24reacties

Jeugdlintje nieuwe onderscheiding gemeente


Helmond heeft een nieuwe gemeentelijke onderscheiding: het Jeugdlintje. Jongeren tussen 6 en 18 jaar die iets heel bijzonders hebben gedaan voor de stad of (1 van) haar inwoners komen in aanmerking voor deze onderscheiding.
De gemeente wil kinderen en jongeren stimuleren om zich belangeloos in te zetten voor de samenleving. En daarnaast haar waardering uiten voor kinderen en jongeren die hun maatschappelijke inzet tonen. De burgemeester reikt de Jeugdlintjes voortaan jaarlijks uit op of (als deze datum in een weekend valt) rondom 20 november, de Internationale dag van de Rechten van het Kind. De onderscheiding bestaat uit een oorkonde en kledingpin. Een commissie, met daarin onder meer de burgemeester en wethouder Margreet de Leeuw (Jeugd en Onderwijs) beoordeelt de aanmeldingen.
Burgemeester Elly Blanksma. “Onze maatschappij kan niet zonder vrijwilligers. Tijdens de lintjesregen staan we daar jaarlijks bij stil. Maar het is prachtig om te zien dat mensen zich vaak ook al op heel jonge leeftijd belangeloos inzetten voor anderen. Daarvoor verdienen ze absoluut onze waardering.” Wethouder Margreet de Leeuw: “De jeugd vormt onze toekomst. Ik hoop dat we met deze onderscheiding jaarlijks de jonge Helmondse helden in het zonnetje kunnen zetten en tegelijkertijd anderen kunnen stimuleren en motiveren.”
Bij een bijzondere prestatie kan worden gedacht aan:

  • vrijwilligerswerk op een breed terrein;
  • het breed bespreekbaar maken van maatschappelijk relevante onderwerpen zoals zinloos geweld, roken, pesten en alcohol;
  • het organiseren van een goed doel;
  • langdurige hulp geven aan familieleden, ouderen of zieken.

In de beoordeling wordt rekening gehouden met de leeftijd, de mate van vrijwilligheid en hoe lang de inzet heeft geduurd. Ook het bijzondere karakter en de uitstraling van de verdienste tellen mee.
Mensen die kandidaten willen aanmelden, kunnen op hier terecht voor meer informatie en een aanmeldformulier. Aanmeldingen voor de jeugdlintjes van 2017 moeten vóór 20 september zijn ingediend. Maandag 20 november worden de eerste jeugdlintjes uitgereikt.

In de reacties hieronder staan updates.

Nieuw Helmonds nieuws
24 reacties
Reageer

Ik vind dat een kind ook wel een lintje verdiend waar om altijd een grote

Petra VanAarle

Update 1:
Het jeugdlintje heeft nu ook een juridische basis
De gemeenteraad heeft gisteravond de ‘verordening tot het eren van verdienstelijke burgers 2017’ vastgesteld. Oftewel: de regeling voor jeugdlintjes. Met het voorstel voor een lintje voor jongeren kwam burgemeester Elly Blanksma in haar laatste nieuwjaarstoespraak. En met het aanschrijven van scholen en de campagne ‘Meld je held’ is eind augustus al begonnen. De juridische basis daarvoor ontbrak echter nog. Vandaar dat de raad gisteren een nieuwe regeling (pdf) moest vaststellen, hetgeen bij hamerslag gebeurd is.
De eerste uitreiking van jeugdlintjes staat gepland op maandag 20 november, de internationale dag voor de Rechten van het kind. De termijn voor aanmeldingen voor dit jaar is, zoals hierboven te lezen valt, is een week geleden geëindigd.

Update 2:

Update 3:
Maandag vanaf 17 uur zal burgemeester Elly Blanksma voor het eerst in Helmond Jeugdlintjes uitreiken. Dat vindt plaats in de Cacaofabriek en ook wethouder Margreet de Leeuw zal daarbij aanwezig zijn.
Tot 20 september kon een iedereen vanaf 18 jaar zijn/haar Helmondse held voordragen aan de hiervoor opgerichte Adviescommissie Jeugdlintjes. Het Jeugdlintje is bedoeld voor kinderen en jongeren van 6-18 jaar die een bijzondere prestatie hebben verricht voor een ander of de samenleving. Op het moment van de aanvraag mag de prestatie niet langer dan 1 jaar geleden zijn.

Update 4:
5 Kanjers krijgen een Jeugdlintje
Luc Swinkels (7), Kiranie van den Heuvel (17), Esmee Lindeman (13), Lisa Cornelissen (16) en Wesley Waldt (18) kregen vandaag een Jeugdlintje. Dat werd hen opgespeld door burgemeester Elly Blanksma. Daarbij kregen zij ook een oorkonde overhandigd in de Cacaofabriek.
Uit de 10 ingediende aanvragen sprongen deze 5 eruit. De burgemeester vindt hen een voorbeeld voor hun leeftijdsgenoten. "Stuk voor stuk kanjers!" aldus wethouder Margreet de Leeuw op haar Facebook die zwaar onder de indruk was van hetgeen dit vijftal had gepresteerd.

Iedereen van Harte gefeliciteerd. In het bijzonder luc Swinkels. Geweldig .

John & leny Bombeeck

Hartelijk gefeliciteerd Lisa Cornelissen :-) ???? en de rest ook allemaal

Monique van den Berg

Ptoficiat????????

Marleen Pleijsier

Top Wesley!

Sander van der Linden

Fantastisch he, en zo verdiend! Gefeliciteerd (met) Wesley!!

Dindy Sutorius

Alle vijf kanjers. Hartelijk gefeliciteerd in het bijzonder Lisa Cornelissen.

Proficiaaaat Lisa Cornelissen en de andere natuurlijk ook

Hannie Seijkens

Proficiaaaat Lisa Cornelissen je bent en blijft een Kanjer en de andere natuurlijk ook

allemaal kanjers maar voor ons speciaal Wesley Waldt

wilma lourenssen

Gefeliciteerd allen! En een dikke kus voor Esmee LINNEMANN. ????

Ingrid de Groot

Heel leuk, goed gedaan allemaal!

Suzan van Lieshout

Wat leuk proficiat, wat zullen jullie trots zijn.

Marjo Benders

Allemaal van harte gefeliciteerd,en in het bijzonder Esmee LINNEMANN.????

Gefeliciteerd allemaal. Dikke kus voor Esmee LINNEMANN.????

Marian van der Meulen

Update 5:
De juryrapporten over de 5 kanjers met een Jeugdlintje
Zoals Ingrid de Groot, Tante en Marian van der Meulen hierboven duidelijk aangaven, we hebben de achternaam van Esmee helaas dus verkeerd geschreven. Sorry. We namen die fout over van de wethouder die in de Adviescommissie Jeugdlintjes zat. De gemeente bevestigde zojuist dat het inderdaad Esmee Linnemann is.
Gelukje bij een ongeluk was dat we door dat belletje meteen de 5 juryrapporten ontvingen die voorleeskampioen Karsten van de Kimmenade gisteren voorlas. Vanwege onze fout hieronder als eerste 1 op 1 die van Esmee Linnemann en daaronder die van de 4 andere jonge Helmondse helden.

Juryrapport ESMEE LINNEMANN:
Esmee is 13 jaar. Esmee Linnemann heeft op 7 september 2017 voor de 3e keer haar lange haren laten afknippen voor Stichting Haarwensen. Bij elkaar heeft zij nu in 13 jaar tijd, bijna 1 meter haar gedoneerd. Toen Esmee 6 jaar oud was zag zij in het jeugdjournaal een reportage van een jongen die zijn haren liet groeien voor zijn zieke buurmeisje. Deze uitzending en dit gebaar van de jongen maakte zo’n indruk op de toen 6-jarige Esmee, dat zij vanaf dat moment nog maar één doel had: haar haren zo vaak mogelijk laten groeien voor Stichting Haarwensen. In 2013 heeft zij haar eerste haren gedoneerd en ruim een jaar later waren haar haren zo hard gegroeid dat er voor de tweede keer gedoneerd kon worden. Esmee zit nu in het 2e jaar van het voortgezet onderwijs en dan zijn lange haren juist 'een must'. Ondanks dit schoonheidsideaal onder pubermeisjes blijft ze hardnekkig volhouden aan haar voorgenomen principe en met resultaat. Esmee heeft al veel spreekbeurten en werkstukken gemaakt over het onderwerp Stichting Haarwensen. Zij is een echte ambassadrice. Goede haarwerken en pruiken zijn vaak onbetaalbaar. Door donaties van onder andere Esmee kan de Stichting de pruiken kosteloos aanbieden.
Wat de aanvragers zeggen over Esmee:
“Esmee moet wel snelgroeiend haar hebben, want wat is het knap dat zij alweer voor de derde keer haar haren heeft gedoneerd. De mensen in haar omgeving kijken inmiddels niet meer op als zij ineens met kort haar verschijnt! Wij zijn ontzettend trots op Esmee. Op zo’n jonge leeftijd al iets doen voor een ander: zij is een topper.”

Juryrapport LUC SWINKELS:
Luc is 7 jaar. Luc is sinds 2014 ambassadeur van Stichting de Opkikker die zieke kinderen samen met hun broertjes, zusjes en ouders een leuke dag bezorgt.
Luc verzamelt oude mobieltjes om geld op te halen, en hij organiseerde in juni 2017 een koffie morning voor Stichting De Opkikker, waarmee hij 695 euro ophaalde. Hij is ook ambassadeur voor de stichting. Luc had een ziek zusje dat in april 2014 is gestorven. Hij had zelf een opkikkerdag in september 2013 en besloot dat hij meer kinderen zo’n leuke dag wilde bezorgen. Sinds 2014 heeft hij al 1400 euro opgehaald door het organiseren van twee koffie-mornings, en door het sparen van 1000 mobieltjes èn de verkoop van loten.
Wat de aanvragers zeggen over Luc:
“Luc is een trouwe ambassadeur en hij organiseert iedere actie met veel enthousiasme en een grote bevlogenheid, samen met zijn ouders. Luc zet zich sinds jonge leeftijd in voor anderen, dat is bewonderenswaardig. De wereld wordt een stuk mooier door mensen zoals Luc.”

Juryrapport LISA CORNELISSEN:
Lisa is 16 jaar. Lisa is een atlete met een lichamelijke beperking. Zij is belast met een eenzijdige verlamming. Ze past zich desondanks moeiteloos aan binnen de Helmondse Atletiek Club. Ze sport en traint mee met andere leeftijdgenoten. Ze heeft daar plezier in en straalt dat ook uit. Ze is daarom een voorbeeld voor velen. Haar prestaties zijn verwonderlijk. Ze verbetert het ene record na het andere. Ze heeft zich nu gefocust op het EK in 2018 en de Paralympische Spelen Tokyo 2020. Lisa heeft onder andere meegedaan aan het Open Nederlands Kampioenschap afgelopen mei 2017. In betreffende categorie haalde zij de 1e plaats op de 100 meter, de 1e plaats op Speerwerpen, en de 1e plaats op Verspringen. Afgelopen juni verbeterde zij in Zwitserland twee nationale records namelijk de 100 meter in 16.28 seconden. En bij Verspringen een afstand van 3.81 meter. Op de Zuid Nederlandse kampioenschappen op in augustus verbeterde zij het nationale record speerwerpen met 19.66 meter.
Wat de aanvragers zeggen over Lisa:
“Lisa is een voorbeeld voor andere sporters door haar inzet en doorzettingsvermogen. Ze past zich moeiteloos aan binnen de vereniging. Ze gaat iedere keer voor het allerbeste resultaat. Het is ontzettend knap wat zij heeft gepresteerd.”

Juryrapport KIRANIE VAN DEN HEUVEL:
Kiranie is 17 jaar. Kiranie zet zich in voor jongeren in de jeugdhulpverlening. Dit doet zij al meer dan 5 jaar. Ze is lid van de jongerenraad van Combinatie Jeugdzorg en doet mee aan de jongerenaudit. Zij werkt mee aan projecten ter verbetering van de jeugdzorg. Landelijk, regionaal en lokaal heeft zij vele zaken samen met jongeren opgepakt. Dit ten behoeve van het welzijn van de jongeren die in een moeilijke situatie zijn belandt. De jongerenraad is een mooi voorbeeld van participatie. De bijdrage en ideeën van Kiranie zijn van onschatbare waarde voor de instelling en al die jongeren die ( tijdelijk ) niet thuis kunnen wonen.
Wat de aanvragers zeggen over Kiranie:
“Kiranie zet zich in voor de belangen van anderen. Wij hebben heel veel waardering voor haar werk. Wij kennen Kiranie als een gedreven persoon, een echt talent, een toppertje. Zij verdient het om in het zonnetje te worden gezet omdat zij altijd klaarstaat voor anderen.“

Juryrapport WESLEY WALDT:
Wesley is 18 jaar. Wesley organiseert samen met Patrick Rossou, de ‘Smile per Mile.’ Dit is een rit voor ernstig zieke kinderen en kinderen met een beperking. Deze kinderen mogen dan een dagje rondrijden in de meest luxe sportwagens en hebben zo even geen tijd om na te denken over hun ziekte of beperking. Wesley heeft een broertje genaamd Sven. Sven is 14 jaar en hij heeft een beperking. Wesley zorgt samen met zijn ouders voor Sven. Als zijn ouders werken, vangt hij Sven op na school. Ook in het huishouden helpt Wesley mee. Als mantelzorger is Wesley bekend bij de LEV groep. Wesley is daarnaast al 4 jaar jeugdvrijwilliger bij de kindervakantieweek. Veel groepjes willen Wesley graag als begeleider hebben, omdat hij zo betrokken is, en zoveel met de kinderen doet. Wesley traint al sinds 2014 het speciale G-voetbal elftal van zijn broertje wat zijn ouders hebben opgericht in de wijk Brandevoort. Op die manier kunnen kinderen met een beperking ook voetballen. Trouw staat hij in weer en wind op het veld om elk kind te laten spelen.
Wat de aanvragers zeggen over Wesley:
“Deze jongen heeft zijn hart op de goede plaats zitten, als iedereen zoals hij zou zijn dan was er nergens oorlog! Ik wed dat heel Brandevoort hem kent en hem dit gunt. Het is mooi om te zien dat hij verschillende organisaties voor een goed doel bij elkaar weet te brengen. Het is een jongen met een groot organisatietalent. Je zult er maar zo één in je stad hebben wonen.”

PressVisuals.com maakte gisteren de onderstaande foto.

Gefeliciteerd Wesley Waldt

Cindy Joosten

Wat een kanjers allemaal. En bijzonder trots op onze kleinzoon Wesley.

Ingrid Voogeks

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Naam:

Website: