Buiten is het 16 graden, binnen zit al 15 jaar 😻

De weblog van Helmond

meer over deze weblog »
Op de weblog kun je over Helmond praten, huilen en lachen.
Alle berichten op onze voorpagina zijn actueel of gaan langer mee dan de waan van de dag. Vrijwel dagelijks plaatsen wij iets nieuws.
Onder elk bericht staan de reacties (inmiddels al 102.454 sinds de start van de weblog in mei 2005) van andere Helmonders. Alleen lezen wat anderen schreven kan, leuker is het natuurlijk als jij ook jouw on-topic (?) reactie geeft.

Brabant Best Belangrijk

6reacties

Donderdag 20 april heeft de stuurgroep N279 een keuze (pdf) gemaakt voor de aanpak van de N279 tussen Veghel en Asten (A67). Omdat de N279 de belangrijkste doorgaande verkeersroute aan de oostzijde van de stad is, heeft Helmond belang bij een goede doorstroming van het verkeer op de N279. De N279 heeft echter ook een groot nadeel, de ligging is verre van ideaal. De weg loopt nu tussen Dierdonk en de rest van de stad door en veroorzaakt ook overlast voor omwonenden in Rijpelberg en Brouwhuis, waar de weg direct tegenaan ligt. Omdat de doorstroming op de N279 slechter wordt en er door toename van het verkeer steeds meer overlast is ontstaan voor omwonenden, bestaat de noodzaak om de weg aan te passen. Lees verder »

6reacties

Afgelopen dinsdag besloot het College van Gedeputeerde Staten van de provincie dat het niet zal bijdragen aan een nachtnetverbinding tussen Helmond en Eindhoven. Ik vind het heel jammer dat Helmond niet wordt aangesloten op het Brabantse nachtnet. Dit is een gemiste kans voor de Helmonders die graag in andere Brabantse steden komen en het prettig vinden om in het weekend ook later op de avond nog met het OV naar huis te reizen. De laatste trein van Eindhoven naar Helmond vertrekt nu om half een en de laatste trein naar Eindhoven zelfs al om een minuut voor twaalf. Dit zijn geen tijden om het OV stil te zetten tussen de twee grote steden in de Brainportregio. Ook past de vroege sluitingstijd van het OV in mijn ogen niet in de ambitie om een Metropoolregio te zijn. Tenslotte is het ook vreemd dat de andere Brabantse grote steden (Eindhoven, Tilburg, Breda, Den Bosch) wel een nachtnet hebben tussen de Brabantse steden onderling en de Randstad. Lees verder »

3reacties

2 januari. Een mooi moment om terug te kijken, maar vooral om eens te beschouwen wat er in 2016 allemaal gaat gebeuren in de Helmondse en Brabantse politiek. Regeren is tenslotte vooruitzien.

Voor de nieuwe coalitie in Helmond was 2015 het belangrijke eerste volle bestuursjaar. In het eerste volledige jaar dient een nieuw bestuur te zaaien om later in de periode te kunnen oogsten. Veel ontwikkeling is er echter niet waar te nemen. Er wordt vooral hervormd en bezuinigd, wat natuurlijk inherent is aan de bezuinigingen die het Rijk aan de gemeenten oplegt. Veel prikkelende voorstellen heeft het college niet gedaan. De zes wethouders zijn degelijk en doen, in tegenstelling tot de vorige colleges, geen vreemde dingen waarmee ze in de problemen komen. De burgemeester is nog het meest kleurrijke collegelid. De manier waarop er door het college werd omgegaan met de bezuiniging op de wijkaccommodaties was zeker onhandig, maar er zijn geen politieke ongelukken gebeurd. Lees verder »

3reacties

Mijn vorige column eindigde met dat ik koffie zou gaan drinken met de informateur, die van alle partijen de coalitievoorkeur verkende. Het was een week na de Statenverkiezingen van 18 maart en het was nog onduidelijk wat er voor coalitie zou komen. Op basis van de verkiezingsuitslag was de verwachting dat de vorige coalitie van VVD, CDA en SP door zou gaan, ook al hadden deze partijen gezamenlijk 2 zetels verloren en maar een minieme meerderheid in Provinciale Staten over. Voor de PvdA leek geen rol weggelegd in het provinciebestuur met een verlies van 3 zetels. Sindsdien is er veel gebeurd. Zoals jullie in de media hebben kunnen volgen, is er eind mei een coalitie gevormd met VVD, SP, D66 en PvdA! Het is voor de PvdA dus niet bij één keer koffiedrinken gebleven, hoewel het daar wel een tijd op leek. Lees verder »

2reacties

De verkiezingen zijn inmiddels alweer ruimschoots een week geleden, tijd om de uitslag te beschouwen en de gevolgen van de verkiezingen te bespreken. Maar allereerst wil ik beginnen met het bedanken van de 1.516 Helmonders die op me hebben gestemd en de 2.108 Helmonders die op de PvdA stemden!

De verkiezingsuitslag was voor de PvdA niet best. In Brabant verloren we drie van onze zeven zetels in Provinciale Staten. Dat doet pijn, verliezen is niet leuk. Zeker niet als je het als partij vier jaar lang goed gedaan hebt in de oppositie in Provinciale Staten en je mooie successen hebt geboekt. Het is duidelijk dat dit voor veruit de meeste kiezers vooral Eerste Kamerverkiezingen waren en kiezers voor of tegen het kabinet hebben gestemd. Dat is voor de PvdA nu vervelend, maar ik weet nog goed dat we in 2006 vanwege het feit dat we landelijk in de oppositie zaten de grootste werden bij de gemeenteraadsverkiezingen in Helmond. Kortom, soms heb je geluk en soms niet. Ondanks dat de PvdA het landelijk moeilijk heeft, bleef de harde kern de partij steunen. Daar ben ik heel blij mee! Lees verder »

10reacties

Nog minder dan twee maanden en dan is het weer zo ver. We mogen naar de stembus. Het klinkt raar. De verkiezingen van 18 maart 2015 zijn misschien wel de belangrijkste verkiezingen in jaren. Het is namelijk nog nooit voorgekomen dat er drie verkiezingen op één dag worden gehouden. De Brabanders brengen op 18 maart tweemaal hun stem uit; voor Provinciale Staten en voor de Waterschapsbesturen. Provinciale Staten kiezen in mei vervolgens de nieuwe Eerste Kamer. Daardoor oefent de kiezer op 18 maart ook indirect invloed uit op de landelijke politiek in Den Haag. De Statenverkiezingen zijn dus indirect ook een populariteitpoll voor het kabinet. De campagne zal dus ook in het teken staan van de landelijke politiek. Lees verder »

1reactie

Stijn Smeulders is gekozen tot lijsttrekker van de PvdA bij de verkiezingen voor Provinciale Staten van Brabant op 18 maart 2015 in Provinciale Staten van Noord-Brabant. Dat werd vanochtend in Tilburg bekend genaakt.
Van 8 tot 16 oktober konden de Brabantse leden van deze partij via internet stemmen op Paul Klaver uit Roosendaal of Stijn Smeulders uit Helmond. 18% (703) Van de leden deed dat, onze  Helmonder kreeg 430 stemmen.
Stijn Smeulders zit sinds 2011 in de Staten en is de huidige PvdA-fractievoorzitter. Deze partij is daarin met 7 leden (van de 55) vertegenwoordigd. In het dagelijks leven is deze 29-jarige Helmonder werkzaam in Den Haag als beleidsmedewerker van de Tweede Kamerfractie van de PvdA. Tot maart was hij behalve Statenlid ook nog burgercommissielid in de Helmondse gemeenteraad.
Sinds februari 2013 is Stijn de weblogcolumnist op de weblog over zaken die in de provincie Noord-Brabant spelen en voor onze stad belangrijk zijn. En daarom feliciteren we Stijn met zijn lijsttrekkerschap.

10reacties

De provincie heeft afgelopen donderdag het voorlopige plan voor de Ruit om Eindhoven gepresenteerd. Voor Helmond is het belangrijkste dat wordt voorgesteld om een ruime omleiding om Dierdonk aan te leggen en de N279 langs Rijpelberg en Brouwhuis te verdubbelen naar 2*2 rijstroken. De omleiding om Dierdonk is een langgekoesterde wens van de gemeente, waardoor de geluidsoverlast in Dierdonk fors zal verminderen. De verdubbeling van de N279 is echter zeer omstreden. Lees verder »

Stijn Smeulders is de nieuwe fractievoorzitter van de PvdA in Provinciale Staten van Noord-Brabant. Stijn Smeulders, de huidige vice-fractievoorzitter dit sinds 2011 in de Staten zit, werd door zijn fractie gekozen als nieuwe fractievoorzitter. “Voor mij een grote eer om fractievoorzitter van de Brabantse PvdA Statenfractie te worden! Heb er zin!” zo laat onze columnist via Twitter weten.
De functie van fractievoorzitter PvdA Brabant was namelijk vrijgekomen. De huidige fractievoorzitter, Henk Leenders, wordt Tweede Kamerlid voor de PvdA. Als eerste opvolger op de kieslijst, volgt hij Kamerlid Mariëtte Hamer op die voorzitter wordt van de SER.
Een paar weken geleden stelde Stijn zich al officieel kandidaat voor het PvdA-lijsttrekkerschap bij de verkiezingen voor Provinciale Staten van Brabant op 18 maart 2015. Volgende week wordt bekend of er nog meer kandidaten zijn. In het dagelijks leven is deze 29-jarige Helmonder werkzaam in Den Haag als beleidsmedewerker van de Tweede Kamerfractie van de PvdA. Tot maart was hij behalve Statenlid ook nog burgercommissielid in de Helmondse gemeenteraad. Zijn broer Paul is wethouder voor GroenLinks in Helmond.

12reacties

Het Helmondse gemeentebestuur (CDA, VVD en gedoogpartners SDOH/D66/HB) wil het BZOB-bos versneld ontwikkelen als bedrijventerrein. Het voornemen om in het BZOB-bos te bouwen is niet nieuw en heeft eerder voor veel onrust bij de omwonenden in Brouwhuis gezorgd. De gemeente Helmond had tot 2011 de intentie om het gebied Diesdonk, tussen Helmond en Someren, te ontwikkelen als bedrijventerrein. Op voorstel van gedeputeerde Ruud van Heugten (CDA) besloten Provinciale Staten in juni 2011 echter dat niet Diesdonk, maar het BZOB-bos als uitbreidingslocatie voor de Helmondse bedrijventerreinen zou dienen. De PvdA Statenfractie heeft dit besluit gesteund omdat het BZOB-bos ecologisch minder waardevol is dan Diesdonk. De gemeente mag volgens de Provinciale Structuurvisie het BZOB-bos echter niet zomaar ontwikkelen.
Lees verder »

13reacties

Naast het busvervoer en de provinciale wegen houdt de provincie zich ook bezig met het stimuleren van het fietsen in Brabant. De provincie heeft tot doel om Brabant in 2020 dé fietsprovincie van Nederland te maken. Dit doen we door het Brabantse fietspadennetwerk te verbeteren en kennis te ontwikkelen en te delen met gemeenten. Hiervoor is de komende jaren veel geld beschikbaar. Daarnaast onderhoudt de provincie natuurlijk de fietspaden die langs de provinciale wegen liggen. De kwaliteit van de Brabantse fietspaden is helaas niet zo goed, maar gelukkig is na mijn aandringen in 2014 wel 1 mln euro extra beschikbaar voor het onderhoud van de provinciale fietspaden.
Lees verder »

1reactie

Kort voor de zomervakantie heeft Provinciale Staten een besluit genomen dat belangrijk is voor Helmond. Provinciale Staten heeft namelijk met steun van de PvdA besloten dat Helmond de al eerder toegezegde subsidie van 5 mln euro voor het project Goorloopzone definitief van de provincie krijgt. Dit ondanks dat het project niet op de eerder afgesproken deadline van 31 december 2013 is voltooid. Helmond krijgt nu 2,5 jaar langer de tijd om de eerste fase van de Goorloopzone af te ronden.

Het project Goorloopzone omvat de ontwikkeling van de omgeving van de Goorloop tot een ecologische zone die toegankelijk wordt gemaakt voor recreatief gebruik. De Goorloop ligt nu in het stedelijk gebied tussen de Heeklaan en de Europaweg ingeklemd tussen bebouwing (o.a. het terrein van Raaymakers) en infrastructuur waardoor de ecologische en recreatieve functie van de beekzone beperkt is. Het project Goorloopzone beoogt de toegankelijkheid van de Goorloop te herstellen. Door het project Goorloopzone wordt er dwars door de stad – van het Goor tot en met de Warande – een park gecreëerd, waardoor een prachtige groene recreatiezone ontstaat. Bovendien vormt de Goorloopzone een mooie opwaardering van de wijk Helmond West. Lees verder »

8reacties

Ruud van Heugten is oud (CDA) wethouder van Helmond en nog steeds woonachtig in onze mooie stad. Momenteel is hij als gedeputeerde van mobiliteit en financiën verantwoordelijk voor de aanleg en het beheer van de provinciale wegen. Aangezien ik namens de PvdA in Provinciale Staten woordvoerder ben over wegen en het openbaar vervoer hebben we veel met elkaar van doen. Helmonders onder elkaar dus. Dit betekent echter niet dat we het altijd met elkaar eens zijn. Als het gaat om het busvervoer en het spoor hebben we vaak dezelfde mening, maar op het gebied van wegen lijkt het wel dat we het vaker niet eens zijn dan dat we het wel eens zijn.

Het grootste wegenproject waar de provincie momenteel mee bezig is, is de Ruit om Eindhoven. De Ruit bestaat uit twee componenten, de verbreding van de N279 tussen Veghel en de A67 bij Asten en de aanleg van een nieuwe weg langs het Wilhelminakanaal tussen knooppunt Ekkersrijt en de N279 bij Aarle-Rixtel. Voor Helmond heeft de Ruit verregaande consequenties. De wijken Dierdonk, Brouwhuis en Rijpelberg zijn direct langs de weg gelegen, waardoor kan worden gesteld dat de Ruit voor 1/3 van de Helmonders grote invloed op hun leefomgeving zal hebben. Door de verbreding van de weg zullen er bijna 4x zoveel voertuigen gebruik gaan maken van de weg als nu het geval is, met als gevolg dat de luchtkwaliteit vermindert en de geluidsoverlast toeneemt. De N279 zal namelijk een alternatief gaan vormen voor de A2 & A67 en de kortste en snelste route naar Venlo en Duitsland worden. De gemeente Helmond (coalitie van VVD, CDA, SDOH/D66, HB) staat tot op heden achter de Ruit met als argument dat de bereikbaarheid van Helmond wordt verbeterd. De vraag is of de verkeersproblemen niet anders kunnen worden opgelost en de enorme leefbaarheidsproblemen de gekozen oplossing rechtvaardigen. Lees verder »

5reacties

Hoewel veel Helmonders het zich niet realiseren, is de provincie Noord-Brabant best belangrijk voor onze stad. Daarom is het prettig dat we vanaf vandaag geïnformeerd worden als daar iets belangrijks speelt voor Helmond. Door 2 specialisten bij uitstek, want zowel Annegien Wijnands als Stijn Smeulders zijn én Helmonder én beslissen als Statenlid mee wát er gaat gebeuren. 


Als de Helmondse leden van Provinciale Staten zullen we in deze column op de weblog verslag gaan doen van gebeurtenissen in de provincie die voor Helmond van belang zijn. Er gebeurt namelijk geregeld wat op provinciaal niveau, waarbij Helmond betrokken is of wat voor Helmond van belang is. Iedereen kan zich bijvoorbeeld het Kerktheater nog herinneren, waaraan de provincie een financiële bijdrage heeft geleverd en wat dagen het onderwerp van gesprek was in Helmond.
Via deze column willen we de Helmonders graag informeren over wat de provincie allemaal doet. Als Statenleden weten we dat veel Brabanders niet goed weten wat de rol van de provincie nu eigenlijk precies is. Wij begrijpen dit, de Brabander heeft namelijk maar weinig direct contact met de provincie. Met de gemeente Helmond heeft een Helmonder vaker contact, bijvoorbeeld voor de aanvraag van bouwvergunningen, het verkrijgen van een rijbewijs of een paspoort of in relatie met de zorgtaken van de gemeente. Daardoor is het voor burgers vaak wel duidelijk wat de gemeente doet en minder duidelijk waar de provincie nu eigenlijk voor verantwoordelijk is.
Helmond is niet onbelangrijk in Brabant. De stad mag ontzettend trots en blij zijn met de status van B5-stad die het samen met de andere grote Brabantse steden Eindhoven, Tilburg, Breda en Den Bosch heeft. De provincie heeft vanwege de B5-status de laatste jaren tientallen miljoenen euro’s geïnvesteerd in Helmond. Er is in de stad dan ook bijna geen groot project te vinden wat niet mede mogelijk is gemaakt door de provincie. Zo zijn naast het veelbesproken kerktheater ook de culturele HotSpot in de Cacaofabriek, het nieuwe stationsplein en de tunnel onder het station, de nieuwe afrit bij Brandevoort, de upgrade van de kanaalzone, de groene campus en automotive campus mede mogelijk gemaakt door de provincie.
De provincie heeft de laatste jaren dus een belangrijke rol gespeeld in de ontwikkeling van onze stad. Ze heeft niet meer de financiële mogelijkheden om Helmond nogmaals van zo’n enorme impuls te voorzien, maar toch blijft de provincie ook de komende jaren van belang voor Helmond. Zo bepaalt de provincie of er een nieuw stadion voor Helmond Sport kan komen op Berkendonk of dat Berkendonk groen blijft en hoe provinciale wegen zoals de N279 en het Wilhelminatracé worden aangelegd. Daarnaast heeft de provincie een belangrijke rol in het stimuleren van de regionale economie, bij het toewijzen van bedrijventerreinen (bijvoorbeeld BZOB-bos) en de leefbaarheid van het buitengebied (megastallen). Er is dus genoeg om over te schrijven en dat zullen we dan ook graag gaan doen!

Annegien Wijnands
Stijn Smeulders

Update: 
Op 25 april werd Annegien wethouder in Nuenen. Daarom is zij geen lid meer van Provinciale Staten en kan zij dus geen verdere bijdragen leveren aan deze rubriek Brabant Best Belangrijk. Helaas voor de weblog, maar ‘n mooie functie voor haar.
Stijn zal daarom als enige Helmonder in de Staten nu deze kar moeten trekken.