45reacties

Manders: delen is het nieuwe hebben?


De gemeente Helmond is haar visie op deelmobiliteit aan het formuleren. Volgens deze plannen is delen het nieuwe hebben. Consumenten willen niet langer producten bezitten, ze willen slechts toegang tot die producten. Vooral voor de jonge generatie zou bezit afgedaan hebben.
Volgens de schrijvers wordt onze heilige koe in de toekomst de deur uit gedaan. We stappen in deelauto’s en dat betekent automatisch minder parkeerplaatsen. Omdat Helmondse beleidsmakers overtuigd zijn van deze ontwikkeling komen er alvast nieuwe regels. Bouwvergunningen krijgen lagere parkeernormen en er wordt een extra Mobiliteitsprogramma van Eisen opgesteld.

Wat zijn de feiten? Eind 2020 reden er in Nederland ongeveer 64.000 deelauto’s rond. Om het in perspectief te plaatsen dat is 0,6% van het totale aantal auto’s in ons land. Uit onderzoek blijkt dat de groei (+13.000) in het afgelopen jaar mede te danken was aan de lockdown en dat het vooral jonge hoogopgeleide stedelingen weg heeft gehouden uit het openbaar vervoer.

Als innovatieve ondernemers willen investeren in deze deelsystemen kan onze fractie dat alleen maar toejuichen. Tot nu toe is echter gebleken dat het alleen winstgevend kan zijn in grote steden met een hoge woningdichtheid en zeer hoge parkeertarieven zoals Londen, Parijs en Amsterdam. U weet we hebben een stad met ambities, maar we kunnen Helmond echt niet in dat rijtje plaatsen.

Er is vanwege kostenbesparingen wél een toenemende aandacht voor de deelauto aan de kant van de bedrijven en organisaties. De behoefte van zakelijk rijders om van hun auto van de zaak af te stappen blijkt echter beperkt. In het Nationaal Zakenauto Onderzoek (2019) komt de deelauto er ronduit bekaaid af. Op de vraag ‘Van welke andere vervoermiddelen maakt u ook regelmatig gebruik?’ staat achter deelauto zelfs 0%.

De deelauto leeft momenteel vooral in de hoofden van de plannenmakers en de media. De vraag kan dan ook gesteld worden of er in de Helmondse visie op deelmobiliteit geen sprake is van wensdenken? Het lijkt onze fractie dan ook verstandig dat bij het vormgeven van nieuw mobiliteitsbeleid en de consequenties voor het ruimtelijk beleid grote flexibiliteit wordt ingebouwd rond de parkeernormen.

Onze fractie laat zich echter graag overtuigen van het tegendeel. We kennen allemaal het spreekwoord ‘goed voorbeeld doet goed volgen’ en daarom stellen we voor dat de wethouders zelf het voortouw nemen. Ze gaan zoveel mogelijk gebruik maken van de gemeentelijke Amber-auto’s en in het weekend en de avonduren stellen ze diezelfde auto’s als deelauto beschikbaar voor de burgers en omwonenden, delen is immers het nieuwe hebben.

Theo Manders
Raadslid VVD

Theo_Onze Helmondse politici
45 reacties
Reageer

Dag Theo,

Het wordt een groot probleem om de mensen uit de auto te krijgen. Op dit moment is het 'wishful thinking'. Dat er iets moet gebeuren, dat is helder. Als je 's avonds door de smalle straten in de Helmondse woonwijken loopt, zie je waarom. Bumper aan bumper staan ze. Aan beide zijden van de straten. Ik vraag me soms af of daar nog wel een brandweerauto door kan als het nodig mocht zijn.

Een beetje raar dat het Helmondse stadbestuur door middel van maatregelen die het autorijden weer duurder maken (loslaten van de parkeernormen) denkt een oplossing voor het probleem te vinden. Ik denk eerder dat de gemeente met het terugdringen van de parkeerplekken ruimte wil scheppen voor nieuwe woningen. De grond is schaars en er moeten toch binnen de stadsmuren 10.000 woningen bijkomen.

Je voorstel dat het stadsbestuur zelf maar eens een tijd gaat rijden in deelauto's en die in het weekeinde beschikbaar stelt voor anderen, lijkt me een heel goede proef. Zullen we afspreken dat ze er nu mee beginnen en dat deze pilot wordt voortgezet na de gemeenteraadsverkiezingen in 2022?

Hartelijke groet,
Hanneke Hegeman.

Hanneke Hegeman

Wel leuk om te horen dat er een sarcastisch ondertoontje bij de VVD valt te bespeuren.
De auto is wel wat ons mensen de vrijheid geeft om , betaalbaar, van A tot B te gaan.
Ja, mijn auto staat,zeker nu, grotendeels stil, en zou ook afgeragt kunnen worden 24x7.
En zou zelf sturend kunnen, en electrisch.
jaja.
Daarom betaal ik nu de allerhoogste brandstoffenheffing ter wereld, enorme houderschapsbelastingen en evt BPM en rete dure parkeerkosten alsmede de duurste boetes in het verkeer.
Daarmee kan onze regering(met VVD) dan Tesla en Outlander rijders subsidieren....allemaal vvd-d66 stemmers.
die blijven wel doorstemmen.
Nederland is immers Fantastisch(voor mensen als Mark rutte en tesla en Outlander zakelijk rijders met bovenmodale inkomens)

Helmond moeten voldoende plek in wijken maken voor gratis parkeren.Betalen om voor je deur te parkeren is ronduit afschuwelijk.

Daarbij hoort een goed OV net, sober maar goedkoop.

Volgens het CBS daalt het autobezit onder de groep 18-30 jaar licht. Dit is ondanks dat door de tijd heen er steeds meer eenpersoonshuishoudens zijn gekomen. Er is dus wel degelijk een trend richting verminderend autobezit, maar er zijn tegelijkertijd trends die weer de andere richting op werken.

De reden dat sommige plannen minder parkeerplaatsen krijgen is niet alleen vanwege de invloed die deelauto's zouden hebben. Het betreft hier meestal plannen in de buurt van een treinstation. De locatie maakt dan de keuze van de bewoners voor het openbaar vervoer extra aantrekkelijk.

Met de toenemende focus op hoogstedelijke woon-werkmilieu's (bijvoorbeeld Strijp-S) die allemaal goed bereikbaar zijn met het openbaar vervoer wordt voor een flinke groep werknemers straks het OV een logische keuze. Een deelauto of huurauto past perfect in dat concept voor de spaarzame keren dat iemand dan wel een auto nodig heeft. Bedenk je ook dat de opkomst en acceptatie van de elektrische fiets of speed-pedelec of die groene GO-scooters als alternatief voor de auto ook steeds meer invloed gaat hebben.

Kortom, het is goed dat het college bij de plannen kijkt naar lagere parkeernormen waar dat kan. Soms moet de wal het schip keren. Als toekomstige bewoners maar weten waar ze voor kiezen moet het prima kunnen.

Michiel van Geel

We zijn het eens met de strekking van je verhaal Theo. Vooropgesteld Helder Helmond ondersteunt deelmobiliteit dat zowel het milieu ontlast als de mobiliteit verbeterd, maar we denken wel dat deelmobiliteit altijd een klein onderdeel van het geheel zal blijven. We denken inderdaad dat er bij de Helmondse beleidsmakers sprake is van wensdenken. We moeten naast deelmobiliteit ook niet doorslaan met het autoluw maken van ons centrum. Verdwenen parkeerplekken moeten wat Helder Helmond betreft dan ook worden gecompenseerd.

Misschien neemt het autobezit onder jongeren wel af omdat het onderhand niet meer te betalen is. Daarnaast moet de studie nog worden betaald en geld worden gespaard om een eigen woning te krijgen. Maar laten we vooral de belastingen verlagen voor multinationals. Want dat is goed voor de werkgelegenheid. In de praktijk richten ze een brievenbus firma op en levert het 0 arbeidsplaatsen op. Nou ja, 2 receptionistes in een gebouw met 20000 brievenbussen zoals in Amsterdam Amstel. Ophouden met die onzin aub.

@michielvangeel.
U bespeurt een dalende trend mbt autobezit bij jongeren.
Dat is BELEID, geen vrij keuze. Beleid om de benzine prijs tot de hoogste van Europa te maken, net zoals de diverse belastingen die torenhoog zijn.
Dus..... geen daling vanwege de alternativen maar mobiliteit per auto onbetaalbaar maken. Eigenlijk is politiek een makkelijk vak, klopt de begroting niet dan neem je als politicus niet je verantwoordelijkheid maar verhoog je de belastingdruk. Overigens is die in u veel geprezen Europa ook al de hoogste in Nederland.

Na het eerste stukje gelezen te hebben krijg ik toch koude rillingen.
Mensen willen geen producten meer bezitten maar toegang hebben tot producten. Bezit wordt afgedaan door de jongeren. Als dat onderzoek echt gedaan is vermoed ik dat die jongeren zich nog wel eens achter de oren zullen krabben over deze uitspraak.
Lees eens het programma van WEF (World Economic Forum) daar wordt niet stiekem gedaan over de plannen die ze voorhebben voor de toekomst. De miljonair en oprichter Klaus Schwab ontvangt regelmatig Mark Rutte vergezeld door Sigrid Kaag en onze koningin Maxima. Die gaan daar vast niet naartoe om gezellig te babbelen over koetjes en kalfjes. Klaus Schwab vertelt openlijk dat het de bedoeling is dat de bevolking in 2030 niets meer zal bezitten maar dat ze dan wel gelukkig zullen zijn. Alles is online te vinden.
De pensioenleeftijd is hier in zicht en dan ga ik met mijn eigen auto lekker op stap. Ik hoop van ganser harte dat de generatie na mij niet te maken zal krijgen met de elite die hen tot arme sloebers zal proberen te maken. Maar ik ben er bang voor.

Interessante film is ook Animal Farm van Orwell.

Alle dieren zijn gelijk, maar sommige wat meer.

In een paar reacties hierboven wordt gesproken over (het belang van) goed openbaar vervoer. Ik kan dat alleen maar beamen.

Door een technische storing is mijn reactie weggevallen. Ik kan me niet voorstellen dat de (onpartijdige) redactie van de weblog van Helmond reacties censureert.

Peter van Lieshout

@Michiel van Geel op maandag 19 april 2021 om 11:08:

Hoi Michiel,

Millennials – geboren tussen 1980 en 1996 – willen gewoon nog net zo graag een auto als oudere generaties, blijkt uit een onderzoek van consultancybureau Duff & Phelps onder 2.150 jongeren. De aanname dat jongeren minder aan een auto hechten is inmiddels al heel door onderzoekers ontkracht.
Een mogelijk de oorzaak voor ons huidige beeld van jongeren die minder geneigd zijn een auto te willen bezitten is het aantal studerenden in Nederland. Volgens CBS-gegevens is de groep studenten in de afgelopen twintig jaar aanzienlijk groter geworden. Dit heeft tot gevolg dat het bezitten van een eigen auto voor langere tijd geen noodzaak is en/of niet betaalbaar is. Maar dit wil niet zeggen dat ze zodra ze zijn afgestudeerd, kinderen krijgen en geld gaan verdienen ook geen auto meer willen bezitten.
Het beeld van een generatie die zich massaal afkeert van het eigen autobezit klopt niet. Dat betekent dat we er niet vanuit kunnen gaan dat jongeren momenteel uit zichzelf voor een lager autobezit zullen kiezen. Er is zeker geen sprake is van een MaaS-generatie. Ik geloof niet in een 'maakbare' samenleving zoals mijn generatie in de jaren '70 nog dacht.
Trouwens het autobezit groeit het sterkst onder de ouderen. En dat zijn ook toekomstige bewoners van van de appartementen die in Helmond gebouwd gaan worden. Als daar niet voldoende parkeerplaatsen bij horen blijven ze in hun huidige woningen zitten en wordt de doorstroming die we allemaal zo graag zien geremd.
Wat ik stel is dat er in de plannen gewoon heel veel wensdenken zit. Vandaar ook mijn opmerking dat het verstandig is om bij het vormgeven van nieuw mobiliteitsbeleid en de consequenties voor het ruimtelijk beleid grote flexibiliteit in te bouwen rond de parkeernormen. Ik neem aan dat we woningen willen bouwen waar vraag naar is. Zelfs bij BSD hebben we binnen een jaar de parkeernorm al moeten aanpassen van 0,2 naar 0,5 en onze fractie verwacht dat ook die norm weer aangepast zal moeten worden als we de woningen / grond tenminste willen verkopen.

Groeten,
Theo

Zelfs bij BSD

Goed dat hier aandacht voor is. Het lijkt zo mooi die deelauto's, maar dus niet echt voor Helmond.

@Theo Manders: zouden de wethouders het pikken als ze voortaan in een deelauto moeten rijden?

Ik kan van hieruit niet beoordelen of de heer Theo Manders voortborduurt op de "visie" van de gemeente Helmond met betrekking tot het vraagstuk van mobiliteit.

Wat ik constateer is dat er in deze visie in grote mate sprake is van "luchtfietserij" en dat is iets wat wel vaker voorkomt in Helmond.

Ik ben al geruime tijd tot de conclusie gekomen, dat politici, ambtenaren, beleidsmakers zich verre moeten houden van onderwerpen waar ze geen verstand van hebben. Ik verwijs naar Bravoflex.

En het idee om een deelauto ter beschikking te stellen aan wethouders is al helemaal losgezongen van de realiteit. Als ik me niet vergis krijgen ze - in het kader van hun functie - een reiskostenvergoeding waarmee ze óf met het openbaar vervoer kunnen reizen óf met hun eigen auto zich kunnen verplaatsen óf met een deelauto die ze op eigen initiatief kunnen delen.
En om dan te opperen om "gemeentelijke" deelauto's in het weekend en in de avonduren ter beschikking te stellen aan burgers en aan omwonenden getuigt alleen maar van een dermate grove vorm van arrogantie dat ik daar niet eens op in wil gaan.

De heer Manders erkent impliciet wel, dat er wel het een en ander schort aan de mobiliteit in Helmond in de avonduren en in het weekend.
De oplossing hiervoor is simpel: een frequent en fijnmazig openbaar vervoer ook op die momenten in Helmond, zodat de inwoners van Helmond - waar de wethouders ook toe behoren - ook voor de vrijdagse koopavond, ook voor de zaterdagse markt, ook voor de zondagse koopmiddag zich kunnen verplaatsen.
Is ook nog eens goed voor de economie!

Peter van Lieshout

@Peter van Lieshout op dinsdag 20 april 2021 om 02:59:

Geachte heer van Lieshout (en Lieke)

Een aantal opmerkingen n.a.v. uw reactie. Misschien worden dan een paar zinnen uit het stuk (waarvoor een limiet van 400 woorden geldt) inzichtelijk gemaakt.

De column is inderdaad geschreven als reactie op het 'Plan van aanpak deelmobiliteit' dat onlangs in de opiniecommissie is behandeld.
Men verwacht in de visie dat het bedrijfsleven met deelmobiliteit gaat werken, is het dan niet meer dan logisch dat de wethouders zelf het voortouw nemen (living lab) en ervaren hoe de eigen plannen werken? @Lieke
Indien de wethouders gebruik gaan maken van de deelauto's lijkt het me meer dan logisch dat dit (net als bij andere organisaties) gevolgen heeft voor de reiskostenvergoeding.
De opmerking om de deelauto’s in het weekend beschikbaar te stellen voor inwoners (volgens u ‘een grove vorm van arrogantie’?) is een van de plannen die onderzocht gaat worden. Bij ‘Aanpak en acties voor 2021-2023’ staat letterlijk in de visie het volgende: ‘Verkennen openstellen gemeentelijke Amber-auto’s in avonduren en weekend aan burgers/omwonenden (combineren zakelijk en privégebruik met split billing).’

Met vriendelijke,

Groeten,
Theo Manders

Dit is allemaal beleid maken om het beleid maken, en het schiet door, het doel voorbij.
Vroeger was een land trots om inwoners iets te bieden. Steeds meer goede woningen, koopwoningen, steeds meer eigen auto bezit.Steeds meer vrijheid.
Maar, omwille van dubieuse redenen, milieu ,omgeving, drukte, klimaat, immigraite, moeten Nederlanders voor hun auto een veelvoud aftikken in vergelijk met omliggende landen.
OV: dat kan prima in grotere steden, maar daarbuiten is het onrendabel; beter is dan taxi markt vrij te geven..dat je een eenvoudige über pakt .
Onze NS is ronduit duur.Bussen zijn sinds de "privatisering" en "aanbesteding" minder gaan rijden en duurder geworden.
Waarom bemoeid de overheid zich met de auto's en bewegingen van de mensen. Mensen maken eigne vrije keuzes,zoals het ze uitkomt.
Oh er staan files wanneer mensne van en naar hun werk gaan.
Waarom zou je daar iets aan doen...blijkbaar is dat gevolg van afwegingen..men staat niet voor de lol in die files...maar onze overheid denkt aan kilometerheffing extra erbij..extra belasten...
Wat als iedereen besluit thuis te blijven!
De overheid dient te facilliteren; mensne willen graag naar hun werk, er ontstaan files; regel betere wegen, breidt dat uit. Haal obstakels weg. Meer niet.

snappen jullie wat ik bedoel?
Voer je kerntaken uit, en wees niet een betuttelende ideologische overheid.

@Theo Manders op dinsdag 20 april 2021 om 08:59:

Top als de wethouders voortaan deelauto's gaan gebruiken die in de weekenden en 's avonds door andere Helmonders gebruikt kunnen worden. Goed voor het milieu, kostenbesparend en het belangrijkste: de wethouders worden ervaringsdeskundigen en weten dan veel beter waarover ze het hebben.

Mandy de Vries

@Helder Helmond op maandag 19 april 2021 om 11:44:

Beste Mensen / Luitjes / en noem maar op
Het is van het ZOTTE dat we nu al weer jaren aan het bakkeleien zijn over het openbaar vervoer in ons Helmond.
Wij zijn nu bezig met heel veel personen , Ambtenaren, Wethouders, Raadsleden, Provincie mensjes, en niet te vergeten HERMES !! allemaal personen met VERSTAND en al deze personen kunnen het niet voor elkaar krijgen, dat er busjes rijden om ons van A naar B te brengen in Helmond.
Ik heb een ruwe schatting gemaakt van al de salarissen de deze personen jaarlijks ontvangen dat is ongeveer +/- € 1.5 Miljoen.
En tot op heden kunnen deze mensen er niet voor zorgen dat er BUSJES rijden.

Er wordt alleen maar gewauweld, jammer, dus bij deze geen woorden maar daden

Beantwoorden
zondag 18 april 2021 om 13:03Wout.

Stop met openbaar vervoer in Helmond veel te duur, vraag gewoon aan je buurman of je zijn auto even mag lenen.

Dat is is wat in feite onze Theo m. wil duidelijk maken.

Hoort u het ook eens van een ander...

"Dan hopen we maar dat er in de begroting een plan staat om het openbaar vervoer in Helmond weer naar een fatsoenlijk niveau te brengen. Want zonder Bravoflex, de pilot stopt helaas vroegtijdig, is het busvervoer nog maar minimaal en verre van hoogwaardig. En staat er in de begroting dan iets over een nieuwe OV-oplossing? Ja en nee: Het college stelt ‘in 2021 een visie op voor nieuwe concepten en het openbaar vervoerssysteem in de stad’. Juist ja… ik zou nog even niet bij de halte gaan staan, deze bus rijdt voorlopig nog niet".

Marcel Heesakkers,
burgerraadslid CDA
maandag 12 oktober 2020 om 05:55 uur in: Marcel, Onze Helmondse politici

Peter van Lieshout

@Peter van Lieshout op dinsdag 20 april 2021 om 14:46:

Dan weten we voor de volgende gemeenteraadsverkiezingen dus dat we van dit college niets hoeven te verwachten. Via alleen een visie komen we niet aan de andere kant van Helmond. Dan hebben we toch echt de fiets of de auto nodig.

Groetjes,
Hanneke Hegeman.

Hanneke Hegeman

@Hanneke Hegeman op woensdag 21 april 2021 om 09:22:

Om van A naar B c.q. van de ene naar de andere kant van Helmond te reizen hebben we écht het openbaar vervoer nodig. En wel nu!
En trouwens buiten Helmond hebben we het ov ook nodig want de wereld is groter dan Helmond alleen.

Bovendien:
Niet iedereen kan fietsen (bijvoorbeeld mensen met een beperking),
Niet iedereen heeft een auto (of twee, want dat schijnt ook voor te komen),
Niet iedereen heeft een rijbewijs.

De heer Manders noemt Londen, Parijs, Amsterdam. Uit eigen ervaring weet ik, dat het openbaar vervoer daar perfect of bijna perfect functioneert. Wellicht kunnen onze gemeentelijke "visionairs" dit meenemen in hun "visie".

Om nog terug te komen op het idee om de Helmondse wethouders rond te laten rijden in gemeentelijke deelauto's: gebruikers van deelauto's hebben normaal gesproken zelf geen auto, omdat ze die niet nodig hebben of omdat ze die te duur vinden of omdat ze een deelauto beter vinden voor het milieu of omdat het vinden van parkeerplekken een "crime" is.

Als de wethouders zo nodig in deelauto's rond moeten rijden - of ze dat überhaupt wel willen is vooralsnog een onbeantwoorde vraag - is de logische consequentie, dat ze hun eigen auto - of twee want dat schijnt ook voor te komen - van de hand doen. Ik citeer de heer Manders: "Goed voorbeeld doet goed volgen".

Peter van Lieshout

@Peter van Lieshout op woensdag 21 april 2021 om 11:48:

Ik deel je visie. In mijn rijtje hoort uiteraard het openbaar vervoer ook thuis. Liefst een toegankelijk, betaalbaar en openbaar vervoer dat in alle wijken komt en vaker dan één keer per uur.

Gr. Hanneke Hegeman.

Hanneke Hegeman

@Peter @Hanneke
In 2018 is een Belgisch (toeristisch) reisblad op bezoek geweest in Helmond. Op verzoek van stadspromotie Helmond. Het blad was vooral voor de wat oudere doelgroep. Mensen die korte dan wel weekend reizen maakte. Zij wilden dan ook ontdekken wat er in Helmond te doen was. En welke bezienswaardigheden en voorzieningen er waren. Zij hadden dan ook de intentie een mooi stukje maken over Helmond.

Ook zij kwamen tot de conclusie dat er veel moois te bezichtigen was in Helmond. Maar ook veelal op verschillende plekken verspreid door de stad. En dat op voorzieningen gebied er veel tekort schoot deze te bezoeken.
Hoe kom je op welke plek ? Zo werd ook de oudere doelgroep in NL tot voor kort bekend gemaakt met het treinreizen.
Word hier ook aan gedacht ?

Helmond Toegankelijker

@Helmond Toegankelijker op woensdag 21 april 2021 om 17:35:

In het pré - coronatijdperk - zo lang is het al weer geleden - was ik in Den Bosch en heb ik met veel plezier gebruik gemaakt van de gratis hop on hop off – stadsbus voor een rit van het NS station Den Bosch naar het Noordbrabants museum. Deze minibus rijdt op dit moment uiteraard niet door corona.

Dit systeem sluit naar mijn mening perfect aan bij het probleem wat Helmond Toegankelijker naar voren brengt. Bovendien sluit een dergelijk systeem heel goed aan voor Helmond, waar de ov – nood hoog is door de al jarenlange afbraak van het reguliere stadsvervoer, waardoor bijvoorbeeld het plaatselijke/regionale Elkerliek – ziekenhuis uitermate slecht bereikbaar is met het ov en waar een Helmonds equivalent van de Bossche stap in stap uit – bus een prima oplossing zou zijn. Het Bossche motto “met een glimlach de stad in” kan zo overgenomen worden!

Voor alle duidelijkheid: ik ben geen voorstander van gratis openbaar vervoer. Ik ben een voorstander van openbaar vervoer “tout court”.

In mijn "visie" kan een dergelijk systeem heel goed uitgevoerd worden in eigen beheer door de gemeente Helmond. Het mes snijdt aan meer dan twee kanten:
- de bereikbaarheid wordt aanzienlijk vergroot voor de inwoners van Helmond en ook voor niet - inwoners, bijvoorbeeld uit België die genoemd worden door Helmond Toegankelijker,
- Helmond is niet langer afhankelijk van de provincie Noord Brabant en van Hermes die - laten we wel wezen - voor geen meter hebben bijgedragen aan de mobiliteit in Helmond,
- Helmond wordt niet afhankelijk van een commerciële exploitant van deelauto's,
(Even terzijde: zou hiervoor geen aanbestedingsprocedure opgestart moeten worden met al het gedoe wat daar bij hoort?)
- Voor een dergelijke rit moet gewoon betaald worden. De prijs zou "grosso modo" hetzelfde moeten zijn als het gangbare ov - tarief of - uit commerciële overwegingen - iets lager,
- Helmondse autobezitters laten hun auto staan

Ik heb ook al een naam: SAMEN DELEN!

Wellicht kan de Helmondse politiek dit idee "meenemen" onder het motto "Goed voorbeeld doet goed volgen"!

Peter van Lieshout

Geen voorstander van gratis maar van tout court?
Wat is nou het nut van zulke uitdrukkingen te gebruiken; het is gewoon Frans.
En het is veel tekst , zodat alle aannames een beetje weggemoffeld worden.
Groote punt van aandacht; Er is helemaal geen grote behoete.slechts enkelingen voelen af en toe grote "nood" .

Er moet altijd amar (veel) geld bij, terwijl de busjes dan of grotendeels leeg rondtoeren, of het kan financieel toch niet uit en er moet geld bij; of allebei.

@Peter van Lieshout op vrijdag 23 april 2021 om 06:06:

Even voor mijn begrip: waarin verschilt een in- en uitstapbus van andere vormen van openbaar vervoer?

Ik geloof niet dat automobilisten te verleiden zijn tot openbaar vervoer. Auto's zijn ongelooflijk duur: aanschaf, verzekering, belasting, onderhoud/reparaties, brandstof, boetes, parkeergeld. Er moet dus een voordeel aan privévervoer kleven dat veel geld waard is. Onafhankelijkheid?

Openbaar vervoer is de ultieme vorm van delen. Als iedereen mee zou doen, zou het ongelooflijk goedkoop en fijnmazig kunnen zijn.

@Andre op vrijdag 23 april 2021 om 09:25:

Die Peter heeft maar een ding bij veel artikelen op de weblog en dat is zoveel mogelijk het over zijn bussen te hebben. Wordt er doodziek van.

@Lieke op vrijdag 23 april 2021 om 11:03:

Inderdaad vervelend, die man typt meer berichten over bussen dan het aantal reizigers dat daadwerkelijk met de bus gaat...

@Andre op vrijdag 23 april 2021 om 09:25:

Bent u van de taalpolitie?

A. Voor u in het Nederlands: Ik ben KORTOM of IN HET KORT GEZEGD een voorstander van het openbaar vervoer.
B. "Groote" moet in correct Nederlands "grote" zijn.
C. Bovendien is het "(een) GROOT punt van aandacht", omdat punt een onzijdig woord - HET punt - is.
C. En met "behoete" bedoelt u waarschijnlijk "behoefte"
D. Het woord "amar" ken ik niet in het Nederlands. Wel in het Spaans. Voor de liefhebbers: zoekt u het maar eens op. Ik zal een tipje van de sluier oplichten: het woord "amar" heeft meer met het woord "liefhebbers " te maken dan met het openbaar vervoer

Je vous souhaite tous une bonne journéé!

Peter van Lieshout

@Lieke op vrijdag 23 april 2021 om 11:03:

Goed gezegd. Ik begin onderhand een hekel aan het openbaar vervoer te krijgen door het gedram daar steeds over van die man.

@Sander Lam op vrijdag 23 april 2021 om 09:41:

Ik wil met alle plezier reageren op uw bijdrage hier op de weblog.
Het uitgangspunt voor mij is wel het betoog van de heer Theo MANDERS

Voor alle duidelijkheid: Ik heb geen auto. Ik maak met plezier en ook uit volle overtuiging gebruik van het openbaar vervoer.
En ook voor alle duidelijkheid: Ik maak me niet druk om de problemen - u noemt er een aantal - waar automobilisten/eigenaren van een auto tegen aanlopen. Omgekeerd verwacht ik ook niet, dat zij zich druk maken over ov - reizigers en het openbaar vervoer. Ik noem er dan ook maar een paar: geen openbaar vervoer 's avonds na +/_ 19.00 uur, op zaterdag, op zondag, slechte of zelfs geen aansluiting op de bussen onderling op het Helmondse busstation. En de bijdrage van Helmond Toegankelijker hierboven spreekt boekdelen!

Maar ik verwacht wel van de overheid - in dit geval de gemeente Helmond - een evenwichtige en faire afweging bij de besluitvorming die deze groepen - ov - reizigers versus automobilisten - raken.

U zult het toch met mij eens zijn, dat in de bijdrage van de heer Theo MANDERS de nadruk toch helemaal ligt op de tweede groep, terwijl de eerste groep niet eens genoemd wordt. Dat is niet erg, want daar zorg ik dan wel voor.

Ik heb het voorbeeld van de instap - uitstap - bus genoemd als een ADDITIONELE vorm van vervoer.

Als u zegt: "Ik geloof niet dat automobilisten te verleiden zijn tot openbaar vervoer" dan klopt dat volgens mij helemaal, maar dan voeg ik daar maar meteen aan toe - dat volgens mij - automobilisten in Helmond (inclusief de wethouders) niet verleid kunnen worden gebruik te maken van deelauto's onder de paraplu van de Helmondse gemeentelijke overheid en dan massaal hun auto de deur uit te doen.

Ik geef een Helmondse hop on/hop off - bus nog meer kans van slagen!

Voor de volledigheid noem ik toch maar weer even de NS'
Helmond Centraal Station van de NS ligt op de belangrijke Intercityverbinding tussen Schiphol Airport en Venlo v.v. met stops in Amsterdam, Utrecht, Den Bosch en Eindhoven met een frequentie van 2 treinen per uur van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. Ik vind het een vreemde zaak, dat het Helmondse college van B&W , de Helmondse gemeenteraadsleden, de Helmondse ambtenaren dit niet betrekken bij hun mobiliteitsbeleid.
De auto is - ook volgens de heer MANDERS - een (of zelfs de) heilige koe in Helmond. Het lijkt erop, dat de NS c.q. de trein het zwarte schaap is. En dat zou moeten veranderen.

Peter van Lieshout

Voor wie het betreft:
Ook bij dit onderwerp stoppen vanaf nu de reacties over het openbaar vervoer. De reden is dat het off-topic is. Voor wie wil weten wat het topic is: lees de column van Theo Manders helemaal bovenaan.

Het delen van een auto...
Lekker hygiënisch, zeker ook in Corona tijd denk ik dan.
Niets zo fijn als een eigen auto voor de deur die er altijd staat, rijd zoals jij wilt, ruikt naar jou en waar jezelf verantwoordelijk voor bent.
Als je ziet hoe men met de deelscooters omging......

Niets zo fijn als geen auto voor de deur. Geen kosten, geen kopzorgen, en geen gevoel van afhankelijkheid van zo'n apparaat.

Dat mensen desondanks massaal voor een privéauto kiezen, schrijf ik toe aan kopieergedrag. "Iedereen doet het, dus het zal wel allerlei voordelen voor mij hebben zoals betere hygiëne."

Het is goed om af en toe kritisch stil te staan bij schijnbare vanzelfsprekendheden. Heel goed dus dat de gemeente een visie op deelmobiliteit aan het formuleren is, maar het is inderdaad niet geloofwaardig dat de gewenste ontwikkeling al gaande is.

Het doet me denken aan een bank die de druk op zijn klanten opvoert om alles bij een automaat of online te regelen, en vervolgens filialen sluit onder het mom dat de behoefte aan persoonlijke contacten blijkt te zijn afgenomen.

Zeg nou gewoon eerlijk dat en waarom je zelf die kant op wilt. En ga het gesprek aan over de gevoelde bezwaren en mogelijke oplossingen. Weer zo'n onderwerp dat zich prima leent voor een burgerforum.

@Sander Lam op vrijdag 23 april 2021 om 17:48:

Komt ie weer met z'n forum ballonnetje... wat een gezever.

Denk eens aan de groeiende groep van oudere / minder valide personen die afhankelijk zijn van een autobezit want anders komen ze nergens meer en laten bezorgen boodschappen kan niet vanwege (hoge) besteldrempels.
Dus niet zo kortzichtig reageren en kijken wat er echt leeft in de maatschappij

@Bernie op zondag 25 april 2021 om 11:56:

Geen burgerforum maar kijken wat er echt leeft in de maatschappij? Het idee van een burgerforum is nou juist te kijken wat er echt leeft in de maatschappij.

Politici zijn ook burgers, maar toch is er een kloof tussen burgers en politiek. Dat los je op door met elkaar in gesprek te gaan.

Heb jij een beter idee?

@Sander Lam

Politici zijn ook burgers...

Wel wereldvreemde burgers dan, hoe hoger in de boom hoe maffer ze worden.

@Twanneman op zondag 25 april 2021 om 14:01:

Des te meer reden om middels een burgerforum te kijken wat er echt leeft aan politieke opvattingen onder de rest van de burgers.

Zoals aan alles zitten ook aan privéautobezit zowel voor- als nadelen. Een goede balans daartussen is van groot maatschappelijk belang, omdat het zo enorm veel auto's zijn. Misschien zijn deelauto’s niet de oplossing, maar al pratend kom je allicht op andere ideeën om de nadelen kleiner te maken zonder de voordelen op te geven.

Misschien is een moderne vorm van liften mogelijk. Als een voetganger van A naar B wil, komt er denk ik elke 5 minuten wel een automobilist voorbij A die toevallig ook langs B gaat, of bereid is even om te rijden. Het enige wat nodig is, is dat de voetganger en de automobilist dit van elkaar weten, en een eenvoudige manier om de automobilist hiervoor een passende financiële vergoeding te geven. Met alle technologische bouwstenen die al klaarliggen moet dit dacht ik wel doenlijk zijn.

@Sander Lam

Wishfull thinking noemen ze dat.
Vergeet het maar.
Sorry maar ik sta met twee voeten op de grond.

@Twanneman op zondag 25 april 2021 om 17:38:

Hoe je het ook wendt of keert, in dat enorme aantal privéauto's zit een enorme hoeveelheid ongebruikte vervoerscapaciteit. Dat moet beter kunnen.

Elk voorstel apart, zoals deelauto's of een moderne variant van liften, mag je wishful thinking noemen, maar een burgerforum dat met beide benen op de grond in kaart brengt wat er op dit vlak wenselijk en haalbaar is, kan nooit schade doen en misschien wel iets moois opleveren.

@Sander Lam op maandag 26 april 2021 om 10:46:

Je leest ook alleen maar wat je wil lezen he??

Je leest deze hele passage: "Denk eens aan de groeiende groep van oudere / minder valide personen die afhankelijk zijn van een autobezit want anders komen ze nergens meer enzovoort" , dus duidelijk NIET of sterker nog NEGEER je, maar je voelt je wel geroepen om je forumpje te verdedigen.

ps met politici als burger een gesprek aangaan, heeft nog nimmer zin gehad,
ze gebruiken dit weblog alleen maar als podium voor eigen egootjes

@Bernie op maandag 26 april 2021 om 12:14:

Blijkbaar was mijn reactie op zondag 25 april 2021 om 12:58 niet helemaal duidelijk. Laat ik het opnieuw proberen.

De vraag is hoe we de nadelen van privéautobezit kleiner kunnen maken zonder de voordelen op te geven. Dat oudere / minder valide personen dankzij de privéauto nog ergens komen is een goed voorbeeld van zo'n voordeel dat we niet op moeten geven. Juist als er zulke grote belangen op het spel staan, is het essentieel om met elkaar te overleggen.

T.a.v. de heer Theo MANDERS
Hoezo wordt "het delen het nieuwe hebben"?
----------------------------------------------------------------------
(Bron: ANP)

Corona-effect zorgt voor flinke stijging autoverkopen © ANP AMSTERDAM

(ANP) - Het aantal autoverkopen is afgelopen maand voor het eerst dit jaar flink gestegen. Er zijn in april ruim de helft meer auto's verkocht ten opzichte van een jaar geleden, melden brancheorganisaties RAI Vereniging en BOVAG. Dit komt vooral door de coronapandemie. Daardoor waren er in de vergelijkbare maand vorig jaar juist heel weinig verkopen.

In totaal werden er in april 23.846 nieuwe personenauto's geregistreerd. Dat is 55,6 procent meer dan in dezelfde periode een jaar geleden, toen er maar 15.322 nieuwe auto's werden geregistreerd. De populairste modellen waren de KIA Niro, de KIA Picanto, de Volvo XC40, de Toyota Yaris en de Peugeot 208.

In dezelfde periode een jaar geleden had de hele autobranche veel last van de gevolgen van de coronapandemie. Fabrieken werden gesloten, showrooms in Nederland en Europa waren dicht en er was wereldwijd sprake van logistieke problemen. Als gevolg daarvan werden veel minder nieuwe auto's geproduceerd en dus geregistreerd en verkocht.

104.497 nieuwe auto’s geregistreerd
Nu mogen showrooms weer mondjesmaat klanten ontvangen. Ten opzichte van april 2019 loopt het aantal registraties wel nog met bijna een derde achter. Destijds werden er nog 32.701 nieuwe auto's geregistreerd.

In de eerste vier maanden van 2021 werden in totaal 104.497 nieuwe auto’s geregistreerd. Dat is bijna 12 procent minder dan in de eerste vier maanden van vorig jaar. Vanaf eind 2020 werden de coronamaatregelen weer aangescherpt, waardoor showrooms dicht moesten. Daarnaast kampt de auto-industrie met een tekort aan chips, waardoor de autoproductie vertraging oploopt. Voor dit jaar verwachten BOVAG en RAI Vereniging 400.000 registraties in totaal. Het afgelopen jaar werden in totaal iets meer dan 356.000 nieuwe auto's geregistreerd.

Peter van Lieshout

Volgzaam als ik ben, volg ik de "visie" en het daaruit vloeiende toekomstige beleid van het Helmondse college van B&W als het gaat om het terugdringen van het autogebruik binnen de Helmondse gemeentegrenzen.

Het ligt voor de hand, dat de Helmondse wethouders belast met het openbaar vervoer en belast met het onderwijs namens het college van B&W in samenspraak met de Helmondse gemeenteraad een “feasability study” over de bereikbaarheid – en dan met name de bereikbaarheid met het OPENBAAR VERVOER - laten uitvoeren voor Campus de Braak (zie hieronder):

“Samen met partners OMO (Dr. Knippenbergcollege, Praktijkschool Helmond), Fysioclub Jeurissen en Van den Ingh, Helmond Sport en de amateurverenigingen op De Braak (Helmondia en MULO) realiseert de gemeente Helmond een bruisend sport-, onderwijs- en gezondheidspark midden in de stad. Ook met andere organisaties wordt al volop samengewerkt. Zo hebben JIBB+, LEV Groep en Embedded Fitness meegedacht over de visie die is ontwikkeld”.

Daar komt - als ik me niet vergis - ook nog het nieuwe zwembad bij.

Hopelijk wordt Campus de Braak een publiekstrekker van jewelste!
Maar het is niet moeilijk om je voor te stellen, dat er een toevloed gaat ontstaan aan bezoekers – scholieren, personeel, recreanten voetbalfans e.a. – als de Campus van start is gegaan. Het is ook niet moeilijk om je voor te stellen, dat – als een groot aantal van deze bezoekers met hun auto’s komt – dit niet alleen voor verstoppingen gaat zorgen in de directe omgeving van de Campus, maar ook in de nabijgelegen woonwijken.

En daar zit natuurlijk niemand op te wachten: de bewoners in Helmond – Noord niet, het college niet, de gemeenteraad ook niet!

Feit is, dat de enige buslijn die de Braak op dit moment passeert lijn 23 tussen Helmond en Boxmeer v.v. van concessiehouder Hermes is. Feit is ook, dat de capaciteit en de frequentie van deze lijn bij lange na niet voldoende zullen zijn om grote aantallen Campus – bezoekers te verwerken.

De uitkomsten van het bovengenoemde “haalbaarheidsonderzoek” zullen bepalend moeten zijn voor een drastische uitbreiding van de capaciteit en de frequentie van de regionale lijn 23 of – beter nog – voor een nieuwe, aparte stadslijn tussen bijvoorbeeld NS station Helmond en Dierdonk via Campus de Braak met een aantal tussenliggende bushaltes (en dan uiteraard niet ten koste van bestaande stadslijnen).

Als concessieverlener voor het openbaar vervoer in Zuidoost Brabant is de provincie Noord Brabant bij uitstek de instantie die hiervoor moet zorgen.

De gemeente Helmond heeft nog wel wat tijd om dit aan te kaarten bij de provincie, maar aan de andere kant: de tijd gaat snel!
En: regeren = vooruitzien!

Een bruisend sport-, onderwijs- en gezondheidspark in combinatie met een bruisend openbaar vervoer!

Even iets minder volgzaam: het wordt hoog tijd, dat het Helmondse stadsbestuur een geïntegreerd MOBILITEITSbeleid ontwikkelt en in de praktijk brengt in plaats van gefragmenteerde deelmobiliteitsprojectjes. En het wordt ook hoog tijd, dat datzelfde stadsbestuur én de Helmondse gemeenteraad hun passieve en/of defensieve houding - allebei even ergerlijk - ten opzichte van het "duo" van de concessieverlener en de concessiehouder voor het openbaar vervoer - Gedeputeerde Staten van de provincie Noord Brabant en Hermes - voor eens en voor altijd laten varen!

Peter van Lieshout

@Peter van Lieshout op dinsdag 4 mei 2021 om 08:52:

Precies de titel (en het artikel) was dan ook gedeeltelijk cynisch bedoeld ;-)

@Theo Manders op zaterdag 29 mei 2021 om 13:35:

Ironie, sarcasme en cynisme zijn instrumenten waar ik zelf - ook hier op de weblog - graag gebruik van maak. Voorbeeld: een grove vorm van arrogantie.

Het wordt iets moeilijker als er sprake is van gedeeltelijk cynisme, zoals bij u het geval is. Een nadere toelichting is dan wel handig!

Betreft: Campus de Braak
Ik herhaal mijn stelling, dat - in goed Nederlands - een "feasability study - voor Campus de Braak meer dan nodig is waaruit bijvoorbeeld prognoses naar voren komen over de verwachte aantallen bezoekers met en zonder auto aan de Campus. En welke ongewenste effecten op zullen treden: filevorming rond Campus de Braak, parkeerproblemen/parkeeroverlast in de nabijgelegen woonwijken, verkeersonveilige situaties. (Ik wijs erop, dat in deze woonwijken veel kinderen wonen). En welke uitbreiding van het openbaar vervoer hier het beste bij past.

Wat mij opvalt in uw bijdragen tot nu toe is het ontbreken van de woorden "openbaar vervoer" en de afkorting "ov". Dit is geen cynisme, maar een eenvoudige constatering. U bent trouwens niet de enige: de hele gemeenteraad vermijdt - in het kielzog van het college van B&W - angstvallig op te komen voor de belangen van de Helmondse ov - reiziger.

U en uw fractie zijn de aangewezen persoon/groepering om hierin verandering te brengen richting uw VVD - maatje Cristophe van der Maat die als gedeputeerde van de provincie Noord Brabant verantwoordelijk is voor mobiliteit en dus ook voor het ov. En het zou helemaal mooi zijn als de andere fracties in de Helmondse gemeenteraad zich aansluiten bij uw initiatieven richting Den Bosch.

De heer Van der Maat schijnt - als ik de geruchten mag geloven - trouwens op dit moment met andere dingetjes bezig te zijn...
(Dit is een voorbeeld van ironie!)

Peter van Lieshout

Onderstaande kop uit het Eindhovens Dagblad sluit aan bij bovenstaande column van Theo Manders + de reacties hierop.

De rest van het artikel kunt u - in het kader van zelfwerkzaamheid als assertieve en kritische Helmondse burgers en - voeg ik daar meer even fijntjes aan toe - Helmondse gemeenteraadsleden terugvinden op de site van het ED.

De dienstdoende wethouders - mevrouw Maas en de heer de Vries - hebben het alleen maar over deeloplossingen. Het nadeel daarvan is dat daarmee alleen maar een deel van het probleem opgelost wordt. In dit artikel wordt heel opvallend bijvoorbeeld het openbaar vervoer door Antoinette Maas en Erik de Vries als oplossing niet eens genoemd. Toeval? Ik dacht het niet!

Binnenkort staat dit deelonderwerp op de agenda van een vergadering van de Helmondse gemeenteraad, waarbij uiteraard de belangen van alle Helmonders - voetgangers, fietsers, mensen met een beperking, ov - reizigers, automobilisten en ook bezoekers van buiten Helmond - in het centrum van Helmond, maar ook voor Campus de Braak in Helmond - Noord - evenredig aan bod zouden moeten komen.
------------------------------
Parkeerbeleid in Helmond op de schop; minder plek bovengronds, wel meer deelauto's en garages

HELMOND - Helmond moet over tien, vijftien jaar een autoluwer centrum hebben, waar bewoners en bezoekers voornamelijk aan de randen van het stadshart gaan parkeren. De nodige bovengrondse plekken waar op dit moment de auto gestald kan worden, zullen langzaam maar zeker verdwijnen.

Bart Hoffman 05-06-21, 09:00 Bron: ED

Peter van Lieshout

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Naam:

Website: