Slechts 2 mogelijke spijbelaars


Bij een intensieve controle op spijbelen zijn gisteren tussen 10.00 en 12.00 uur in Helmond en de omliggende gemeenten 34 leerlingen door de politie gecontroleerd. 32 Leerlingen waren geoorloofd op straat. Soms was er sprake van een vrij lesuur, lesuitval door ziekte docent, een roostervrije schooldag, op weg naar de gymzaal of waren sommige leerlingen bezig voor een opdracht voor school. Bij 2 leerlingen vindt nog nader onderzoek plaats. Dat liet de gemeente vanochtend weten.
Bij deze controle werkten politie, leerplichtambtenaren van de gemeenten en de verzuimcoördinatoren van de scholen nauw samen om meteen te kunnen zien welke leerlingen spijbelden. Omdat de gemeenten overtuigd zijn van het nut en de noodzaak van deze controles, worden ze sinds enkele jaren met enige regelmaat gehouden.
Bij spijbelen neemt de betreffende school in eerste instantie maatregelen. Ongeoorloofd schoolverzuim is namelijk een overtreding waarvoor een straf kan worden opgelegd. Het straffen is maatwerk: een doorverwijzing naar HALT en een proces-verbaal voor de ouders behoort tot de mogelijkheden. Als dat nodig is, wordt bij de afhandeling de Raad voor de Kinderbescherming, Bureau Jeugdzorg of het Openbaar Ministerie ingeschakeld.

 

Nieuw Helmonds nieuws
0 reacties
Reageer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Naam:

Website: