23reacties

Jeugdlintje nieuwe onderscheiding gemeente

Helmond heeft een nieuwe gemeentelijke onderscheiding: het Jeugdlintje. Jongeren tussen 6 en 18 jaar die iets heel bijzonders hebben gedaan voor de stad of (1 van) haar inwoners komen in aanmerking voor deze onderscheiding.
De gemeente wil kinderen en jongeren stimuleren om zich belangeloos in te zetten voor de samenleving. En daarnaast haar waardering uiten voor kinderen en jongeren die hun maatschappelijke inzet tonen. De burgemeester reikt de Jeugdlintjes voortaan jaarlijks uit op of (als deze datum in een weekend valt) rondom 20 november, de Internationale dag van de Rechten van het Kind. De onderscheiding bestaat uit een oorkonde en kledingpin. Een commissie, met daarin onder meer de burgemeester en wethouder Margreet de Leeuw (Jeugd en Onderwijs) beoordeelt de aanmeldingen.
Burgemeester Elly Blanksma. “Onze maatschappij kan niet zonder vrijwilligers. Tijdens de lintjesregen staan we daar jaarlijks bij stil. Maar het is prachtig om te zien dat mensen zich vaak ook al op heel jonge leeftijd belangeloos inzetten voor anderen. Daarvoor verdienen ze absoluut onze waardering.” Wethouder Margreet de Leeuw: “De jeugd vormt onze toekomst. Ik hoop dat we met deze onderscheiding jaarlijks de jonge Helmondse helden in het zonnetje kunnen zetten en tegelijkertijd anderen kunnen stimuleren en motiveren.”
Bij een bijzondere prestatie kan worden gedacht aan:

  • vrijwilligerswerk op een breed terrein;
  • het breed bespreekbaar maken van maatschappelijk relevante onderwerpen zoals zinloos geweld, roken, pesten en alcohol;
  • het organiseren van een goed doel;
  • langdurige hulp geven aan familieleden, ouderen of zieken.

In de beoordeling wordt rekening gehouden met de leeftijd, de mate van vrijwilligheid en hoe lang de inzet heeft geduurd. Ook het bijzondere karakter en de uitstraling van de verdienste tellen mee.
Mensen die kandidaten willen aanmelden, kunnen op hier terecht voor meer informatie en een aanmeldformulier. Aanmeldingen voor de jeugdlintjes van 2017 moeten vóór 20 september zijn ingediend. Maandag 20 november worden de eerste jeugdlintjes uitgereikt.

In de reacties hieronder staan updates.