Natuurcompensatie in Bundertjes afgerond


Aan de Kanaaldijk Noord West wordt het nieuwbouwproject De Groene Loper gerealiseerd. Op die plek stond voorheen de Kappa van Dam fabriek en een wilgenstruweel. Deze natuur is gecompenseerd aan de overkant van het kanaal, in natuurgebied De Bundertjes. De natuurcompensatie is inmiddels afgerond, binnen het beschikbare budget. Daarmee is aan de verplichtingen van provincie Noord Brabant voldaan.
De Bundertjes is een groen gebied tussen de Zuid-Willemsvaart en de woonwijk Helmond Noord. Het gebied kent, naast moerasbos en open water, ook graslanden en weiden. Het gebied is een belangrijke schakel in het stroomgebied van de Oude Aa. Door de natuurcompensatie is de natuurontwikkeling van het gebied verbeterd. De gemeente heeft voor nu een beheerplan opgesteld tot 2020. Te zijner tijd wordt bekeken naar een plan voor de jaren daarna.
Bewoners uit Helmond Noord hebben zelf hun steentje bijgedragen aan de natuurcompensatie in De Bundertjes. Tijdens een Natuurwerkdag in 2012 hielpen zij mee met het inrichten van het gebied.

Nieuw Helmonds nieuws
0 reacties
Reageer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Naam:

Website: