23reacties

13 Belangrijkste wegwerkzaamheden ’14


Vandaag gaf de gemeente een overzicht van de belangrijkste wegwerkzaamheden die dit jaar in Helmond op stapel staan.
Deze werkzaamheden zijn nodig om verouderd wegdek te vervangen, situaties veiliger te maken en/of de doorstroming van het verkeer te verbeteren. Deze wegwerkzaamheden worden op elkaar afgestemd en bij het inplannen ervan wordt onder meer rekening gehouden met evenementen (zoals Carnaval, kermis en de Sinterklaasintocht) en de bereikbaarheid van winkels en bedrijven, zo verzekert de gemeente.

 1. Venuslaan (vernieuwen wegdek) in maart – juli (4 weken)
 2. Wolfsputterbaan t.h.v. Bloemvelderbrug (onderhoud van die brug) in september (5 nachtafsluitingen)
 3. Ruusbroeclaan (vernieuwen wegdek en riolering), de periode nog nader te bepalen
 4. Bakelsedijk tussen Tolpost en Burg. van Houtlaan (volledig herinrichting) in augustus – eind 2014
 5. Molenstraat tussen Zuidende en Burg. van Houtlaan (vernieuwen wegdek) in mei – juni
 6. a. Pres. Rooseveltlaan t.h.v. het ziekenhuis (rooien bomen) in maart (1 werkweek)
  b. Pres. Rooseveltlaan t.h.v. het ziekenhuis (vernieuwing riolering, wegdek en fietspaden, kwaliteitsimpuls bomen) in augustus – najaar
 7. Stiphoutse Dreef (aanleg nieuwe weg tussen Gerwenseweg en Schootense Dreef) in de zomer – eind 2014 / begin 2015
 8. Korte Brugstraat (vernieuwen wegdek en fietspaden) in juli of augustus (4 weken)
 9. Houtsdonk / Houtse Parallelweg (vernieuwen riolering) in januari – eind april
 10. a. Kasteelherenlaan van Mierloseweg – Arbergstraat (aanleg nieuwe weg, rotonde op kruising Cortenbachstraat) in januari – mei
  b. Kasteelherenlaan (bouw spoortunnel) in de zomer 2014 – eind 2015
 11. Cortenbachstraat (vervangen riolering, aanpassen wegdek, aanleg parkeervakken, sloop spoorwegovergang) in het weekend 5 – 6 april voorjaar
 12. Troelstrastraat (vernieuwen wegdek) in februari – maart (1 werkweek)
 13. Europaweg (vernieuwen wegdek, aanleg ecopassage Goorloop, nieuw kruispunt Automotive Campus) in april – begin december

Op de webpagina Wegwerkzaamheden van de gemeente wordt dit overzicht steeds geactualiseerd.

Nieuw Helmonds nieuws
23 reacties
Reageer

Aan het eind van het jaar helmondse weggebruikers even vragen of planning ook klopte?

Aanleg Kasteelherenlaan begint eind februari
Bij Helmond West komt de Kasteelherenlaan. Deze nieuwe weg gaat de Europaweg verbinden met de Heeklaan en gaat met een onderdoorgang onder het spoor door. De aanleg van de weg gaat op maandag 24 februari van start. Daarmee starten de hierboven aangegeven wegwerkzaamheden, genummerd nummer 10a en 10b.
Maandag 17 februari is er een informatieavond over de aanleg van de Kasteelherenlaan. Deze bijeenkomst vindt plaats in Wijkhuis Brede School Westwijzer aan de Cortenbachstraat 70 en begint om 19.30 uur. De gemeente en spoorbeheerder ProRail geven dan uitleg over de aanleg van de weg, de bouw van de spooronderdoorgang en de bereikbaarheid van Helmond West tijdens de werkzaamheden.

Gedeelte Mierloseweg – Arbergstraat
Allereerst wordt het gedeelte tussen de Mierloseweg en de Arbergstraat aangelegd. Op het kruispunt met de Cortenbachstraat komt een rotonde. De aansluiting met de 3e Haagstraat wordt afgesloten voor het verkeer. Dit wordt een doodlopende weg. Bij het kruispunt van de Kasteelherenlaan met de Arbergstraat komt ook een rotonde. Deze wordt pas gerealiseerd als de spooronderdoorgang klaar is, omdat er tot die tijd veel bouwverkeer zal rijden op deze plek.

Spoorwegovergang Cortenbachstraat gaat dicht
Rond de zomervakantie wordt begonnen met de bouw van de onderdoorgang onder het spoor. Het is de bedoeling dat deze onderdoorgang eind 2015 klaar is. Vervolgens wordt de nieuwe weg dan aangesloten op de Heeklaan, ter hoogte van de flats bij Houtsdonk. De onderdoorgang komt te liggen op de plek van de huidige spoorwegovergang Cortenbachstraat. In het weekend van 5 en 6 april wordt deze spooroverweg afgesloten voor het verkeer. Vanaf dan is het niet meer mogelijk om op die plek het spoor over te steken. In plaats daarvan kan het verkeer straks door de nieuwe onderdoorgang rijden. Tijdens de bouw van de spoortunnel, zal ook de Houtse Parallelweg een tijd afgesloten zijn.

Wegafsluitingen en omleidingsroutes
Tijdens de werkzaamheden is de doorgaande route door Helmond West, via de Cortenbachstraat, afgesloten. De omleidingsroutes lopen via de Heeklaan – Kanaaldijk – Eikendreef en via de Heeklaan – Hoofdstraat – Mierloseweg. Via die routes blijven ook de winkels aan de Mierloseweg bereikbaar. Het kruispunt Mierloseweg / Binnendongenstraat wordt niet afgesloten. Dat kruispunt is in het voorjaar van 2013 al aangepast en is klaar.

De aanleg van de Kasteelherenlaan moet nog starten, maar in Virtueel Helmond West is de nieuwe weg al klaar en te bekijken. In deze virtuele wereld kunnen bezoekers met een avatar (virtueel persoon) over de nieuwe weg of de naastgelegen fietspaden lopen óf er met een luchtballon overheen vliegen. Virtueel Helmond West is te bezoeken via de website http://www.helmondwest.nl onder de knop ‘Kasteelherenlaan’. Dan zie je van de Kasteelherenlaan onder meer het volgende:

Aanvullend op @De weblog van Helmond op woensdag 5 februari om 12.30 uur:

Gisteren was er een informatieavond over de aanleg van de Kasteelherenlaan die maandag start en in 2016 klaar moet zijn.
Het onderstaande filmpje geeft je een bewegend beeld van deze nieuwe weg.

Ben ik lekker mee.. met de fiets moet ik dan dus voortaan helemaal om gaan fietsen als ik vanuit t Haagje naar de Houtse Paralelweg wil gaan... gelukkig kom ik er maar 6 keer per dag langs.. :-/

34 Kastanjebomen ter hoogte van het ziekenhuis worden omgezaagd
Gemeente Helmond heeft voor dit jaar een aantal werkzaamheden gepland in de President Rooseveltlaan. Het gaat om het deel tussen de Wesselmanlaan en de Jan van Brabantlaan, ter hoogte van het Elkerliek ziekenhuis. Na de zomervakantie wordt de rijbaan versmald, worden de voetpaden opnieuw bestraat en de fietspaden geasfalteerd. Vooruitlopend hierop, worden op maandag 17 maart al 34 kastanjebomen omgezaagd. Hierboven in de logtekst genummerd als nummer 6b respectievelijk 6a.
De kastanjebomen aan de President Rooseveltlaan gaan in conditie achteruit. Hoofdoorzaak hiervoor is dat er te weinig (ondergrondse) groeiruimte is. De groeiruimte wordt vergroot door de rijbaan te versmallen en de voet- en fietspaden aan te passen. Verder wordt de binnenste rij kastanjebomen tussen de Wesselmanlaan en Jan van Brabantlaan gerooid en niet vervangen. Hierdoor krijgen de bomen die blijven staan ook bovengronds meer ruimte. De bomen tussen de Warandelaan en Jan van Brabantlaan zijn in een slechte conditie. Deze worden omgezaagd en vervangen door nieuwe bomen.
Door de nieuwe inrichting, kunnen de markante kastanjebomen aan de President Rooseveltlaan weer jaren vooruit en krijgen de nieuwe bomen de kans om ook tot een monumentale boom uit te groeien.
Het versmallen van de rijbaan en verbeteren van de voet- en fietspaden gebeurt na de zomervakantie. Ook wordt dan een gedeelte van het riool vervangen. De bomen worden op maandag 17 maart al omgezaagd om verstoring van flora en fauna in het voorjaar te voorkomen. Het omzagen van de bomen duurt één dag.

Wegafsluiting
Tijdens het omzagen van de bomen, wordt het verkeer op de President Rooseveltlaan geregeld met verkeersregelaars. Op het moment dat een boom omgaat, zetten zij de straat af. Zodra de boom is opgeruimd, kan het verkeer weer rijden. Dit kan tijdelijk tot vertraging en extra drukte leiden in de President Rooseveltlaan. Alternatieve routes lopen via de Boerhaavelaan en Jan van Brabantlaan. Het Elkerliek ziekenhuis blijft bereikbaar. Aan bezoekers en patiënten wordt geadviseerd om iets eerder van huis te vertrekken, vanwege mogelijk extra drukte in de straten rondom het ziekenhuis.

Wegwerkzaamheden Europaweg op 6 april van start
Op zondagavond 6 april gaan de wegwerkzaamheden aan de Europaweg van start. Daarmee start nummer 13 van de hierboven aangegeven belangrijkste wegwerkzaamheden van dit jaar.
Het gedeelte tussen de Boerhaavelaan en Brandevoortsedreef wordt vanaf dan aangepakt. Het wegdek wordt geheel vernieuwd, er komt een nieuwe afslag bij de Automotive Campus en een ecopassage ter hoogte van de Goorloop. De planning is dat het werk eind november wordt afgerond.
De werkzaamheden starten zondagavond 6 april om 22.00 uur. Tot 6.00 uur maandagochtend is de weg dan in beide richtingen volledig afgesloten. De situatie wordt die nacht zo ingericht, dat het verkeer vanaf maandagochtend in beide richtingen het werk over één rijstrook kan passeren.

Omleidingsroutes
Tijdens de werkzaamheden blijft er in beide richtingen één rijstrook open. Regionaal verkeer kan het beste omrijden via de snelweg A67. Ook de trein kan een goed alternatief zijn. Lokaal verkeer wordt omgeleid via de Brandevoortsedreef – Heeklaan en via de Schootense Dreef – President Rooseveltlaan – Julianalaan.

Bereikbaarheid Mierlo-Hout, Stiphout en Helmond West
Van april tot en met augustus is er geen kruisend verkeer mogelijk tussen de Hortsedijk en de Mierloseweg. Mierlo-Hout en de winkels bij de Hoofdstraat zijn te bereiken via de omleidingsroute Brandevoortsedreef – Geldropseweg. Stiphout en de winkels bij de Dorpsstraat zijn bereikbaar via de Schootense Dreef of de Boerhaavelaan. De wijk Helmond West en het Combicentrum aan de Mierloseweg kunnen worden bereikt via de Binnendongenstraat of via de Eikendreef. Beide kruispunten zijn vorig jaar al aangepakt en blijven nu open voor het verkeer.

Werkzaamheden in fases
De werkzaamheden aan de Europaweg worden in fases uitgevoerd. Eerst wordt de noordelijke rijbaan aangepakt. Het verkeer kan dan over de zuidelijke rijbaan rijden, in beide richtingen over één rijstrook. Dit duurt tot en met mei. Van juni tot en met augustus is de situatie andersom: dan wordt de zuidelijke rijbaan aangepakt en kan het verkeer over de noordelijke rijbaan rijden, ook in beide richtingen over één rijstrook.

Ecopassage
Ter hoogte van de Goorloop komt een ecopassage. Deze komt er ongeveer hetzelfde uit te zien als de ecopassages die vorig jaar zijn aangelegd bij de Heeklaan en President Rooseveltlaan. Er komen vier bruggen over de beek: twee voor de rijbanen, één voor de parallelweg aan de kant van Stiphout en één voor het fietspad aan de kant van Mierlo-Hout. Tussen april en augustus worden de passages bij de parallelweg en de noordelijke rijbaan aangelegd, van augustus tot en met november gebeurt dat bij de zuidelijke rijbaan en het fietspad..

Word een goede drukte dan ook langs het kanaal naar beek en donk is het dan dicht.

@nick peterse op vrijdag 21 maart 2014 om 12:38:

Hopelijk wist de gemeente dat ook.

@Frank: Hopelijk wist de gemeente dat ook op vrijdag 21 maart 2014.

Wie weet. Misschien waren ze wel te druk bezig met de verkiezingen? Oeps, vergeten er aan te denken........!!

Eindelijk! Laten we hopen dat het deze keer meteen goed wordt gedaan.
Niet vergeten; Helmond is the gateway to Europe!

Wijziging verkeerssituatie Europaweg vanaf dinsdagavond
In de nacht van dinsdag 27 op woensdag 28 mei verandert de verkeerssituatie op de Europaweg. Dit is de nummer 13 van de helemaal bovenaan aangegeven belangrijkste wegwerkzaamheden van dit jaar.
Het werk aan de noordelijke rijbaan is dan klaar. In de genoemde nacht wisselt het werk daarom naar de zuidelijke rijbaan. Gedurende de nacht is de Europaweg in beide richtingen afgesloten tussen Boerhaavelaan en Brandevoortsedreef. Dit is het geval tussen 22.00 uur en 6.00 uur. Het verkeer wordt omgeleid.
Vanaf woensdagochtend 28 mei wordt er dus gewerkt aan de zuidelijke rijbaan van de Europaweg. Het verkeer rijdt dan over de noordelijke rijbaan. In beide richtingen is er één rijstrook open.
Bij het kruispunt Europaweg / Hortsedijk verandert de verkeerssituatie ook. Verkeer op de Europaweg, rijdend vanaf Helmond richting Eindhoven, kan vanaf woensdag 28 mei weer rechtsaf de Hortsedijk in naar Stiphout en de Automotive Campus. Vanaf de Hortsedijk kan verkeer de Europaweg op richting Eindhoven. Alle overige afslagen op dit kruispunt zijn vanaf woensdag 28 mei afgesloten. Het blijft dus niet mogelijk om de Europaweg over te steken van Mierlo-Hout naar Stiphout of andersom. Verkeer op de Europaweg, dat uit de richting Eindhoven komt, kan alleen rechtdoor richting Helmond-Centrum en Deurne. Afslaan richting Mierlo-Hout of Stiphout is voor hen niet mogelijk.
Door de aanpassing van de wegafsluitingen bij het kruispunt Europaweg / Hortsedijk, zal het rondom Stiphout waarschijnlijk rustiger worden op de wegen. De verwachting is dat het bij Mierlo-Hout en Helmond West daarentegen drukker wordt. Vlak voor Hemelvaart gaat de nieuwe rotonde op het kruispunt Kasteelherenlaan / Cortenbachstraat open. Daardoor wordt Helmond West weer een stuk beter bereikbaar. Ook zal dit waarschijnlijk een positieve invloed hebben op de drukte bij Mierlo-Hout. Gemeente Helmond blijft de situatie goed in de gaten houden. Waar nodig, zullen er maatregelen genomen worden om het verkeer beter te geleiden en overlast voor de aanwonenden te voorkomen.
Eind augustus is het werk aan de Europaweg, tussen Boerhaavelaan en Brandevoortsedreef, grotendeels klaar. Zodra dit het geval is, wordt het kruispunt Europaweg – Hortsedijk weer volledig opengesteld voor het verkeer. De overlast zal dan voor een belangrijk deel achter de rug zijn. Van september tot en met november wordt er wel nog gewerkt aan de ecopassage bij de Goorloop. De verwachting is dat de overlast voor het verkeer dan veel minder is. Er is dan nog maar hinder op een kort stuk van de Europaweg, ter hoogte van de Goorloop.

Rectificatie @De weblog van Helmond op vrijdag 16 mei 2014 om 10:46:

"Hierboven staat dat verkeer vanaf 28 mei vanaf de Hortsedijk bij Stiphout weer de Europaweg kan oprijden richting Eindhoven. Bij nader inzien blijkt dit echter niet mogelijk in verband met de veiligheid. Verkeer kan dus vanaf 28 mei niet via de Hortsedijk de Europaweg oprijden" aldus de gemeente in een rectificatie-mailtje.

Wegwerkzaamheden Europaweg grotendeels klaar over 2 weken
In de nacht van donderdag 17 op vrijdag 18 juli worden de wegwerkzaamheden aan de rijbanen van de Europaweg afgerond. Dat betreft dus nummer 13 van de hierboven aangegeven belangrijkste wegwerkzaamheden van dit jaar. Het kruispunt Europaweg / Hortsedijk is vanaf vrijdag 18 juli weer helemaal open voor het verkeer. Mierlo-Hout en Stiphout zijn dan weer goed bereikbaar. Ook wordt de wegversmalling naar 1 rijstrook beperkt tot een kort gedeelte ter hoogte van de Goorloop. Dat blijft zo tot eind november.
Bij de Goorloop wordt een ecopassage aangelegd. Door deze passage kunnen dieren straks veilig onder de weg door. Ter hoogte van dit werk blijft de weg versmald tot één rijstrook. Deze wegversmalling is een stuk korter (een paar honderd meter) dan tot vrijdag 18 juli het geval is. Tot die dag is de weg versmald tussen Boerhaavelaan en Brandevoortsedreef, een stuk van bijna 2 kilometer lang.
Om de Europaweg weer voor een groot gedeelte in beide richtingen te kunnen openstellen, is deze weg in de nacht van donderdag 17 op vrijdag 18 juli in beide richtingen volledig afgesloten. Dit is het geval tussen 22.00 en 6.00 uur. Het verkeer wordt omgeleid.
Het wegdek van de Europaweg is volledig vervangen. Ook is de inrichting van de weg aangepast, zodat het meer past bij een weg met een maximale snelheid van 50km/h. Het kruispunt bij de Hortsedijk is opnieuw ingericht en de verkeerslichten zijn vernieuwd. Fietsers, bromfietsers en voetgangers kunnen in de nieuwe situatie zowel bij de Hortsedijk als bij het nieuwe kruispunt bij de Automotive Campus de Europaweg oversteken. Voor auto’s blijft de nieuwe kruising bij de Automotive Campus nog even afgesloten. Dit kruispunt moet eerst nog verder worden ingericht met innovatieve verkeerslichten. De tijdelijke fietsoversteek bij de Burgemeester Krollaan wordt weggehaald.
Extra drukte op Helmondse wegen door werkzaamheden A50
In de zomerperiode voert Rijkswaterstaat onderhoud uit aan de snelweg A50 tussen Eindhoven en Veghel. Het verkeer wordt dan deels omgeleid via de A270/N270 (Europaweg-Kasteel Traverse-Deurneseweg) en de N279 (Wolfsputterbaan) door Helmond. Gedurende de eerste week van de werkzaamheden aan de A50 is er op de Europaweg nog 1 rijstrook open in beide richtingen. Daarna kan het verkeer op de Europaweg dus weer in beide richtingen over twee rijstroken rijden, met uitzondering van het stuk bij de ecopassage Goorloop. De verkeerslichten op de Europaweg worden tijdelijk anders afgesteld om het extra verkeer beter te kunnen verwerken. Dit blijft zo tot het werk aan de A50 eind juli klaar is. De gemeente verwacht daarom in de periode van vrijdag 11 tot en met maandag 28 juli extra drukte op de wegen in Helmond.

Deel Molenstraat wordt maandag 4 weken afgesloten
In september vinden er wegwerkzaamheden plaats in de Molenstraat. Het gedeelte tussen de Pastoor van Leeuwenstraat en Burgemeester van Houtlaan wordt van nieuw asfalt voorzien. Deze werkzaamheden behoren tot nummer 5 van de helemaal bovenaan aangegeven belangrijkste wegwerkzaamheden van dit jaar in Helmond.
De werkzaamheden starten aankomende maandag en duren zo'n 4 weken. Zoals altijd kunnen de weersomstandigheden een rol spelen in de duur van dergelijke werkzaamheden.
Tijdens de werkzaamheden is de Molenstraat afgesloten voor doorgaand verkeer. De omleidingsroute loopt via de Kasteel Traverse. De werkzaamheden worden in fasen uitgevoerd, zodat de woningen, winkels, moskee en begraafplaats aan de Molenstraat zo goed mogelijk bereikbaar blijven.
In enkele straten nabij de Molenstraat is er sprake van eenrichtingsverkeer. Dit geldt onder andere voor de Wolfstraat en Pastoor van Leeuwenstraat. Ook tijdens de werkzaamheden is dit het geval. Let u goed op de borden, zodat je niet tegen het verkeer in rijdt.

Raar, daar lag anderhalf jaar geleden alles open? Alles vernieuwd.

@ Mark, het gedeelte dat je bedoelt is het stuk tussen Koninginnewal en Zuidende, ter hoogte van parkeergarage Doorneind. Dat stuk is inderdaad nog niet zo lang geleden vernieuwd. Nu wordt het deel tussen Pastoor van Leeuwenstraat en Burgemeester van Houtlaan aangepakt. Dat is het gedeelte ter hoogte van de begraafplaats en de moskee. Op dat gedeelte is het asfalt aan vervanging toe.

Fijn dat er nieuw asfalt wordt gelegd. Gisterenavond nog door dat stuk van de Molenstraat gereden met mijn scooter en dat was niet zo'n pretje met de vele gerepareerde gaten in de weg.

Frank Vincent

Word ik zojuist bijna van mijn fiets afgereden in de Molenstraat t.h.v. de vroegere Sociale Dienst. De man reed dwars over het fietspad terwijl ie zat te sms-en/appen.

Noud, gistermiddag werd ik bijna vier keer van mijn sokken gereden in de Molenstraat, waar momenteel gewerkt wordt (vanaf Volksbelang tot aan de kruising met de Pastoor van Leeuwenstraat), omdat automobilisten zo nodig over het fietspad moeten rijden en lekker bellend of keuvelend gewoon nergens naar kijken.

Ik kan me echter wel voorstellen dat je dat gaat doen, als de parkeerplaats naast de vroegere Sociale Dienst met een groot geel bord als parkeerplek voor winkels, begraafplaats en moskee wordt aangeduid.

Als je je leven lief is, zou ik vrijdagmiddag daar met je fiets maar zeker niet gaan rijden op de fiets, want de kans zit er dik in dat je een van de zeventig maagden goedendag mag gaan zeggen!

@brombeer op woensdag 3 september 2014 om 17:37:

Ik ben geen moslim dus die 72 maagden kan ik wel vergeten. ;)

Venuslaan 10 dagen afgesloten vanwege wegwerkzaamheden
Het asfalt op de Venuslaan in Helmond-Noord wordt vervangen. De weg is hierdoor in beide richtingen afgesloten van maandag 15 tot en met woensdag 24 september. Deze wegwerkzaamheden behoren tot nummer 1 van de helemaal bovenaan aangegeven 13 belangrijkste wegwerkzaamheden van dit jaar in Helmond.
Het werk vindt plaats op het gedeelte vanaf de James Ensorlaan tot de Waterleliesingel, inclusief het wegdek op het viaduct over het kanaal. Het verkeer wordt omgeleid via de Nachtegaallaan, Wethouder van Wellaan, Rembrandtlaan en de N279/Wolfsputterbaan en andersom, zie de plattegrond.
Op de Venuslaan wordt eerst de bovenste laag van het oude asfalt eraf gefreesd. Vervolgens komt er een nieuwe asfaltlaag op. Ook worden er nieuwe goottegels aangebracht aan de kant van de weg en wordt de drempel bij het kruispunt met de James Ensorlaan opnieuw bestraat.

Werkzaamheden Europaweg 12 oktober klaar, 6 weken eerder dan gepland
Op zaterdag 11 en zondag 12 oktober worden de wegwerkzaamheden aan de Europaweg afgerond. De ecopassage bij de Goorloop is dan af. Vanaf zondagavond zijn er in beide richtingen weer 2 rijbanen open. Het werk is 6 weken eerder klaar dan gepland. Dit betreft nummer 13 van de hierboven aangegeven belangrijkste wegwerkzaamheden van dit jaar.
In het genoemde weekend worden de laatste werkzaamheden verricht. Ook worden de verkeersmaatregelen (verkeersborden en tijdelijke vangrails), die golden tijdens het werk, opgeruimd. Om dit werk te kunnen uitvoeren, is de Europaweg in beide richtingen afgesloten van vrijdagavond 10 oktober, 22.00 uur tot zaterdagochtend 11 oktober, 6.00 uur. Dit geldt voor het gedeelte tussen Boerhaavelaan en Hortsedijk.
Van vrijdag 10 oktober, 19.00 uur tot zondagavond 12 oktober, 18.00 uur is de rijbaan richting Eindhoven afgesloten tussen Hortsedijk en Brandevoortsedreef. Er worden dan nog wat werkzaamheden aan het wegdek uitgevoerd, zoals het slijpen van lussen en het aanbrengen van wegmarkering.
De ecopassage bij de Europaweg is de vierde ecopassage die wordt aangelegd in het Goorlooppark. Eerder zijn er al diervriendelijke passages aangelegd bij de President Rooseveltlaan, Arbergstraat en Heeklaan. In 2015 volgt de passage bij de Mierloseweg, ter hoogte van het Raaymakers-terrein. In 2016 volgt de zesde en laatste, bij de Houtse Parallelweg. De ecopassages zorgen ervoor dat dieren veilig onder de weg door kunnen en zich vrij kunnen bewegen binnen het Goorlooppark.
Eerder werd het wegdek van de Europaweg al helemaal vernieuwd. Het oude wegdek, dat zo’n 40 jaar oud was, is volledig vervangen door nieuw asfalt. Ook dit werk was eerder klaar dan gepland, medio juli in plaats van augustus.
In het weekend van 11 en 12 oktober wordt er ook gewerkt op de Traversebrug. Daar worden 2 voegovergangen gerepareerd. Op de brug is een wegversmalling, verkeer kan in beide richtingen via één rijbaan het werk passeren.

Grootschalige renovatie van Bakelsedijk en 't Bijsterveld
De Bakelsedijk in de Binnenstad wordt volledig vernieuwd. De straat, stoep en parkeervakken worden opnieuw bestraat en er wordt gewerkt aan de riolering. Deze werkzaamheden betreffen nummer 4 van de helemaal bovenaan aangekondigde 13 belangrijkste wegwerkzaamheden van dit jaar.
Komende week worden alvast 19 bomen gekapt aan de Bakelsedijk en ’t Bijsterveld. Als gevolg daarvan zijn deze 2 straten hierdoor afgesloten voor het doorgaand verkeer. De omleidingsroute wordt aangegeven met de gebruikelijke gele borden. Ook heeft de gemeente een parkeerverbod ingesteld omdat geparkeerde auto's op straat tot hinderlijke situaties kan leiden.
De herinrichting gaat eind dit jaar van start en duurt naar verwachting tot halverwege volgend jaar. Dit is een grootschalige renovatie, zie de plattegronden van de herinrichting Bakelsedijk (pdf) en de herinrichting 't Bijsterveld (pdf). Begin mei werden bewoners en andere belangstellenden hierover al geïnformeerd tijdens een bijeenkomst. In de uitnodigingsbrief (pdf) kun je meer informatie lezen over deze herinrichting.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Naam:

Website: