56reacties

ChristenUnie in Helmond?


De ChristenUnie is al sinds jaar en dag aanwezig in Helmond. Daar merkte je weinig van omdat wij niet meededen aan de gemeenteraadsverkiezingen. Daar komt nu mogelijk verandering in. Dat ligt wel aan de kiezers en daarvoor aan een groeiend aantal leden. Want zonder leden kun je geen lijst indienen.
De tweede vraag is natuurlijk of zo’n nieuwe partij iets wezenlijks toevoegt aan de bestaande politieke praktijk.  Er wordt nogal eens gezegd dat er teveel partijen in de Helmondse raad zitten. En dat kan waar zijn,  maar dat is uiteindelijk aan de kiezer om te beoordelen.
Voor de ChristenUnie staan de volgende drie begrippen centraal:

  1. Dienstbaarheid
  2. Vrijheid
  3. Duurzaamheid

En dat willen wij uitdragen in de dagelijkse praktijk van politiek bedrijven. Bij dienstbaarheid moet je denken  aan een gemeenteraad die zich dienstbaar opstelt naar haar burgers. Een vangnet voor de zwakken en verantwoordelijkheid nemen waar mogelijk.
Bij vrijheid moet je uitgaan van respect voor elkaars levenswijze en elkaar daar ruimte voor geven.
En bij duurzaamheid moet je denken aan een samenleving die voor elkaar opkomt en natuurlijk ook aan milieu.
In de Helmondse situatie komen wij dan tot de volgende standpunten:

  1. Er dient een onderzoek te komen naar een structurele begeleiding van zwervers, verslaafden en daklozen waarbij uitgangspunt is dagbesteding en avond/nachtopvang. En waar mogelijk een traject naar zelfredzaamheid. Daarbij dient de inzet van vrijwilligers te worden meegenomen.
  2. De ChristenUnie is niet voor openstelling van winkels op zondag, dit vanwege het gegeven dat de boog niet altijd gespannen kan staan en de mens, en meer specifiek winkelpersoneel en de kleine zelfstandige ook een rustdag verdient. De grote winkelketens zullen steeds meer de kleintjes kapot concurreren, wij vinden dit een slechte ontwikkeling, daarom zijn wij ook tegen een grote supermarkt voor de hele regio op Berkendonk. Wij hebben echter respect voor andersdenkenden en stellen dan praktisch voor om de huidige regeling van 10 koopzondagen te handhaven.
  3. Er dient een onderzoek te komen naar het functioneren van de Groene Peelvallei, o.i. is het milieu een ondergeschoven kindje, in ieder geval in het Helmondse deel genaamd Berkendonk. Wij wijzen stadion en winkels in dit natuurgebied af. Wij zijn er voorstander van om dit gebied in beheer te brengen bij Staatsbosbeheer/Natuurmonumenten.
  4. Wij zijn verder voor sluiting van de enige koffieshop in Helmond. De criminaliteit aan de achterdeur is niet te stoppen en de overlast is groot. Daarnaast zijn softdrugs niet meer soft maar gewoon verslavend. Ons standpunt legt extra druk op de politie in de sfeer van handhaving, dat begrijpen wij; wij vinden het gedoogbeleid echter mislukt.

Uiteraard is dit niet ons hele programma, wel zijn dit punten waarop wij geheel of gedeeltelijk van de huidige Helmondse politieke partijen afwijken. En valt er dan wat te kiezen!

Lodewijk den Breejen
ChristenUnie fractie Helmond  i.o.

Gastblogger
56 reacties
Reageer

Niet iedereen weet wie Lodewijk den Breejen in het politieke landschap van Helmond is, je kunt immers niet alles weten. Daarom hieronder de woorden die burgemeester Fons Jacobs in de gemeenteraadsvergadering op 9 maart 2010 uitsprak bij het afscheid van Lodewijk van de gemeenteraad.

Een van de meest verrassende uitkomsten van de verkiezing is voor mij toch wel geweest dat de heer Den Breejen er niet in is geslaagd een raadszetel te bemachtigen. Hij had er misschien zelf ook niet op gerekend dat het mis zou gaan. Met een respectabel aantal stemmen van 202 kwam hij één stem te kort om met voorkeurstemmen in de raad terug te keren. Wel dient te worden opgemerkt dat er nog enkele kandidaten zijn binnen de PvdA-fractie die eveneens meer dan een kwart van de kiesdeler hebben gehaald.
De heer Den Breejen is een raadslid met een zeer memorabele staat van dienst. Met een onderbreking in de periode van 1998 tot 2002, maakt de heer Den Breejen sinds 1986 deel uit van de raad. Het gaat te ver om alle commissies op te noemen waarvan de heer Den Breejen deel heeft uitgemaakt, maar ik denk dat het correct is om te stellen dat hij van alle commissies op enig moment wel lid is geweest, wellicht met uitzondering van de rekeningcommissie of rekenkamercommissie. In de afgelopen jaren heeft de heer Den Breejen als voorzitter van de raadscommissie samenleving en vervolgens als waarnemend voorzitter van de raad mede inhoud gegeven aan de inhoud en de positie van de raad. Als waarnemend voorzitter heeft hij een aantal raadsvergaderingen voorgezeten en als voorzitter van het presidium heeft hij zich gekweten van de rol die daarbij past. Onpartijdig en neutraal stelde hij zich daarbij op. Degenen die heer Den Breejen kennen, weten dat dat niet altijd eenvoudig voor hem moet zijn geweest. De heer Den Breejen heeft een mening en komt daar graag voor uit. Op zijn eigen wijze - en u dient deze twee woorden los van elkaar te zien - heeft hij zich als een betrokken politicus ingezet voor de samenleving. Een bevlogen sociaaldemocraat met oog voor zijn medemens en inzet voor zijn omgeving.
Lodewijk, met plezier denk ik terug aan de jaarlijkse tocht in de open koets bij het inhalen van Sint Nicolaas in Rijpelberg. Ondanks onze politieke verschillen in opvatting, betreur ik het dat een kleurrijk politicus de raad verlaat. Lodewijk, het ga je goed en dank voor jouw jarenlange inzet.

De partijwisselaars hebben er dus weer een lid bij

Vergeef me, maar ik moest hard lachen.

Leuk dat je weer mee doet. Succes.

Omdat de redactie van de weblog Helmond ervoor gekozen heeft mijn politieke verleden weer te geven d.m.v. Een ambtelijk stuk van de gemeente Helmond wil ik dit wel verduidelijken. Ik heb altijdpolitiek proberen te bedrijven vanuit een christelijke inspiratie en binnen de pvda wist men dit wel. Soms zei men wel, vooral bij een meningsverschil, meneer pastoor heeft weer gesproken!
Nadat Wim Kok landelijk de ideologische veren had afgeschud was er sprake van schuivende panelen en dat gaat door tot de dag van vandaag. Ontwikkelingssamenwerking wordt handel; criminalisering van illegalen en weinig respect voor religieuze minderheden hebben mij er ruim drie jaar geleden toe gebracht om mijn lidmaatschap op te zeggen en lid te worden van de ChristenUnie. Veel oude standpunten van de pvda zijn nog gewoon beleid bij de ChristenUnie, dus voor mij is deze partij een verademing!

Lodewijk den Breejen

@astrid , dank jewel!

Lodewijk den Breejen

Meneer Pastoor is al lang geen eretitel meer

1. Hoe ga je mensen helpen die niet geholpen willen worden?
2. Laat de winkelier zelf bepalen of die open gaat. Als ondernemer zou ik liever maandag/dinsdag vrij zijn als zondag. Geld is er te verdienen als de rest tijd heeft....
3. Als er geen stadion komt/ zand winning klaar is. waarom niet zelf beheren als natuur? De bezuinigen in natuurbeheer zijn nog veel groter als die voor Helmond. Plus de recreant wordt nog wel eens vergeten bij Staatsbosbeheer en NM.
4. De drugs wordt zwaarder... Tja als je de teelt niet in eigen hand neemt vliegt het THC gehalte omhoog... En niemand weet hoeveel antischimmelmiddel die oprookt...

@laptop , dat was het toen ook niet altijd, was een kritische reactie!

Lodewijk den Breejen

@ ruud, 1. Als overheid houd je een zorgplicht, het valt onder dienstbaarheid. Deze mensen willen niet altijd stoppen met hun verslaving c.q. Levensstijl maar willen wel brood, zeep en soep zoals het Leger des Heils het zo mooi zegt. 2. Een andere rustdag zou interessant zijn , dus met een CU in het college altijd bespreekbaar. 3. Een debat over natuurbeheer zou heel welkom zijn. Natuurmonumenten probeert wel dienstbaar te zijn naar de burgers, bezoek bijvoorbeeld de Stippelberg. 4. Een goede weergave van de huidige stand van zaken rond drugsbeleid.

Lodewijk den Breejen

@Lodewijk: Je stelt dat je geheel of gedeeltelijk afwijkt van de huidige politieke partijen, Waarin verschil je dan in deze punten met de SP? Die standpunten ken ik toevallig heel goed! ;)
Volgens mij kun je de punten 1, 2 en 3 zo terugvinden op de site van de SP, in notulen van de gemeenteraad en vorige verkiezingsprogramma's. Blijft over punt 4, waar inderdaad een verschil van mening is.

Erik de Vries

@ Erik de Vries: Met sommige partijen hebben we meer gemeenschappelijk dan met andere partijen, wat jij schrijft geldt ook voor Groen Links en de PvdA. Als ChristenUnie willen we ook eerst en vooral samenbinden en ons daar vooral op profileren. Coffeeshopbeleid is wel een groot verschil tussen ons, Ik ben daar van standpunt verandert , het is een sterke drug die veel verslavender is dan ik vroeger wilde aannemen en veel schade aanricht, juist ook bij jongeren. Wel is het voor mij nieuw dat de SP vrijwilligers in de verslaafdenzorg willen en Natuurmonumenten op Berkendonk!

Lodewijk den Breejen

Ik vind het prima dat mensen van partij willen veranderen. De CU is op sociaal en "groen" gebied een prima partij.

Maar zolang ze lijstverbindingen hebben de SGP (in mijn ogen een partij nog erger dan de PVV) blijft het een partij met een zwarte rand.
Ook op het gebied van homoacceptatie /emancipatie van de vrouw , coffeeshopbeleid en euthanasie heb ik mijn bedenkingen bij de CU. Dus zet ik bij punt 2. Vrijheid hierboven mijn vraagtekens.

Verder wens ik Lodewijk succes.

@Lodewijk den Breejen op zondag 16 juni 2013 om 00:59:

Ik zit dat zo eens rustig allemaal te lezen hier op deze mooie zondagochtend en ik moet zeggen dat me heel veel dingen bevallen. Goed dat je zo ervaren bent in de gemeenteraad en niet als die twee mannen van Rita Verdonk die een paar jaar geleden even snel de raad in duiken en er nu als partij al weer uit zijn. Een stabiele nieuwe partij komt er dus bij en alleen dat al vind ik lovenswaardig. Maar ook hoe je iedereen een duidelijk antwoord geeft. Dat durft of doet ook niet elke politicus.
Met jullie uitgangspunten ben ik het eens, met de standpunten ben ik het half eens. Die ene coffeeshop moet zeker blijven en een tweede erbij mag van mij, al was het maar als backup als er met de ander iets mis gaat. En de opening van winkels op zondag, zie @Ruud op zaterdag 15 juni 2013 om 20:02
Maar dat zijn denk ik ook landelijk bepaalde standpunten bij jullie partij, waar een lokale afdeling zich aan verbindt.

@ overstap: dank voor de complimenten m.b.t. Groen en sociaal. Je hebt ook kritische noten en dat is natuurlijk geheel terecht! Allereerst de lijstverbinding met de SGP op provinciaal niveau en in een aantal gemeenten. Landelijk stemmen Sgp en CU meestal gelijk, maar op sociaal en groene thema's stemmen ze wel verschillend, SGP zit dan vaker bij de VVD en de CU meer met de PvdA op een lijn. Plaatselijk zijn de veschillen vaak klein, ook provinciaal gaat dat goed. De ChristenUnie gaat het liefst zelfstandig de verkiezingen in, maar ervaart de SGP wel als geestverwanten. Maar niet op alle terreinen, de CU heeft twee vrouwelijke kamerleden en dat is voor ons inmiddels vanzelfsprekend, maar de SGP heeft wel de vrijheid om daar als minderheid anders over te denken. Ik kom uit een SGPgezin in Zuid-Holland en weet uit ervaring dat deze vrouwen helemaal niet onderdrukt worden maar juist sterke vrouwen zijn, maar eerst en vooral voor het gezin kiezen.
Dan homosexualiteit, landelijk heeft de CU afgesproken met het COC dat men dit aan de afdelingen in het land overlaat, en daar geen uitspraken meer over doet. Wat zijn de posities dan? 1. Voor het evangelie zijn alle mensen gelijk en heeft God alle mensen lief , hetero, bi en homo. 2. Er staan enkele teksten in de Bijbel die de homosexuele praktijk afwijzen, de vraag is waarover die afwijzing gaat, over de homosexualiteit of over overspel en prostitutie. Christenen gaan hier verschillend mee om, in de PKN kerk kun je voorganger worden als praktiserende homo, bij andere kerken niet. De CU is geen kerk en daarom moet iedere afdeling naar eer en geweten hier een weg in vinden. Ik kan je wel melden dat ik veel homovrienden heb en dat we elkaar respecteren en elkaar de ruimte geven.
Tenslotte euthanasie en abortus, voor ons geldt als uitgangspunt dat we het leven als een geschenk van God ervaren en dankbaar zijn voor de tijd die wij hier op aarde krijgen, daar past dus niet in om leven af te breken. Al zijn er uitzonderingen. Tegelijk geldt dat wij ieders mening respecteren en ons prolife standpunt niet bedoelt is om mensen te kwetsen, ook hier willen wij alle ruimte geven voor gewetensvrijheid. Zoals je merkt vullen wij het begrip vrijheid anders in dan seculiere partijen die bij vrijheid vaak denken aan de helft plus1, dus het meerderheidsdenken waarbij voor minderheden steeds minder plaats is.

Lodewijk den Breejen

@Frank: dank voor de complimenten! Coffeeshop blijft voor ons pricipieel, wij vinden het ook een slecht signaal naar jongeren alsof het gewoon is. Over de zondagssluiting nog het volgende, volgens de Leiders van Israel was Jezus destijds op de sabbath aan het werk. Er is dus altijd ruimte binnen onze partij voor debat, wel zijn wij tegen de 24 uurseconomie die o.i. Steeds dominanter wordt, er was al eens sprake van in Helmond dat personeel gedwongen werd op 2e kerstdag te moeten werken, met dreiging van ontslag, gelukkig is dit na veel protest van andere ondernemers in het Centrum toen niet door gegaan.

Lodewijk den Breejen

Heb ik wat aan als atheïst zijnde ....

@Joep: Atheisten zullen in de rede bij seculiere politieke partijen uitkomen, toch kan men anders stemmen als men vooral een specifiek lokaal standpunt wil steunen, dat nu net in dit geval door de ChristenUnie verwoord wordt!

Lodewijk den Breejen

Leuk alle reactie's nu nog stemmen krijgen?

Kriel Hènneke

Misschien is het tijd om de ChristenUnie Helmond een gezicht te geven.

v.l.n.r. Lodewijk den Breejen, Michael, Annemarie Wijns-Klarenbeek, Martijn Wijns, Rebekka, Chris van Heeswijk

Lodewijk den Breejen

Twee zeer jonge leden, ook aan de continuiteit is gedacht! ;-)

Gedeelde zorgen, maar niet altijd gedeelde oplossingen. Goed dat je je inzet voor de daklozen en verslaafden, ook al zijn het er relatief weinig in Helmond, het blijft een kwetsbare groep.

Wat betreft de aanpak van softdrugs, vergelijk het met de aanpak van tabak. De effectiefste maatregel die daar genomen is is het verdelen in de categorieën licht-middel-zwaar. Gecontroleerde wietteelt betekent dat je precies weet wat klanten verstrekt krijgen bij een coffeeshop. Vervolgens kun je dan convenanten sluiten met coffeeshop houders dat ze de jeugd actief richting de minder schadelijke lichte variant sturen en via voorlichting het gebruik terugdringen. Maar het idee dat je een probleem oplost door een symptoom weg te nemen klopt echt niet. De experimenten met de wietpas door dit kabinet hebben duidelijk aangetoond dat het soort maatregelen dat jij voorstelt leiden tot een toename in straathandel. En die dealer op straat heeft er geen problemen mee om te zeggen "probeer dit eens" om ze vervolgens verslaafd te maken aan veel zwaarder spul.

Als je je naaste liefhebt, dan moet je hem ook de ruimte gunnen om zelf fouten te maken en daarvan te leren. Je moet niet je eigen moraal op willen leggen aan anderen.

Michiel van Geel

@Lodewijk den Breejen op zondag 16 juni 2013 om 20:18:

Jammer dat er dan weer (onschuldige) kinderen op de foto moeten. Ik weet best wel dat jullie een vruchtbare partij hebben...

@Michiel: Wij denken dat minder toegankelijk maken, dus geen coffeeshops , het aanal nieuwe gebruikers zal terugdringen. Daarom zijn we ook voor het verhogen van de alcoholgrens naar 18 jaar. Het ontmoedigingsbeleid m.b. t. Roken heeft immers ook gewerkt. Je mag inderdaad fouten maken maar de overheid hoeft dit niet te faciliteren.

Lodewijk den Breejen

@ Michiel. Lees je eerst eens in. De lichte variant van sigaretten hebben misschien wel minder nicotine en teer. Maar welke chemicaliën zijn daar voor gebruikt. Die zijn nog schadelijker als nicotine.

persoonlijk: Jointje met 15 % THC minder schadelijk als een biertje....

Op zich niets mis met de CU, behalve die onvoorwaardelijke steun aan Israël. Kan mij niet voorstellen Lodewijk dat jouw sociale achtergrond zich niet verzet tegen al die schendingen van VN resoluties, de bouw van een mensonterende muur op Palestijns grondgebied, en nog wat zaken meer die het "heilige volk" zich meent te moeten kunnen permitteren. Je land beschermen is prima. Maar de manier waarop dat ginds gebeurt kan ook God nooit gewild hebben.

@Ernst op dinsdag 18 juni 2013 om 18:04:

percies Ernst: daarvoor moet je dan ook bij GroenLinks of de SP zijn!

@ Ernst: De ChristenUnie staat inderdaad achter de staat Israel, maar dat wil niet zeggen dat alles goedgepraat wordt. Er zijn ookmPalestijnse christenen die aandacht vragen voor hun kant van het verhaal. Het hek is een reactie op de bomaanslagen van Palestijnse zijde, niet fraai maar wel effectief. Zolang de Palestijnen de staat Israel niet erkennen zal er nooit een goede oplossing komen. Het verbaast ons erg dat het terroristische geweld van Hamas wordt goedgepraat.

Lodewijk den Breejen

Jammer dat er nog altijd politieke partijen toegestaan zijn die zich laten leiden door een slecht soort geschiedenisboek.Ze predikken vrijheid maar leggen de mensheid hun wil op en iedereen die anders denkt wordt verketterd

@Andre: dus sommige partijen zou je moeten verbieden! En hoe democratisch is dat? Als de Bijbel een slecht geschiedenisboek is ben ik benieuwd naar het alternatief?

Lodewijk den Breejen

Hoezo een alternatief ??? je bedoelt de ene leugen ruilen voor een andere leugen?????????? Begrijp je nu waarom ik partijen met religeuze grondslag niet thuis hoor vinden in de politiek,iets wat trouwens heel iets anders is dan in het normale leven hoor,ik gun ieder zijn/haar recht op een eigen mening maar wil alleen niet lastig gevallen worden of bestuurd worden door mensen met dergelijke waanideen

@Andre: Je geeft geen antwoord op mijn vragen maar kiest voor een soort hatemail, dus dit roept dan nog een extra vraag op waar jij dan vanuit gaat. Of denk je echt dat jij waardenvrij redeneert? In ieder geval stel je dat de PVV wel en de ChristenUnie niet in de politiek thuis hoort!

Lodewijk den Breejen

een alternatief voor de bijbel,nee laat maar,daar staan al zoveel onwaarheden in dat het moeilijk te overtreffen zal zijn en voor wat betreft je hengelen naar mijn politieke voorkeur,wel die is er niet. Besturen van het land wordt hier gedaan door goedwillende maar toch vooral ondeskundige amateurs die de marionetten zijn van genootschappen zoals de Bilderberg. Verder heeft de christelijke naastenliefde een spoor van moord en bloed getrokken door de hele geschiedenis ten favure van onderwerping aan het geloof met als triest dieptepunt de slavenhandel of zoals Balkenende het noemde, de voc mentaliteit om daarna de handen in onschuld te wassen.
Trouwens als ik een echte haatmail zou opstellen dan had je gegarandeerd diep rode oortjes gehad en dat gun ik je ook weer niet maar tis wel wee iets typisch christlijk om meteen een beschuldigende vinger op te steken naar een ander. Tenslotte blijf ik bij mijn mening dat partijen zoals cu,cda en de sgp inderdaad zouden moeten worden uitgesloten van de politiek

Andre: ik viste niet naar je politieke voorkeur maar naar je uitgangspunten, want je blijft stellen dat christenen verenigd in een politieke partij uitgesloten moeten worden, dat is niet democratisch! Je hebt natuurlijk gelijk dat christenen veel ellende hebben aangericht maar tegelijk i s het zo dat ditzelfde christendom samen met de grieks-romeinse beschaving de basis zijn van onze huidige westerse beschaving. Verder zijn de belangrijkste misdadigers van de vorigeveeuw niet christelijk , denk aan Hitler, Mao en Stalin , zei gingen uit van communisme en nationaal socialisme.

Lodewijk den Breejen

Wegens vakantie en schade aan pc een hele poos niet meer geweest maar je blijft wel erg sterk hangen in wat voor mij slechts een geloof is maar voor jou schijnbaar de grote waarheid.
Dat romijns kerkje heeft zich anders wel goed verrijkt aan het doorsluizen van oorlogsmisdadigers aan het einde van wo2 om nog maar te zwijgen over alle plunderingen die uitgevoerd zijn door de zeer gelovige spanjaarden bij de maja's nee dat christelijk geloof is een fatsoenlijke organisatie. Je hebt nog heel wat jaren te gaan met het herlezen van de geschiedenis maar dan wel met boeken die de waarheid naar boven brengen en niet de kinderverhaaltjes die in de fabeltjeskrant van jullie staan

@Andre: de ChristenUnie zal niet weglopen voor de fouten van christenen, die erkennen we. Tegelijk is het wel zo dat wij niet met een kerk te vereenzelvigen zijn. De ChristenUnie gaat uit van de Bijbel en dat is inderdaad voor ons de grote waarheid, maar daarmee hebben we de waarheid niet in pacht want veel van de huidige politieke keuze's waren in de tijd van de bijbel niet actueel, dus je probeert de uitgangspunten te vertalen naar deze tijd.

Lodewijk den Breejen

Politieke keuzes uit het verleden waren vaak de richtlijnen van het geloof en, deze waren zelden mendelievend of vergevingsgezind, maar veelal agressief van aard.
Ik heb al eerder aangegeven dat het iedereen vrij is om een geloof te heben maar zoals het woord al aangeeft,het is slechts een geloof en geen erkende wetenschap en derhalve ovegoten met veel pijn leed en domheid maar goed,jij en je volgers kiezen er toch voor om deze achterhaalde kul te geloven en te zien als waarheid en daarmee wens ik jullie het allerbeste maar blijf ik bij mijn eerste woorden dat het verboden zou moeten zijn om mensen met geloof als lijdraad toe te staan deel te nemen in de politiek

Atheisme is ook geloof! Ieder mens gaat uit van een levensbeschouwing al dan niet godsdienstig en is daarmee niet waardenvrij.

Lodewijk den Breejen

Deze week is de 1e ledenvergadering in Helmond geweest en in de wijk Rijpelberg weet men ons inmiddels al te vinden, we hebben een brief naar het college gestuurd over gebruik van fietspaden door auto's omdat paaltjes bewust door de gemeente weggehaald zijn. blijkt een project te zijn, lijkt ons op het Jan van Viissingenhof/Hollandhof en Jan Bungenershof geen goede zaak. Wachten de reactie van de gemeente op onze brief nu af.

Lodewijk den Breejen

Meneer André in deze kolommen kiest te wijzen op n deeltje van het geheel en ontgaat daarmee de enorme bijdrage van juist het Christendom aan de ontwikkeling van mens en maatschappij. Mensen leerden bijvoorbeeld van dit al 2000 jaar oude en nog steeds frisse en actuele geloof het verschil tussen het mijn en het dijn, zo ook de grootsheid en de pracht van de menselijke persoon. Vanuit het katholieke en christelijke geloof ontstond onderwijs en de zorg voor zieken, ouderen en verslaafden, werden zieken- en verpleeghuizen gebouwd en zetten velen zich levenslang in. In zeer veel landen is dat nog steeds zo. Op zo'n rijke bijdrage aan de mensheid kunnen leden van bijvoorbeeld de Christenunie trots zijn, anderen kunnen dat niet zeggen. De Christenunie wijst niet zozeer op verschillen, maar meer op overeenkomsten. Dat wij allemaal mensen zijn die tijdelijk op deze mooie aarde kunnen leven en dat we vooral als goede 'broers' met elkaar mogen omgaan, dat werkt opbouwend en is vruchtbaar. Volgens mij gaat de Christenunie het ook in Helmond goed doen!

@ Patricia.... Hahhahaha Van uit christelijk geloof ontstond onderwijs en zorg... Wat een onzin. Chinezen hadden dat al eeuwen voor dat de Egyptenaren grieken Romeinen dat overname. Laat staan het jonge geloof....

Geloven is mooi. Onzin verkopen niet.

@ Patricia, wat mooi gezegd! Inderdaad het christendom is één van de grote dragers van onze cultuur, denk aan de Statenvertaling die de Nederlandse taal in de 16e eeuw vormde tot wat het nu is. Denk aan de Middeleeuwse kloosters die veel cultuurschatten hebben gered in een periode waarin veel ten onder ging, zoals onlangs in Irak en Mali. Dank voor je positieve voorspelling!
@ Ruud: het christendom gaat weer terug op de Joodse oudere beschaving en ja, de christenen hebben veel overgenomen van China, India en de oude Grieken, wel op een hoger plan getild. Wat is de tegenstelling ? Zoals Patricia al zegt: we willen samenbinden niet tegen elkaar uitspelen! Ook de humanist Erasmus was een christen!

Lodewijk den Breejen

Het cabaretduo Bert Kuijpers & Udo Holtappels stelde op de Nieuwjaarsbijeenkomst in TheaterSpeelhuis op 6 januari dat Lodewijk den Breejen de Arie Slob (fractievoorzitter ChristenUnie Tweede Kamer) van Helmond wil worden en dat het een collegapoliticus misschien zou helpen om ook -net als Lodewijk- lid van de EO te worden om weer wethouder te mogen worden! Verder stelden ze vast dat ik toch nog een kaartje had gekregen, inderdaad de gemeente Helmond had toch gelijk dat iedereen welkom was, naast mij waren nog twee stoelen leeg!

Lodewijk den Breejen

Donderdagavond zijn op de ledenvergadering van de Kiesvereniging Zuid-Oost Brabant de lijsten en verkiezingsprogramma's van Best, Eindhoven en Helmond vastgesteld. De Helmondse lijst bestaat uit de volgende 7 personen.
1. Lodewijk den Breejen (rijpelberg)
2. Chris van Heeswijk (binnenstad)
3. Annemarie Wijns-Klarenbeek (rijpelberg)
4. Jeroen Charmant (hoogeind)
5. Twan Raaijmakers (brouwhuis)
6. Martijn Wijns (rijpelberg)
7. Arjen Vermeer (brandevoort)

Ons motto: voor de verandering ChristenUnie

Lodewijk den Breejen

Wanneer gaat de Christenunie eens stoppen met zijn ideologische vendetta tegen cannabis? Het is geen hele bijzonder verslavende of gevaarlijke drugs. Zeker niet als je het gecontroleerd laat telen en verkopen. Maar blijkbaar wil de christenunie VOLWASSEN mensen verbieden dit te roken. Alsof het kinderen zijn. Worden door de christeunie naar de dealer gestuurd.

Het repressieve beleid van de christenunie is OVERAL geflopt en NERGENS heeft men cannabis kunnen uitbannen. Het zorgt alleen maar voor veel meer criminaliteit en kosten daarvan. En meer gezondheidsproblemen.

Verstandige landen als Portugal en Uruguay hebben ingezien dat je het beter kan legaliseren. Zelfs in de VS beginnen ze door te krijgen dat die hele oorlog een verloren zaak is en gaat men langzaam naar legalisering.

Maar wat doet de christenunie? Tegen beter weten in doordrammen met leugens en verdraaiingen van de waarheid.

Zo wordt Helmond wat betreft door de christeunie dus verder in de criminaliteit gestort en zullen er meer gezondheidsproblemen met slechte drugs komen.

Als Helmond en zijn inwoners uw lief zijn stem dan dus niet op dit soort dwaasheid.

@ Peyote We denken inderdaad dat het beter is voor jong en oud om zonder dergelijke drugs door het leven te gaan. De ChristenUnie denkt niet dat legalisering de oplossing is. Bij verslavingen zal er nooit een definitieve oplossing zijn. Maar net als bij de gewone sigaret kan ook cannabis teruggedrongen worden. Wij zijn echter een democratische partij en respecteren de wet, maar wat ons betreft mag de Wolfstraat dicht. En als dit het ijkpunt is om je stem uit te brengen kun je inderdaad geen CU stemmen. Het valt wel op dat veel Helmonders een coffeshop willen totdat die in hun leefomgeving komt! Blijkbaar is het toch niet zo gewoon?!

Lodewijk den Breejen

@Peyote & Lodewijk. De oplossing is inderdaad legalisering, maar tot dan is drugs verboden en moeten de coffeeshops dicht. Kijk wat de criminaliteit oa in Helmond al heeft veroorzaakt met gedoogde coffeeshops.
Maar wel in horeca met lokmensen onder 18 jaar gaan controleren. Ouders die boodschappen doen met hun kinderen wordt gevraagd of het kratje bier wel voor henzelf is, wat wordt Nederland toch een hypocriet landje.
Als je wetten hebt dien je ze ook uit te voeren en te bewaken. En is dit niet mogelijk? Dan dezelfde wetten aanpassen, simpel toch.

Er zijn ook een hoop Helmonders die het prima vinden om het in de buurt te hebben. En ook een hoop Helmonders die gewoon soms een joint willen kunnen roken zonder dat er een overheid wel even komt bepalen wat goed voor ze is. En de meesten van die mensen zijn helemaal niet verslaafd. Het zijn allemaal van die drogredeneringen om maar niet te hoeven toegeven dan men er naast zit.

Daarbij wijzen alle onderzoeken erop dat legalisering beter is. In Portugal heeft legalisering er zelfs voor gezorgd dat drugsmisbruik gehalveerd is. http://zaplog.nl/zaplog/article/tien_jaar_na_legalisering_is_drugsmisbruik_gehalveerd_in_portugal

Helaas wil de Christenunie hier nooit naar luisteren en blijven ze liever hun mantra doordrammen. De Christenunie dus voor meer verslaving, criminaliteit, ongelukken en voor minder vrijheid.

In een vrij land moet je elkaars standpunt kunnen accepteren en dat doen wij. De ChristenUnie neemt dus de vrijheid om coffeshops een slecht voorbeeld voor de jeugd te vinden en is van mening dat dit wel degelijk verslavend is . Maar we respecteren wel een meerderheidsbesluit van de raad., waar wij wel tegen zullen stemmen. De burgemeester wil versoepeling van de randvoorwaarden , dan kan men opnieuw een aanvraag voor La Venezia indienen. Maar natuurlijk NA 19 maart!

Lodewijk den Breejen

@ Lodewijk. Ben het vaak niet met je eens.
Maar ik vind deze manier van campagne voeren een goede. Door wel te reageren en jouw standpunten te blijven onderhouden weet je wel waar je voor staat.
Kunnen nog veel "collega's" een voorbeeld aan nemen.
Ik gun je je zetel wel.

@Ruud, dankjewel! Het is wel zo dat veel mensen bij de ChristenUnie altijd inzoemen op de moeilijke punten en ons verkiezingsprogramma verder niet lezen. Doe je dat wel dan blijkt vaak dat mensen het meer met ons eens zijn dan ze zelf voor mogelijk houden. Straks komt de test weer bij het invullen van de Helmondse stemwijzer die in februari online komt.

Lodewijk den Breejen

De stemwijzer is er beperkt een Ja of nee zegt niet alles.
Ben benieuwd naar de vraag stellingen. Meestal redelijk zoutloos en naar bepaalde partijnen geschreven.

@Ruud: wij denken toch dat de Stemwijzer objectief probeert te zijn. Je kunt ook al een aardig beeld krijgen door de korte verhaaltjes op http://www.dehelmonder.nl te lezen van alle lijsttrekkers, op de Seniorenpartij na dan.

Lodewijk den Breejen

De webmaster van de ChristenUnie site Zuid-Oost Brabant vraagt De Helmondse ChristenUnie om haar 5 speerpunten.
1. Een bijdrage leveren aan een goed, collegiaal, betrouwbaar stadsbestuur.
2. Opkomen voor de zwakken, zoals illegalen, daklozen en verslaafden.
3.
4.
5.

We hebben een verkiezingsprogramma volgeschreven, maar wat zijn de echte speerpunten?
We horen het graag........

Lodewijk den Breejen

Vrijdagmorgen brengt het Tweede Kamer
Iid Carola Schouten een werkbezoek aan Helmond. Ze zal een bezoek brengen aan de Jobfactory en aan SuperSociaal (waar wachtlijsten bestaan waar o.a. De ChristenUniehelmond een einde aan wil maken door structureel een hoger bedrag aan subsidie beschikbaar te stellen). In Helmond zal Carola Schouten die in Rotterdam woont ontvangen worden door Magchiel Nieuwlaat ( voorzitter bestuur), Lodewijk den Breejen (lijsttrekker Fractie) en door burgemeester Elly Blanksma.

Lodewijk den Breejen

@Lodewijk
Hoe willen jullie de problematiek aanpakken mbt allochtone jongeren, na de voorvallen in de afgelopen jaren, zoals bibliotheek, zwembad, Heistraat en recentelijk Molenstraat en de Aldi op de Wal. Ik heb begrepen dat een volgende generatie van 10-11 jarigen daar al voor overlast zorgt.

Problemen met jongeren zijn er in alle wijken dat is niet iets wat exclusief is voor Marokkaanse jongeren, denk aan Mierlo Hout ( het jeugdhonk van Boetzkes!), dierdonk bij de eetgelegenheid en nu dus ook Brandevoort. Het is wel iets teruggelooen door het gebruik van sociale media, dat kan immers ook thuis maar er blijft toch een groep opmstraat over. In Helmond West en de Bonnenstad is dit al jaren een plaag met helaas veel Marokkaanse jongeren in de hoofdrol. Dat de gemeenteraad dit nu schokkend noemt is wel wonderlijk, het is toch al jaren bekend! Het enige nieuwe voor ons als ChristenUnieHelmond is de praktijk van afpersing van ondernemers. Je vraagt je af hoe vaak deze politici er komen. Langdurig foutparkeren, drugsrunners, cafs die 'nacht aan de voorkant dichtgaan en aan de achterkant de tuindeuren openzetten, het is allemaal bekend. Het lijkt erop dat ook de politie dit gedoogde net als de coffeeshop, lekker overzichtelijk bij elkaar. En geen bericht is goed bericht. De gemeenteraad heeft vier jaar kaders kunnen stellen en daarop kunnen controleren, dat heeft men niet of nauwelijks gedaan. De brief van de VVD aan het college lijkt dus vooral ingegeven met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen. Ook de PvdA is wat laat met hun werkbezoek aan de Molenstraat! Op zich steunen wij deze aandacht natuurlijk wel.
Hoe nu verder?
1. Het begint bij de opvoeding, hier gaat veel fout en gezinsbegeleiding is nodig maar met respect naar deze ouders, ze zijn immers de grip op hun kinderen kwijt en dat is zeker niet hun bedoeling geweest. Maar fouten mogen benoemd worden, een simpel voorbeeld: een lid van onze partij stond achter een Marokkaanse vrouw die pinde en het briefje in haar jaszak wilde steken. Het jongetje in de buggy eiste dat ze het op de grond zou gooien, ze aarzelde en na nog een vermaning gooide ze het op de grond, jongetje tevreden. Dit zegt iets over de positie van de moeder en tevens iets over wat het jongetje al van anderen als normaal gedrag had overgenomen.
2. Scholing: zorg voor goede begeleidibg, bij voorbeeld via de moskee, studiebegeleiding lijkt bij de Turkse gemeenschap veel beter van opzet. Zorg verder voor goede stagemogelijkheden op het MBO zodat jongeren een diploma kunnen halen. Ook de onderwijsinspectie zou hier veel meer op moeten zitten.
3. Handhaving: de politie kan veel harder optreden, er wordt teveel gedoogd , men heeft ook te weinig personeel, maar toch! De burgemeester zal moeten komen met lik op stukbeleid en verplaatsbare camara's. Dan is het probleem in te dammen.
4.
Tenslotte met de meeste Marokkaanse families gaat het goed, het gaat dus niet om stigmatisering van een ethnische groep of een religie.
5. Elk kwartaal evaluatie van het beleid in de commissie e.d.

Lodewijk den Breejen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Naam:

Website: