Buiten is het 17 graden, binnen zit al 15 jaar 😻

De weblog van Helmond

meer over deze weblog »
Op de weblog kun je over Helmond praten, huilen en lachen.
Alle berichten op onze voorpagina zijn actueel of gaan langer mee dan de waan van de dag. Vrijwel dagelijks plaatsen wij iets nieuws.
Onder elk bericht staan de reacties (inmiddels al 101.885 sinds de start van de weblog in mei 2005) van andere Helmonders. Alleen lezen wat anderen schreven kan, leuker is het natuurlijk als jij ook jouw on-topic (?) reactie geeft.
6reacties

Afgelopen dinsdag besloot het College van Gedeputeerde Staten van de provincie dat het niet zal bijdragen aan een nachtnetverbinding tussen Helmond en Eindhoven. Ik vind het heel jammer dat Helmond niet wordt aangesloten op het Brabantse nachtnet. Dit is een gemiste kans voor de Helmonders die graag in andere Brabantse steden komen en het prettig vinden om in het weekend ook later op de avond nog met het OV naar huis te reizen. De laatste trein van Eindhoven naar Helmond vertrekt nu om half een en de laatste trein naar Eindhoven zelfs al om een minuut voor twaalf. Dit zijn geen tijden om het OV stil te zetten tussen de twee grote steden in de Brainportregio. Ook past de vroege sluitingstijd van het OV in mijn ogen niet in de ambitie om een Metropoolregio te zijn. Tenslotte is het ook vreemd dat de andere Brabantse grote steden (Eindhoven, Tilburg, Breda, Den Bosch) wel een nachtnet hebben tussen de Brabantse steden onderling en de Randstad.

De PvdA-fractie is in Provinciale Staten de initiatiefnemer van het Brabantse nachtnet en pleit ik ook al jaren voor het aansluiten van Helmond op het provinciale nachtnet. Eerst per trein en later met de bus. Het was ook op mijn verzoek (vraag in het vragenuurtje van Provinciale Staten) dat gedeputeerde Van der Maat (VVD) de toezegging deed om te verkennen of Helmond kon worden aangesloten op het nachtnet. Op verzoek van de gemeenten Eindhoven, Helmond en van Provinciale Staten heeft het provinciebestuur daarom de laatste maanden onderzocht of Hermes (vervoerder in Zuidoost Brabant) en Arriva (vervoerder in de rest van Brabant) een nachtnetverbinding per bus tussen Helmond en Eindhoven willen verzorgen. Sinds vorig jaar rijden er namelijk geen nachttreinen meer in Brabant, maar is overgeschakeld op busverbindingen die door Arriva worden verzorgd.

Helaas heeft enkel Hermes interesse getoond om het nachtnet tussen Helmond en Eindhoven te verzorgen, Arriva heeft geen aanbieding gedaan. En dat is jammer, want als enige aanbieder kan Hermes vragen wat het wil. Het bod van Hermes was als volgt:

  • Variant A: twee ritten (via Geldrop en Mierlo) per richting tot ca. 2.00 uur á € 42.700 per jaar (incl. marketingkosten).
  • Variant B: vier ritten (via Geldrop en Mierlo) per richting tot ca. 4.00 uur á € 70.650 per jaar (incl. marketingkosten)

De bovengenoemde bedragen diende door de provincie en gemeenten bij te worden betaald om het nachtnet mogelijk te maken. Dit bovenop de inkomsten uit de kaartverkoop die naar de vervoerder gaan. De maatschappelijke kosten per reiziger bedragen hierbij circa € 30 per (voorspelde) reiziger per rit. Hermes vraagt dus zo’n hoge prijs voor het nachtnet, dat het wel eens goedkoper zou kunnen zijn om taxi’s in te zetten i.p.v. bussen. Dat kan niet de bedoeling zijn en daarom steun ik het besluit van het College van Gedeputeerde Staten om niet in te gaan op dit aanbod van Hermes. Het is geen probleem dat de provincie en gemeente enkele jaren bij moeten betalen aan het nachtnet. Een nieuwe ov-verbinding heeft namelijk opstarttijd nodig. Daarnaast is bijna geen enkele buslijn in Brabant, ook niet overdag, kostendekkend en moet er dus bijna altijd subsidie van de provincie bij. De kosten voor de overheid moeten echter wel reëel zijn en dat is in dit geval moeilijk te verdedigen.

Er is met betrekking tot de nachtbus tussen Eindhoven en Helmond sprake van dezelfde situatie als met de nachttrein. Er rijdt momenteel een nachtbus in Brabant in plaats van de oude vertrouwde nachttrein, omdat de NS geen zin meer had in de exploitatie van de nachttrein (lastig in logistiek, vervelend i.r.t. nachtelijk onderhoud aan spoor, laag rendement, oncomfortabel voor personeel). De NS deed daarom zo’n absurd hoog aanbod aan de provincie dat het zelfs voor partijen die groot voorstander van het nachtnet waren (in de provincie VVD, PvdA, D66, GroenLinks) niet meer uit te leggen was. De onredelijke aanbieding van de NS was de reden om het nachtnet per busvervoer te organiseren. En nu is er dus hetzelfde probleem met het busvervoer v.w.b. de lijn Eindhoven – Helmond.

In het Eindhovens Dagblad was afgelopen vrijdag te lezen dat wethouder Erik de Vries nog niet wil reageren, omdat het Helmondse college vandaag over het nachtnet spreekt. Mijn advies aan het College van B&W van Helmond is om te bekijken of het geen creatieve oplossing kan bedenken. Ik kan me namelijk best voorstellen dat er commerciële partijen, zoals touringcarbedrijven, zijn die op vrijdag en zaterdagnacht tegen een redelijke vergoeding een paar bussen tussen Helmond en Eindhoven willen laten rijden. Het zou zomaar kunnen dat een nachtnet dan alsnog mogelijk is. De gemeente Eindhoven zit er positief in en wil bijdragen en de provincie ook, maar niet tegen de prijs die Hermes vraagt.

Stijn Smeulders
Fractievoorzitter Statenfractie PvdA Brabant

6 reacties:

Voor het busvervoer beperk ik me gemakshalve tot de situatie in en rond Helmond. Het lijkt me, dat de prioriteiten in het betoog van de heer Stijn SMEULDERS totaal verkeerd liggen. Als je de ov – situatie in Helmond in ogenschouw neemt, dan blijkt overduidelijk, dat het busvervoer in de afgelopen jaren stelselmatig is afgebroken: geen bussen ‘s avonds (ook niet op vrijdagavond = de Helmondse koopavond) en niet op zondagen (ook niet tijdens de Helmondse koopzondag). Het resultaat is, dat het centrum van Helmond en het NS – station van Helmond slechter bereikbaar zijn geworden. Ook het Elkerliek – ziekenhuis in Helmond is steeds slechter bereikbaar geworden voor patiënten/cliënten/bezoekers. En dit wordt allemaal nog erger als de nieuwe concessie van kracht wordt in december van dit jaar. De invulling van deze concessie door Gedeputeerde Staten van de provincie + vervoerder Hermes is “voor kennisgeving aangenomen” – met andere woorden kritiekloos overgenomen door Provinciale Staten – inclusief de PvdA – ondanks de reacties in het kader van de inspraakprocedure voorafgaand aan de aanbesteding 2016 – 2027. Om dan nu een nachtnet zo belangrijk te vinden of te maken is de omgekeerde wereld; in letterlijke zin een verschil VAN DAG EN NACHT! Politici dienen van tijd tot tijd gewoon eens hun gezond verstand te gebruiken net als iedereen. En dat geldt ook voor politici in Helmond (de bevoegde wethouder, B&W en ook de gemeenteraadsleden ongeacht of ze nu deel uitmaken van de coalitie of van de oppositie) Dit is meteen een oproep aan ov – reizigers (forenzen, scholieren, studenten, recreatieve reizigers) hun ervaringen met het ov in rond Helmond met elkaar te delen op de weblog van Helmond. Ik ga er van uit, dat Helmondse politici trouwe lezers van de weblog zijn en daar ook naar luisteren.

Beantwoorden

Gewoon op de fiets als je zo hoognodig wil nachtbraken

Beantwoorden

Beste Peter,

Dank voor je reactie op mijn blog.

Je hebt helemaal gelijk dat het busvervoer in Helmond er de laatste decennia op achteruit is gegaan. De vraag is waardoor dat komt en of dat erg is.

De belangrijkste reden waarom het busvervoer in Helmond elke keer minder is geworden is dat er steeds minder gebruik van wordt gemaakt en daardoor steeds minder rendabel wordt en de provincie en vroeger gemeente steeds meer geld kost. Het busvervoer in Helmond zit al jarenlang in een neerwaartse spiraal waar het niet uitkomt. Zoals gezegd is het mijn inziens de vraag of dat erg is.

Er zijn een aantal redenen waarom steeds minder mensen gebruik maken van de bus:

1. Vanaf elke plek in Helmond ben je met de fiets in 10 min bij een station en in 15 min in het centrum en bij Helmond CS. Van alle grote Brabantse steden is het percentage treinreizigers dat met de fiets naar het station komt veruit het grootste. Gelukkig heeft de Helmondse politiek dat ook door. Daarom is er een fantastische bewaakte fietsenstalling bij het station die ook nog eens gratis is (hebben ze bijna nergens) en zijn er ook gratis bewaakte stallingen in het centrum. Er is dus voor veel mensen weinig reden de bus te gebruiken. Helmonders fietsen gewoon.
2. Helmond heeft 4(!) NS-stations. Helmonders hoeven dus niet met de bus (of de fiets) naar het centraal station, zoals in Eindhoven. Ze nemen de trein op een van de drie andere dichtstbijzijnde stations.
3. Ten opzicht van pak ‘m beet 40 jaar geleden hebben meer mensen een auto, er is dus minder reden de bus te gebruiken. Bovendien zijn er in Helmond geen parkeerproblemen in het centrum, zoals bv. in Den Bosch, waardoor er noodzaak is om bussen in te zetten i.p.v. mensen met de auto te laten komen.

Volgens mij zijn er in Helmond hele goede alternatieven voor de bus en is de vraag daardoor simpelweg beperkter dan in bijvoorbeeld Eindhoven. Ik zeg altijd maar: ik ben voor een goed busvervoer, maar het subsidiëren van lege bussen kan ik ook niet uitleggen. Er zijn natuurlijk mensen die niet kunnen fietsen en naar een ander station kunnen gaan, maar voor hen blijft de bus gewoon bestaan (met inderdaad minder bussen en haltes) en is er ook nog de taxbus die je thuis ophaalt en die ook gesubsidieerd is.

Dan het nachtnet. Waarom is de PvdA Brabant daar dan wel voor en zijn we er niet voor om meer gemeenschapsgeld in te zetten voor meer reguliere bussen in Helmond? Nou, omdat er voor de normale bus goede alternatieven zijn, zoals al gezegd. En dat is niet het geval aan het eind van de avond en begin van de nacht. Er rijdt in Helmond dan simpelweg geen trein meer en ook geen bus. Je dwingt mensen dan in de stad te blijven of om met de auto te gaan. Voor de verkeersveiligheid ook geen aantrekkelijke situatie. Daarom zouden wij graag zien dat er latere treinen komen of er als betaalbaar alternatief een nachtbus wordt ingezet.

Wat een leuk idee trouwens om OV-gebruikers in Helmond op de weblog ervaringen te laten delen!

Met groet,

Stijn Smeulders

Beantwoorden

Misschien is het dan beter om van Helmond en Eindhoven 1 stad te maken. Ik hoor je niet over het weekend of dat de bus maar tot 18.00 uur rijdt door de week. Het is gewoon onzinnig dat er in het weekend geen bussen rijden in Helmond; dat is een basisvoorziening die elke stad moet hebben. Overigens meen ik dat het beleid van de PvdA is vanwege milieu-motieven om minder auto’s te laten rijden, waardoor er minder uitstoot is. Maar goed, in Helmond wordt dus omgeroepen om vooral de auto te nemen.

Beantwoorden

Beste Stijn, Om te beginnen verwijs ik naar de reactie van Rolf. Verder: Uw argumenten overtuigen mij niet. Automobilisten zien zichzelf als de melkkoe van de overheid. Ik zit met de vraag, of de ov – reiziger dat ook niet is – een melkkoe en dan voor de provincie – omdat de ov – reiziger, hoe je het ook wendt of keert, betaalt voor zijn/haar reis. Connexxion – waar Hermes deel van uitmaakt – is een commercieel bedrijf dat WINST maakt (even terzijde: Hermes/Connexxion heeft voor haar personeelsbestand een sterke voorkeur voor uitzendkrachten, voor werknemers uit de sociale werkvoorziening en gepensioneerden en ook voor vrijwilligers. Welk commercieel bedrijf in Nederland komt hiermee weg? In mijn ogen reden genoeg voor een onderzoek door de minister van Sociale Zaken!) en staat volgens de Volkskrant in de top 100 van de grootste Nederlandse bedrijven. Bovendien zijn Connexxion en Transdev eigendom van de Republiek Frankrijk. In mijn ogen een bewuste hybride en schizofrene bedrijfssituatie; een bewuste belangenverstrengeling van de publieke en private sector. Daardoor is Connexxion een publieke multinational ofwel een multinationaal overheidsbedrijf. Nu heet dat neoliberalisme; vroeger heette dat kapitalisme. Wat mij opgevallen is, is dat Provinciale Staten zonder enige discussie de ov – concessie 2016 – 2027 voor zuidoost Brabant hebben “geadopteerd”. Wat mij ook opvalt, is dat de hele Helmondse politiek – van de bevoegde wethouder, het College van B & W tot de hele gemeenteraad (coalitie én oppositie) zich nog NOOIT hebben uitgesproken over het openbaar vervoer in en rond Helmond. Toeval? Volgens mij niet! Als de gemeente Helmond af wil van het openbaar vervoer, dan is het wel zo eerlijk om dat dan ook gewoon te zeggen. Uw argument, dat Helmond 4 treinstations heeft, is als argument een “ouwe koe” – om in koeientermen te spreken – dat ik vaker heb gehoord: Tilburg, Den Bosch, Eindhoven en Breda hebben ook meerdere treinstations en daar functioneert het ov per bus wél op een normale manier en wél op een aanvaardbaar niveau. Over een fietsenstalling en over het grote aantal fietspaden in Helmond – ook zo’n cliché dat eerder is gebruikt – wil ik het niet eens hebben. Ik herhaal mijn oproep aan ov – reizigers die gebruik maken van de bus in en rond Helmond hun ervaringen – en ook klachten (displays bij bushaltes die niet werken; bussen die bij het NS – station Helmond op verkeerde perrons staan) – te ventileren via deze weblog + ook alvast te kijken welke gevolgen de nieuwe dienstregeling m.i.v. december 2016 voor hun reizen zal hebben. Klagen kan nu nog! In december is het gewoon te laat! Om het dan over een ov – nachtverbinding te hebben is in mijn ogen totaal irrelevant!

Beantwoorden

De ov – gebieden in de provincie Noord Brabant (zuidoost -, west- en midden – Brabant) – worden onder het toeziend oog en met goedkeuring van Gedeputeerde Staten van Noord Brabant onder elkaar “verdeeld” door de vervoerders die in de markt zijn voor het busvervoer (Hermes/Connexxion, Arriva, Veolia en ook Syntus). Dit gebeurt dan in het kader van aanbestedingsprocedures (die overigens volgens Europese en Nederlandse wet – en regelgeving niet eens verplicht zijn). In de praktijk “zitten ze niet in elkaars vaarwater”. Dus het verbaast me niks, dat Arriva zich niet heeft opgeworpen als potentiële busvervoerder voor de nachtverbinding tussen Eindhoven en Helmond. Het resultaat is – en ik citeer de heer SMEULDERS – “En dat is jammer, want Hermes kan als enige aanbieder vragen wat het wil”. IK DANK JE DE KOEKOEK! Op het oog eerlijke en vrije concurrentie, op het oog een eerlijke en faire marktwerking, op het oog de beste vervoerder wint! MOOI NIET DUS!
De ov – reiziger is van deze prakijken het grootste – en enige – slachtoffer!.

Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *