5reacties

Attero-claim nog niet helemaal in de afvalbak


Helmond en andere Brabantse gemeenten en gewesten hoeven geen naheffing van 12,7 miljoen euro te betalen aan afvalverwerker Attero.
Het Nederlands Arbitrage Instituut bepaalde begin januari dat de ingediende miljoenenclaim onterecht was. Hoeveel euro scheelt Helmond dat? Tonnen? De gemeente zoekt dat nu uit en zodra wij dat weten, weet jij dat ook.
Attero vond dat er volgens het contract over de jaren 2011 t/m 2014 te weinig huishoudelijk afval door de gemeenten bij hen was aangeleverd. Dat tekort ontstond, volgens het gemeentebestuur van Eindhoven, omdat de gemeenten het scheiden van afval te goed hadden gedaan. Verontwaardiging alom en het ED peilde de mening van haar lezers via een poll.
“Natuurlijk zijn we tevreden met deze uitspraak, maar daarmee is ons inziens nog niet een definitief einde gekomen aan dit dossier” meldt B&W nu (in het kader regeren is vooruit zien) om 2 redenen:

  • Hoewel de uitspraak in de arbitragezaak bindend was, heeft Attero die uitspraak nog steeds in beraad. Onzeker is of de afvalverwerker ook daadwerkelijk van vervolgstappen in deze claim afziet. Daarvoor hebben ze nog enkele dagen.
  • de arbitragezaak beperkte zich tot de periode 2011 t/m 2014. Het 20 jaar lopend verwerkingscontract  loopt echter pas af op 1 februari 2017. B&W: “Hoewel de recente arbitrage-uitspraak voldoende elementen bevat die kunnen worden toegepast op de periode tot begin 2017, is nu nog niet uit te sluiten dat Attero alsnog over zal gaan tot een nieuwe claim voor deze tweede periode”

Toch nog enige onzekerheden voor onze Helmondse euro’s dus. Pikant detail is dat 2 jaar geleden ook Helmond haar (kleine) aandelenpakket Attero verkocht: opbrengst 26 duizend euro. Destijds wist Attero onder meer te melden dat zij naar duurzaamheid streeft. Hoe dat streven precies gezien moet worden in het kader van hun (afgewezen) claim….

In de reacties hieronder staan updates.

Nieuw Helmonds nieuws
5 reacties
Reageer

Het College wordt wel heel voorzichtig als je met nog een paar dagen beroepstermijn op een haast onmogelijk protest tegen dat bindend advies al een reden ziet net van te voren te waarschuwen. Of zouden ze iets meer weten en al iets gehoord hebben?

Hilarisch die http://www.ed.nl/regio/eindhoven/weer-miljoenenboete-voor-brabantse-gemeenten-door-te-weinig-afval-poll-1.4810632
De polletjes van het ED waren al een schoolvoorbeeld hoe het niet moet. Want met het wissen van de geschiedenis kan iedereen die eindeloos opnieuw invullen. Een paar uurtjes en dan opmerkelijk nieuws maken, vertelde een vriend me eens over zijn beïnvloeding middels zo'n poll. Ik vertelde dat een paar jaar later al eens tegen een ED-journalist. Die vond dat allemaal wat minder interessant. Zo'n poll geeft iedereen een beeld van wat men vindt en die paar stemmen extra maakt niet uit op de duizenden andere stemmen.
Maar dat slechts 1 lezer de moeite nam om dit belachelijke ED-polletje in te vullen, zegt eigenlijk nog veel meer. Daar gaat toch niemand op stemmen. Want inderdaad ED, natuurlijk vindt iedereen het terecht dat Attero de Brabantse gemeenten beboet voor het afleveren van te weinig restafval. Echt wel, hahaha.
Het journaille neemt iedereen graag de maat (en regelmatig ook terecht), maar de pot verwijt helaas weer eens de ketel.

Update 1:
Helmond reserveerde hiervoor 1,75 miljoen euro op de begroting
Zoals gezegd zou de gemeente nagaan hoeveel euro de claim Helmond had kúnnen kosten. De woordvoerder van de gemeente:

Het is moeilijk te zeggen wat het de gemeente precies gekost zou hebben als de claim was toegewezen. Wie wat had moeten betalen zou o.a. afgehangen hebben van de hoeveelheid afval die per gemeente is aangeleverd. Ook weet je vooraf niet of een claim geheel, gedeeltelijk of helemaal niet wordt toegewezen. Vanzelfsprekend hield de gemeente in de begroting wel rekening met de mogelijkheid dat de claim kon worden toegewezen. Dat is een kwestie van goed financieel bestuur. Daarom is hiervoor in de risicoparagraaf van de gemeentelijke begroting is al enige jaren geleden een bedrag van 1,75 miljoen euro gereserveerd.

Update 2:
Attero krijgt weer ongelijk
Helmond en andere Brabantse gemeenten en gewesten hoeven nog steeds geen naheffing van 12,7 miljoen euro te betalen aan afvalverwerker Attero. Dat oordeel van het gerechtshof in Den Haag werd vandaag gepubliceerd.
De uitspraak van het Nederlands Arbitrage Instituut (zie bovenaan) werd niet door het gerechtshof vernietigd. Attero was vorig jaar tegen die uitspraak in beroep gegaan en verloor nu dus wederom. Zij eisen die boete omdat er minder restafval was geleverd dan contractueel was afgesproken. Dat kwam doordat huishoudens het afval steeds beter zijn gaan scheiden.
Maar nog steeds kan hun claim niet in de afvalbak, zij kunnen (als laatste mogelijkheid) nog in cassatie gaan om de naheffing alsnog geïnd te krijgen. De gemeente Helmond heeft in haar begroting van 2017 nog altijd 1,7 miljoen euro gereserveerd voor deze mogelijke claim. De gemeente meldt daarover:

Attero kan vervolgstappen ondernemen. Daarnaast kan Attero nog een claim indienen voor de periode 2015 tot het einde van de contractperiode (2017). In de reserve Afvalstoffenheffing zijn voldoende middelen opgenomen om dit risico af te dekken, tot het moment dat hierover volledige duidelijkheid is. Hierdoor is het restrisico nihil.

Lekker bedrijf dan dat dus maar procedeert tegen alles en iedereen.

Ik denk dat die beter hun faillissement kunnen gaan regelen,want niemand wil met zulke lui in zee.

@Andre op donderdag 29 juni 2017 om 15:56:

Die zullen niet snel failliet gaan; dat is van Waterland Private Equity, daar gaat het over miljarden. Alle gemeentes die eigenaar waren van Attero (via aandelen in Essent) hebben niet zo slim gehandeld, door dit puntje in het contract te vergeten..... (en dat met dalende aanvoer van afval; al jaren en jaren. Niet voor niets dat Attero afval importeert uit Engeland om hier te verbranden)
Staat ook regelmatig een relletje over op quotenet.....
Maar hopen dat de gemeentes onder de claim uit blijven, want het zou toch belachelijk zijn als we moeten gaan betalen, omdat we te weinig afval hebben geproduceerd!
Een kritisch puntje: in het afvalstoffenheffings-reserve-potje zit eind 2015: 4,6 miljoen (en dat al jaren en jaren! En mag nergens anders voor gebruikt worden dan voor de afvalstoffen-kosten). De te verwachte kosten zijn 9,8 miljoen. Prima dat ze dan even 1,7 miljoen reserveren, maar laat de rest nu eens een keer onderhand terugvallen naar de burger!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Naam:

Website: