3reacties

Niessen: tegen stijging waterschapslasten


In de voorjaarsnota van Waterschap Aa en Maas wordt voorzien dat de waterschapslasten het komende jaar voor burgers met meer dan 9% en voor bedrijven met meer dan 13% omhoog gaan. Een motie van de VVD om de stijging van de tarieven te beperken werd niet aangenomen.

De VVD heeft samen met de Algemene Waterschapspartij vrijdag 18 juni tegen de voorjaarsnota gestemd.De VVD-fractie is van mening dat de stijging van de lasten wel degelijk beperkt kan worden.

Naar de mening van het Dagelijks Bestuur kan dat echter niet. In de laatste jaren heeft het Waterschap de tariefsverhoging opgevangen met middelen uit de Reserves en deze dus niet doorberekend aan de gebruikers. Hiermee heeft het DB dus structurele kosten met incidentele middelen gedekt! Nu de reserves aardig op raken moet de tariefsverhoging doorberekend worden aan de gebruikers.

Kostenbesparingen in de organisatie zouden volgens de VVD moeten leidden tot een minimale stijging van de tarieven. Van belang daarbij is dat het waterschap zich zo veel mogelijk tot haar kerntaak beperkt, dat wil zeggen zorgen voor: veilig, schoon en voldoende water.

De VVD fractie pleit ervoor dat er binnen het waterschap meer kostenreducties zullen moeten plaatsvinden door prioritering van projecten, achterstanden minder rigoureus wegwerken en bezuinigen op het inhuren van personeel.

De VVD vindt het onverteerbaar dat in een tijd van economische crisis het Waterschap ongegeneerd de kosten uit de pan laat rijzen en daar de burger voor laat opdraaien. Het hele kleine beetje draagvlak dat nog bestaat om Waterschappen als zelfstandige bestuursorganen te laten voortbestaan zal hierdoor in snel tempo afbrokkelen.

Ellen Niessen
Raadslid

Onze Helmondse politiciEllen
3 reacties
Reageer


Dus men heeft het al een aantal jaar aan zien komen? Ik denk dan idd dat men eerder hulp had moeten zoeken om de burger zo min mogelijk hiervoor op te laten draaien.


Ik weet eerlijk gezegt niet echt wat het waterschap allemaal doet. Ik weet zelfs dat maar 2 mensen in mijn kennisenkring gestemd hebben met de waterschaps verkiezingen(dit geeft het draagvlak aan). ik heb er me toen wat in verdiept. Maar ik moet eerlijk zeggen dat dit echt minimaal was.

Maar als het waterschap in deze tijd idd de kosten uit de pan laat rijzen, in tegenoverstelling dat in deze tijd veel mensen enorm veel moeite hebben om alles te betalen en hun hoofd boven water te houden, dan is een reorganisatie denk ik de beste oplossing.

Men heeft het zoals ik al eerder schreef een tijd geweten. Als de organisatie dan hieraan niets doet, en toch door blijft gaan met dingen waardoor de burger nog meer mag betalen, is men in deze tijd niet goed bezig.

Pieter.....Warnovi

Waterschappen, provincies, staat bosbeheer... allemaal instanties waar wij als burger aan meebetalen.

Dit soort instanties meoeten eerst eens allemaal fuseren tot 1 organisatie die per provincie alles beheerd, dan heeft het provincie bestuurd ook nog een functie en kunnen de helft van de amtenaren wegbezuinigd worden...

Spaart heeeel veel geld en dan kunnen de tarieven naar beneden ipv omhoog!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Naam:

Website: