Buiten is het 18 graden, binnen zit al 15 jaar 😻

De weblog van Helmond

meer over deze weblog »
Op de weblog kun je over Helmond praten, huilen en lachen.
Alle berichten op onze voorpagina zijn actueel of gaan langer mee dan de waan van de dag. Vrijwel dagelijks plaatsen wij iets nieuws.
Onder elk bericht staan de reacties (inmiddels al 101.885 sinds de start van de weblog in mei 2005) van andere Helmonders. Alleen lezen wat anderen schreven kan, leuker is het natuurlijk als jij ook jouw on-topic (?) reactie geeft.
12reacties

Het Helmondse gemeentebestuur (CDA, VVD en gedoogpartners SDOH/D66/HB) wil het BZOB-bos versneld ontwikkelen als bedrijventerrein. Het voornemen om in het BZOB-bos te bouwen is niet nieuw en heeft eerder voor veel onrust bij de omwonenden in Brouwhuis gezorgd. De gemeente Helmond had tot 2011 de intentie om het gebied Diesdonk, tussen Helmond en Someren, te ontwikkelen als bedrijventerrein. Op voorstel van gedeputeerde Ruud van Heugten (CDA) besloten Provinciale Staten in juni 2011 echter dat niet Diesdonk, maar het BZOB-bos als uitbreidingslocatie voor de Helmondse bedrijventerreinen zou dienen. De PvdA Statenfractie heeft dit besluit gesteund omdat het BZOB-bos ecologisch minder waardevol is dan Diesdonk. De gemeente mag volgens de Provinciale Structuurvisie het BZOB-bos echter niet zomaar ontwikkelen.
Provinciale Staten hebben in de structuurvisie namelijk de voorwaarde opgenomen dat Helmond eerst het bestaande BZOB-terrein helemaal moet afmaken, dan Varenschut moet ontwikkelen en er daarna pas sprake kan zijn van de ontwikkeling van Bemmer IV of BZOB-bos. Letterlijk staat er het volgende in de structuurvisie:

Ten aanzien van de realisatie van de benodigde uitbreidingslocaties kiest de provincie ervoor de locatie Varenschut als eerste aan bod te laten komen. De volgorde van ontwikkeling van Bemmer IV en BZOB-bos hangt af van de kwantitatieve en kwalitatieve behoeften.

Het is duidelijk dat de gemeente Helmond met de intentie om het BZOB-bos versneld vraaggericht te ontwikkelen voorbij gaat aan de voorwaarde om eerst BZOB af te maken en Varenschut te ontwikkelen. De pilot, waartoe in het Regionaal Ruimtelijk Overleg is besloten, gaat daarmee naar de mening van de PvdA in tegen de structuurvisie. Eerder zijn er door GroenLinks schriftelijke vragen aan het provinciebestuur gesteld over de plannen van Helmond om het BZOB-bos versneld vraaggericht te ontwikkelen. Het provinciebestuur stelt in de antwoorden dat Varenschut nog niet helemaal ontwikkeld hoeft te zijn alvorens er gronden in het BZOB-bos dienen te worden uitgegeven. Dit omdat er op Varenschut een ander type bedrijvigheid zou komen dan in het BZOB-bos. Dat is in het oogpunt van de PvdA een politieke keuze, maar het provinciebestuur zoekt duidelijk argumenten om Helmond te steunen bij het voornemen om het BZOB-bos versneld kunnen ontwikkelen.

Gelukkig is het voornemen van het College van B&W om het BZOB-bos versneld te ontwikkelen niet zo eenvoudig te realiseren als het lijkt. Er komen gemeenteraadsverkiezingen aan en het is nog maar de vraag of de volgende coalitie ook voorstander is van snelle ontwikkeling van het BZOB-bos. De komende verkiezingen zijn dus van belang voor het BZOB-bos, een goede reden om te gaan stemmen! Ten tweede heeft ook de provincie zeggenschap. Op het moment dat de gemeente een bestemmingsplan voorstelt mag de provincie een zienswijze indienen en achteraf heeft de provincie de mogelijkheid om een bestemmingplan middels een reactieve aanwijzing aan te passen. De vraag is of er in Provinciale Staten voldoende draagvlak zal zijn voor de ontwikkeling van het BZOB-bos. GroenLinks en de PvdA zijn al langer van mening dat Helmond de structuurvisie letterlijk moet nemen en eerst BZOB en Varenschut helemaal moet ontwikkelen voordat het BZOB-bos mag worden ontwikkeld. Van de PVV is bekend dat ze fel tegen het kappen van het BZOB-bos zijn. Het is aannemelijk dat CDA en VVD voorstander van het kappen van het BZOB-bos zijn, waardoor de sleutel bij D66 en de SP komt te liggen. De conclusie is dat er nog veel auto’s over de N279 zullen rijden voordat er bedrijfspanden in het BZOB staan.

Stijn Smeulders, lid van Provinciale Staten
Woordvoerder wegen, OV & financiën en vicefractievoorzitter van de PvdA-fractie.

12 reacties:

In januari 2011 hebben Martijn van Stratum en Maarten Janssen het raadsvoorstel inzake het ontwikkelen van het BZOB-bos volledig herschreven. Kenmerken van het gewijzigde raadsvoorstel zijn: eerst bestaande industrieterreinen invullen en revitaliseren, alleen dan ontwikkelen als er concrete vraag uit de markt is, zorgen voor natuurcompensatie bij voorkeur nabij Brouwhuis. Dit voorstel is met zeer ruime meerderheid aangenomen.
Dit houdt dus in dat het ontwikkelen van het BZOB bos niet zomaar zal gebeuren.
Wat er in Den Bosch gebeurt heeft de fractie SDOH-HB niet in de hand maar we zullen wel waken dat we in Helmond alleen dan pas iets doen met het BZOB-bos als het echt nodig is.

Beantwoorden

Dat er überhaupt al nagedacht word om een prachtig stuk bos te kappen voor een bedrijventerrein vind ik ronduit belachelijk. Ook al wordt er gecompenseerd, dit stuk natuur onder brouwhuis zal dan nooit meer terug komen.

Kortom, BZOB bos schrappen als potentieel bedrijventerrein.

Beantwoorden

Helemaal eens Niels!
En waarom hoor je nooit iets over het aanpakken van leegstaande bedrijfspanden waar we er hier genoeg van hebben.
Blijf van de bossen af aub!!

Beantwoorden

Zoals Maarten hier al terecht aangeeft is op initiatief van D66 destijds het raadsvoorstel herschreven. We werden geconfronteerd met een voornemen om het Helmondse deel van de Brouwhuisse heide (BZOB bos) te gaan kappen, volledig in strijd met het eerder gesloten convenant met burgemeester van Elk. Dan kun je met je hakken in het zand of kijken wat haalbaar is en hoe je het meeste eruit kunt slepen voor de inwoners van Brouwhuis.

Het BZOB bos is onderdeel van de ecologische hoofdstructuur. Dat betekent dat compensatie binnen hetzelfde plan gerealiseerd moet worden, maar ook dat er kwalitatief hoogwaardige natuur voor terug moet komen. Als de gemeente dus gronden uit wil gaan geven in dat gebied, dan dienen zij eerst met een samenhangend plan te komen hoe dit stukje bij beetje kan. Daarbij moet elk stukje compensatie op zichzelf hoogwaardig zijn, maar ook de samenhang tussen de “postzegelplannen” moet van een hoog niveau zijn. Ga er maar aan staan.

Niet alleen is compensatie zo duur dat ontwikkeling onrendabel is, het helpt Helmond dus ook niet om de grondpositie die ingenomen is te verbeteren. Wat we gedaan hebben met dat herschrijven is niets minder dan een vertragingstactiek. De verkiezingen gaan uitwijzen of die tactiek geholpen heeft.

Beantwoorden

Waarom gewoon niet compleet schrappen Michiel? Ik vind het erg vaag wat D66 hier in omschrijft. De deur staat namelijk gewoon op een kier. Jullie zijn straks niet meer gebonden aan coalitie afspraken, dus je kunt gewoon als partij zeggen, doen we niet.

Beantwoorden

Voor de ChristenUnie is het duidelijk, net als met Berkendonk, handen af van BZOB- bos. Ook na 19 maart!

Beantwoorden
Lodewijk den Breejen

@Lodewijk den Breejen op dinsdag 18 maart 2014 om 11:50:

Hoho….volgens mij staat er in jullie programma: “Wij zijn geen voorstander….” en volgens mij is dat toch veel minder dan “handen af”.

Beantwoorden

@Niels Ik heb destijds samen met Maarten Janssen inderdaad een verbeterd voorstel geschreven. Zelf was/ben ik mordicus tegen het kappen van het BZOB-bos. Maar we wisten ook dat wanneer we een voorstel met 100% nee zouden indienen, dit geen meerderheid zou halen: leuk voor de bühne, maar weinig effectief.
Daarom hebben we een “Ja, mits”-voorstel gemaakt. En de voorwaarden die in het voorstel zijn opgenomen zijn dusdanig (eerst andere terreinen revitaliseren, regionaal asfstemmen, alleen bij concrete vraag en enkel voor arbeids-intensieve bedrijven (dus geen op-en overslagterreinen), natuurcompensatie in de buurt etc.) dat een daadwerkelijke kap zeer ondenkbaar en ook financieel vrijwel onmogelijk is. Dit voorstel haalde vervolgens wel een meerderheid. Daarmee staat de deur inderdaad op een heel kleine kier, dat klopt, maar anders had de deur dankzij CDA en VVD wagenwijd opengestaan.

Het is straks aan de nieuwe fractie of/hoe dit een vervolg te geven: ze hebben laten zien dat ze tot op heden op onderwerpen wel eens afwijkend t.o.v. het verleden stemmen. Ik hoop dat ze in deze hun poot stijf houden.

Beantwoorden
Martijn van Stratum

@Niels

We zijn nu al niet meer gebonden aan coalitieafspraken. We hebben nog wel een wethouder in het college zitten, maar maken al geen deel meer uit van de coalitie. Natuurlijk zijn we wel constructief kritisch, als het college met goede voorstellen komt gaan we niet tegenstemmen “omdat het kan”

Zo is het ook met het bos. Als er zicht is op een oplossing die voor de inwoners van Brouwhuis gedragen wordt, dan kan altijd gekeken worden of we ermee kunnen instemmen. Maar zoals gezegd, dan moet er sprake zijn van hoogwaardige compensatie en een volledig uitgewerkt plan. En zelfs dan nog hebben de ondertekenaars van het convenant de mogelijkheid om de gang naar de rechter te maken.

Niets in het leven is absoluut, maar dit komt er toch wel erg dicht bij.

Beantwoorden

Nou het gedeelte varenschut onder de rochadeweg heeft veel meer natuurwaarde als het BZOB bos. Dat is een eenvoudig, stuctuurarm, soortenarme dennenbos. zoals die op alle voedselarme gronden voorkomen.
Zou andere natuur beschermen binnen Helmond.

Beantwoorden

De ChristenUnieHelmond is ook tegen aantasting van dit belangrijke stukje natuur, zie de toelichting van de Stemwijzer bij het wel of niet willen van Containeroverslag in relatie tot Varenschut.

Beantwoorden
Lodewijk den Breejen

De motivatie om niet te stemmen is me ook deze keer weer ontnomen. Wederom dezelfde verkiezingsrethoriek en weinig inspiratie.

Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *