10reacties

‘Verdubbeling N279 heeft grote gevolgen’


De provincie heeft afgelopen donderdag het voorlopige plan voor de Ruit om Eindhoven gepresenteerd. Voor Helmond is het belangrijkste dat wordt voorgesteld om een ruime omleiding om Dierdonk aan te leggen en de N279 langs Rijpelberg en Brouwhuis te verdubbelen naar 2*2 rijstroken. De omleiding om Dierdonk is een langgekoesterde wens van de gemeente, waardoor de geluidsoverlast in Dierdonk fors zal verminderen. De verdubbeling van de N279 is echter zeer omstreden.
Uit het verkeersonderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van de gemeenten blijkt dat er in de toekomst geen noodzaak is voor de verdubbeling van de N279 tussen Veghel en Asten. Vanwege de verkeersaanzuigende werking van een verdubbelde weg maken de inwoners van Brouwhuis en Rijpelberg zich ernstig zorgen over extra geluidsoverlast en verslechtering van de luchtkwaliteit. Voor de gemeente heeft de verdubbeling van de N279 financiële gevolgen. Het lokale wegennet aan de oostelijke kant van Helmond kan de toename van het verkeer niet meer aan en moet worden aangepast. De gemeente is verantwoordelijk en de kosten van de benodigde aanpassingen zullen hoog zijn.

De gemeenten hebben met het MRE-onderzoek aangetoond dat de plannen van de provincie voor de Ruit zwaar overtrokken zijn en er alternatieven voor de Ruit zijn. Met het pakket aan alternatieve maatregelen (o.a. aanpassing bestaande infrastructuur in Helmond en Eindhoven, smart mobility maatregelen, beter OV en verbreding van de A67) dat in het MRE-onderzoek wordt geschetst, kunnen veel van de toekomstige bereikbaarheids- en leefbaarheidsproblemen in de regio worden opgelost. Deze alternatieve maatregelen moeten eerst worden uitgevoerd. Pas daarna kan de vraag over de noodzaak van de zeer omstreden oost-westverbinding – die volgens onderzoeken van de provincie de verkeersituatie in Eindhoven en Helmond niet verbetert – echt goed worden beantwoord.

Gedeputeerde Van Heugten verklaarde enige tijd geleden tijdens een bijeenkomst met raadsleden in Eindhoven dat hij geen weg zal aanleggen die de regio niet wil. Daarom is het opmerkelijk dat de gedeputeerde voor een tracé heeft gekozen waar elke direct betrokken gemeente zware problemen mee heeft. Eindhoven, Son en Breugel, Nuenen en Laarbeek willen geen 4-baans oost-westverbinding langs het Wilhelminakanaal, met een brug door het Dommeldal. Dit standpunt wordt door de gemeenten onderbouwd met het MRE-onderzoek, waaruit blijkt dat in de toekomst wellicht slechts een oost-westverbinding met gehalveerde capaciteit van 1*1 rijbaan nodig is. Helmond wilde eerder geen verbreding van de N279 en Veghel is op haar beurt weer teleurgesteld dat de provincie de verbreding van de N279 tussen Veghel en Helmond wil schrappen. De gemeenten (zowel gemeenteraden als Colleges) in de regio dienen zich de komende weken uit te spreken over de provinciale plannen. Waarschijnlijk scharen de meeste gemeenten zich achter het alternatief voor de Ruit dat door het MRE is ontwikkeld. Het gevecht over de Ruit is dus nog lang niet gestreden. De provincie krijgt het heel moeilijk om de Rijkssubsidie van 271 miljoen euro binnen te hengelen als de gemeenten een eigen plan hebben, dat veel meer draagvlak heeft bij omwonenden en maatschappelijke partijen. Ook kan de gereserveerde 145 miljoen euro voor de Ruit door de MRE-gemeenten worden ingetrokken.

Ik ben zeer benieuwd hoe de Helmondse coalitie met de Ruit zal omgaan. In het coalitieakkoord is opgenomen dat Helmond eerst inzet op slimme bereikbaarheidsoplossingen en op de aanpak van lokale knelpunten in de infrastructuur. Pas als maatwerkoplossingen aantoonbaar te weinig effect sorteren voor de interregionale bereikbaarheid komt nieuw asfalt in beeld. Zolang de alternatieven voor de Ruit niet zijn uitgevoerd zouden de coalitiepartijen, met het coalitieakkoord in de hand, de provinciale plannen voor de Ruit dus niet kunnen steunen. Het CDA (de partijgenoten van gedeputeerde Van Heugten) en de VVD (samen 11 zetels) zijn echter wel voorstander van de provinciale plannen voor de Ruit. De SP en GroenLinks (samen 8 zetels) zijn al jaren tegenstander, waardoor de Ruit een moeilijk dossier voor de coalitie is. Gezien de verdeelde coalitie zou de oppositie in de gemeenteraad wel eens kunnen bepalen of Helmond al dan niet instemt met de provinciale plannen. Oppositiepartijen PvdA en D66 (samen 6 zetels) zijn, net als de SP en GroenLinks, al langer fel tegen de provincieplannen voor de Ruit. Onder de lokale partijen lijkt de steun voor de Ruit ook beperkt. De grootste lokale partij SDOH/Helmondse Belangen (5 zetels) nam enkele weken geleden in een opinieartikel in het Eindhovens Dagblad duidelijk stelling, een verbreding van de N279 bij Helmond is niet acceptabel. De twee leden van de nieuwe ouderenpartij hebben eerder ook laten weten tegen de Ruit te zijn evenals Michael Rieter en Henriette Verouden (ex-)Helder Helmond, terwijl oud-Helder Helmond lid Sasha Van Lierop positiever tegenover de Ruit stond dan zijn fractiegenoten. Rondom de verkiezingen heeft Theo van Mullekom van Helmond Aktief (2 zetels) zich tegen verbreding van de N279 uitgesproken. Op 28 oktober bespreekt de Raadscommissie Ruimtelijk Fysiek de provinciale Ruitplannen. Het zal nog spannend worden!

Stijn Smeulders
Fractievoorzitter van de PvdA in Provinciale Staten

Brabant Best Belangrijk
10 reacties
Reageer

@ Stijn
Jezelf ook al afgevraagd wat coalitie partner Helmond Aktief in dit dossier gaat doen. Voor jou nog een vraag voor ons en weet. Theo heeft zich voor de verkeizingen uitgesproken voorinzet A67. Nou hij wordt op z'n wenken bediend. Vanaf het hoge Provinciehuis kan je ook niet alles in de gaten houden! Wat gaat jouw stem in de PS doen? Of wacht jij nog even op de reactie van de minister.Gr. Berry Smits

Ja, Berry de opstelling van van Mullekom zal van doorslaggevend belang zijn.

@berry op maandag 6 oktober 2014 om 16:53:

Kan je mij vertellen wat in hemelsnaam de toegevoegde waarde is van het benoemen van een persoon in dit geval? Je lijkt een beetje op je staart getrapt dat de persoon niet bij naam genoemd wordt. De manier waarop je het brengt is ook erg kinderachtig, het zou je sieren als je gewoon zou zeggen: "Even als toevoeging namens Helmond Aktief: ook Theo stemt *insert antwoord*".

Ik denk trouwens dat een verbreding niet direct nodig zal zijn, laat ze eerst de A67 maar eens goed aanpakken, dat kan al een berg schelen. Ook zou het voor Helmond natuurlijk mooi zijn om op de verbeterde mobiliteit in te zetten in plaats van het toevoegen van meer asfalt, we hebben niet voor niets de Automotive Campus hierheen gehaald. Leg als gemeente een duidelijke vraag neer bij de marktpartijen over wat we nodig hebben aan technology en laat de bedrijven daarop inspelen, we zitten immers niet gebonden aan wat ons reeds aangeboden wordt :)

Edit: Hij wordt wel bij naam genoemd, maar nog de wijze waarop je het brengt siert je niet vind ik persoonlijk :)

@JohanR op maandag 6 oktober 2014 om 20:26:

Vindt dat je het nog netjes brengt, kun je nagaan wat de ware aard van "ons" burgerraadslid is. Tsjong jonge, wat een niveau.

Geachte hr Smits. Wordt het niet eens tijd om ermee te stoppen? Ik wacht uw scheldpartij rustig af. Tip: " Who the fuck is Eric? " hebben we pas gehad.

Het gaat hier om de aanleg van een weg die door Den Haag is geïnitieerd. Ruud van Heugten kreeg de opdracht (zoals dat hoort) dit verder uit te voeren. Wij kunnen wel wat willen maar als men zegt dat de weg er komt dan komt deze er.
Wij mogen blij zijn dat er inspraak is en daarvan hebben wij goed gebruik gemaakt tot nu toe..
Vuilspuiterij is nergens voor nodig.

Voor alle "no-in-my-backyard" lezers, gisterenochtend stonden er lange files op zowel de A67 en A270.
Gevolg veel sluipverkeer door Helmondse en Nuense wijken uit waarnemingen/telefoontjes van diverse bereidwillige bewoners die het zat zijn om dagelijks last te ondervinden van een deugdelijke infrastructurele oplossing, die oa de Ruit zou kunnen bieden.
Den Haag heeft nu na jaren geld ervoor over en kijk nu eens niet verder dan je eigen tuintje/woonbuurt maar durf eens te kiezen voor oplossing .
De Ruit is alleen niet zalig makend maar ook de andere oplossingen van deugdelijk openbaarvervoer ook op buitengebieden en stedelijke omgeving moeten er komen, als je een schakel eruit laat los je nog niets op. Dat zeggen alle rapporten en onderzoeken.

Blijkbaar vergeten we ook even dat als de Ruit er komt we in ieder geval extra natuurgebied voor dagrecreatie behouden BINNEN die ring (zelfs in het Dommeldal) want dat was ook een van de eisen van de provincie, dus geen extra nieuwe kassen en industriegebieden. Een duidelijk negatief voorbeeld is te zien bij Beek en Donk langs de N279

Dus stop met papegaaien en vuilspuiten naar elkaar en bedenk eens hoe we in onze omgeving de overlast en pijn kunnen verdelen.

@karel

Ik heb geen probleem met een weg die dient als terugvaloptie voor als de A67 verstopt raakt. Het probleem met de Ruit echter is dat het de kortere (en dus preferente) route wordt. Het zal snel na aanleg blijken dat 2x 2-baans niet toereikend zal zijn, vanwege de hoeveelheid vrachtverkeer die over de Ruit zal gaan rijden.

De uitkomsten van het verkeersmodel waren reden voor de provincie om de aansluiting niet rechtstreeks op de A50 te zetten, maar op Ekkersrijt. Dit is echter een noodgreep en in de praktijk zal blijken dat Ekkersrijt een obstakel wordt waar het verkeer stil komt te staan. Kun je lekker daar in de file gaan staan...

Michiel van Geel

Het kan niet meer zijn dan voorspellen. Ook een MRE is ongeloofwaardig.
Vooruitdenken/anticiperen is ook niet echt aan de politiek besteed.
Naast de commotie over de verbreding van de N279 lijkt zich niemand zich druk te maken over de verbetering van het openbaar vervoer tussen Helmond en Veghel. Is de reinste aanfluiting. Maffe constructies Hermes/Arriva en de SRE die er niet objectief uitkomt en een liegende provincie die alleen maar blijft roepen dat de concessies hierover gaan.Op 1 september zei deze provincie:
provincie N-Brabant ‏@Brabant 1 sep.
@LindersWilbert Voor info over busverbinding naar Helmond is de provincie niet aan zet. Wij verwijzen u naar https://www.hermes.nl/vragen/120

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Naam:

Website: