24reacties

Open brief aan Theo van Kroonenburg


Geachte heer Van Kroonenburg, beste Theo,

We lazen dat je sinds 1 januari directeur bent van het Werkvoorzieningschap Oostelijk Zuid-Limburg (WOZL). Daar willen we even op reageren.
Je kent ons uit de jaren 2002-2006. Je was toen directeur van Atlant, de Helmondse tegenhanger van het WOZL. We probeerden de situatie te verbeteren van onze goede vriend “Henk Jansen”. Zijn echte naam hoeft niet op de weblog van Helmond, maar je weet wie we bedoelen. Kijk anders even op www.pestwerk.nl. Jouw aanpak maakte Henk verdrietig en boos. Je hebt bij Atlant nog veel meer gehandicapten verdrietig en boos gemaakt. Het zou jammer zijn als je dat bij het WOZL ook gaat doen. Daarom hebben we een paar tips voor je.

Tip 1: maak werk van passend werk.
Weet je nog, Theo, hoe je als kleuter met je blokkendoos speelde? Ronde blokjes in het ronde gaatje, vierkante blokjes in het vierkante gaatje. Anders paste het niet. Je kon wel met een hamer alle blokjes door hetzelfde gaatje slaan, maar daarmee maakte je een hoop stuk.
Passend werk is net zoiets. Er bestaat niet één soort werk dat voor iedereen passend is. De een is goed in notuleren, de ander kan goed helpen in het gemeente-archief. Maar jij liet bij Atlant iedereen heel eenvoudig werk doen. “Je kan het, dus het is passend”. Dat was goed voor het bedrijf. Maar niet voor de mensen. Zou jij zelf de hele dag sleutelhangers willen monteren? Nee toch zeker! Jij liet de mensen veel minder doen dan ze konden. Dat was niet leuk voor die mensen. En het was jammer voor de samenleving. Mensen die meer kunnen, moet je meer laten doen.

Tip 2: laat de gehandicapten meedenken.
Sommige dingen doe je heel erg goed. Dat vond je baas bij Atlant blijkbaar ook. Je kreeg daar in 10 jaar meer salaris dan anderen in hun hele leven. Maar het kan nog beter. Gehandicapten zijn geen speelgoed. Het zijn mensen zoals jij, met gevoel en verstand. Laat ze meepraten over hun eigen loopbaan. Jij bent er voor hen. Niet andersom.
Als je merkt dat iemand verdrietig of boos is, vraag dan hoe dat komt. Probeer er iets aan te doen. Zeg niet “Je moet nog basis arbeidsvaardigheden leren” tegen iemand die al 30 jaar bij het bedrijf werkt. En ook niet “Voortaan moet je toestemming vragen om naar de wc te gaan”. Dat helpt niet tegen verdrietig en boos zijn. Zo maak je het alleen maar erger.
Tegenwoordig zijn “participatiecoaches” in de mode. Geef een deel van de gehandicapten werk als “participatiecoach”. Laat ze met de andere gehandicapten en de werkgevers praten over passend werk. En over hoe de leidinggevenden met de gehandicapten omgaan. Gezonden weten niet hoe het is om gehandicapt te zijn. Daarom kun je dit beter door gehandicapten laten doen.

Tip 3: denk niet aan geld.
Je hebt hard gewerkt om jezelf te verrijken, met geld. Dat is goed gelukt. Meer geld heb je niet nodig. Je kunt nu je talenten inzetten om anderen te verrijken, met levensgeluk. Dat is uiteindelijk veel meer waard.
Bij Atlant was je trots op hoe goedkoop je bedrijf werkte. Maar daar gaat het helemaal niet om, Theo. Jouw taak is, gehandicapten te helpen als volwaardig lid van de samenleving mee te draaien. Als dat wat meer kost, dan moet dat maar. Dat snapt jouw baas heus wel.

Je kunt het, Theo. Doe je best.

Vriendelijke groeten,
Sander Lam en Rita Harder

Gastblogger
24 reacties
Reageer

We attenderen je op de hierboven gelinkte tekst op http://www.pestwerk.nl getiteld 'Atlant: groot geworden door klein te houden'.
Als je "even" tijd hebt: daar staat het uitgebreide en indringende relaas van Sander en Rita met hun bevindingen betreffende de inmiddels voormalige Atlant-medewerker Henk Jansen.

@Sander Lam op woensdag 25 februari 2015 om 10:43:

Misschien is er een verschil tussen de omgang met WSW-ers en WWB-ers. Dat weet ik niet. Maar ik heb het idee dat jij het over die eersten hebt m.b.t. Atlant en ik over die laatsten. Met betrekking tot WWB-ers is vernedering een middel om ze uit de bijstand te pesten. Tegenwoordig komen er dusdanig veel verhalen hierover naar buiten (welke nog enkel maar het topje van de ijsberg betreffen) dat je niet meer kan spreken over een (Atlant gerelateerde) uitwas. Een paar dagen terug was het werkleerbedrijf in Eindhoven nog in het nieuws hierover. Niet alleen de WSW-ers worden ontmenselijkt en gezien als handjes. Voor WWB-ers geldt dat zij gedwongen worden om zonder loon arbeid te verrichten. Om hun verzet te breken worden ze ontmenselijkt en vernederd. Of de WWB-er zich daarbij uit de bijstand laat pesten of zich neerlegt bij de dwangarbeid; in beide gevallen wordt er geïncasseerd door de gemeente en haar partners (waaronder in Helmond Atlant). Dit is structureel in Nederland. Dit is beleid. Dit is de keuze die de nationale én de lokale politiek maakt. De processen die spelen in het Stanford gevangenisexperiment worden geïmplementeerd onder meer door de specifieke selectie van werkcoaches. Natuurlijk lees je het niet op deze manier in beleidsstukken. Dat wordt allemaal verbloemd met eufemistische termen en Orwelliaanse newspeak. Er zijn uiteraard alternatieven. Maar het onderhouden van mensenrechten kost wel geld. Alleen al van de drie ton die naar van Kroonenburg zijn gegaan kunnen minstens twaalf WWB-ers een jaar lang met een ruim loon aan het werk worden gehouden. Dat zijn keuzes die de lokale politiek maakt, en vooralsnog verkiezen zij lucratieve dwangarbeid en decadentie aan de top boven het hoog houden van mensenrechten. De ‘kan ik er wat aan doen’ slogan gaat voor de lokale politici niet op!

@Arve Omic op woensdag 25 februari 2015 om 11:35:

(Voor wie later op deze discussie stuit: het eerste deel staat op ; de weblog-redactie merkte terecht op dat het daar off topic was.)

De verbindende schakel tussen mij en Atlant is mijn goede vriend Henk Jansen, hoofdpersoon uit het verhaal op pestwerk.nl. Als ik "Atlant" zeg, bedoel ik eigenlijk het bedrijf zoals ik het heb leren kennen via zijn ervaringen als WSW'er. Pas sinds kort ben ik mijn blik aan het verbreden en begint het mij te dagen hoe omvangrijk de problematiek is. Toch blijf ik de vernedering een uitwas noemen, in de betekenis van "onaanvaardbaar resultaat van een ontwikkeling". De schaal waarop het plaatsvindt, maakt voor de betiteling niet uit.

Pesten kan geen middel zijn om mensen uit de bijstand te jagen, want waarheen zouden ze dan gejaagd moeten worden? Als er voor iemand een uitweg uit de bijstand is, kiest hij/zij daar uit zichzelf wel voor. Uit het Stanford-gevangenisexperiment weten we dat pestgedrag onder bepaalde omstandigheden vanzelf de kop opsteekt. Het is een verderfelijke aanleg die we allemaal in ons hebben. Ik ook. Jij ook.

De mensen van Helso hadden die aanleg destijds ook. Hij was alleen nooit aan de oppervlakte gekomen. Helso was een beschaafd bedrijf. Maar toen werd Van Kroonenburg aangesteld, met de opdracht Helso/Atlant goedkoper te laten werken. Nou, dat heeft hij gedaan. Iedereen simpel werk, moet je zien wat je bespaart op begeleiding! En dan de handjes verhuren ("van binnen naar buiten"). Zo ging het bedrijf zelfs winst maken. Applaus!

In het kielzog van de gewenste ontwikkeling (goedkoper, wie kan daar tegen zijn?) veranderde de bedrijfscultuur. Ineens waren de omstandigheden er die de neiging tot pesten bij de leidinggevenden wakker maakten. Niemand had het in de gaten. Ja, de slachtoffers, maar naar hen werd niet meer geluisterd.

Dat bedoel ik met uitwas: het is nooit zo bedoeld, het gebeurde gewoon en het is een eigen leven gaan leiden, kennelijk ook in de WWB. De beleidsmakers hebben het oprecht niet door. Zij vertrouwen op de rapportages van de pesters die zelf niet doorhebben waar ze feitelijk mee bezig zijn.

Atlant gold jarenlang als lichtend voorbeeld hoe goedkoop sociale werkvoorziening kan en dus moet. Het gaat misschien te ver om Van Kroonenburg als enige aanstichter aan te wijzen, maar ik denk dat hij wel een belangrijke rol heeft gespeeld in de problematiek die nu landelijk speelt.

@Sander Lam

Ik deel je analyse. Het probleem is dat niet uitgegaan wordt van het faciliteren van het individu. In plaats van het systeem op het individu in te richten moet het individu zich aanpassen aan het systeem. Met als gevolg eenheidsworst en een mismatch tussen de wensen en verwachtingen van de client en die van het SW-bedrijf. Het goedkoper inrichten van het system door simpeler werk te verrichten is op zichzelf geen probleem, als je maar zorgt dat er maatwerk plaats blijft vinden. Simpel werk (opdoen werkroutine) gekoppeld aan mogelijkheden voor scholing en doorstroming is dan al een flinke stap voorwaarts.

De decentralisatie is bij uitstek een mooi moment om het systeem om te gooien en van wantrouwen en fraudebestrijding naar faciliteren en gelijke tegenprestatie te gaan. Helaas zie ik tot op heden te weinig beweging en wordt door de ambtenaren een soepele doorstart van het oude systeem voorbereid. Het is nog maar de vraag of de gemeenteraden hun kaderstellende rol gaan pakken, temeer daar de decentralisaties steeds weggezet worden in bovengemeentelijke samenwerkingsverbanden en dus moeilijk te wijzigen zijn.

Michiel van Geel

@Sander Lam op donderdag 26 februari 2015 om 10:00:

Een en ander hangt natuurlijk samen met de definitie van 'uitwas' die je hanteert. VanDale ziet een 'uitwas' als een "ongewenste of ziekelijke ontwikkeling". Dat de ontwikkelingen bij Atlant, andere reintegratiebureau's en sociale diensten 'ziekelijk' te noemen zijn onderschrijf ik. Echter niet dat die ontwikkelingen vanuit de beleidsmakers als onwenselijk wordt beschouwd. Directeuren van reïntegratiebedrijven en sociale diensten weten meestal via zwartboeken en klachten heel goed wat voor zaken er op de werkvloer spelen. Zeker in deze tijden. Het is niet zo dat beleidsmakers Standford-experiment-processen proberen te mijden. Integendeel. In Nazi-Duitsland (nee, ik vind dat soort vergelijkingen niet bezwaarlijk omdat ik ze onderscheid van gelijkstellingen) wisten de beleidsmakers maar al te goed dat ze de minst empathische personen als bewakers van de kampen moesten aanstellen.

Je schrijft: "Pesten kan geen middel zijn om mensen uit de bijstand te jagen, want waarheen zouden ze dan gejaagd moeten worden? Als er voor iemand een uitweg uit de bijstand is, kiest hij/zij daar uit zichzelf wel voor."

Waarheen ze moeten als ze uit de bijstand gejaagd en gepest zijn? Dat zal een beleidsmaker een zorg zijn. Einde uitkering is einde uitkering en levert weer een cijfertje op om mee te pronken onder het mom van 'hoefde geen gebruik meer te maken van een uitkering'. In de uitkering word je net zolang gepest en getreiterd en vernederd totdat: a) je zo boos wordt dat je uit je slof schiet en men daardoor je uitkering kan stopzetten, b) de vernederingen zo ondragelijk worden dat je het ongewisse leven zonder inkomen verkiest boven de treiterijen in de bijstand, c) zo wanhopig wordt dat je een einde aan je leven maakt. En het zal de beleidsmaker echt een worst wezen of je een betaalde baan hebt gevonden of dat je aan een boom hangt! In beide gevallen 'hoefde je geen gebruik meer te maken van een uitkering'!

STRAFRECHTELIJK ONDERZOEK: een verzoek om een strafrechtelijk onderzoek te starten naar ex-ambtenaar de zorgdirecteur theo van kroonenburg, zijn olie mannetjes martin de beer, voorzitter WOZL, verantwoordelijk wethouder gem. heerlen en tevens provinciaal statenlid limburg en burgemeester paul depla, is op 24 febr. 2015 aangetekend verzonden naar de hoofdoff. van justitie r.t.bos te maastricht.
kroonenburg heeft al meer dan 1 miljoen euro zorggeld gekost en het einde is nog niet in zicht. een ton euroos jezelf teveel geven als vertrekpremie en niet terug willen betalen en een nog betere baan krijgen bij het WOZL,terwijl deze oliemannetjes voorafgaand aan zijn installatie de schriftelijk op hoogte zijn gebracht van de werkwijze van theo en zijn veroordeling door de rechter:
dat kannie waar zijn.

lees alle informatie over de werkwijze van theo van kroonenburg en zijn oliemannetjes op onze face book groep:
https://www.facebook.com/groups/stalbergweg/
de rechtelijke uitspraak is daar ook te lezen

Dag Arve, wederom bedankt voor je reaktie, qua emoties zitten we echt op dezelfde lijn, het is inderdaad verscheurend om te lezen hoe mensen, die geen kant uit kunnen zo vernederd en bedreigd worden.
Een voorbeeld is die van onze vriend Henk, hij is zeer slechtziend.
Hij kreeg de opdracht kleerhangers te sorteren op kleur, hij verwarde de blauwachtige groene met de groenachtige blauwe, uiteraard ging dat niet goed, en toen hij zei dat hij dat niet kon zien, zei de werkleider dat hij zich niet achter
zijn handicap moest verstoppen.
Maar zelf denk ik dat het veel te ver gaat om te zeggen dat dit vanuit de politiek geregeld word.
Dan klinkt dit als een complot.
In Duitsland had je De endlosung der Judenfrage, helaas was die waar.
Hier bij Atlant heeft onze Theo een beleid ingang gezet die financieel best wel aantrekkelijk was,
tenslotte zit Nederland in een financiele dip, Dus dan is Nederland verandert de zorg verandert mee een noodzakelijk gebeuren.
Alleen is onze Theo doorgeschoten en wauw wat draaide Atlant geweldig, dit model ging als een soort virus door naar andere wsw bedrijven.
Je kon geld verdienen, dus mensen werden handjes, en het waren daarna alleen nog maar handjes en geen mensen meer.
En als het alleen nog maar handjes zijn, dan zie je ook niet hun pijn.
Helaas zijn al deze verhalen niet onbekend, Is de hamvraag niet wat kunnen we doen om deze infectie dit denkpatroon weer terug te draaien.
Deze Theo is elders bezig met zijn sloophamer mensen kapot te maken.
Helaas is hij allang niet meer de enige: Er zijn zwartboeken genoeg.
Hoe komt het dat de beleidsmakers nog steeds niet door krijgen dat er hier iets ernstig mis is.
Nederlanders houden van lekker goedkoop, maar niet van misstanden..
Wat kunnen we doen om het publiek en de politiek wakker te schudden dat de Atlant-praktijken niet door de beugel kunnen?

Jullie ex Theo v kroonenburg grootmeester opruimen van WSW ers Wozl Zuid Limburg alles word vervreemd alle Licom nu Wozl worden gedetacheerd schrijf me terug over hr.t.van Kroonenburg als u iets meer weet dank

Beste Tom,

Het belangrijkste van wat ik weet over Theo van Kroonenburg staat op http://www.pestwerk.nl/. Je kunt ook bij de gemeente Helmond het verslag opvragen van het "Intern onderzoek inzake functioneren, houding en gedrag van de heer T.A.G. van Kroonenburg, algemeen directeur van de Atlant Groep" (Capra, 2013).

Als je meer in detail met mij wilt praten, stuur me dan een e-mail via het adres dat op mijn website staat.

Hoi ik ben Ton Hebing zie facbook zelf overheid Ministers mevr Jette Klijnsma op bezoek ik kan niks betekenen ook de vakbonden ons weg geven zuidLimurg 5000 nu 300 Beschut mogen nog bestaan

@Ton Hebing op vrijdag 13 januari 2017 om 08:24:

Ons verkocht voor zilverling zelf vakbond 10 jaar loon bevriezen Nu in keer de verhoging Toe wist ik al dit klopt niet vuiltje eraan Ja hoor in daar voor in de plaats bijna alle gedetacheerd 5000 mensen nog 300 over beschut Q 79 lager directie die heel goed kent Jullie weten wel wie nog meer Ja hoor ook Martin de beer nog paar wethouder SW kapot gemaakt voor Geld zodat werkelozen en asielzoeker over rug sw mensen schandalig Zegt Theo Kroonenburg daar voor krijgt U werk garantie ? Zegt eerlijk mensen weg spaart geld gebouwen wij krijgen van overheid bonus wij moet nog werkelozen en asielzoekers aan leren ze kunnen kloten kusen stelletje Meer lappen Wethouder Fred dijk had over theo kroonenburg gewaarschuwd niks hielp meer dus ? Deal gesloten

@Ton Hebing op vrijdag 13 januari 2017 om 08:37:

Heb 10 maal het bericht proberen te lezen, maar kan er geen touw aan vast knopen wat er staat............

VS: helemaal mee eens. Er is geen touw aan vast te knopen!

Helder is anders, maar ik denk dat Ton Hebing bedoelt dat Theo van Kroonenburg bij het Werkvoorzieningschap Oostelijk Zuid-Limburg (WOZL) hetzelfde heeft gedaan als bij Helso/Atlant, namelijk de SW kapotgemaakt voor geld.

Senzer, WOZL en al die andere bedrijven zetten in op massaal detacheren. Het maatwerk dat juist voor de meest kwetsbaren zo belangrijk is, is afgeschaft (te duur). Van de 5000 WOZL-mensen hebben er nog maar 300 beschut werk (haal ik uit het bericht van Ton Hebing), de rest is gedetacheerd. Hierdoor zijn mensen als Ton Hebing in de kou komen te staan.

Ton, als dit lijkt op wat je wilde zeggen, stuur me dan een e-mail via het adres dat op mijn website staat. Ik help je graag om je hele verhaal helder onder woorden te brengen. Je hebt er recht op, gehoord te worden.

Ja zo ongeveer heeft Theo bedacht Ik had Theo Kroonenburg erop aan gesprokken hier door probeerde hij mijn op het matje ik heb erop aan gewezen of ik zie U in Den Bosch of Maastricht en bedankt al vast Hr M. de Beer Ik heb Fred dijk hoofd v Gemeente Kerkrade aangeschreven geen antwoord ook Minister Jette .Klijnsma SZ doet geen uitspraak ze zegt Nieuwe wet als 20 Wao mag erin blijven ben 30 wsw moet eruit ?
Nu probeerde Hr theo Kroonenburg aan bedrijf heet .. Mulit- flix postcode 5571 MX Bergeijk detachering kassa v.d 11 Gemeenten zuidLimburg gelukkig heeft Daf het laatste woord 3 nee be antwoord omdat Mulit-flix al eens zaken gedaan met Daf slecht afloop ons geluk voorlopig Gemeente blijft zoeken Naar nieuw Bedrijf overnamen Puur geld verder helemaal niks weg met wsw m.v.g ook regering wilt van ons af werkloze of buitenlanders hebben meer rechten Tja geld

@Ton Hebing op zaterdag 2 september 2017 om 21:44:

Zoals ik op vrijdag 13 januari 2017 om 14:05 al schreef: je kunt mij een e-mail sturen via het adres dat op mijn website (www.pestwerk.nl) staat. Je hebt duidelijk iets te vertellen. Ik help je daar graag bij.

Dezelfde uitnodiging geldt trouwens voor iedereen die iets kwijt wil over Senzer. Alleen als voldoende mensen met hun ervaringen naar voren komen, kan er iets veranderen.

En veranderingen zijn echt mogelijk. Achter de schermen is sinds deze gastblog al het een en ander op gang gekomen. Eén concreet resultaat is dat de regels rond ziekteverzuim zijn verbeterd. Wie dit aangaat, heeft hierover vrij recent van Senzer bericht ontvangen bij de loonstrook.

Ook al suggereert de dagelijkse ervaring anders, Senzer is echt wel bereid mee te werken aan veranderingen, als maar duidelijk is dat een bepaalde klacht bij veel mensen leeft. En dat laatste maakt het ingewikkeld, want maar weinig mensen durven hun verhaal te doen.

Dus als je bij Senzer werkt: doe je verhaal via mij, dan zorg ik dat het op de juiste plaats terechtkomt. Geen van de mensen die je zijn voorgegaan, is daardoor in problemen gekomen.

En als je iemand anders kent die bij Senzer werkt: wijs je kennis op mijn website http://www.pestwerk.nl. Ook als je hem/haar nooit over Senzer hebt horen klagen, want er is veel verborgen leed.

@ludo hardeman op donderdag 26 februari 2015 om 19:15:

Ik heb getracht op Facebook.nl te benaderen helaas niet gelukt
Zou niet mogelijk zijn Vakbond AWB te Heerlen naar Will Kapple via Facebook .nl aan te schrijven Want onze Theo Kroonenburg alg Directie
ondanks ik Fred dijk Bestuurssecretaris aangeschreven niet mocht baten
Ik vindt als wsw ers recht heeft laatste SW bedrijven mogen blijven voor die hard nodig hebben toch werken hun geld ook geen fat pot wij werken terwijl asielzoekers of wao ers of oud wajong geld krijgen niet moeilijk over doen ook hoop zeker kunnen werken niet willen ....
M.g.v
hebing

@Sander Lam op zondag 3 september 2017 om 10:44:@Sander Lam op zondag 3 september 2017 om 10:44:

Alleen de naam verandert zo nu en dan. Helso, Atlant, Senzer. Inhoudelijk verandert er nauwelijks iets.
De organisatoren van dit soort hulpverlening, ministers, staatsecretarissen, burgemeesters, wethouders en talloze (leidinggevende) ambtenaren, kijken vanaf grote hoogte in hun ivoren toren neer op een reeks nummers.

@Edwards op zondag 10 september 2017 om 09:32:

In de Helso-tijd konden mensen nog hoofdwerk doen. Van Kroonenburg (Atlant) zette iedereen op simpel handwerk. Dat markeert een koerswijziging die veel verder gaat dan een ander naampje en een fris logo.

Misschien moet dit geheel eens helemaal opnieuw ingericht worden ?
Wellicht kan Helmond ook nu het voortouw nemen en zeggen genoeg is genoeg, wij gaan het anders doen en stellen de mens voorop. niemand hoort meer dan 50 k te verdienen in deze hele subsidie industrie.
zo simpel is het.

@Andre op zondag 10 september 2017 om 14:59:

Ik zie het precies zo, maar dan anders. Een olietanker draai je niet zomaar even een halve slag. Ook niet met een ingreep van buitenaf, ook niet als die ingreep inhoudt dat je het salaris van de stuurman verlaagt.

Ken je iemand met een handicap? Dan weet je hoe moeilijk het is om in te schatten wat zo iemand wel en niet kan. Op een afdeling vol gehandicapten ben je als leidinggevende gedoemd op dat vlak de ene na de andere fout te maken.

Dat geeft niet, gehandicapten zijn het gewend dat hun omgeving de plank regelmatig misslaat. Als je elkaar als gelijkwaardig behandelt kom je er samen wel uit.

Maar Senzer gelooft heilig in het eigen gelijk. "Wij weten wat goed voor je is." Wie zich daarover beklaagt, heeft een gedragsprobleem dus dan is automatisch de vorige zin van toepassing.

Dit is het echte probleem: het contact met de doelgroep is verbroken. Dat contact moet hersteld worden. Dat betekent een omslag in de bedrijfscultuur. Zoiets duurt jaren. Maar als dat eenmaal gelukt is, volgt de rest min of meer vanzelf.

Dus ja: Helmond moet er bij Senzer op aandringen de mens voorop te stellen, maar dat is wel een zaak van lange adem.

@Sander Lam op zondag 10 september 2017 om 13:42:

Die werden 'hoofdarbeiders' genoemd. Een andere/betere benaming bestond niet.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Naam:

Website: