12reacties

Ik ga de politiek in


U hebt als bezoeker van De weblog van Helmond een paar maanden geen nieuwe column van mij gelezen. Dat kon ook niet, want ik was druk bezig met de voorbereidingen van de Helmondse gemeenteraadsverkiezingen die op 21 maart plaatsvinden. Ik had namelijk het plan alle lijsttrekkers te interviewen met het doel wat meer informatie te krijgen over de persoon achter de politicus/politica. Wat drijft hem of haar, wat vindt hij of zij echt belangrijk, hoe trouw is hij of zij aan zijn verkiezingsbelofte, hoe sterk staat hij of zij in de eigen schoenen? Dit alles met het doel de Helmonders op 21 maart te bewegen naar de stembus te gaan. De opkomst in 2014 was met 44,7% namelijk bedroevend laag: zelfs één van de laagste in Noord-Brabant. Dat is geen goede zaak!

Een veelgehoorde reden waarom de kiezers in onze stad het stemhokje mijden is: “Ze doen toch wat ze zelf willen!”. En eerlijk gezegd zit daar wel een kern van waarheid in. De politiek is vaak niet te volgen. Onze lokale bestuurders pretenderen openheid; desondanks zijn er regelmatig opgeworpen barrières of zaken die de burger niet mag weten. Ik ben daar zelf ook een paar keer tegenaan gelopen. Op aangeven van een raadslid heb ik in september bij de voorzitter van het Platform Sociale Cohesie (onze burgemeester) een verzoek tot een gesprekje ingediend. Ik had een aardig idee, dacht ik. Mijn vraag was simpel: “Mag ik hier eens met het Platform over praten?” Mijn verzoek werd geagendeerd voor de novembervergadering maar is daar nooit besproken… Waarom niet, is mij nog steeds niet duidelijk. Pas in januari heb ik na flink aandringen en na een bezoek van 2 hoge ambtenaren in december aan mijn nederige woning, het antwoord gekregen dat mijn verzoek niet werd gehonoreerd. Teleurstellend! Van het genoemde raadslid heb ik nooit meer iets gehoord… Ook niet van een ander raadslid dat in een eerder stadium al aangaf dat hij “…. het een goed plan vond en in zijn achterban zou bespreken”.

Deze zomer heb ik de gemeente Helmond gevraagd wat de NRC-blunder van de burgemeester aan extern juridisch advies heeft gekost. Een vraag die de gemeenteraad eigenlijk zou moeten stellen. U raadt het al: het antwoord heb ik nog steeds niet binnen. Ook niet na diverse keren communiceren met een hoge ambtenaar. Ik kan het prijskaartje natuurlijk wel opvragen via de Wet Openbaarheid van Bestuur. De kans is echter groot dat dit een ellenlang juridisch gevecht gaat worden. Daar moet je maar zin in hebben. Ik heb dat in elk geval niet!

Afgelopen november heb ik mij helemaal geschaard achter de visie van de afgehaakte Helmondse kiezer: “Ze doen toch wat ze zelf willen!”. Net als veel stadsgenoten was mijn verbazing over de voortijdige herbenoeming van onze blunderende burgemeester groot. De affaire met de tuinafscheiding van de buren lag nog vers in het geheugen! Waarom moest die herbenoeming nu al? Waarom moest dat zo stiekem? Is er ook gekeken naar haar falen? Kortom: waarom beschermen onze volksvertegenwoordigers degene die het goede voorbeeld zou moeten geven, maar het afgelopen jaar fout op fout heeft gestapeld?

Dit alles riep bij mij de vraag op of ik nog geloof in de mensen die nu de gemeenteraad van Helmond vormen? Wil ik daar nog tijd in stoppen? Mijn antwoord is een volmondig “nee”! Mijn voornemen om de interviews te gaan doen, belandde vervolgens in de prullenbak.

Toch kruipt het bloed waar het niet kan gaan. Ik vind het namelijk erg belangrijk dat burgers gebruikmaken van hun stemrecht. De vraag is hoe je dat weer aantrekkelijk maakt en het vertrouwen van de kiezer terugwint. Ik denk dat het antwoord even logisch als simpel is! Laat de inwoners van Helmond zelf beslissen over onderwerpen die zij belangrijk vinden. Dat is toch de basis van onze democratie! Bied een podium, een doorlopend referendum waarop kiezers aangeven hoe zij denken over zaken. Geef openheid en schep duidelijkheid en laat inwoners 4 jaar lang bepalen hoe hun volksvertegenwoordigers in de gemeenteraad moeten stemmen. Durf de verantwoordelijkheid terug te leggen waar die hoort: bij de Helmonders zelf!

Het klinkt als een utopie, een onmogelijke werkelijkheid. Toch is er in onze stad iemand die deze mogelijkheid wil creëren: Leo Broers! Hij ziet kansen waar anderen bedreigingen zien. Leo wil met zijn lijst Vrij Kiezersmandaat (VKM) de besluitvorming terugleggen bij degenen waar het echt om gaat: de inwoners van Helmond. Ik sluit me hier graag bij aan. Of het idee gaat werken, zullen we de komende jaren wel zien! Niet geschoten is immers altijd mis. We hebben als in inwoners van Helmond niets te verliezen alleen te winnen!

Hannekes column
12 reacties
Reageer

Een andere oplossing is invoering van marktwerking in de politiek. Zo ongeveer alle politieke partijen zijn - met gradaties - vóór marktwerking (en we hebben gezien wat dit heeft opgeleverd in de afgelopen decennia, bijvoorbeeld in de zorg en ook in het openbaar vervoer met de bus in Helmond) behalve ... in eigen huis.

Dit vraagt wel even een omslag in de manier van denken: politiek = een bedrijfstak; een politieke baan = een beroep.

Voorbeeld: als er in een hypothetische gemeente 40 raadsleden zijn en de opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen is - nog steeds hypothetisch - 60%, dan is het volgens de wetten van de marktwerking niet meer dan logisch om 60% van 40 = 24 raadsleden daadwerkelijk te benoemen als lid van de gemeenteraad.

Als u boodschappen gaat doen bij Albert Heyn, gaat u toch ook niet betalen voor de filiaalchef van de Aldi! Of omgekeerd! Als u een betalende lezer bent van het Eindhovens Dagblad, dan gaat u toch ook niet betalen voor een redacteur van de Telegraaf!

Deze oplossing in het 60 - 40 - voorbeeld doet volledig recht aan de kiezers die hun stem hebben uitgebracht en tegelijkertijd ook volledig recht aan de kiezers die om welke reden dan ook thuisgebleven zijn.

En dit is ook meteen een flinke besparing op de kosten van het gemeentelijk bestuursapparaat!

De overgebleven 16 kandidaten - in - spé kunnen zich ongetwijfeld .ook op een andere manier nuttig maken voor de maatschappij.

Peter van Lieshout

Het is altijd fijn wanneer mensen zoals Peter van Lieshout meedenken in oplossingen. Zijn voorstel is vernieuwend en heeft zeker een kans slagen op voorwaarde dat mensen massaal naar de stembus gaan. Daar gaan we nu aan werken. Het is mijn intentie dat stemmers weer de waarde van hun deelname aan het stadsbestuur inzien. Meedoen en meedenken schept mogelijkheden en nieuwe kansen. Onder de Helmonders zit op alle gebied enorm veel verborgen talent dat zich nu niet laat zien. Talent dat we nodig hebben om de stad te besturen om dan vervolgens samen de discussie te voeren over de voorgestelde marktwerking. Want we moeten het samen doen! Dank je wel Peter van Lieshout voor je inbreng. Ik waardeer die zeer.

Hanneke Hegeman

@Hanneke Hegeman - Wat vind je van het Stadspanel?

https://www.helmond.nl/1/nieuws/2017/Augustus/Aanmelden-voor-ons-Stadspanel

Dag Sander, ik vind daar nog niets van. Ik heb daar gewoon nog niet naar gekeken. Ik heb mijn informatie tot nu toe uit andere bronnen gehaald. Dank voor de tip. Ik ga hier direct gebruik van maken.

Hanneke Hegeman

Sander, het is Stadspanel is een interessant initiatief van de gemeente Helmond. Ik heb inmiddels de gemeente gevraagd mij de resultaten van het Stadspanel te sturen. Nogmaals dank voor de tip.

Hanneke Hegeman

@Hanneke Hegeman op vrijdag 9 februari 2018 om 17:37:

Graag gedaan en jij ook bedankt. Tot vandaag had ik er namelijk ook nooit van gehoord. Alleen naar aanleiding van jouw column ben ik wat gaan googelen. Nu zie ik dat we hier in Alkmaar ook al jaaaren een Stadspanel hebben. Alleen omdat het verwaterde heet het tegenwoordig Alkmaarpanel.

https://pers.alkmaar.nl/89533-stadspanel-wordt-alkmaarpanel

Liefst 4 op de 10 gemeentes heeft al een burgerpanel.

https://toponderzoek.nl/2017/05/08/overzicht-van-alle-burgerpanels-nederland/

Lees vooral ook het stukje onder de kop "Waarom een TIP-burgerpanel?" Ik gok dat een TIP-burgerpanel nog wat dichter in de buurt komt van wat jij bepleit dan een Stadspanel.

Het TIP-burgerpanel houdt verband met de "Democratic Challenge", een 3-jarig initiatief van het ministerie van BZK, uitgevoerd door de VNG, dat op 21 maart dit jaar ten einde loopt.

http://democraticchallenge.nl

@Hanneke Hegeman op vrijdag 9 februari 2018 om 09:39:

Ik barst inderdaad van de "vernieuwende"ideeën, maar mijn idee over een kiesdrempel AAN DE BOVENKANT - het 60% - 40% scenario voor de gemeenteraadsverkiezingen in Helmond - is niet van mijzelf, maar komt uit "Brussel" van de Europese Unie (EU), van het Europees Parlement (EP).

Door de Brexit verdwijnen de Britse Europarlementariërs uit het Europarlement. Besloten is nu om het grootste deel van deze vrijgekomen plaatsen niet te (her)verdelen over de 28 -/- 1 = 27 landen die lid zijn van de EU. In de praktijk betekent dit, dat 46 plaatsen in het EP - in ieder geval voorlopig - leeg blijven.
U kunt zelf wel nagaan, dat dit een gigantische besparing in Euros oplevert, waar de Helmondse politiek "een puntje aan kan zuigen".

Ik ben een overtuigd Europeaan. Sterker nog: veel goeie ideeën komen naar mijn mening uit Brussel"; ideeën waar nationale - en ook lokale politici - niet aan gedacht hebben of (nog) niet aan willen of (nog) niet aan toe zijn.

Mijn voorstel voor "marktwerking in de politiek" in Helmond is serieus/provocerend/ironisch bedoeld De ondertoon is overigens bloedserieus: wereldwijd groeit de kritiek op de marktwerking en wordt de tegenwind tegen marktwerking - een gevolg van het neoliberalisme uit de jaren tachtig van de vorige eeuw/millennium - steeds sterker.

Politici die desondanks hieraan willen vasthouden, zijn conventioneel, conformistisch en conservatief en zullen hierop - dat kan niet anders - op een bepaald moment afgerekend worden, als dat nu al niet gebeurt! Zolang politici krampachtig blijven vasthouden aan de "zegeningen" van het neoliberalisme c.q. de marktwerking, moeten ze deze zegeningen ook maar op zichzelf toepassen.

Ik kan het niet laten om toch maar weer eens het openbaar vervoer in Helmond ter sprake te brengen: er wordt de indruk gewekt - ook door de Helmondse politiek - dat het openbaar vervoer in Nederland + dus ook in Helmond - onderworpen is aan Europese aanbestedingsregels, met andere woorden: Dat moet van Brussel". En dat is gewoon niet zo! Het bewijs daarvan leveren de 4 grote steden (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht) waar het openbaar vervoer NIET aanbesteed wordt c.q. NIET het slachtoffer is geworden van een aanbestedingsprocedure. En er is volgens mij een directe link tussen
neoliberalisme/marktwerking en aanbestedingsprocedures. WEG ERMEE!

Peter van Lieshout

Ja Peter van Lieshout, je raakt met die marktwerking een gevoelig punt. Naar mijn idee heeft deze de grote graaicultuur in de hand gewerkt. In de gezondheidszorg zie je dat misschien nog het beste. Eigenlijk in alle sectoren waarin de klant voor zijn primaire levensbehoeften afhankelijk is van de 'leverancier'. Ik ben niet tegen geldverdienen, zeker niet! Ondernemers en werknemers die risico's willen nemen en zich willen inzetten mogen dat in de beloning terugzien. Maar zoals het zich nu ontwikkelt, gaat het de verkeerde kant uit. De vicieuze cirkel "geldt geeft macht, macht geeft geld", wordt steeds prominenter. Mensen die buiten deze cirkel vallen (denk aan ouderen, zieken, arbeidsongeschikten, maar ook jongeren die nog aan hun toekomst moeten bouwen) hebben of krijgen het steeds moeilijker. De solidariteit waardoor Nederland groot is geworden, is steeds moeilijker te vinden. Jouw voorbeelden spreken voor zich! Mede daarom wil ik niet langer aan de kant staan, maar kijken of ik samen met anderen in Helmond een proces tot verandering, tot anders denken en tot anders handelen, in gang kan zetten.

Hanneke Hegeman

Beste Hanneke, wat een leuk initiatief zeg, jammer dat je het tot nu toe nog niet hebt kunnen starten. Sinds een aantal maanden ben ik afdelingsvoorzitter van de SP in Helmond. Om die reden probeer ik met zoveel mogelijk mensen in contact en gesprek te komen. Het lijkt me boeiend om elkaar eens te spreken en van gedachten te wisselen over alles wat je hierboven schrijft. Ook ik loop uiteraard wel eens tegen "muren" aan. Ook ik ken de bekende "kastjes en muren" waar je soms naar toe gestuurd word. Toch ben ik optimistisch van aard en geloof dat we met elkaar een sociale en mooie samenleving kunnen bouwen. Ik denk dat je mooie en vernieuwende ideeën hebt die ik graag met je bespreek. Wil je me laten weten wanneer we een keer in gesprek kunnen met elkaar? Ik zie ernaar uit. Hartelijke groet, Erik Bakker (afdelingsvoorzitter SP Helmond)

Erik gaan we doen. Dank voor de uitnodiging! Ik mail je wat mogelijkheden via de website van de SP Helmond!

Hanneke Hegeman

Goed stuk Hanneke!

Maarten Driessen
Hanneke Hegeman

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Naam:

Website: