Buiten is het 18 graden, binnen zit al 15 jaar 😻

De weblog van Helmond

meer over deze weblog »
Op de weblog kun je over Helmond praten, huilen en lachen.
Alle berichten op onze voorpagina zijn actueel of gaan langer mee dan de waan van de dag. Vrijwel dagelijks plaatsen wij iets nieuws.
Onder elk bericht staan de reacties (inmiddels al 101.885 sinds de start van de weblog in mei 2005) van andere Helmonders. Alleen lezen wat anderen schreven kan, leuker is het natuurlijk als jij ook jouw on-topic (?) reactie geeft.
3reacties

2 januari. Een mooi moment om terug te kijken, maar vooral om eens te beschouwen wat er in 2016 allemaal gaat gebeuren in de Helmondse en Brabantse politiek. Regeren is tenslotte vooruitzien.

Voor de nieuwe coalitie in Helmond was 2015 het belangrijke eerste volle bestuursjaar. In het eerste volledige jaar dient een nieuw bestuur te zaaien om later in de periode te kunnen oogsten. Veel ontwikkeling is er echter niet waar te nemen. Er wordt vooral hervormd en bezuinigd, wat natuurlijk inherent is aan de bezuinigingen die het Rijk aan de gemeenten oplegt. Veel prikkelende voorstellen heeft het college niet gedaan. De zes wethouders zijn degelijk en doen, in tegenstelling tot de vorige colleges, geen vreemde dingen waarmee ze in de problemen komen. De burgemeester is nog het meest kleurrijke collegelid. De manier waarop er door het college werd omgegaan met de bezuiniging op de wijkaccommodaties was zeker onhandig, maar er zijn geen politieke ongelukken gebeurd.
De meest bijzondere politieke gebeurtenis in 2015 was de crash van Peel 6.1. Ik ben net zo benieuwd als veel lezers van de Weblog over de achtergronden van dit besluit. Het college zal vast goede redenen hebben voor z’n verregaande stap, maar heeft deze nog niet bepaald overtuigend gecommuniceerd. Van een afstand heb ik ook nog geen scheuren in de onnatuurlijke Helmondse coalitie van tegenpolen CDA & VVD en SP & GroenLinks kunnen ontdekken. De oppositie lukte het tenslotte vorig jaar ook niet om een krachtige vuist te maken. Het was een rustig politiek jaar in Helmond. Hoewel wat vuurwerk de politiek aantrekkelijker maakt is het gezien de reuring van de laatste jaren niet slecht dat er wat stabiliteit is in de Helmondse politiek.

Toch verwacht ik dat 2016 voor de Helmondse politiek een boeiender jaar wordt als 2015. Er liggen namelijk nog een aantal dossiers waarop de coalitiepartijen eerder een verschillend standpunt hadden. Ik denk aan Helmond Sport/nieuwbouw dr. Knippenberg college, een nieuw theater & casino op Suytkade, het nieuwe zwembad (eindelijk eens een besluit over nieuwbouw?!), het afboeken van overbodige bedrijventerreinen (BZOB-bos?) en de woningbouwopgave en het afschrijven op bouwgrond. Bij veel voor Helmond belangrijke dossiers is de provincie ook betrokken. Uiterlijk in juni moet er een bereikbaarheidsakkoord worden gesloten tussen de gemeenten in de regio en de provincie over het verbeteren van de bereikbaarheid van de regio. Dit als gevolg van het niet doorgaan van de Ruit om Eindhoven. De kaders staan vast; geen verdubbeling van de N279, geen oost-westverbinding langs het Wilhelminakanaal, wel ongelijkvloerse kruisingen op de N279 en upgrades van het bestaande wegennet op andere plekken waar dat in de regio nodig is. Voor Helmond is de mogelijke omleiding bij Dierdonk van belang. Het provinciebestuur heeft de gemeente een belangrijke stem gegeven bij de vraag of de omleiding er moet komen. Ik ben benieuwd naar het oordeel van raad en college. Daarnaast vind ik het vanuit provinciaal perspectief interessant om te zien welke keuzes Helmond gaat maken als het gaat om het centrumplan (geen uitbreiding winkelcentrum of toch nog iets onderscheidends ontwikkelen op het Obragasterrein) en de samenwerking in de regio (alleen door, of de kansen pakken met de gemeenten in het stedelijk gebied rondom Eindhoven). Kortom genoeg te doen voor de Helmondse politiek!

Voor Brabant is 2015 een memorabel politiek jaar geweest. Natuurlijk zijn verkiezingsjaren dat altijd, alleen deze keer liep het heel bijzonder af, zeker voor de PvdA. We verloren drie van onze zeven zetels in Provinciale Staten. Niet leuk, maar wel verklaarbaar. De PvdA staat er al slecht voor in de peilingen sinds we landelijk samen met de VVD regeren. Uiteindelijk lukte het ons echter wel om onze voorkeurscoalitie met SP en D66, die in de provincie inhoudelijk erg dicht bij de PvdA liggen, te vormen. Met z’n drieën hebben we de VVD overtuigd een coalitie met ons aan te gaan. Samen met de lijsttrekkers van VVD, SP en D66 presenteerde ik in mei het bestuursakkoord ‘Beweging in Brabant’. Uitzonderlijk voor Brabant is dat het CDA (en haar katholieke voorgangers) voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog geen deel meer uitmaken van het provinciebestuur.

2016 zal voor het nieuwe provinciebestuur het jaar worden waarin het moet gebeuren. Het eerste half jaar stond voor het nieuwe college van Gedeputeerde Staten in het teken van inwerken en de eerste lijnen uitzetten. Een aantal belangrijke besluiten zijn al genomen, maar in 2016 zullen er om het nieuwe bestuursakkoord uit te voeren nog veel meer volgen. Uiteraard zullen er ook in onze nieuwe coalitie (de samenwerking is tot op heden uitstekend) spannende keuzes moeten worden gemaakt. Ook de provincie moet namelijk bezuinigen, anders was er niet genoeg geld geweest voor de nieuwe ambities die in het bestuursakkoord zijn geformuleerd.

We zullen het gaan zien. Ook in 2016 zal ik op de weblog blijven schrijven over de belangrijke gebeurtenissen in de Brabantse politiek die Helmond aangaan. Voor nu: de beste wensen voor 2016!

Stijn Smeulders
Fractievoorzitter Statenfractie PvdA Brabant

3 reacties:

De beste wensen voor 2016 ook voor jullie. Een mooie terugblik van je Stijn. Hoop dat de Helmondse Politiek zich nu eens meer laat horen komend jaar. Dat er meer geluisterd gaat worden naar de Raadsleden zodat deze hun werk goed kunnen uitvoeren.

Beantwoorden

Interessant overzicht, maar je bent de Participatiewet vergeten. 2016 kon weleens het jaar worden waarin blijkt dat in de weerbarstige werkelijkheid die de landelijke overheid noopte de problemen op het bordje van de gemeentes te schuiven, het ook de gemeentes niet lukt iedereen volwaardig in de maatschappij te laten meedoen.

Ik hoop van harte dat de gemeentepolitiek de doeltreffendheid van de in 2015 ingeslagen koers zorgvuldig gaat bewaken, en dan niet zozeer in termen van cijfertjes maar vooral in termen van menselijke waardigheid. Op de manier van Atlant is het middel in veel gevallen (niet allemaal, ik hoor ook positieve geluiden) erger dan de kwaal.

Beantwoorden

Zeker eens met vorige reactie Stijn. Het opzetten van het Stadslab & -Leerbedrijf zijn de effecten die best een naam mogen hebben. Daar waar bezuinigingen zijn opgezet, blijven er mogelijkheden om innovatief maatschappelijke belangen te (be)dienen. Wellicht was je daarover niet geinformeerd en da’s toch jammer. Kijk nu eens op http://www.stadslabhelmond.nl en overtuig jezelf

Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *