2reacties

Niessen: Van Deutekomstichting


Op 8 september zal de gemeenteraad zich uitspreken over het voortbestaan van de Wethouder van Deutekomstichting. De stichting, opgericht in juni 1969 onder de naam Jocures (Stichting tot Bevordering van Jongerenwerk, Cultuur, Recreatie en Sport) door wethouder Jeske van Deutekom, helpt middels het verstrekken van subsidies verenigingen bij de aanschaf van spullen of instrumenten. Het vermogen van de stichting werd opgebracht door de opbrengsten van een jaarlijkse kermis. Van het hierdoor verkregen rendement werden de subsidies betaald. De stichting geniet dan ook een grote bekendheid binnen het verenigingsleven in Helmond en heeft tal van verenigingen geholpen bij de aanschaf van benodigdheden. Nu na veertig jaar wordt het voortbestaan van de Stichting echter bedreigd doordat het rendement van het vermogen dat op dit moment  €195.514,93 bedraagt, onder druk is komen te staan. Oorzaak hiervan is het wegvallen van obligatieleningen en de lage rentestand.
In de loop der jaren zijn de regels waaraan een aanvraag moet voldoen wegens de financiële situatie al flink aangescherpt. Zo bedraagt de maximum subsidie €750,- en voor muziekinstrumenten €1000,- en kan men slechts één maal per twee jaar een subsidieverzoek indienen. Bij de behandeling wordt nauwkeurig gelet op wat de vereniging aan zelfwerkzaamheid presteert om aan financiën te komen. Verder komen exploitatielasten, kantoorinrichting en apparatuur, bouwkundige voorzieningen en uniformen al niet in aanmerking voor subsidie. Desaltniettemin zag het bestuur (waar ik sinds 2006 deel van mag uitmaken) zich genoodzaakt om het college twee opties voor te leggen:

  • Voortzetting van het huidige beleid wat zal leiden tot een geleidelijke uitputting van het vermogen en waarbij wordt uitgegaan van het gefaseerd inzetten van het vermogen om nog op redelijke wijze subsidieverzoeken te kunnen honoreren, of
  • Een big bang constructie waarbij een finaal subsidieoffensief wordt georganiseerd waarna de stichting wordt geliquideerd.

Beide opties zouden voor het verenigingsleven helaas een flinke tegenvaller betekenen.
Gelukkig bleek deze week tijdens de behandeling van voorliggend voorstel in de commissie een grote voorkeur voor het behoud van de stichting. Weliswaar zal nog gezocht moeten worden hoe het vermogen aangevuld kan worden. Feit blijft dat ondanks het financiële zware weer de politiek zich sterk zal maken voor het behoud van de wethouder van Deutekomstichting, al veertig jaar financieel steun en toeverlaat van menig Helmondse vereniging!

Ellen Niessen
Raadslid

Onze Helmondse politiciEllen
2 reacties
Reageer

Behalve dat de Wethouder van Deutekomstichting veel goeds in Helmond doet en deed en al zo lang een begrip is, wat is de reden dat jullie de gemeente laten beslissen over jullie lot? Of is de stichting "in bezit" van de gemeente Helmond.
Verder ben ik ook benieuwd of die obligatieleningen plotseling wegvielen. Dat de lage rentestand nu een probleem kan zijn, begrijp ik, maar die trekt wel weer aan.
Hopelijk komt alles toch nog goed. Succes!!!

Beste Pieter,
De Wethouder van Deutekomstichting is inderdaad een semi-gemeentelijke stichting en valt daardoor onder verantwoordelijkheid van het College. De looptijd van een aantal obligatieleningen is inmiddels verstreken en door de ontwikkelingen op de financiële markt valt de rente van de nieuwe obligatieleningen lager uit waardoor het rendement op het vermogen afneemt.

Ellen Niessen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Naam:

Website: