37reacties

Janssen: In het putje ?


2.2 miljoen euro, 1.3 miljoen euro, 773.000 euro, 230.000 euro, 78.000 euro zo’n beetje bij elkaar dus 4.3 miljoen euro geven we dit jaar minimaal uit aan jeugd en jongeren. Het zijn namelijk respectievelijk de jaarlijkse vaste subsidies, project Talent Verplicht, aanpak jeugdwerkloosheid, Top 30 laatste kans en scholing jeugd&gezinswerkers. Ik weet dat ik niet volledig ben maar het geeft wel een beeld. Heel forse bedragen en laat ik helder zijn: investeren in onze jeugd is investeren in onze toekomst. Dus daar is op zich niets mis mee, zeker niet als er sprake is van extra geld dat we ontvangen van de rijksoverheid.

Maar hebben we helder op ons netvlies waar we dan al die vele euro’s aan uitgeven ? Wat zijn de succesfactoren van al die projecten ? In hoeverre is het niet eenmalig maar iets waar we jarenlang plezier van kunnen hebben ? Een periodieke evaluatie is dan niet verkeerd.
Vragen die ik al vele malen eerder gesteld heb, onder meer via de weg van het presidium maar die tot nu toe terzijde zijn geschoven. Bij herhaling is gevraagd om een inhoudelijke evaluatie van de vele projecten die in onze stad lopen met betrekking tot jeugd en jongeren. Niet om ze te bekritiseren maar met name om na te gaan wat er goed loopt, wat er lukt, wat er jongelui blij maakt en hen toekomstperspectief geeft.

Tijdens de vergadering van de Raad op dinsdag 3 december 2013 heb ik nogmaals een poging gedaan namens de fractie SDOH-D66-HB om een ruime evaluatie te houden van ons jeugd- en jongerenbeleid. Een beleid dat volgens mij meer is dan vrijetijdsbesteding, een beleid dat ook raakt aan onderwijs en schooluitval, een beleid dat gericht moet zijn op kansen en werk voor de jeugd. Maar een motie om in januari 2014 een grondige evaluatie hierover plaats te laten vinden sneuvelde in de Raad.
Naast de fractie SDOH-D66-HB steunde alleen de PvdA mijn motie, alle andere partijen dus CDA, VVD, SP, HH, GL, HA en TON vinden het goed dat we dus in 2013 zo’n kleine 4.3 miljoen euro gemeenschapsgeld uitgeven zonder eens goed na te gaan of die gelden wel effectief besteed worden. Snapt u het nog ?

Gelukkig zal, op mijn nadrukkelijk verzoek de commissie Samenleving samen met de commissie Middelen, Ondersteuning en Economie in januari 2014 de voortgang van de projecten ‘Talent Verplicht’ evalueren. In februari zal ze met de commissie ABA stilstaan bij het verloop van het project ‘Aanpak Top 30 Laatste Kans’ zodat we in elk geval voor de verkiezingen enig zicht hebben op de besteding van een ruime 1.5 miljoen euro. Laten we hopen dat ze niet ‘in het putje’ terecht zijn gekomen.

Maarten Janssen
Raadslid

MaartenOnze Helmondse politici
37 reacties
Reageer

Ik stem alleen nog op een partij waarvan ik denk dat de lijsttrekker integer is. Dit beperkt de keuzemogelijkheden tot een minimum in Helmond.

Na zijn vorige stukje over de soap Helmond waarin hij de plank helemaal misslaat, moet ik toegeven dat Maarten Janssen, naar het nu lijkt, helemaal gelijk heeft. Maar dit verhaal moet ook een keerzijde hebben, waarom wordt er geen openheid van zaken gegeven? Bij grote projecten kun je wellicht geen direct resultaat zien, dit heeft tijd nodig, maar een tussentijdse rapportage moet toch laten zien dat een project aanslaat en tenslotte resultaten oplevert.

Een open, eerlijk en transparant beleid, daar begint het mee.
Natuurlijk is het niet goed dat tussentijds geen evaluatie plaats vindt.
4.3 miljoen euro is een enorm bedrag. Dat het voor een flink deel uit Rijksoverheidsgelden komt doet niet ter zake, het dient altijd zo effectief als mogelijk en met de grootste zorg ingezet te worden. Men verwacht van ons dat we bezuinigen en participeren. Wel nu, laten we dat dan ook op allerlei fronten doen, dus ook hier. Het is daarom belangrijk de vinger aan de pols te houden. Elk project dient voldoende positieve resultaten te genereren. Lukt dat niet dan dient het gestopt of verkies een "andere wijze van aanpak".
Verkwanselen van geld heeft geen enkel nut, projecten die na slechte resultaten ondersneeuwen en van het toneel verdwijnen moet men voorkomen.
Regeren lijkt op ondernemen en is vooruit zien. Maak daar een primaire taak
van. En inderdaad, kiezen voor onze jeugd is kiezen voor onze toekomst. Maar begeleidt ze dan ook met de juiste inzet en met de juiste mensen.

Jean-Pierre Poppeliers

De nieuwe lijst van D66 laat zien dat zij kiezen voor jong elan.
Machtspelletjes zoals in de afgelopen periode zijn hiermee hopelijk voorbij.
Kandidaten voor alle partijen zouden gescreend moeten worden op hun integriteit zoals dat in een ver verleden bij D66 gebruikelijk was.

Het is goed dat Mevrouw Blanksma daar een speerpunt van heeft gemaakt.
Nu nog uitvoeren zodat de burger het resultaat hiervan gaat zien en daardoor gemotiveerd, weer naar de stembus komt!

Leny van Muijen

Leny,

Houd eens op met je hyprocriet gepraat, laat het verleden toch eens achter je.
Nota bene jij was faliekant tegen de komst van Zarroy, je hebt hoogstpersoonlijk via via geprobeerd zijn achtergrond te achterhalen en hem zwart te maken. Jij en D66 hebben een aantal jaren geleden afscheid genomen, en daar was niemand rouwig om binnen de partij. Als er iemand probeerde te manipuleren was jij het wel, als bestuurslid. D66 is verder gegaan, jij daarentegen hangt blijkbaar nog steeds in het verleden.

Jan, wie kaatst kan de bal verwachten en gelukkig kwam die van jouw!

.

Leny van Muijen

Jan wat een gebrek aan niveau en wat laat u zich kennen.

Manuel, het niveau van Jan van de Heuvel kent Helmond, D66 kent hij blijkbaar niet, ik ben de laatste maanden herhaaldelijk uitgenodigd door D66.

leny van muijen

@manuel op donderdag 19 december 2013 om 12:52:

Ik vind het juist fijn dat iedereen hier zijn mening mag geven, zo krijg je een goed idee van alle standpunten.

Klopt,zo ga je de huidige wethouder wel leren kennen . Vergane glorie zullen we maar zeggen.

beste mensen,

laten we wel even bij de zaak blijven waar het in deze weblog over gaat. de vele miljoenen die we uitgeven aan jeugd en jongeren zonder dat we eens goed kijken of die bestedingen wel nuttig en zinvol zijn.
een discussie over integriteit kan en mag ten alle tijden maar een welles nietes spelletje wie zit daar op te wachten ? en ja persoonlijke vuilspuiterij ik vraag me af wie daar op zit te wachten ! moeten we niet meer kijken naar wat mensen verbindt en minder naar wat mensen scheidt ?

in elk geval heel fijne Kerstdagen en een goed 2014.

maarten janssen

U heeft jaren de tijd gehad integriteit aan te kaarten. Ik heb u ooit zelfs een mail gestuurd. Uw antwoord was verbijsterend.

@Manuel, dit noemt men nu "damage-control", uiteraard zit niemand op een welles-nietes spelletje te wachten, daar moet ik hem gelijk in geven! Vuilspuiterij??, dat was de mening van vele helmonders op zijn artikel "de soap Helmond", die overigens door zijn eigen fractie gedeeld werd, en wat hem een promotie opleverde naar plaats 8 van de verkiezingslijst. Nu maar een ander artikel plaatsen, dan leid dat misschien de aandacht af van "de soap". Feit is wel, dat hij Tielemans bleef steunen, al was alles moreel verwerpelijk, zelfs op vragen en meningen van helmonders op dit log, moest hij een time-out nemen, om zich er weer uit te draaien. Wat dat betreft lijkt het me niet waarschijnlijk, dat we hem na Maart 2014 nog terug zien in de gemeenteraad, al maakt hij zich nu nog druk (vlak voor de verkiezingen) over dingen, waar we hem de afgelopen 4 jaar niet over gehoord hebben. Wie zit daar nu op te wachten??? Schijnbaar velen van ons medebloggers. Tijd voor een frisse wind!!!!

Ja, de kans dat ik na 19 maart 2014 nog deel uit zal maken van de Raad van Helmond is klein daar heeft "Javier" duidelijk een punt.
Op de andere zaken die hij duidt ben ik helaas minder positief.
Iemand, wie dan ook is dan pas veroordeeld als het zo uitgesproken is door een onafhankelijk orgaan als een rechter of zo.. En in het geval van Peter Tielemans is geen bewijs geleverd dat hij de fout is in gegaan. Sterker nog ruim 120.000 euro gemeenschapsgeld is uitgegeven aan een onderzoek wat voorkomen had kunnen worden, zoals ik al in een eerdere weblog aangegeven heb.

Met betrekking tot de andere opmerking kan ik alleen maar verwijzen naar verslagen van vergaderingen van de commissie S en de Raad, lees ze eens na. Bij uitstek ben ik de persoon geweest die gesproken heeft over een goede inzet van de schaarse middelen voor jeugd en jongeren en hun werkgelegenheid maar helaas zonder gehoor. Dank zij mijn inzet zal een en ander nu toch op 16 januari en begin februari aan de orde komen in de cie MO&E en ABA. Wellicht wordt dan duidelijk hoe we omgaan met onze 'schaarse middelen' voor onze jeugd.

Tot slot; een frisse wind is niet slecht als deze dan ook verbetering brengen zal.

Fijnen dagen en een goed 2014, Maarten Janssen

maarten janssen

@maarten janssen, "Op de andere zaken die hij duidt ben ik helaas minder positief".
Dat kan Maarten, en is ook je goed recht, we leven tenslotte in een land van vrije meningsuiting, en dat is maar goed ook. Je snapt echter schijnbaar nog steeds niet, wat Moreel Verwerpelijk voor veel helmonders betekent.

Er zijn afgelopen raadsperiode dingen gebeurt (en onder het tapijt der liefde) geschoven, waarbij een gemiddelde lezer/blogger aan een bananenrepubliek denkt.
Dat Peter Tielemans echter niet "geheel" integer gehandelt heeft, is een mening die vele helmonders met mij delen, lees de reacties van de medebloggers op dit weblog maar eens, of bv de gerelateerde artikelen van het ED en andere kranten. Wanneer je gedurende enkele jaren een declaratiegedrag ontwikkeld, wat ineens "spontaan"wijzigt, omdat deze cijfers openbaar worden, dan geeft je dat toch te denken! Een geluk bij een ongeluk, dat toevallig een enkele agenda dan ineens gewist blijkt te zijn, dan is er in ieder geval niets (aan te tonen).
Moeten we er dan maar vanuit gaan, dat vergaderingen met de initiatiefnemers van Experience World (Arno Geul & Co), waar nooit iets is genotuleerd of uberhaupt is vastgelegd, de manier is, waarop met de financien van de burger moet worden omgegaan? Als dit niet was uitgekomen, hadden we nu met een game-hal gezeten, waar bijna niemand op zit te wachten. Dan kom ik wel op jouw punt, dat er misschien te weinig is voor de helmondse jeugd, maar een gamehal???

Wanneer zulke vergaderingen in een stamkroeg worden gehouden, (volgens dhr. Tielemans normaal in een vergadercultuur), geeft je dat toch te denken, mede omdat de rest van het college er niets van weet. Zo ook de benoeming van Trix-Houhooft, die via het "oldboys network", een baantje toebedeeld krijgt van dhr Tielemans, waar denk ik, honderden helmonders morgen voor willen tekenen. Dat dit belastingtechnisch en juridisch goed in elkaar zit, daar ben ik wel van overtuigd. Evenals zijn werkzaamheden voor de atlantgroep, waar onze barmhachtige samaritaan niet voor werdt betaald, maar zijn levenspartner wel zijn foto"s kon slijten, die schijnbaar van uitmuntende kwaliteit waren, dat deze tienduizenden euros waard bleken te zijn. Nogmaals, ook voor deze bedragen gaan vele honderden helmonders "spontaan" fotograferen.

Dit is wat ik nu bedoel met MOREEL verwerpelijk, het gaat erom wat de gemiddelde helmonder er van vindt, mensen die vertegenwoordigt worden door de leden van de raad (zoals jezelf) en de wethouders, en wat de gevolgen voor hen zouden zijn, wanneer zij diezelfde foutjes zouden maken!! Geen wachtgeld, geen WW, want dit valt dan onder de noemer (moreel) verwijtbaar ontslag, dat deze mensen dan in een financiele afgrond belanden, is dan toch net iets anders, als een wachtgeldregeling.

Wat je afgelopen jaren gedaan hebt, in de raad en haar comissies, zal ik wel eens nalezen, het is ook niets persoonlijks gericht tegen jou.

@ Maarten.
Laat me niet lachen dat jij je als "politicus" verschuilt achter de uitspraak dat je pas schuldig bent als het door een rechter uitgesproken is.
Ik hoop dat je (lees: politici algemeen) in de gaten hebt dat je als burgemeester, wethouder, raadslid, etc., een publieke functie hebt. Dat houdt in dat je van onbesproken gedrag moet zijn. Jouw zetel in de gemeente is verkregen doordat voldoende mensen vertrouwen hadden om jou te kiezen als volksvertegenwoordiger. Echter als je zo gemakzuchtig omspringt met waarden en normen, je eigen handelen afweegt ten opzichte van de risico’s, dan ben je naar mijn mening geen betrouwbare volksvertegenwoordiger. Termen als narcisme, eigen belang, eigen gewin, etc. zijn naar mijn mening ook geen eigenschappen die thuishoren in een profielschets van een volksvertegenwoordiger; overigens ook niet in een profielschets van een burgemeester (ondanks dat het, volgens de berichtgeving in de media, in Limburg niet ongewoon is; wellicht vandaar)!
Tja … en hoe betrouwbaar ben je dan als je zonder schroom en met het grootste gemak een overstap maakt van de ene naar de andere politieke partij. Misschien wel een beetje “narrow-minded” gedacht van mij; ik kom niet verder dan redenen gestoeld op eigen belang. U, algemeen, mag het uitleggen indien u van mening verschilt.
En dan heb ik het nog niet gehad over de dames en heren politici die o.a. op deze weblog, al modder gooiend en over elkaar heen tuimelend, hun zieltjes voor de komende verkiezingen proberen te winnen. Inderdaad wat een soap! Het meeste lachwekkende is dat ze denken dat we ze dan ook nog serieus nemen!
Een bijbaantje als gemeenteraadslid van Helmond (ca. 14 uur per week) voor ca. 1300 euro exclusief onkostenvergoeding van ca. 140 euro per maand en een vergoeding van ca. 100 euro per vergadering (bronnen: zakelijk.infonu.nl & http://www.binnenlandsbestuur.nl) is inderdaad lucratief te noemen … over het pluche gesproken.
Het is nu aan de kiezer …

Stoppen hr Janssen,u beschadigt D 66.

@manuel op maandag 23 december 2013 om 13:00:

Tja mag ik dan zeggen dat dit uw mening is. Ik ben ruim 33 jaren lid van die partij en heb zo'n beetje alles meegemaakt in die partij.
Maar het gedachtengoed zal ik altijd blijven koesteren, te weten 'de eigen kracht van mensen' en 'elk mens is een uniek persoon met vele positieve krachten in zich' en 'we helpen elkaar als dat nodig is' om maar niet te zeggen dat we 'niemand uitsluiten'.

O ja het is al vele jaren D66 zonder apostrof of een spatie, weet u dat ook.

maarten janssen

O ,al 33 jaar? Dat verklaart veel. Al blijft het vreemd dat u in verkiezingstijd blijkbaar u eigen koers vaart. Of stemt u uw wijsheden af met uw lijsttrekker?

@manuel op maandag 23 december 2013 om 18:51:

Die lijsttrekker is binnenkort steuntrekker, oh nee.........die krijgt net als zijn wapenbroeder, dhr Tielemans, wachtgeld.

@Javier. Gelukkig is er nu een nieuwe lijstrekker bij D66,iemand die het begrip "frisse wind"gestalte wil geven.

Twee sluwe vossen hoeven geen wachtgeld, zij worden gewoon weer wethouder totdat ook Helmond onder curatele staat.

Leny van Muijen

Toch even, Leny van Muijen. Ik weet niet waarom jij denkt dat ik de "Jan " ben die op jouw reactie reageert, maar ik ben het in ieder geval niet. Wil je er a.u.b. rekening mee houden dat er nog meer Jannen in Helmond rondlopen en ophouden met dat zwartepietenspel?
Jan van den Heuvel

Jan van den Heuvel

Bizar dat een wethouder zich meldt op een Weblog.

Wie zegt dat "Jan van den Heuvel" is wie hij lijkt te suggereren te zijn?

Marc van den Boomen

@Marc van den Boomen op donderdag 26 december 2013 om 12:38:

Volgens mij reageren hier wel meer wethouders en gemeenteraadsleden op het weblog of schrijven ze er een stukje voor. En waarom niet, ik mag hun mening graag lezen. Want uiteindelijk beslissen zij toch over de publieke zaken, als er tenminste geen complot is zoals sommigen denken. :-)

Jan van den Heuvel.
Het is zeker geen zwarte pieten het is eindelijk eens wat feiten kenbaar maken.
Jouw reactie dat er meer jannen zijn, daar spreek je waarheid, maar het is alleen Jan van den Heuvel die ik gesproken heb over de kandidaat waar hij het over heeft. Met die kandidaat onderhoud ik contact en als jij het wil zal ik hier in details schrijven wat de waarheid is. Mijn verhaal is verifieerbaar.

Leny van Muijen

Ik wens alle "deskundigen" een heel voorspoedig 2014 toe.

@Frank

Helemaal met je eens.

Marc van den Boomen

Vanmorgen publiceerde het ED de resultaten van een enquete onder de gemeenteraadsleden in Zuid-Oost Brabant en wat blijkt: 64.2% geeft antwoordt dat het "SOMS" voorkomt, dat de raadsvoorstellen zo complex zijn, dat ze de voorstellen "NIET HELEMAAL" kunnen doorgronden. 6.6% heeft geantwoord, dat het vaak voorkomt dat ze de voorstellen, NIET kan doorgronden. 2.5% heeft GEEN mening. Voila", de gemeenteraad van Helmond!!!!!!!

Ik wens iedereen, jawel iedereen, een gelukkig nieuwjaar

@Leny van Muijen op donderdag 26 december 2013 om 13:17:

Dag mevrouw Leny, kom dan ook maar met de billen bloot met uw feiten.

Ik wacht met enige spanning af wat u te melden heeft.

Iedereen trouwens een goed 2014.

maarten janssen

Maarten, volgens mij was het mijn reactie op Jan van den Heuvel, jullie kat en muis spel daar stop ik geen energie meer in .
Ik wens jouw veel wijsheid in 2014.

Leny van Muijen

Ik wens dhr Janssen een mooie toekomst toe na de politiek.

@Leny van Muijen op donderdag 2 januari 2014 om 11:18:

'de pot verwijt de ketel dat hij zwart ziet' gaat helaas, helaas ook nu weer op. In een eerder reactie gaf u aan open en transparant te zijn, met uw eigen woorden 'om in details te schrijven wat de waarheid is' en nu geeft u aan er geen energie meer in te stoppen. Mag ik als 'simpele Helmonder' zeggen dat zulks wel erg, erg vreemd is.

Beweringen doen mag, maar geef ze wel handjes en voetjes en verwijs niet telkens naar een ander, wel zo duidelijk, aardig en netjes.

maarten janssen

Waar bent u nu mee bezig hr Janssen.Ik vind dat u D66 beschadigt. Al eerder is u de vraag gesteld of u eigenlijk nog wel spreekt namens D66.Uw attitude is bijzonder onprofessioneel.

Kom op nou mensen. Vrede op aarde.
D66 lid

@manuel op vrijdag 3 januari 2014 om 20:22:

hallo meneer Manuel,

Uiteraard heeft u recht op uw mening maar ik meen dat ik de mening van D66 ten volle vertegenwoordig.
D66 staat voor transparantie, duidelijkheid, geen achterkamertjespolitiek en D66 vindt ook dat er 'echte' bewijzen dienen te zijn aleer een oordeel te vellen over een individueel persoon.
Maar ik ben altijd bereid tot een gesprek met u, mijn mailadres is: maarten.janssen@d66helmond.nl, ik hoor heel graag van u.

fijn weekend.

maarten janssen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Naam:

Website: