7reacties

"Woningzoekenden tussen wal en schip!"


Heeft je huishouden een verzamelinkomen tussen de € 33.614, = en € 38.000, = dan heb je in Helmond bij het zoeken naar een woning een groot probleem!

Door nieuwe Europese regelgeving moeten woningbouwcorporaties vanaf 1 januari 2011, om in aanmerking te komen voor staatssteun, hun vrijgekomen sociale huurwoningen toewijzen aan huishoudens met een inkomen van maximaal € 33.614,= euro (ruim 40% van de Nederlandse huishoudens). Op Wooniezie.nl (Woonpartners, Wocom en Compaen) lezen we daarom dat woningen onder de € 652,52 alleen beschikbaar gesteld aan huishoudens met een verzamelinkomen onder de € 33.614, =.

Onderzoeksinstituut RIGO heeft berekend dat ruim 7,5% van alle huishoudens door deze nieuwe regel in de problemen komen als zij een (andere) woning zoeken. In Helmond hebben we het hier dan over ongeveer minimaal 2724 huishoudens. Rekeninghoudend met daadwerkelijke verhuizingen, worden in het eerste jaar minimaal 237 huishoudens in Helmond met dit probleem geconfronteerd. Deze huishoudens komen niet dus langer in aanmerking voor een sociale huurwoning van een woningcorporatie.

Bij het maken van de wet heeft de Europese Unie aangenomen dat mensen met een hoger inkomen dan € 33.641,= “makkelijk” een huis kunnen kopen of duurdere huurwoning kunnen betalen. Een huishouden met een inkomen tussen de € 33.614,= en € 38.000,= (maximaal te verkrijgen hypotheek tussen de € 148.500,= en € 171.000,=) maakt nauwelijks kans om een passende koopwoning te vinden in Helmond. Dit laatste is ook cruciaal voor starters want deze worden nu niet meegerekend in het probleem. Wat betreft huurwoningen hanteren makelaars in Helmond een inkomenseis. Om in aanmerking te komen voor een huurwoning moet je inkomen, in de meeste gevallen, 5 maal de kale huurprijs zijn. Voor een huurwoning van € 650,= kale huur per maand, moet je een bruto jaarinkomen hebben van minimaal € 39.000,=. Daarbij komt nog dat de huurwoningen in Helmond die aangeboden worden door makelaars vrijwel allemaal boven de € 700,= kale huurprijs per maand liggen. Hierdoor mag je concluderen dat het voor een grote groep mensen in Helmond vrijwel onmogelijk wordt om een huurwoning te vinden.

Er is gelukkig wel een mogelijkheid hier (op korte termijn) iets tegen te doen. Woningcorporaties mogen namelijk huishoudens met een hoger inkomen dan € 33.641,=, zonder gevolgen voor de staatssteun, 10% van de vrijkomende sociale huurwoningen toewijzen. Hiermee kunnen de woningcorporaties in Helmond 62 huishoudens van de 237 alsnog helpen aan een woning en de problemen hiermee een klein beetje verzachten. Maar daarvoor moeten de Helmondse corporaties wel zelf het initiatief nemen en beleid ontwikkelen. Momenteel is het op dat gebied zowel vanuit het Helmondse college van B&W als vanuit de Helmondse corporaties stil. De PvdA roept de Helmondse corporaties dus op actie te ondernemen en te zorgen dat hun sociale huurwoningen ook gedeeltelijk voor de Helmonders met een hoger inkomen dan € 33.641,= beschikbaar blijven. Het Helmondse College van B&W moet komen tot een nieuw convenant “wonen” met de betreffende woningbouwcorporaties en dient hierop dan ook nauwgezet toezicht te houden.

Mohammed Chahim (raadslid PvdA Helmond)
Jos Boetzkes (fractievoorzitter PvdA Helmond)

Gastblogger
7 reacties
Reageer

Ik ben tegenwoordig expert in deze materie, ik zit ook in die salarisgroep. Wooniezie heeft bijna alleen maar te goedkope (want onder die 650 euro) en te dure appartementen (bijv Brandevoort). Gelukkig zijn er nu wat makelaars die wel wat te bieden hebben.
1 ding is onjuist, weet ik uit ervaring: "Om in aanmerking te komen voor een huurwoning moet je inkomen, in de meeste gevallen, 5 maal de kale huurprijs zijn." - dit is lichtelijk overdreven. Sommigen hanteren geen norm, sommigen vermenigvulden je salaris maal drie of vier om tot de maximale huursom te komen. Die van vijf ben ik gelukkig nog niet tegengekomen.

Perry Vermeulen

Door deze wijziging is het niet alleen moeilijk om een huurhuis te vinden.
Maar ook om hem te behouden,door de ondergrens op € 652,52 te stellen val
je net boven de grens voor huursubsidie
wat het extra zwaar maakt, mocht je onverwachts je baan verliezen.

Ja dat hebben ze natuurlijk niet voor niets bedacht die grens. Ik vind het echt schandalig waar ze mee bezig zijn in Den Haag! Valt me nog mee dat ze niet aan de huurtoeslag komen, nog niet althans.

Debbie Spruijt

Is niet Den Haag, is Brussel. Europese regelgeving. :)

Perry Vermeulen

Veel te veel mensen die niet meebetalen en niet huren bemoeien zich met de woningcorporaties.
Het zijn vooral de mensen die niet in een huurwoning wonen die de touwtjes in handen hebben. Dat moet eens afgelopen zijn.
En veel huurdersorganisaties hebben niet de kennis om het beleid kritisch door te lichten. De huurdersbelangenorganisatie van Woonpartners bijvoorbeeld organiseert een batterijinzamelingsactie. Alsof dat iets met huurdersbelangen te maken heeft. Maar dat zien de besturen en directeuren het liefst, dat men zich met andere zaken bezig houdt dan het beleid en huurdersbelangen.
Het zijn de regering, gemeenteraden en bestuurders met een koopwoning die direct of indirect de dienst uitmaken in de corporaties.
Weg met die woningcorporaties die hun kerntaak verkwanseld hebben. Gewoon alle huurders via de huurbetaling hun huis laten kopen tegen kostprijs als ze dat willen. Stop de levenslange huurslavernij.
Nu wordt de winst (diefstal) van de woningcorporaties als belasting naar de overheid gesluisd of als PvdA Vogelaarbijdrage afgepakt.
Maar de hypotheekrenteaftrek is heilig.
Huren kan zoveel goedkoper als het huurdersbelang maar voorop staat.

Zojuist heeft het college schriftelijk gereageerd op de vragen die Jos en ik namens de PvdA-fractie hebben gesteld aan het college. Ze stellen dat van de 10% van de verhuringen aan huishoudens met een hoger inkomen woningbouwcorporaties voorrang moeten geven aan personen die door verschillende factoren moeilijkheden ondervinden bij het vinden van een voor hen passende huisvesting (urgente vraag). Pas nadat deze groep aan een woning geholpen (terecht!) en er nog ruimte is (10% nog niet behaald) dan worden anderen woningzoekenden met een hoger inkomen geholpen door de corporaties. En dit alles kan mits dit transparant op basis van vastgesteld beleid wordt gedaan. Volgens het college is het bovenstaande ook allemaal in regelgeving vastgelegd.
Ten eerste is het zo dat je je alleen bij Volksbelang kan inschrijven als urgent en in het Jaarverslag van 2009 (2010 staat nog niet op de website) lees ik dat van de 1621 actiefwoningzoekenden 11 (dat is minder dan 1%) als urgent ingeschreven staat. Wooniezie.nl beschikt niet over een urgent optie. Laten we er ook vanuit gaan dat bij de anderen (ook al heb ik hier geen zicht op) evenveel mensen als urgent staan ingeschreven dan nog is er genoeg ruimte (10% van vrijgekomen sociale huurwoningen word bij lange na niet gehaald) is om de groep mensen die door deze regelgeving in de problemen komen alsnog te helpen aan een woning. Het college spreekt in de brief trouwens over een groep van ca. 5500 huishoudens in Helmond. Ze hanteren hierbij ook een ruimere inkomensgroep, maar de problemen worden hierdoor niet kleiner. Ook schrijft het college dat deze maatregel "scheefwonen" zal doen toenemen. Alles pleit ervoor om in Helmond zeer scherpe afspraken te maken met de woningbouwcorporaties en deze ook op te nemen in een het woonconvenant. Onze zorgen zijn met de beantwoording niet weggenomen.

zie ook http://www.helmond.nl/BIS/2011/VA/VA%2003%2C%20PvdA%20Invoering%20staatssteunregels%20woningcorporaties.pdf

Mohammed Chahim

Ik dacht toen ik dit las, dat zal wel meevallen allemaal. Niet dus. Toch een vooruitziende blik van Mohammed Chahim en Jos Boetzkes. Nu landelijk nieuws!

http://nos.nl/artikel/224003-middeninkomen-kan-vaak-niet-huren/

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Naam:

Website: