10reacties

7 maart: Provinciale Statenverkiezingen


Allereerst wil ik De weblog van Helmond bedanken voor de ruimte die ze me bieden om de Provinciale Statenverkiezingen bij de inwoners van Helmond voor het voetlicht te brengen.

Paul Smeulders is 19 jaar, woonachtig in Helmond en student Bestuurskunde op de Avans Hogeschool in Den Bosch. Hij staat vijfde op de kandidatenlijst van GroenLinks voor de Provinciale Statenverkiezingen in Noord-Brabant van 7 maart. Daarmee heeft hij kans het jongste Statenlid van Nederland te worden. In Helmond is Smeulders commissielid namens zijn partij in de raadscommissie Ruimtelijk Fysiek.

Stemmen?
Ik weet dat veel mensen, ook in Helmond, zich afvragen of ze wel of niet zullen gaan stemmen voor de Provinciale Statenverkiezingen van 7 maart. De provincie staat immers zo ver weg, hoor je zo vaak. Met dat laatste ben ik het niet helemaal eens. Ik zal jullie hierbij aardig wat redenen geven om te gaan stemmen.

Wonen en leven
Misschien heb je in het dagelijkse leven niet veel te maken met de provincie, toch voert dit bestuur een groot aantal belangrijke taken uit. Zo is Nederland een dichtbevolkt land. Voor elk stuk grond zijn gemakkelijk tien bestemmingen te bedenken. In zogeheten streekplannen legt de provincie daarom op hoofdlijnen vast waar huizen, landbouw, natuurgebieden, kantoren, bedrijfsterreinen en wegen gesitueerd kunnen worden. In de kwestie Klein Arsenal is nogmaals duidelijk geworden dat streekplannen erg belangrijk kunnen zijn.

GroenLinks let er op dat Brabant niet helemaal wordt volgebouwd. Onze provincie moet ook voor de volgende generaties, en voor mijn generatie, groen blijven! En als we gaan bouwen, dan moeten er ook voldoende betaalbare woningen, voor jongeren, worden gebouwd.

Aantrekkelijke baan
Wat betreft de economie heeft de provincie vooral een stimulerende taak. GroenLinks dringt er daarom bij het provinciebestuur op aan veel werk te maken van het bevorderen van duurzame economische ontwikkeling en werkgelegenheid. Iedereen wil toch een leuke, aantrekkelijke baan? Daarom vinden wij dat de provincie bij het arbeidsmarktbeleid ervoor moet zorgen dat iedereen straks een baan op zijn eigen niveau kan krijgen.

Helaas is het zo dat niet iedereen dezelfde kansen krijgt in onze drukke prestatiemaatschappij. GroenLinks maakt zich daarom hard voor goed onderwijs voor iedereen en wil dat zo weinig mogelijk scholieren hun opleiding zonder diploma verlaten. Mensen die op achterstand zijn gezet door fysieke, geestelijke of financiële problemen moeten extra kansen krijgen.

Plotseling ontslag
Mensen vergeten vaak dat iedereen door plotseling ontslag, ziekte of pure pech in de armoedeval terecht kan komen. Ik vind dat we daar onze ogen niet voor mogen sluiten en ons actief moeten inzetten om dat aan te pakken. Ook moet er extra aandacht voor mensen met een beperking komen.

Cultuur
Een andere reden om op 7 maart te gaan stemmen, is de taak die de provincie heeft op het terrein van welzijn en cultuur. Zo verstrekt de provincie onder meer subsidie aan jongerenadviescentra, medische kleuterdagverblijven en kunst- en cultuurprojecten. Ook de geestelijke gezondheidszorg, het bibliotheekwerk, toezicht op verzorgings- en verpleeghuizen, recreatie en sportbeoefening zijn onderwerpen waar de provincie verstrekkende taken heeft.

Stroom uit stopcontact
Een goed voorbeeld dat bewijst dat de provincie wel degelijk dicht bij ons staat is de stroom uit het stopcontact. De provincie Noord-Brabant is samen met een groot aantal gemeenten grootaandeelhouder, zeg maar mede-eigenaar, van energiebedrijf Essent. Zo heeft de overheid tenminste nog gedeeltelijk invloed op de prijzen van Essent. GroenLinks vindt dat dit zo moet blijven. Stroom is te belangrijk om uit handen te geven. Daarnaast vinden wij dat de winst van Essent ingezet dient te worden om energiebesparing te stimuleren en te investeren in duurzame energiebronnen. Met een stem op GroenLinks geef je aan dat je dit beleid steunt.

Gratis Openbaar Vervoer
Nog een belangrijk punt. GroenLinks vindt dat het openbaar vervoer voor iedereen gratis moet worden. Dat is een goede manier om snel iets te doen aan het nijpende fileprobleem en de alsmaar toenemende luchtvervuiling. Ook de dienstregeling moet drastisch worden verbeterd. Dat betekent ondermeer dat er een nachtnet moet komen tussen de grote Brabantse steden. GroenLinks vindt dat Helmond op dit nachtnet moet worden aangesloten. Mensen moeten niet uit hun auto worden gepest, maar gelokt.

Eerste Kamer
Nog niet genoeg redenen gehoord om op 7 maart te gaan stemmen? Hierbij nog één reden dan. Een bijzondere taak van de leden van Provinciale Staten is het kiezen van de leden van de Eerste Kamer in Den Haag. De Eerste Kamerleden of senatoren op hun beurt controleren de wetten die de Tweede Kamer heeft aangenomen. Een soort ingebouwde controle dus.

De leden van de Eerste Kamer worden dus niet rechtstreeks gekozen, maar ‘getrapt’ door de leden van alle Provinciale Staten. Dus wanneer je op 7 maart gaat stemmen, breng je indirect ook een stem uit op de Eerste Kamer en heb je invloed op de controle van de Tweede Kamer en de regering.

Fijne toekomst
Hoe meer mensen dus bij de Provinciale Statenverkiezingen op een bepaalde partij stemmen, des te meer zeggenschap die partij krijgt in de Eerste Kamer. De verkiezingen van de Provinciale Staten zijn daarmee van direct belang voor de landspolitiek. En dat is belangrijk: GroenLinks wil meer groen en meer sociaal beleid, zodat iedereen een fijne toekomst heeft in Brabant.

Stemmen!
Ik hoop dat ik genoeg redenen heb aangedragen om te simuleren om op 7 maart te gaan stemmen. Liefst op GroenLinks natuurlijk. Op mijn site heb ik echter een overzichtje staan met alle Helmondse kandidaten. Ook die kunnen de voorkeurstemmen goed gebruiken!

En na zo’n lange monoloog mijnerzijds ben ik erg benieuwd wat en op wie jullie op 7 maart gaan stemmen? Ook wanneer er nog zaken in Helmond zijn waarvan jullie denken dat de provincie daar mogelijk een taak in zou kunnen vervullen, hoor ik deze graag!

Paul Smeulders

Gastblogger
10 reacties
Reageer

Ik ga zeker stemmen, maar op wie? Ik blijf het moeilijk vinden met die statenverkiezingen. De stemwijzer geeft mij helemaal geen aanwijzingen. Na vraag 15 (gratis spaarlamp) ben ik maar gestopt. De onderwerpen zeggen mij niks, zijn vaag, gaan over niks of ik weet er niks van.
Paul, kun jij misschien zeggen waarom ik als Helmonder op jou moet stemmen? Op welke specifieke gebieden hebben jullie een sterk item voor Helmond? Want daar kijk ik toch naar. Die van dat nachtnet vind ik alvast een goede.

@ Pieter,

Het nachtnet is inderdaad een goed voorbeeld waarin duidelijk wordt dat de provincie specifiek iets voor Helmond doet. Het is dan ook jammer dat het Helmondse college van B&W daar in dit geval niet op inspeelt, maar dat terzijde.

Enkele punten die voor Helmond belangrijk zijn dan. Zoals iedereen weet hebben we in Helmond een grote voedselbank. We vinden het bij GroenLinks super belangrijk dat de voedselbanken worden teruggedrongen. En dan niet door de voedselbanken weg te pesten, maar door de armoede echt aan te pakken!

Ander puntje dan. GroenLinks pleit voor meer betaalbare woningen in Brabant, vooral in de steden. Dit is ook een punt waar we in Helmond (samen met de SP) veel aandacht aan besteden. Daarnaast is het, in mijn ogen, een sterk punt van de stad Helmond dat we omringd worden door groen. Via streekplannen wil ik ervoor zorgen dat dit ook zo blijft!

Tot slot steunt GroenLinks het initiatief van de vijf grote Brabantse steden om gezamenlijk de 'Europese Culturele Hoofdstad' in 2018 te worden! Helmond hoort bij deze vijf steden.

Nog leuk om te vermelden: de fractievoorzitters van twee lokale Helmondse partijen, Michael Rieter (Helder Helmond) en Theo van Mullekom (Helmond Aktief), spreken in een persbericht gezamenlijk hun steun in mij uit voor de Provinciale Statenverkiezingen. In dat bericht roepen ze alle Helmonders op om op mij te stemmen! Binnenkort verschijnt daarover meer informatie.

Erg duidelijk en goed verhaal, leuk dat het jongste kanidaat statenlid uit Helmond komt.
Ik vind het persoonlijk van groot belang dat iedereen (lees: burgers, media, politiek) het belang van het provinciebestuur inziet.
Veel mensen voelen zich hier niet bij betrokken, hebben er geen weet van of zijn er simpelweg niet in geïntreseert, dit is iedere keer weer duidelijk te zien aan de opkomst bij de provinciale verkiezingen (steeds onder de 50%!)
Ik ben blij dat wij hier een democratie hebben, dat wij de kans krijgen zelf onze bestuurders te mogen kiezen, daaarom stap ik 7 maart met plezier het sremlokaal binnen.
Het belang van de provinciale staten is hierboven weer is aangetoont, buiten dit doet het provinciebestuur natuurlijk nog veel meer wat in het belang van Brabant is, ik vind dat er meer aandacht aan moet worden besteed(o.a. media), dat de opkomst van deze verkiezingen drastisch omhoog moet, en dat er vanuit gemeente, provincie, of overheid meer voorlichting, of informatie moet worden verstrekt richting de burger, zodat iedereen ook weet waarvoor, waarom en voor wie ze gaan stemmen!
Dat de weblog van Helmond hier nu aandacht aan besteed vind ik dus een goede zaak!
Als afsluiting lijkt het me dus gepast om een oproep te doen aan alle Helmonders (en andere lezers)om in ieder geval te gaan stemmen, ga je bewust niet? dan raad ik je aan om eens op http://www.brabant.nl te kijken om te zien wat de provincie allemaal voor ons doet.
Weet je niet waarop te stemmen?, doe de stemwijzer op http://www.stemwijzer.nl hier zie je uiteraard ook de deelnemende partijen.
Succes!
P.s. voor de hyvers onder ons, De weblog van Helmond is nu ook op Hyves te vinden kijk op http://www.deweblog.hyves.nl en word lid, hier kan je ook berichten, pols, foto's, video's enz achterlaten.

Stemmen? Sla deze keer denk ik over...valt nergens behoorlijks op te stemmen anyway,als je niet bij de links correcten hoort,veel beloven weinig nakomen. Misschien lokale Helmondse partij ofzo,anders gewoon BLANKO.

Paul ik vind het een mooie duidelijke uitleg en ik vind ook zeker dat we allemaal moeten gaan stemmen. Veel mensen hebben overal hun mond van vol maar stemmen niet, ik vind als je niet stemt je ook geen recht van spreken hebt + dat het zonde is om je stem verloren te laten gaan.
Wij als Ruilwinkel hadden gisteren weer een leuke dag zie hier mede dankzij de Provincie Brabant, ik vraag mij alleen af of het 'toeval' is dat de perikelen bij de Voedselbank ook vandaag in het Eindhovens Dagblad staan , zowel Ruilwinkel als Voedselbank staan voor armoedebestrijding.
De provincie heeft voor ons al veel betekend, in het kader van armoedebestrijding, wij als Ruilwinkel Helmond worden ondersteund door provincie Brabant terwijl de Gemeente Helmond ons het nakijken geeft, al jaren. Als we post krijgen van de gemeente staat het gericht aan de Directie van de Kringloop, terwijl we toch al 6 jaar bestaan en de Gem. Helmond soms zelfs mensen naar ons doorsturen om met de pc te leren omgaan (is lekker goedkoop). Sowieso doet de Provincie Brabant veel voor Welzijn en Cultuur en dat moet zo blijven vind ik, dus mensen GA STEMMEN.

Er zijn verschillende leuke site's waar je het een en ander kunt lezen over dit alles b.v. StemBrabant en ook Programvergelijking hier kun je goed zien waar iedere partij voor staat, deze site kun je dan ampassannt ook wel even bekijken en hier kun je ook weer heel wat wijzer worden er zijn er nog veel meer en mensen vergeet vooral niet waar deze verkiezingen nog meer voor staan, je stemt daarmee ook indirect voor de Eerste Kamer, want de statenleden kiezen op 29 mei 2007 de nieuwe leden van de Eerste Kamer en deze hebben toch een zeer belangrijke functie wat ons allemaal aan gaat.

Komop laten we van Helmond de stad maken waar de meeste mensen zijn gaan stemmen.

Willen jullie Paul "life" horen? Luister dan naar stadsradio Helmond. Op zaterdag 24 februari a.s. zendt het programma Marktplein om 13.00 uur tot 14.00uur een lifedebat uit met als thema de Staten verkiezingen. Dit is ook te luistern via internet, http://WWW.stadsradiohelmond.nl.De uitzending bijwonen mag natuurlijk ook. De studio is aan de Evertsestraat 19 te Helmond. om 12.30 uur gaan de deuren open en is de koffie vers!
Redactie van Marktplein

Duidelijk verhaal. Ik weet nog niet of ik op jou stem. Wel dat ik stem, anders weet ik zeker dat ik geen invloed heb gehad.

@Solveg:
Ik dacht dat armoedebestrijding meer een landelijk iets was. Maar wel goed dat jouw Ruilwinkel gesteund wordt. Is een mooi iets dat we hebben.

@Lesley Kust:
Helaas las ik dit te laat. Ik zag dat er herhalingen zijn, maar dan ben ik er niet. Kun je dit ook nog op een andere wijze ergens beluisteren?

complimenten, leuk om zoiets te lezen. Ook je website. Knap dat je er zoveel vanaf weet en voor doet. Veel kandidaten staan op die lijsten alleen maar als lijstvullers.

@Johan
Nee, armoedebestrijding is niet alleen een landelijk iets, hier in Helmond zijn we er op het moment hard mee bezig om er meer structuur in te krijgen en de Ruilwinkel hoort daar natuurlijk ook bij.

Suc6 Paul!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Naam:

Website: