13reacties

50 Woningen erbij in Mierlo-Hout


Op de hoek van de Hoofdstraat en het spoor in Mierlo-Hout komen 40 sociale huurappartementen en 10 vrije sector woningen. Dat plan werd ontwikkeld door Van Bussel Ontwikkeling BV en Woningcorporatie Compaen. Naar verwachting wordt in het eerste kwartaal van 2020 de bouw gestart.
Al vele jaren ligt het terrein braak. De ontwikkeling van dit project Voorstadhalte in Mierlo-Hout staat al jaren op het programma, maar werd om uiteenlopende redenen nooit gerealiseerd. 1 Van die redenen was de complexe ligging nabij het spoor en de Hoofdstraat. Door geluids- en trillingsoverlast zijn extra bouwmaatregelen nodig die leiden tot hogere bouwkosten waardoor het project niet rendabel bleek. Een deel van deze hogere kosten (zijnde 74.995 euro) wordt nu betaald door de gemeente uit het Stimuleringsfonds Sociale Woningbouw. Hiermee wordt het woningbouwproject mogelijk gemaakt en het aanbod van woningen in Mierlo-Hout uitgebreid.
Komend jaar staat in het teken van het bouwrijp maken van de grond, de bestemmingsplanwijziging en de start van de verkoop van de 10 vrije sector woningen. Verloopt dit alles voorspoedig dan wordt begin 2020 gestart met de bouw van de woningen.

In de reacties hieronder staat een update.

Nieuw Helmonds nieuws
13 reacties
Reageer

Die appartementen zijn voor Alphonsus toch
De nieuwe bouw !!

Kepala Wulurat

vrije sector noemen ze dat ,,,langs de spoorlijn

Hennie Pennings

Alweer wert 15 jaar of 20 jaar ook al gezegd ( beloofd)

Ik hoop voor iedereen dat de grond daar zuiver is er ligt voor 40 jaar olie en accuzuur in de grond ????????

Als er geen asielzoekers in komen... je weet maar nooit

Iriss van de Ven

Goede zaak dat daar eindelijk iets komt. Ziet er niet uit nu.

@Leon op vrijdag 23 november 2018 om 05:37:

Dank voor de info, dat wist ik niet, maar het klopt wel dus. https://www.deweblogvanhelmond.nl/nieuw-helmonds-nieuws/bodemverontreiniging-in-mierlo-hout/
Hopelijk nu schoon idd.

Update 1:
Hieronder staan de eerste impressies van het nieuwbouwproject Voostadshalte in Mierlo-Hout. Daar tegenover de Houtse Bazar bij de spoorwegovergang Hoofdstraat / Mierloseweg worden 40 sociale huurappartementen en 10 grondgebonden tussen- en hoekwoningen gebouwd. Het is nog niet bekend wanneer de huurappartementen op Wooniezie komen en de koopwoningen in de verkoop gaan.
Aanvullend op het hetgeen we in november (zie helemaal bovenaan) schreven, kunnen we melden dat het 40 aardgasvrije appartementen zullen worden. Om de geluidsoverlast vanwege het treinverkeer te verminderen, zijn er inmiddels afdoende maatregelen getroffen: raildempers en een geluidwal aan de zuidzijde van het spoor een hoogte van 2,2 meter. Op de locatie is sprake van ernstige bodemverontreiniging. Er is weliswaar een bodemsanering uitgevoerd maar daarbij is het terrein slechts geschikt gemaakt als braakliggend terrein. Om de locatie geschikt te maken voor grondgebonden woningen en appartementen moet een bodemsanering worden uitgevoerd.
Het volledige ontwerpbestemmingsplan ’t Hout - Voorstadhalte kan vanaf morgen gedurende 6 weken worden ingezien in de Stadswinkel en vanaf nu via deze website.

@De weblog van Helmond op woensdag 17 juli 2019 om 15:51:

Mooi????maar wel om de twee minuten????????????. Ik heb twee jaar gewoond langs een spoorlijn is echt geen pretje.

Kedeng Kedeng
Iedere 10 minuten een trein

Willem van Lierop

En parkeren??
Komen 50 woningen bij, dus ook minimaal 50 auto's...
Het is nu al niet tedoen met parkeren op de hoofdstraat!!!!

Pieter Manders

@Pieter Manders op donderdag 24 oktober 2019 om 07:34:

Goede vraag en waren zelf ook benieuwd. We hebben het daarom meteen uitgezocht.
Hieronder zie je de nieuwste impressie van dit project en in Artikel 11.1a van het bestemmingsplan lees je hoe het formeel geregeld is. Dinsdag werd het raadsvoorstel bestemmingsplan 't Hout-Voorstadhalte (pdf) door de gemeenteraad vastgesteld.

Zou eens tijd worden dat die woningen gebouwd worden, ligt al tig jaar braak, een puist op 't Hout. :-(

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Naam:

Website: