14reacties

Boekhoudfraude bij gemeente Helmond?


Waar bleef uw onroerendezaakbelasting?
Heeft u zich ook nooit afgevraagd wat er met uw Onroerendezaakbelasting gebeurde? Had de gemeente dat geld nou echt nodig? Heeft u ook nooit de jaarrekeningen van de gemeente bekeken? De jaarrekening van een gemeente is het officiële document waarin het gemeentebestuur aan ons als burgers rekening en verantwoording aflegt over de ontvangen en bestede belastinggelden. In die jaarrekeningen zou moeten staan of uw geld goed aangekomen is en wat ermee gebeurd is.
Registeraccountant drs. Leo Verhoef maakt er al jarenlang werk van jaarrekeningen van gemeenten te bekijken. Hij bekeek ook de jaarrekeningen van de afgelopen jaren van gemeente Helmond.
Zijn conclusies zijn niet mals.
De opbrengst van de OZB in de jaren 2004-2006 was circa 53 miljoen euro. Volgens de officiële cijfers in de jaarrekeningen hield de gemeente in die periode zo’n 39 miljoen over. Dus al volgens de officiële cijfers was zo’n 75% van de OZB totaal overbodig. Maar het is nog erger. Volgens de conclusies van registeraccountant Leo Verhoef is er ook nog eens fors geknoeid in die jaarrekeningen. Volgens zijn berekeningen heeft de gemeente in werkelijkheid 53 miljoen euro overgehouden. Conclusie: de hele OZB was dus totaal overbodig.
U dacht dat de gemeenteraadsleden dat ook in de gaten hadden gehad en nu actie ondernemen om de overbodige en met valse cijfers afhandig gemaakte OZB aan de burgers terug te geven? Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad al twee keer. Die deed er helemaal niets mee.
Alles over de bevindingen van de registeraccountant, allereerst die over Helmond in zijn “Dossier: Helmond”, over zijn aangiften van boekhoudfraudes door gemeenten, over zijn acties tegen accountants, zijn brieven aan 2eKamerleden en aan ministers, en de verbijsterende reacties daarop, leest u op zijn uitvoerig gedocumenteerde website “Boekhoudfraude bij gemeenten en provincies schering en inslag”. Beslist gaan kijken!
Hoe gaat het nu verder hier in Helmond?
Worden de gemeenteraadsleden eindelijk eens wakker? Gaan ze zich realiseren dat ze volksvertegenwoordigers zijn? En als die gemeenteraadsleden niet wakker worden? Wat dan?

Leo Verhoef
registeraccountant
26 juni 2007

In de reacties staat een update van de weblog.

Gastblogger
14 reacties
Reageer

Oei. Ik ben benieuwd wat de gemeenteraadsleden hiervan vinden. Want dit kan toch niet lijkt mij.

@drs Verhoeven:
Per inwoner gaat het toch al snel om zo'n 600 euro. Wat is er dan met die 53 miljoen gebeurd? Naar andere potjes overgeheveld? Of allemaal naar de reserve waarna het uiteindelijk naar het potje Centrumplan zal gaan waar nu al (voor de werkelijke start) bijna 3 miljoen te weinig in zit?

Er schijnt ook al sprake te zijn van verhoging van de Onroerendezaakbelasting, dus dat zou nu dan toch helemaal schandalig zijn.
Aan zulke fraude met toch wat gedaan kunnen worden het kan toch zomaar niet allemaal doorgaan.

Jammer dat de raadsleden gisteren met zomervakantie zijn gegaan.
Dit na eerst nog allemaal een heel klein beetje eten en drinken in een gelegenheid in de Warande en dan bedoel ik niet de midgetgolfzaak, maar het is er wel heel dicht bij.

Hadden ze nog iets voor je moeten doen?

Hier schrik ik van behoorlijk van. Wat een stelletje oplichters. Denk dat ik volgend jaar maar eens geen OZB meer ga betalen. Als ik dan voor moet komen wegens niet betalen, zal er dan iets veranderen?

Als we nu allemaal een e-mail sturen naar B&W om opheldering te vragen. Natuurlijk ook een mail naar de krant.

Ik laat mij door geen Leo Verhoef vertellen hoe de gemeente met hun geld omgaat.
Waarom zou dit een betrouwbare bron zijn? Waarschijnlijk gewoon een publiciteitsgeile paniekzaaier. Ik ga me hier niet druk om maken voordat er iets naar buiten komt in officiele kranten of van andere, meer betrouwbare bronnen.

Groeten,
Henk Sweets.

De jaarrekeningen van gemeente Helmond zijn misleidend. Wat als saldo van opbrengsten en kosten wordt gepresenteerd, is niet het werkelijke saldo, en wat als financiële positie wordt gepresenteerd, is niet de financiële positie. En alweer is de burger/belastingbetaler het slachtoffer van deze boekhoudfraude.
Het gemeentebestuur suggereerde in de jaarrekeningen 2004 en 2005 in die jaren € 30 miljoen te hebben overgehouden (wat natuurlijk al uiterst raar is, want waarom moet een gemeente zoveel geld overhouden); in werkelijkheid was er een overschot van € 41 miljoen. De Onroerendezaakbelasting (in 2005: € 20 miljoen) had dus in 2004 en 2005 gewoon overgeslagen kunnen worden. Met ordinaire boekhoudfraude werd dat gemaskeerd.
Leo Verhoef waarschuwde met zijn brief van 6 oktober 2006 de gemeenteraad. De gemeenteraad was niet wakker te krijgen en reageerde totaal niet.
Dus was de jaarrekening 2006 opnieuw misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 8,6 miljoen. In werkelijkheid was er € 12,3 miljoen overgehouden. Over de periode 2004-2006 meldde het gemeentebestuur € 39 miljoen te hebben overgehouden; in werkelijkheid was het dus € 53 miljoen. De OZB was dus vanaf 2004 totaal overbodig.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad met zijn brief van 24 juni 2007 opnieuw. Die nam alweer niet de moeite te reageren. "Ach, het gaat maar over zoiets onbelangrijks als het belastinggeld van de burgers". Dus was ook de jaarrekening 2007 weer misleidend.
Het gemeentebestuur meldt in de jaarrekening 2007 een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 18,1 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 33,3 miljoen over. De hele opbrengst van de Onroerendezaakbelasting van € 13,9 miljoen was dus alweer totaal onnodig, zelfs al op grond van de officieel gepubliccerde cijfers. Welk gemeenteraadslid had dat in de gaten en eiste onmiddellijke terugbetaling van de onnodig geheven OZB aan de belastingbetalers?
Het zal je gemeenteraad maar zijn.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 11 juli 2008.

Inhoud dossier:

- Brief aan gemeenteraad van Helmond dd. 11 juli 2008
- Brief aan gemeenteraad van Helmond dd. 24 juni 2007
- Brief aan gemeenteraad van Helmond dd. 6 oktober 2006

Wat is dat nou? Wordt het niet eens tijd om het aan de burger terug te geven?
Ik vind het onsmakelijk dat jullie ons zo afzetten in deze dure tijden met zoals wij 1 inkomen moeten leven , zonder ook maar een beetje luxe te hebben. Dat zijn we kwijt aan OZB erg hoor!!!!!!

van der heijden

Update:
Onderstaand mailwiseling kregen wij in onze mailbox.
De personen en hun fucties bij de gemeente Helmond in deze mailwisseling zijn:
- de heer Jan Jaspers is Raadsgriffier
- de heer Ad Marneffe is Directeur dienst Middelen en Ondersteuning

-----------------
From: "Jaspers, Jan"
To:
Sent: Wednesday, July 16, 2008 11:01 AM
Subject: FW: Jaarrekening 2007 Helmond misleidend

Mevrouw,
Mijne heren,

Onlangs hebt u van de heer Verhoef een bericht gekregen over de jaarrekening van de gemeente Helmond.
De heer Marneffe heeft voor de leden van de rekenkamercommissie een reactie opgesteld, die u bijgaand aantreft.
Gegeven de verspreiding van het bericht van de heer Verhoef aan alle leden van de gemeenteraad, lijkt het mij verstandig dat u de reactie van de heer Marneffe eveneens ontvangt.

Met groet,
Jan Jaspers

-----------------
Van: Marneffe, Ad
Verzonden: dinsdag 15 juli 2008 21:48
Aan:
Onderwerp: RE: Jaarrekening 2007 Helmond misleidend

Helaas is dit een jaarlijks terugkerend ritueel van Verhoef. Gelukkig is zijn toon gematigder dan vroeger, toen noemde hij ons nog fraudeurs.

Het verschil betreft de mutaties in de reserves, die reeds eerder door de Raad zijn geaccordeerd, en daarom niet meer meetellen in het netto resultaat. Zie jaarverslag onder 3.2.2.

Ook bij vrijwel alle andere gemeenten is dit jaarlijks zijn verhaal. Het is een soort Don Quichotte. Onze jaarrekening, evenals die van alle andere gemeenten, is opgemaakt volgens de Verslaggevingsvoorschriften [BBV]. De accountantsverklaringen bevestigen dat. Eigenlijk moet Verhoef naar de wetgever, als hij andere jaarrekeningen en dus andere voorschriften wil, maar daar komt hij ook niet verder.

Ik adviseer om hier verder niet op in te gaan.

Overigens melden we in de jaarrekening en jaarverslag zoals blijkt uit bijv. 3.2.2. van het jaarverslag wel degelijk ook het bruto resultaat van EUR 33 miljoen.

Maar zeker kan de inzichtelijkheid van de jaarrekening nog beter. We blijven daarin ambities houden.
Met vriendelijke groet,

Ad Marneffe

-----------------
From: Leo Verhoef
To:
Sent: Friday, July 11, 2008 8:45 AM
Subject: Jaarrekening 2007 Helmond misleidend

Aan de gemeenteraad(sleden) van Helmond

De jaarrekening 2007 van gemeente Helmond is misleidend.
Wat als saldo van baten en lasten wordt gepresenteerd, is niet het werkelijke saldo van de baten en de lasten.
Er was in 2007 niet een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van 18,1 miljoen euro, wat het gemeentebestuur u in de jaarrekening voorhoudt, maar een voordelig saldo van 33,3 miljoen euro.
Ook de weergave van de financiële positie klopt niet.
Ook de jaarrekeningen 2006 en daarvóór waren misleidend.
Inmiddels zijn de verschillen vanaf 2004 opgelopen naar 29,4 miljoen euro!

De slachtoffers zijn de burgers van Helmond, waarvan u de volksvertegenwoordiger(s) bent.

U vindt heel veel meer over "Boekhoudfraude bij gemeenten en provincies schering en inslag" op http://www.leoverhoef.nl U vindt de bevindingen over de jaarrekeningen van gemeente Helmond op de website in de lijst "Uw gemeente en provincie" in de linker (rode) kolom.
Mijn brief van vandaag en mijn eerdere correspondentie met u over de misleidende jaarrekeningen van Helmond vindt u op de website in "Dossier: Helmond" in de rechter (blauwe) kolom.

Wat heb je aan misleidende jaarrekeningen?
Met misleidende jaarrekeningen kunt u uw belangrijkste taak niet uitoefenen!
Neemt u genoegen met misleidende jaarrekeningen?
Een misleidende jaarrekening mag u uiteraard niet goedkeuren!

Vriendelijke groet,
drs. L.W. Verhoef
registeraccountant
Kersengaard 13
3962 JR Wijk bij Duurstede
tel.: 0343-572055/06-20815670

Beste Helmond-ers,

Al jarenlang worden jullie door je eigen gemeentebestuur, met goedkeuring van je eigen volksvertegenwoordigers, met geknoei in de cijfers voorgelogen over het feit dat jullie al vanaf 2004 geheel onnodig Onroerendezaakbelasting betalen. Dat geknoei in de cijfers noemen we boekhoudfraude. Volgens de officiële cijfers zou de gemeente in de periode 2004-2007 57 miljoen euro hebben overgehouden, wat op zich natuurlijk al geweldig gek is, want waarom moet een gemeente meer belasting heffen dat ze echt nodig heeft, in werkelijkheid was het nog erger. In werkelijkheid hield de gemeente in die periode 87 miljoen euro over. De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was in die tijd 67 miljoen euro. Dus, tel uit je winst.
Al jarenlang waarschuw ik jullie gemeenteraad voor dit bedrog. Jullie gemeenteraad deed daar niets mee en liet jullie dus barsten. Fijne gemeenteraad!
Opeens reageert op De weblog van Helmond ambtenaar Ad Marneffe. Kijk eens goed wat hij zegt en vooral wat hij niet zegt! Zegt hij dat ik ongelijk heb? Nee! Hij zegt dat de cijfers zijn opgesteld volgens "Verslaggevingsvoorschriften". Zouden er echt wettelijke voorschriften bestaan waarin staat dat de Helmond-ers moeten worden voorgelogen over wat de gemeente in werkelijkheid overhield? Echt niet! Hij zegt dat een of andere accountant het allemaal goed vond. Nou, en? Ook bij de valse jaarrekeningen van WorldCom, Enron en - dichter bij huis - Ahold stonden allemaal goedkeurende accountantsverklaringen. Ik zeg dat de gemeente in 2007 in werkelijkheid 33 miljoen euro overhield. Hij zegt dat dat getal van 33 miljoen ook ergens in de cijferbrei voorkomt. Nou, en?? Wil dat zeggen dat ik gewoon gelijk heb?
Wat gaan alle Helmond-ers dus nu doen? Al hun ten onrechte in de afgelopen jaren betaalde Onroerendezaakbelasting ophalen op het gemeentehuis en het hele gemeentebestuur, dat dus geen knip voor de neus waard is, op straat zetten. Dat deden ze bij Ahold ook na de ontdekking van boekhoudfraude.
Niet alleen maar klagen, maar actie!
En alle details zijn al jarenlang te lezen op http://www.leoverhoef.nl
Met groet, Leo Verhoef

Leo, ik snap niet waarom je de Gemeente Helmond niet aanklaagd voor fraude als je zoveel bewijzen hebt is dit toch een fluitje van een cent. Je roept alleen maar veel maar doet ondertussen helemaal niet om het recht te trekken.
Want waarschijnlijk heb je wel gelijk anders had de gemeente jou allang aangeklaagd lijkt mij zo.
Maar ik blijf het slap vinden dat je er verder niets mee doet.

Beste Jan,
Ook jij kijkt niet verder dan je neus lang is. Ik heb al -tig keer gezegd "Ga kijken op http://www.leoverhoef.nl." Daar zie je hoe ik bijvoorbeeld bij Justitie aangifte heb gedaan van boekhoudfraude en wat Justitie ermee deed: een andere kant opkijken. Op http://www.leoverhoef.nl zie je hoe ik accountants bij hun Raad voor Tucht heb aangeklaagd vanwege al die foute accountantsverklaringen en hoe die Raad voor Tucht en, in hoger beroep, het College van Beroep zich er met allerlei procedureel broddelwerk voor wegdraait. Dat, Jan, is de werkelijkheid in dit land.
Ik roep alleen? Da's niet eerlijk, Jan. Eerst eens even verder kijken voordat je zelf wat roept.
En als je dan toch op http://www.leoverhoef.nl bent, kijk dan ook even naar de verschillende bevestigingen van mijn gelijk.
Groet, Leo Verhoef

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Naam:

Website: