7reacties

Hoogspanningsmasten Brandevoort mogen


De gemeente Helmond hoeft niet handhavend op te treden tegen TenneT voor het plaatsen van leidingen tussen hoogspanningsmasten in Brandevoort. Ondanks dat de vergunning voor de leidingen ontbreekt, wijst de bestuursrechter van de rechtbank in Den Bosch het verzoek van 2 bewoners daartoe af. Vorige maand stonden de partijen voor deze rechter.
De gemeente verleende eind 2011 aan netbeheerder TenneT een omgevingsvergunning voor het verplaatsen/vervangen van (bestaande) hoogspanningsmasten in de wijk. De appartementen van 2 bewoners liggen in de directe omgeving van een hoogspanningsleiding. Zij voerden onder meer dat ze bang zijn voor elektromagnetische velden en dat de leidingen niet op de juiste manier aan de masten zijn bevestigd. Daarom vroegen ze gemeente handhavend op te treden. De gemeente weigerde dat omdat er voor de leidingen kort gezegd geen vergunning nodig was.
De rechtbank is van oordeel dat de leidingen samen met de masten moeten worden gezien als 1 bouwwerk. Voor de hele hoogspanningslijn (de masten én de leidingen) is daarom wel een omgevingsvergunning vereist. De rechtbank concludeert dat de leidingen zijn aangebracht in afwijking van de afgegeven vergunning voor het bouwen van de hoogspanningsmasten. Dat TenneT sinds jaar en dag geen vergunning aanvraagt voor de leidingen, maakt dit niet anders.
Als er sprake is van een overtreding van een wettelijk voorschrift zal een bestuursorgaan zoals de gemeente in de regel handhavend moeten optreden. Slechts onder bijzondere omstandigheden kan daarvan worden afgezien, bijvoorbeeld als er sprake is van concreet zicht op legalisatie. Volgens de rechtbank is aannemelijk dat, als een aanvullende omgevingsvergunning voor het aanbrengen van de leidingen wordt aangevraagd, deze niet zal worden geweigerd. Daarbij neemt de rechtbank in aanmerking dat de vergunning voor het bouwen van de masten na uitspraken in hoger beroep definitief is geworden. Dat betekent dat er in deze situatie concreet zicht is op legalisatie van de hoogspanningsleidingen. De rechtbank mag het argument van de elektromagnetische velden niet meenemen in de beoordeling, omdat dit geen deel uitmaakt van de vergunning. Er kan alleen handhavend worden opgetreden tegen concrete normen uit wet- en regelgeving of een vergunning.
De rechtbank wijst het verzoek van de bewoners af en dat betekent dat de gemeente niet handhavend hoeft op te treden.
De juridische strijd om deze hoogspanningsmasten duurt al jaren. Zo waren er bijvoorbeeld in 2012 en 2013  en 2009 (pdf) ook al diverse zittingen bij de rechtbank.

Nieuw Helmonds nieuws
7 reacties
Reageer

Ik word onderhand moe van dat gedoe over die hoogspanningsmasten. Wat mij betreft is er genoeg geprocedeerd. Laat het los Brandvoorters, die dingen staan er en blijven er staan!
Dit kost de rest van Helmond steeds handenvol geld. En wil je weer procederen, wees dan een vent en betaal dan ook de juridische kosten aan de gemeente als je weer verliest

Op meerdere plaatsen in Helmond lopen hoogspanningsmasten door de wijk, ja zelfs in Dierdonk. Maar die kouwe kak in Brandevoort denkt dat ze wat meer zijn en daar moet het onder de grond. Flikker toch op zeikerds.

Jarenlang wordt er gestreden vanwege het stralingsgevaar. De nieuwbouw-basisschool was gebouwd temidden van de hoogspanningsleidingen en stond zodoende ook meerdere jaren leeg. Barakken kwamen er voor in de plaats.
Nu het stralingsgevaar deels/geheel (?) is verholpen door samenvoeging van hoogspanningsleidingen gaat de strijd verder. Met nieuwe invalshoeken. Brandevoort is de 'rijkste' wijk van Helmond. Zal er misschien wel mee in verband staan.

Dit is gewoon een eenmansactie echt niemand in brandevoort maakt zich nog druk om die masten.

Tennet gaat in hoger beroep
Netbeheerder TenneT is in beroep gegaan tegen de bovenstaande rechterlijke uitspraak. Zodoende krijgt de al jaren durende juridische strijd om de hoogspanningsmasten in Brandevoort weer een vervolg. Het volgende strijdtoneel is een zitting bij de Raad van State. Het is nog niet bekend wanneer die zitting is.
De rechterlijke uitspraak van augustus stelt namelijk dat hoogspanningsleidingen samen met de hoogspanningsmasten moeten worden gezien als 1 bouwwerk. Tot nu toe heeft TenneT echter altijd aangenomen dat de mast een bouwwerk is waarvan de hoogspanningslijnen die erin worden gehangen geen onderdeel zijn. Als dit wel zo is, dan is daarvoor een vergunning nodig. De netwerkbeheerder vroeg (laat staan kreeg) voor die lijnen in Helmond én de rest van Nederland nog nooit een vergunning. Omdat dat volgens de uitspraak van de rechter dus wel had gemoeten, hangen daardoor alle Nederlandse bovengrondse hoogspanningsdraden feitelijk illegaal. Voor TenneT, die als enige het Nederlandse net van 110 kV en hoger beheert, voldoende reden om de uitspraak aan te vechten.

wat een gedoe en gezeur om die hoogspanningsmasten ......

Ha! Goed man!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Naam:

Website: