5reacties

Janssen: Dat gaat naar Den Bosch toe…


Zal door menig politicus gedacht worden nu 2 maart 2011 weer in beeld komt.

Op die dag mogen ook de stemgerechtigde inwoners van onze stad hun stem uitbrengen voor de nieuw te kiezen Provinciale Staten van Noord-Brabant. In totaal zijn er een 55 zetels te verdelen, maar ook hier is het aantal kandidaten een veelvoud van de beschikbare zetels. Het is weer dringen voor ‘de dikker deur’ van de Statenzaal.

Veel inwoners van onze provincie en ook van onze stad stellen, deels terecht grote vraagtekens bij het bestaan van de provincie. Is het instituut provincie nog wel van deze tijd ? is het niet beter ze op te heffen en haar taken over te hevelen naar deels het rijk en deels de gemeenten ? Is het nog wel nodig een tamelijk omvangrijk apparaat in de benen te houden zeker nu we als overheden scherp moeten gaan bezuinigen ?

Ik kan me heel wel voorstellen dat een aantal van u hierop (volmondig) JA zal zeggen, maar ik denk dat we dan erg kort door de bocht gaan. Op dit moment hebben we ons land nog niet zodanig bestuurlijk ingericht dat we klakkeloos alle taken bij de provincie weg kunnen halen. Zeker als we denken aan taken op het gebied van de ruimtelijke ordening en de infrastructuur heeft de provincie een leidende en sturende rol. Vraagt u het mij dan is dat maar goed ook ! anders zou zomaar elke gemeente met veel geldingsdrang zich gaan werpen op het ontwikkelen van nieuwe woonwijken, industriegebieden en het aanleggen van wegen. Gelukkig houdt de provincie hier een oog in het zeil.

En wat te denken van de samenwerking tussen en met de andere vier grote steden in onze provincie, verzameld in de B5. Hierdoor is er sprake van een goede afstemming tussen de provincie en deze gemeenten waardoor ontwikkelingen op een goede manier gerealiseerd worden. Om maar eens enkele voorbeelden te noemen waarop ook Helmond hierin meedoet. Het programma Samen Investeren maakt nieuwe ontwikkelingen in onze stad mogelijk door de subsidie vanuit de provincie. Je moet dan denken aan concrete steun voor ontwikkelingen in de Kanaalzone, de herinrichting van Helmond-West en de uitbouw van de Automotive Campus. Allemaal zaken waarmee Helmond zich nog beter kan profileren.
Naar ik hoop zal Helmond zich samen met Eindhoven, Tilburg, Den Bosch, Breda en de provincie inspannen om in 2018 Culturele Hoofdstad van Europa te kunnen zijn. Een welhaast unieke en mooi voorbeeld van ‘eendracht maakt macht’ want op deze wijze kan ook Helmond samen met andere steden en de provincie zich internationaal presenteren. Andere Europese culturele hoofdsteden, o.a. het Ruhrgebied hebben al laten zien dat er sprake is van een win-win situatie voor alle deelenemers.

U maakt toch ook gebruik van het recht om een sterk bestuur te kiezen in onze mooie provincie ?

Maarten Janssen
Raadslid

MaartenOnze Helmondse politici
5 reacties
Reageer

Tja, zo kun je er ook tegenaan kijken. Ook ik heb niets tegen samenwerking. En, als de omvang van de samenwerking het noodzakelijk maakt dat daar een goede regie op wordt gevoerd is dit ook prima. Goede afsrpaken over ruimtelijke ontwikkeling, woningbouw en eenduidige infrastructuur in onze provicie,ook geen probleem.
Maar als B5 gemeente, o.a. Helmond, € 10.000.000,- en als provincie € 50.000.000,- reserveren om misschien culturele hoofdstad te worden gaat me te ver. M.i. ben je geen knip voor je neus waard als je als politieke partij dit standpunt overneemt terwijl je drommels goed weet dat deze bedragen beter besteed kunnen worden. Of moet ik daar misschien nog suggesties voor doen?

De reactie van Frans is zeer terecht en laat niets aan duidelijkheid over. Mogelijk is de Hr. Franssen via "zijn" partij de weg
naar Den Bosch aan het zoeken.

H.M. Berkmortel.

Ja zo kun je er natuurlijk ook naar kijken. Maar weet u dat Helmond zo'n 60 miljoen euro ontvangt van de provincie om een aantal grote projecten uit te voeren. Projecten die anders niet door zou hebben kunnen gaan. Projecten die onze stad versterken. Projecten die ook in economisch opzicht Helmond vooruit helpen. Toch wel fijn dat we een provincie hebben !

Maarten Janssen

Als de Gemeente Helmond inderdaad 10 miljoen euro heeft gereserveerd om mee te doen met 4 andere Gemeenten om culturele hoofdstad te kunnen worden is dit een schandaal van de eerste orde.Helmond nota bene de armste stad van Brabant. Waarom komt de Gemeenteraad daar niet tegen in opstand?

Volgens mij zijn zowel in de Helmondse raad als op Provinciaal niveau de piketpaaltjes al geslagen, dus Jan, sla er de stukken maar op na. Welke partijen hiermee hebben ingestemd en welke partij niet, zal inmiddels wel duidelijk zijn!

Het volgende bericht kwam in de ether via het ANP op 18-11-2010 om 09:25:
"Brabant reserveert 100 miljoen euro voor de kandidatuur van Culturele Hoofdstad van Europa in 2018. De provincie betaalt 50 miljoen euro uit de opbrengst van Essent en de vijf deelnemende steden Den Bosch, Eindhoven, Tilburg, Breda en Helmond dragen tot en met 2018 ieder 10 miljoen euro bij."

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Naam:

Website: