Janssen: Krachtig bestuur voor Helmond?


Afgelopen week verschenen de vier deelrapporten van de commissie Huijbregts over de toekomst van de gemeentelijke indeling in onze provincie die er mee voor zal zorgen dat de overheid een KRACHTIG BESTUUR zal zijn en blijven. In juni 2013 verwachten we het eindrapport.

Het is goed om van tijd tot tijd stil te staan bij de meest wenselijke vorm van bestuur en de schaal waarop deze gebaseerd dient te zijn. Zeker nu we nog te maken hebben met een economisch slechte tijd en we ook te maken hebben met een grote decentralisatie van taken van het Rijk en de provincie naar de gemeenten. U mag hierbij denken aan zaken als het overhevelen van de AWBZ en de jeugdzorg per 1 januari 2015. Uiteraard komen bij deze rapporten direct de sentimenten naar boven die we ook al gezien hebben bij eerdere herindelingen. Wie herinnert zich niet de actiegroep ‘Aarle Blie’ en voor Mierlo was alles beter dan bij Helmond gevoegd te worden en hoe kijken we daar nu zo’n 15 jaren later tegenaan ?

In een bijlage van het deelrapport ‘Veerkrachtig bestuur in Zuidoost-Brabant’ wordt heel specifiek ingegaan op de positie van onze stad. Allereerst is er een korte samenvatting waarin begrippen als een stabiel stadsbestuur; financieel gezond; ambitieus maar vertaalt dit ook naar concrete acties; samenwerkingsbereid; kennis en vermogen om te verbinden de toon zetten.

Voorts komen de sterke en zwakke punten van Helmond aan bod. Onze sterke punten zijn:
1. financieel gezond; 2. ruim draagvlak voor besluitvorming; 3. economisch vitaal; 4. 2de stad van Zuidoost-Brabant; 5. centrumgemeente van de Peel; 6. mentaliteit van aanpakken & doen; 7. stedelijke uitstraling en 8. overzichtelijke schaal. Maar er zijn ook een paar zwakke punten en wel:
1. bereikbaarheid vanuit het noorden; 2. betrokkenheid van de raad bij regionaal beleid; 3. focus op de Peelgemeenten mag geen sta in de weg zijn voor samenwerking met Mierlo-Geldrop en Nuenen.
Heel mooi dat we op vele zaken sterk zijn en goed dat we geconfronteerd worden met onze zwakke punten. Want immers door ze te kennen kun je eraan werken.

Belangrijk in de hele discussie over een mogelijke verandering in de samenwerking van de gemeenten is natuurlijk de inbreng van de inwoners en de Raden. We noemen dit ook wel met een duur woord ‘de democratische legitimatie’. Voor D66 is het van essentieel belang dat de besluiten die genomen zullen worden gecontroleerd kunnen worden door een orgaan dat gekozen is door de burgers in casu de gemeenteraad. Hier zit dus spanning als het gaat om samenwerkingsverbanden die veelal op het niveau van de Colleges van B&W en ambtenaren worden uitgevoerd. Hoe goed ook bedoeld de gemeenteraden staan vaak op afstand en in vele gevallen ook wel op achterstand. De vraag doet zich dan ook voor of een KRACHTIG BESTUUR in de toekomst niet meer gebaat is bij een herindeling waarbij je zou moeten denken aan één grote Peelgemeente met zo’n ruim 210.000 inwoners. Het juiste antwoord heb ik ook nog niet; ik wacht in deze ook de resultaten af van het werken binnen de Peelgemeenten op basis van het rapport Peel 6.1.
Maar ik weet wel dat het niet echt slim is om geen open oog en blik te houden op een vitaal en krachtig bestuur voor onze stad en regio ook in de toekomst.
(Op de website van de provincie kunt u de genoemde rapporten vinden; www.brabant.nl)

Maarten Janssen
Raadslid

MaartenOnze Helmondse politici
0 reacties
Reageer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Naam:

Website: