen... O'ja mijn geld heb ik nog steeds niet gekregen ca. €250,-
Graag zoeken we kandidaten voor een/meerdere personen met managementkwaliteiten en niet mensen die politiek gebonden zijn. Met vriendelijke groeten, Lesley Kunstt. (mijn naam schrijf ik dus wel)

Lesley Kunstt

@Lesley Kunstt
Weten we in ieder geval waar het geld niet heen gaat. ;-)
Maar ik zou het wel weten als ze mij zoiets flikten. Meteen opstappen en ze lekker blij met hun geld laten zijn. Ik kan me voorstellen dat jij het bestuur graag ziet vertrekken.

vandaag mocht ik weer eens te gast zijn bij onze stedelijke radio. Als oud hoofdredacteur van een anderen locale omroep denk ik enig oordeel te kunnen vellen over de kwaliteit van presentatoren. Op dit hoofdstuk wordt een aanval gedaan op Gabriel van Neerven. Ik was vandaag te gast bij hem en mijn mening: Gabriel gefeliciteerd met je deskundigheid, je objectiviteit die je laat zien in je presentatie. Diegene die jou in het verleden kwalificeerde als slecht en dat je moet verdwijnen, die kan beter m.i. in de spiegel kijken en zich afvragen wie nu kwaliteit heeft. Nogmaals Gabriel alle eer aan jou voor je deskundigheid van presenteren en intervieuwen.

Einde voor stadsradio in Helmond.

De subsidie voor SLOT (Stadsradio Helmond) is door de gemeenteraad van Helmond al toegezegd, maar naar het zich laat aanzien zal SLOT per 1 december geen bestuur meer hebben ........

@Koen:
Jouw reactie is hier deels doorgestreept en voor de rest weggehaald en verplaatst. De reden daarvoor is dat jouw reactie in zijn geheel opgenomen is in een nieuw log getiteld "Einde voor stadsradio in Helmond".

De weblog van Helmond

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Naam:

Website: