3reacties

Q&A over schuimtekort bij grote branden


Kim Breuer van Lokaal sterk stelde gisteren schriftelijke vragen aan B&W over de gevolgen van een tekort aan schuim bij het blussen van grote branden.
Hieronder haar 6 raadsvragen (Questions) voorafgegaan door haar volledige inleiding. Zodra de antwoorden (Answers) van B&W bekend zijn, plaatsen we die in zijn geheel in de reacties hieronder.

Afgelopen nacht heeft er zich in Bladel een brand voor gedaan in een waxfabriek.
Naar aanleiding van de berichtgeving hieromtrent zijn er bij ons een aantal vragen gerezen. Op de site van de NOS doet Dhr. van Bockel, brandweerofficier, de volgende uitspraak: “maar sowieso is er in de regio niet genoeg schuim voorhanden voor zo’n grote industriebrand.”
Deze uitspraak baart ons zeer grote zorgen vandaar onze vragen;

 1. Klopt het dat er in de veiligheidsregio zuidoost Brabant niet voldoende schuim voorhanden is om een industriebrand te blussen?
 2. Zo ja, hoe kan dit?
 3. Bent u het met ons eens dat dit een onaanvaardbaar risico is?
 4. Wat zijn de gevolgen van dit schuimtekort als er zich in Helmond een calamiteit voor doet met een van de giftreinen die dwars door Helmond rijden?
 5. Wat zijn de gevolgen van een calamiteit op het industrieterrein BZOB en andere kleinere industrieterreinen die Helmond heeft?
 6. Als deze berichtgeving klopt, wat gaat het college dan ondernemen om dit, in onze ogen, onaanvaardbaar risico zo snel mogelijk op te lossen?
Q&ANieuw Helmonds nieuws
3 reacties
Reageer

schuim te kort ??dat ze eerst maar eens zorgen dat de spoorbanen bereikbaar zijn voor hulpdiensten .daar maan ik al jaren over

Henricus Kruijs

Brandweer voldoende schuim bij giftrein- of industriegebied-calamiteiten
Dat en meer laat B&W weten in de beantwoording van de raadsvragen van Lokaal sterk. Lees hieronder hun volledige antwoorden:

 1. Vraag: Klopt het dat er in de veiligheidsregio zuidoost Brabant niet voldoende schuim voorhanden is om een industriebrand te blussen?
  Antwoord: Het blussen van een industriebrand is van veel factoren afhankelijk. In veel gevallen is het blussen met water en/of het gecontroleerd uit laten branden van een compartiment (en verdere daarmee verdere uitbreiding voorkomen) het meest voor de hand liggend. Het gebruiken van schuim bij een uitslaande industriebrand is vanwege slechte bereikbaarheid- en de hoge vuurlast van het brandend materiaal vaak weinig succesvol. De regionale capaciteit voor het blussen met schuim is vastgelegd in het zogeheten ‘schuimblusbeleid’. Dit is gebaseerd op scenario’s ‘ongeval vervoer gevaarlijke stoffen over de weg’ en ‘ongeval spoorvervoer met gevaarlijke stoffen’, beschreven in het Regionaal Risicoprofiel van de Veiligheidsregio. Daaruit volgen maatgevende scenario’s, op basis van de aard en grootte van een ‘te verwachten incident’. Kijkend naar haar capaciteit, kan worden gesteld dat de brandweer in de meeste gevallen in staat is deze incidenten met schuim te bestrijden. Hetgeen hiervoor beschikbaar is, is in lijn met het beleid van Brandweer Nederland en gezien de aard van de industrie in Zuidoost Brabant zijn deze normen toereikend. Indien een incident daarom vraagt, omdat het groter is dan de maatgevende scenario’s waarmee de Veiligheidsregio rekening houdt, kan eventueel een beroep worden gedaan op de beschikbaarheid bij andere Veiligheidsregio’s (en omliggende bedrijven).
 2. Vraag: Zo ja, hoe kan dit?
  Antwoord: Zie de beantwoording bij vraag 1.
 3. Vraag: Bent u het met ons eens dat dit een onaanvaardbaar risico is?
  Antwoord: Wij ervaren dit niet als een onaanvaardbaar risico. Uitgaande van de risico’s in de regio en de frequentie én wijze waarop branden met schuim worden bestreden, is de capaciteit van de Veiligheidsregio veelal voldoende. Echter, niet alle risico’ s kunnen met eigen regionale middelen worden afgedekt. De wijze waarop bij een groter incident exact wordt gehandeld, is in planvorming nauwkeurig beschreven.
 4. Vraag: Wat zijn de gevolgen van dit schuimtekort als er zich in Helmond een calamiteit voor doet met een van de giftreinen die dwars door Helmond rijden?
  Antwoord: Het schuimblusbeleid van de Veiligheidsregio is juist afgestemd en gericht op ongevallen met gevaarlijke stoffen, zowel op de weg als op het spoor. Deze ongevallen vallen binnen het eerder genoemde ‘maatscenario’, waarvoor in principe voldoende materieel beschikbaar is.
 5. Vraag: Wat zijn de gevolgen van een calamiteit op het industrieterrein BZOB en andere kleinere industrieterreinen die Helmond heeft?
  Antwoord: Bedrijven kennen specifieke wettelijke vereisten, ook inzake brandveiligheid. Dit geldt zeker voor de BRZO-bedrijven, die zich in een zwaardere milieucategorie bevinden. Hiervan hebben we er in Helmond twee. Voor de bedrijven die hier buiten vallen, maar wel een risicovolle categorie vormen, is de Veiligheidsregio momenteel bezig met een nadere inventarisatie. In dit zogeheten ‘Project Risicovolle Bedrijven’ worden wij als gemeente nauwlettend betrokken. De risico’s van brand spelen in deze inventarisatie een belangrijke rol.
 6. Vraag: Als deze berichtgeving klopt, wat gaat het college dan ondernemen om dit, in onze ogen, onaanvaardbaar risico zo snel mogelijk op te lossen?
  Antwoord: Als gemeente staan wij in continu contact met professionals die een rol hebben in de crisisbeheersing, zoals de Veiligheidsregio Brabant Zuidoost. Wij vertrouwen op de expertise van deze professionals, maar kijken tegelijkertijd altijd kritisch naar keuzes die rondom crisisbeheersing worden gemaakt. Veiligheid garanderen is onmogelijk, maar risico’s worden ingeschat en daarnaar moet adequaat worden gehandeld. Dat gebeurt met het beleid dat op maatscenario’ s is gebaseerd. Het incident in Bladel zal binnen de Veiligheidsregio worden geëvalueerd.

Slaap verder beste burger:
Volgens mij had regio afgelopen juist een behoorlijk schuimTEKORT bij blussen brand in onze naburige gemeente Someren (bandenopslag smeult nog steeds)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Naam:

Website: