5reacties

Niessen: Citymarketing


Serieus dieptepunt in de bestrijding van de effecten van de economische crisis was het meerderheidsstandpunt van de gemeenteraad dinsdag om het voorstel "Citymarketing" niet te steunen.
Feit bleek dat de verschillende partijen hun standpunt al hadden ingenomen en dat de ruimte voor een politiek debat daarmee was verkeken.
Dat Citymarketing voor Helmond een onmisbaar instrument is om de doelstellingen die wij voor onze stad voor ogen hebben te realiseren, werd niet door  iedereen gedeeld.
Het aantrekken van nieuwe bedrijven bijvoorbeeld, omwille van het creëren van meer werkgelegenheid in een stad waar de werkeloosheid groter is dan in de regio, zal vanuit de overheid om behoorlijke inspanning vragen. Voor het overgrote deel van Nederland is Helmond namelijk nog steeds een arme en onaantrekkelijke industriestad waar het niet bepaald goed toeven is. Pas op het moment dat mensen daadwerkelijk in Helmond komen en zien wat er de laatste vijftien jaar is veranderd wijzigt dat beeld zich en krijgt Helmond daarmee een kans om zich te meten met andere steden die niet belast zijn met een slecht imago vanuit het verleden. Op dat moment staan investeerders of ondernemers ook open voor bijkomende gunstige factoren zoals het ondernemersvriendelijke klimaat van Helmond, de gunstige ligging en de aanwezigheid van aantrekkelijke woonmilieus en maakt Helmond dus een kans. Dit geldt net zo goed voor het binnenhalen van opleidingen of het aantrekken van winkels (te denken valt aan een V&D) voor het centrum en voor potentiële kopers van huizen in onze nieuwbouwprojecten.
Kort gezegd: investeren in Citymarketing is dus anticyclisch en voor onze toekomst onmisbaar. Geef bekendheid aan al die zaken waarmee Helmond zich onderscheid  en probeer daar over een aantal jaren de vruchten van te plukken.
Helaas ging de discussie die dinsdag werd gevoerd over onder andere de positie van de evenementenstichting Stadspromotie. Deze stichting zou namelijk onderdeel gaan uitmaken van de stichting Citymarketing waardoor  een win-win situatie ontstaat. Sommige partijen waren echter de mening toegedaan dat deze evenementenstichting waarschijnlijk ook wel het verhaal van Citymarketing op zich zou kunnen nemen voorbijgaand aan het feit dat Citymarketing een tak van sport is die veel verder reikt dan het organiseren van stadsevenementen. Ook het argument dat men de jaarlijkse 2 ton voor een periode van vier jaar die met dit voorstel gemoeid zijn, liever aan iets anders zou willen besteden in deze tijd van bezuinigingen is maar moeilijk te begrijpen. Met name als je weet dat andere steden wel tot deze investering bereid zijn en Helmond straks door niet te investeren, mis zal grijpen.  Het verlies dat daarmee gepaard gaat is vanzelfsprekend vele malen groter en de vraag is of wij ons dat kunnen permitteren.

Ellen Niessen
Raadslid

Onze Helmondse politiciEllen
5 reacties
Reageer

Hoewel wat ons beiden betreft een debat in de raad wellicht beter is wil ik toch graag reageren. Helder Helmond is vóór city-marketing. In de afgelopen raadsvergadering heb ik me wat dat betreft volledig aangesloten bij de visie van de VVD. Máár of de door B&W voorgestelde stg. Citymarketing, inclusief opheffing en integratie van een florerende stg. Stadspromotie, daarvoor de juiste wijze is betwijfelde ik en betwijfel ik nog steeds! Ik heb het gevoel dat er een verborgen agenda was/is! Wáárom niet met de bestaande middelen (ruim één miljoen) die binnen alle gemeentelijke diensten en afdelingen al aan ongeorganiseerde citymarketing wordt besteed, eens efficiënter aan de slag gaan! Wáárom niet náást een florerende stg. Stadspromotie (voorlopig) een aparte stg. Citymarketing opzetten. En dan in GOED overleg bekijken of je die samen kunt integrereren. Maar er is ook nog een stg. Centrummanagement.....................

Michael Rieter

@Michael Rieter
Juist goed om hier ook te lezen wat andere partijen vinden van een onderwerp!! In de krant lees je toch meestal maar een paar oneliners van een paar partijen uit zo'n debat. Het is toch al zo moeilijk voor de gewone burger te volgen wat jullie allemaal vinden over onderwerpen waarvan ik vaak te weinig van weet.

en onbekend maakt onbemind natuurlijk.

@Johan
Krant van zaterdag gemist?

@Frans
Denk het wel dan, ik heb al jaren geen abonnement meer op de krant.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Naam:

Website: