59reacties

Manders: keuzes maken


De energietransitie is ook in Helmond op dit moment in volle gang en er worden successen geboekt. Zo laten steeds meer bedrijven, woningcorporaties en particulieren zonnepanelen op hun daken plaatsen. Logisch, want het is duurzaam en financieel interessant. Zo interessant dat er al constructies zijn waarbij een eigen investering niet eens noodzakelijk is.

Dat laatste is positief want uit onderzoek blijkt dat onze inwoners wel aan CO2-reductie willen doen, maar dat ze afhaken als dit betekent dat ze er veel meer voor moeten betalen. Trouwens ook tegen de aantasting van onze natuur door zonneweides en windmolenparken komt steeds meer weerstand. Zo werd in Stiphout afgelopen week een actiegroep opgericht die zich gaat organiseren tegen plannen om nabij de Stiphoutse Dreef een grote zonneweide te bouwen. In de komende maanden zal duidelijk worden of dit plan door kan gaan, want het is essentieel dat er draagvlak is bij de inwoners.

Ook bij het project Aardgasvrije Wijken waarin staat dat in 2030 anderhalf miljoen huizen van het gas af moeten is het maar de vraag of het uitvoerbaar is. De Algemene rekenkamer concludeerde dat er veel te hoge verwachtingen zijn gewekt en de grote netbeheerders Stedin, Liander en Enexis zijn niet van plan hun gasleidingnet te ontmantelen. Ook Helmond kreeg wat dat betreft te maken met een flinke tegenvaller. De aangevraagde rijkssubsidie voor de verduurzaming van het warmtenet van Ennatuurlijk is afgewezen. Het ontbreken van een participatietraject met de bewoners werd genoemd als belangrijkste reden.

Los van de enorme kosten die het volledig van het gas afhalen en dus elektrisch maken van de huidige Nederlandse woningvoorraad met zich meebrengt (gemiddeld €25.000 – €40.000 per woning), gaat dit waarschijnlijk nauwelijks helpen om het uiteindelijke doel van het Klimaatakkoord, CO2-vrij verwarmen in 2050, dichterbij te brengen. Dat komt omdat bij volledige elektrificatie van verwarming de sterke toename van de vraag naar elektriciteit (zeker nu de steun voor biomassacentrales is weggevallen) vooral door gascentrales zal moeten worden opvangen.

Een redelijk alternatief is echter voorhanden en in Europa wordt daarmee al 25% (in Frankrijk zelfs 90%) van de elektriciteitsbehoefte gedekt. Het zou beter zijn als we gaan inzetten op het verzwaren van de elektriciteitsnetwerken en het onderzoek naar en bouwen van een nieuwe generatie veilige kern- of thoriumcentrales (groene kernenergie). Geld is niet onbeperkt aanwezig en als we de juiste keuzes maken houden we naast geld voor ons milieu ook nog geld over voor goede zorg, onderwijs en woningbouw.

Theo Manders
Raadslid VVD

Theo_Onze Helmondse politici
59 reacties
Reageer

Dag Theo,

Inderdaad een moeilijke keuze. Dat participatietraject is interessant want daar ligt een taak voor de politiek: hoe betrekken we de Helmonders beter en directer bij het beleid. Het is een bekend gegeven dat onze medestadbewoners en masse zijn afgehaakt. Juist nu en zo veel belangrijke keuzes moeten worden gemaakt (zeker gezien het gebrek aan geld en de grote transitie waar we voor staan) is het samen optrekken van het grootste belang.

Hartelijke groet,
Hanneke Hegeman.

Hanneke Hegeman

Tja, zonnepanelen op je dak, het schijnt ALTIJD interessant te zijn.... Wat een leugen, ik betaal voor mijn huis 26 euro per maand (2 personen) en dan zou ik een investering moeten doen van dik 3000 euro om die lelijke dingen op je dak te leggen. Tegen de tijd dat ze mij geld gaan opleveren zijn ze alweer versleten (of de omvormer).
Het terug leveren van stroom wordt ook teniet gedaan binnenkort, dus ja, ALTIJD interessant als verkoop praatje? Lang niet voor iedereen....
De verkoop draait voornamelijk op subsidies en onjuiste informatie.

Van het gas af wordt ook een onbetaalbare flop, voor nieuwbouw huizen zeg ik oké (alhoewel je daar ook genoeg negatief nieuws over hoort), maar bestaande woningen? Laat jezelf even nakijken als je hierin geloofd. Goed dat die rijkssubsidie is afgewezen, als het niet kan zonder subsidie, dan heeft het geen bestaansrecht, ik ben een voorstander om ALLE subsidies af te schaffen, het gaat vaak naar de verkeerde mensen of verdwijnt in zakken waar het niet thuis hoort, mensen/bedrijven en zakken vullen, wat is dat toch altijd.

@Twanneman op maandag 2 november 2020 om 09:28:

Dag Twan.....

Een tip: de BTW op de zonnepanelen kun je van de Fiscus terugkrijgen. Dat geldt niet alleen voor koopwoningen, maar ook voor huurders van een sociale woning die de panelen zelf aanschaffen. Alle kleine beetjes helpen,,,, toch!?

Groetjes,

Hanneke Hegeman.

Hanneke Hegeman

Dag Theo,
Eindelijk een raadslid die zich kritischer uitlaat over de ontwikkeling van zonneweides en de daarmee gepaarde ruimtelijke verrommeling. Bovenal biedt deze ongeremde ambitie van initiatiefnemers en overheid een (wetenschappelijk bewezen) marginale bijdrage aan het reduceren van de totale Nederlandse CO2 uitstoot. De onomkeerbare transformatie van grootschalig groen naar blik is een verkeerd ingeslagen weg.

@Hanneke Hegeman op maandag 2 november 2020 om 13:08:

Hallo Hanneke,

Dat is mij bekend, maar dan nog; mijn maandelijkse stroomkosten van 26 euro wegen niet op tegen de investering vind ik, maar dat is persoonlijk.

Wat ik wel weer erg vind van de BTW teruggave dat is dat mensen die sowieso geen panelen kunnen betalen er indirect wel (links om of rechts om) aan mee betalen via belastingen e.d. En zo ook aan de elektrische auto's, mijn god wat is daar mee gesjoemeld en geprofiteerd door mensen met een top salaris c.q. eigen bedrijf en de grote sukkel Jan Modaal mag het allemaal ophoesten.
Hou toch eens op met belasting voordeeltjes en subsidies, als het niet zonder kan heeft het geen bestaansrecht.
Zo ook met KLM, staatssteun? Prima, maar verwerk het dan compleet in de toekomstige tickets, maar verhaal het niet op de gewone kleine belasting betaler.
En dat voor die verotte zakkenvullende piloten, bah.
En wij zitten maar te zaniken omdat er veel mensen geen eten meer kunnen kopen, geef die "geld over de balk smijten" subsidies maar aan de minima, kunnen de eten wat ze willen.

Maar dit is mijn bescheiden mening,

Gr. Twanneman.

Dit stuk heeft de kop 'keuzes maken'. Alleen waarom lijkt het er op dat in Helmond altijd de verkeerde keuzes gemaakt worden?

Niet alleen op gebied van verduurzaming, maar ook bij bijvoorbeeld de plannen voor een nieuw stadskantoor. Waar de wereld inmiddels is veranderd en we de transitie naar thuis werken hebben ingezet, meent Helmond nog een nieuw stadskantoor te moeten bouwen, gebaseerd op een (risicovolle?) business case om ruimte te verhuren.

Ok, het besluit om de subsidie voor een biomassacentrale voor een warmtenet van Ennatuurlijk niet toe te kennen krijgt mijn volle support, maar dat is volgens mij een besluit van het ministerie van Economische zaken en niet de gemeente die dit toekent. Dat had ook absoluut geen verduurzaming geweest om vrachtwagens met hout een oven te moeten laten branden. Het verduurzamen van de woningen zodat er minder warmte nodig is zou al het meest voor de hand liggend zijn. Klanten van Ennatuurlijk betalen al ruim €500 per jaar al gebruiken ze totaal geen warmte of warm water wat al discutabel is. Los van het feit dat een warmtenet verre van optimaal is wanneer je buiten het stookseizoen leidingen met heet water (+70 gr) moet rondpompen voor warm tapwater...

Wat mij verbaast is dat belangrijke zaken (bewust?) achterwege worden gelaten en cosmetische aspecten worden vergroot. Hoezo 24 hectare groene natuur opofferen terwijl er nog meer dan voldoende agrariërs zijn die geen zonnepanelen mógen leggen omdat het netwerk het niet aan kan.. En hoezo kan er niets anders met dat gebied gedaan worden? Laat het dan gewoon zoals het is, mij als bijna een halve eeuw oude Stiphoutenaar was niet bekend dat hier een vuilstort onder het groen ligt. Ik zeg lekker met rust laten en genieten van de natuur daarboven.

De enquete die je nu kunt invullen over de RES van conglomeraat Eindhoven-Helmond is ook weer een bewijsvoering van ongewenste sturing. Optie om te kiezen voor bv elektriciteitsopslag in je huis of de bouw van een kerncentrale worden überhaupt niet genoemd. Of als we particulieren en bedrijven stimuleren het dak vol te leggen met panelen, kunnen we op de donkere dagen/uren andere energievoorzieningen inzetten, als wind of import van stroom opgewekt door stromend water etc. Of de accu van onze E-auto's inzetten als buffer om slimmer pieken en dalen in ons verbruik te mitigeren.

Het aanleggen van enkel 24 hectare PV veld is echt de minst intelligente en voor de hand liggende gedachte voor de gemeente Helmond die ergens onderaan bungelt in het overzicht over duurzaamheid van zo'n 400 gemeentes. Beste politiek, word wakker en kies voor de intelligentste ipv voor de meest voor de hand liggende oplossing. We wonen toch niet voor niets in de slimste regio van de wereld?

! ding; de PVV zegt dit al jaren en krijgt ,ook van de VVD, daarop nooit medewerking.
En nu de nood aan de man komt, wordt ineens erkend en herkend dat de PVV al die tijd gelijk had.
Prima ,mocht dit oprechte belangstelling zijn, beter laat dan nooit, maar de VVD heeft ons op landelijks, provinciaal en gemeentelijk niveau niet veel opgeleverd door politieke spelletjes en achterkamertjes met links.
Ik ben blij dat lokaal bij de VVD de meest oprechte politici dan nu met de doorbraak komen; gezond verstand en kiezen voor de mensen.

Theo, kernenergie is voor de korte termijn geen oplossing en momenteel niet rendabel (ongeveer vier keer zo duur dan wind op zee). Wat thoriumcentrales betreft, er wordt nog wel onderzoek gedaan, maar de verwachting is dat het minstens nog tien jaar gaat duren voor de eerste testreactoren goed draaien en de kinderziektes eruit zijn. Daarna moet dan nog gestandaardiseerd worden en gebouwd, wat betekent dat je ergens rond 2060 pas een significant deel van je energiebehoefte via deze weg zou kunnen voldoen. Hou er ook rekening mee dat de voorraden thorium die commercieel interessant zijn zich vooral in de VS, India en Australië bevinden. Verwacht dus vooral daar de eerste stappen en bedenk je dat vervoer van erts naar ons land de kostprijs ook opdrijft.

Tegelijkertijd worden zonnecellen nog steeds doorontwikkeld en worden dus steeds efficiënter/goedkoper. Hetzelfde geldt voor de windturbines die op zee geplaatst worden. Het is dus maar de vraag of (thorium)kernenergie ooit rendabel gaat worden en voor de klimaatdoelen voor 2050 komt het sowieso te laat.

Kleine correctie ook wat betreft de biomassacentrales. Deze zijn niet bedoeld voor elektriciteitsopwek, maar voor het opwekken van warmte voor stadsverwarmingsprojecten. Er is wel ook sprake van biomassa bijstook in enkele kolencentrales, misschien dat daar de verwarring vandaan komt?

Of we nu volledig van het gas af gaan of er uiteindelijk een overgangsoplossing komt met hybride warmtepompen, de opgave om CO2 te besparen wordt er niet minder om. De woningbouwverenigingen laten zien dat er veel kan als je duurzaamheid gewoon meeneemt in renovatietrajecten en nieuwbouw. Hopelijk trekken zij uiteindelijk de huiseigenaren in hun kielzog mee als de markt op stoom komt en de prijzen nog verder dalen.

Gelukkig komt er nu ook steeds meer druk op de industrie om hun processen eens goed onder de loep te nemen. Sommige bedrijven in Helmond hebben deze handschoen ook al heel goed opgepakt. Het is jammer dat de verduurzaming meestal een gevecht is van bevlogen mensen die het op moeten nemen tegen anderen die overal beren op de weg zien.

Welke kant het op gaat blijft koffiedik kijken. Wat we hier in Nederland in ieder geval wel doen is alweer een stap vooruit blijven op de rest van Europa als het gaat om de energietransitie. De praktijk heeft geleerd dat elektrificatie van wat dan ook altijd op termijn heeft geleid tot forse kostenvoordelen en besparingen. Dat we voorop lopen in deze ontwikkeling betekent dat wij straks de kennis in huis hebben om te vermarkten naar de rest van Europa en de wereld. Een beetje minder angst en wat meer visie en lef zijn dus wel op zijn plaats.

Michiel van Geel

@Michiel van Geel op maandag 2 november 2020 om 21:40:

Kun je jouw opinie ook staven met bewijs?

Op korte termijn, tot 2030 in dit vraagstuk, is het goed mogelijk om kernenergie te realiseren. Het kost max. 10 jaar om een moderne centrale te realiseren en planologisch is hiervoor ruimte in NL. En met enkele miljoenen, een schijntje ten opzichte van de subsidies die naar het rendabel maken van wind en PV gaan, kan thorium ontwikkeld worden (2050 volledig rendabel en operationeel; 0 uitstoot en 0 afval). Nederland heeft met haar wetenschap in Delft en Borssele de beste papieren om dit versneld te ontwikkelen. Met deze aanpak is in een keer het Urgenda en Klimaatvraagstuk opgelost. Scheelt een hoop discussie en maatschappelijke ontrust.

@Piet en Michiel
Vergeet de gogantische subsidies voor biomassa niet! Plus volgens mij willen we de transitie toch inzetten om aan de klimaatdoelstellingen te kunnen voldoen. Dan is kernenergie op alle fronten winnaar en Finland bewijst overduidelijk dat dit de keuze voor een duurzame toekomst is!

En nee Michiel, biomassa is zeker bron voor opwek van elektriciteit, warmte is van oorsprong het bijproduct. De Amercentrale draait inmiddels grotendeels op biomassa uit de VS, die met flinke oliestokende schepen getransporteerd wordt naar Geertruidenberg...

@piet op maandag 2 november 2020 om 23:01:

Er staat al zo'n tien jaar een optie uit voor de bouw van maximaal drie nieuwe kerncentrales, maar er is nog geen enkele marktpartij die het aandurft. In Engeland hadden ze acht nieuwe centrales gepland en slechts een van die centrales wordt nu gebouwd. De kosten voor de bouw van de kerncentrale Hinkley Point lopen echter enorm uit de klauwen en mede daardoor is de kostprijs van kernenergie gewoon veel hoger. Als EDF niet zelf een deel van de kosten zou absorberen en de Engelse regering geen 17,5 miljard subsidie zou geven zou de centrale nog onrendabeler zijn geworden. Op twitter volg ik een voormalig directeur van Orsted, Jasper Vis. Die laat regelmatig onderbouwd met feiten de stand van zaken zien. Lees deze blog maar eens:
https://jaspervis.wordpress.com/2016/04/08/wat-kosten-kern-en-wind/

Frankrijk is de vreemde eend in de bijt. Als er ergens nog massaal reactoren gebouwd gaan worden is het daar. Dat gaat ze wel minder aantrekkelijk maken voor energie intensieve industrie vanwege de kosten. We kunnen er dus hier met zijn allen wat van vinden, maar de markt is heel duidelijk over de toekomst van kernenergie.

Michiel van Geel

kort en krachtig schrijven,die lange verhalen worden toch niet gelezen.

jan met de korte achternaam

https://www.scientias.nl/kernenergie-heeft-al-184-miljoen-doden-voorkomen/
Het is maar net wat je wilt lezen @michielvangeel.
Zo lust ik er nog wel een paar. U refereert, zoals velen, aan studies en publicaties die goed in uw linkse denkbeelden passen. Zo werkt wetenschap niet. Zo werkt politiek wel. Middels selectieve info eigen politieke stokpaardjes aan de man brengen.

@ Hanneke Hegeman

Dag Hanneke,

Ik wil de pret niet bederven, maar probeer zelf maar eens om zonnepanelen op een huurhuis aan te vragen bij zo n bedrijf.
Op het moment dat ze erachter komen dat het een huurhuis betreft haken ze af.
Het contract moet namelijk met de eigenaar van het huis afgesloten worden
En dat zou dus wel politiek interessant zijn voor partijen om zich daar hard voor te maken.
Ik bedoel dus. dat de woningbouwcoöperaties daar toestemming voor gaan geven.
Nu wordt een groot deel van de bevolking uitgesloten van deze mogelijkheid, gewoon omdat ze het niet zelf aan kunnen vragen!

Groetjes,

Yasmine

Of de investering loont om zonnepanelen op je dak te leggen kun je op meerdere manieren bekijken, als ik 3000 euro op de bank laat staan, is deze na een aantal jaar veel minder waard op dit moment door inflatie die hoger is dan de rente…

Ik heb voor 3000 Euro bruto , dus voor BTW teruggave 3500 watt piek zonnepanelen op m'n dak gelegd...daarnaast nog voor 3000 euro een airco aangeschaft boven en beneden… dat is wat de overheid niet wil...echter is dat ook een warmtepomp..en met een goede airco kun je ook stoken..
Dit werkt prima, tot net onder het vriespunt, dan kun je beter met gas gaan stoken, dit zelf getest en in gebruik…

Voor de beeldvorming, een heel jaar huis koel en warm heeft me 1500 kWh extra gekost.. echter ook 600 kuub gas bespaart

1500 maal 21 cent per kWh is 315 euro
600 kuub gas van 1 euro netto de kuub ..600 euro..dus ook alleen met airco stoken levert een besparing op en de hele zomer huis koel... comfort mag ook wat kosten..

Dit resulteerde in een netto investering grof gezegd 5500 euro..maar doordat ik met de airco ben gaan verwarmen icm zonnepanelen in een daling van netto 1000 euro per jaar aan energiekosten.. dus in 5.5 jaar beiden terug verdiend..
Let op als je onder de 500 kuub gas gaat verbruiken gaat je vastrecht ook met 70 euro per jaar omlaag ..dit telt ook mee.

Wat betreft de zonnepanelen kun je van alles wat nodig is om deze aan te leggen de BTW terug vragen, zelfs al moet je nieuwe dakpannen op je dak leggen, de kabel naar beneden, een nieuwe meterkast.. pak dat slim aan en je kunt een behoorlijke besparing realiseren bewaar alle bonnen goed...je kan alles indienen.

@Yasmine op dinsdag 3 november 2020 om 13:17:

Dag Yasmine,

Alle advies is altijd welkom, maar nu maak je een vergissing. Ik heb vorig jaar op mijn huurhuis zelf zonnepanelen laten leggen omdat ik daarmee veel voordeliger en beter uit ben dan het aanbod van mijn huurbaas. Ik heb de investering nu binnen 5 jaar terug waarbij ook de BTW-teruggave uiteraard een aardig voordeel is geweest want die heb ik al in mijn zak. Bij mijn huurbaas zou ik minder panelen krijgen van een mindere kwaliteit, ik zou elke maand per paneel moeten blijven betalen (tot in het oneindige....) en ik zou minder zonopbrengst hebben.

Het bedrijf waarmee ik in zee ben gegaan is een eenmanszaak die buitengewoon goed werk heeft geleverd op een prettige manier. Die kan ik zonder meer aanbevelen: VBK Solar Services van Hans Keijzer (Mierloseweg). Hans was me aanbevolen door een vriend en dat stokje geef ik graag door.

Bij elke structurele verbetering aan een huis moet de woningcorporatie instemmen en in sommige gevallen moeten ze bij verhuizing de verbetering zelfs overnemen. Waar je wel op moet letten is dat het dak van je huurwoning sterk genoeg is. En als dat niet zo is, kun je de huurbaas niet dwingen. Dan houdt het op. In alle andere gevallen kunnen huurders dus gewoon zelf zonnepanelen plaatsen. Het vraagt wel een investering maar wellicht kan de gemeente Helmond daar een handje bij helpen zoals jij voorstelt! Het is een kwestie van politieke keuzes maken. Wellicht nemen onze groene politieke partijen je voorstel over.... Dat zou mooi zijn!

Hartelijke groet,
Hanneke Hegeman.

Hanneke Hegeman

@Joep op dinsdag 3 november 2020 om 13:48:

Dag Joep,

Prima uitgelegd!!!! Dank daarvoor want van die airco wist ik niet! Weer wat geleerd!

Hartelijke groet,

Hanneke Hegeman.

Hanneke Hegeman

Over de geplande zonneweide aan de Stiphoutse dreef: Helder Helmond heeft in de raad duidelijk aangegeven dat het niet wenselijk is om tegen de zin in van omwonenden zonnevelden er doorheen te duwen. De wethouder heeft daarop toegezegd dat draagvlak essentieel is om dit project van de grond te krijgen. De praktijk wijst uit dat er structureel geluiden vanuit de bewoners worden genegeerd. Hier is het laatste woord nog niet over gezegd.

Daarnaast kan Helder Helmond de oproep van de VVD om in te zetten op de verzwaring van elektriciteitsnetwerken en het onderzoek doen naar en nieuwe kern- of thoriumcentrales ondersteunen.

Waarom moet er opeens overal een veld vol zonnepanelen gezet worden .. windmolens. Etc etc. Terwijl er daken genoeg zijn die vol gelegd kunnen worden?

Omdat Nederland een x percentage van de stroom groen wil hebben.. zo een zonnepaneel veld levert enorm veel stroom op, en dat kan men laten certificeren door certiq men krijgt dan CVO certificaat van oorsprong.. daarmee kan de stroom als groen verkocht worden.. door een energie leverancier als groen..

Dan zul je denken..de stroom die je thuis opwekt is ook groen...klopt alleen deze wordt dus als grijze stroom aangemerkt als deze aan het net wordt terug geleverd.. op de rekening van Essent kun je dat zien, je zal bij de samenstelling van de stroom. 0,0% zonnestroom zien dat terwijl er genoeg klanten van Essent stroom terug leveren.. en Essent deze stroom dus als groen zou moeten kunnen verkopen.
In 2019 bleef er 1,5 terrawattuur aan reststroom over van de 8 miljoen zonnepanelen in Nederland. Dat is 1,5 procent van de totale elektriciteitsproductie in ons land. Die reststroom wordt verkocht als grijze elektriciteit, terwijl het wel duurzaam is geproduceerd
Laat de politiek daar eerst eens wat aan doen ipv heel het land vol te zetten met velden panelen en molens om een doel te halen… wie houden we hier nu voor de gek?

@ Hanneke Hegeman

Ik was heel verbaasd over jouw antwoord.
Van diverse kennissen hoor ik alsmaar dat het ze niet lukt om op een huurhuis zonnepanelen te leggen. Maar blijkbaar ben jij er toch in geslaagd om het voor elkaar te krijgen. Ben ook blij dat je de naam van de onderneming hebt genoemd die dat voor jou verzorgd heeft. Zoals jij al aangaf, het is dus wel mogelijk.
Misschien is het een goed idee, dat er vanuit de politiek een soort routekaart komt, hoe je nu die zonnepanelen moet aanvragen voor een huurhuis in Helmond. Dat zou het denk ik voor veel mensen een stuk makkelijker maken.

Met hartelijke groeten,

Yasmine

@Helder Helmond op woensdag 4 november 2020 om 14:20:

en @Joep

Een prima analyse en standpunt. Ben blij dat politieke partijen de ongewenste consequenties van dit beleid in gaan zien. Op naar een verantwoorde ontwikkeling van zonnepanelen op daken en thorium centrales zou ik zeggen. En vergeet natuurlijk niet de energie bespaar plannen!

Mijn huis telt 36 zonnepanelen op het dak en middels aardwarmte verwarm ik mijn woning en douche water. De energietransitie is van ons allemaal en ook Stiphout wil daar graag een bijdrage aan leveren. Het inmiddels gerealiseerde zonneveld van eQuest is een goede duit in dat spreekwoordelijke zakje. Hoewel ook daar nu kanttekeningen bij worden geplaatst. In twee jaar tijd één onderhouds moment en het ontbreken van de beloofde groene omkadering helpen niet in deze discussie.

Tsja allemaal leuk en aardig maar het gros van het volk kan die kosten niet betalen,en wat als je niet meekunt dan maar de energiebelasting omhoog op gas?.

@Yasmine op donderdag 5 november 2020 om 14:17:

Dag Yasmine,

Een routekaart voor het aanvragen van zonnepanelen op een huurhuis is een goed idee. Of de woningcorporaties dit voorstel omarmen, weet ik niet. Die steken nu de BTW in de eigen zak (en wellicht nog subsidies waarvan alleen zij het bestaan weten) en bereken alle kosten gewoon door aan de huurders...

Wellicht kunnen de mensen (vrijwilligers) van het Energiehuis Helmond belangstellenden helpen. En anders Hans Keijzer wel. Dat heeft hij mij ook gedaan.

En ja... er kan hier een taak liggen voor de gemeente Helmond. Zeker nu in Stiphout de emoties hoog oplopen over een aan te leggen veld zonnepanelen. Als we eerst alle Helmondse daken vol leggen, hoeft er op de grond veel minder te gebeuren. Iedereen blij!

Hartelijke groet,

Hanneke Hegeman.

Hanneke Hegeman

@Hanneke Hegeman op vrijdag 6 november 2020 om 07:32:

"Die steken nu de BTW in de eigen zak (en wellicht nog subsidies waarvan alleen zij het bestaan weten) en bereken alle kosten gewoon door aan de huurders…"

Bedoel je dat ze de btw dubbel incasseren, een keer van de belastingdienst een een keer van de huurders? Dat lijkt mij juridisch niet in orde. Idem voor de gespeculeerde andere subsidies.

Je kunt van woningcorporaties van alles vinden, maar het lijkt mij sterk dat ze massaal de wet overtreden.

@Hanneke Hegeman op vrijdag 6 november 2020 om 07:32:

Inderdaad eerst de daken...maar daar komt het volgende om de hoek kijken.

Het netwerk van Enexis is momenteel te zwaar belast en vergunningen voor b.v. boeren en MKB bedrijven om zonnepanelen op hun daken te plaatsen worden afgewezen. Dit zou verband houden met de hausse aan plannen voor zonneparken waardoor de netwerken van de energiemaatschappijen piepen en kraken. De uitvoering van die plannen gaat (indien de weerstand niet te groot is) jaren duren. Inmiddels wordt de ruimte op het elektriciteitsnet wel gereserveerd voor deze grootschalige zonneparken omdat deze ontwikkelaars vroegtijdig capaciteit hebben geclaimd. Hierdoor komt echter de verduurzaming van minder grootschalige zon-op dak projecten zoals bij particulieren, boeren en bij de bedrijventerreinen in het geding.
Daarom zouden we eigenlijk direct eens moeten stoppen met het voorbereiden van grootschalige zonneparken om ons eerst te concentreren op de daken.
Hierover wordt een motie ingediend.

Theo Manders

@Theo Manders op vrijdag 6 november 2020 om 16:25:

Dag Theo, dat klopt ook het initiatief in Stiphout heeft deze ruimte geclaimd! ultieme gevolg is ook dat de woningbouw in de knel komt, Brainport Smart City en Liverdonk zijn belangrijke uitbreidingslocatie om aan de nijpende woningvraag te voldoen. Hoe wordt hiermee omgegaan in jouw motie?

@jan Ik heb een lening afgesloten voor men 36 panelen. Dit is voor iedereen te doen!

https://www.helmond.nl/1/producten/Duurzaamheidslening

Binnenkort raak je aan je opgewekte energie, welke dat is doet er niet toe,
aan de straatstenen niet meer kwijt. Verspilde energie. Je krijgt zelfs een boete als je onvoldoende afneemt van de officiële energieleveranciers. Dat wordt het beleid.

Volgens mij hoort Nuenen toch ook tot de regio waar Helmond in ingedeeld is? Waarom wordt de Razob niet gewoon vol gelegd met panelen...
Bovendien hoogspanningslijnen beschikbaar die letterlijk binnen handbereik liggen.

Ik ben eigenlijk wel geinteresseerd in een flinke kerncentrale in Helmond.
Dan zijn we in 1 klap klimaat neutraal en kunnen dit verder vermarkten en uitventen aan de rest van Brabant.
Met de kennis die we opdoen lopen we dan ook altijd een stapje voor, alweer.
Ook kunnen we met onze eigen kerncentrale voor andere partijen de klappen opvangen, tegen vergoeding natuurlijk.
Alle kletspraatjes van de raketgeleerden hier over hun zonnepanelen zijn onzinnig. De een heeft 36 panelen op zijn dakje; de ander voor 3000 euro 3500KwH en roemt de airco die een soort turbo is.
Allemaal zwets.
Zo kan ik ook verhalen over de Tesla die zo voordelig is en waarvoor u als Helmondse minima meebetaald heeft. U extra accijnsen en bpm en MBR; ik bijkans gratis rijden in een waggie van 100.000 euro waarvan u 80.000 betaald.

@maarten op vrijdag 6 november 2020 om 16:53:

Hoi Maarten,

De motie roept op om de toekenning van vergunningen voor zonneparken op korte termijn stil te leggen, de openstaande capaciteit eerst zo volledig mogelijk te benutten door zon-op-dak oplossingen en hierover snel in overleg te gaan met de regio en de provincie.

Dinsdag zien we of deze motie voldoende steun krijgt in de gemeenteraad.

Theo Manders

Vandaag mooi drie luik in wijkblad de Lindenberg over het gebied waar deze zonnecowboy zijn eigen financiële genoegdoening wil realiseren.

Absurt als dit doorgang gaat vinden! Natuurgebied moeten we koesteren. Zou deze partij ook willen investeren in groen, in bos? Hittestuwing staat o.a. bij Groen Links sterk op de agenda ik ben ervan overtuigd dat zij hier ook een mening over hebben. Laat u horen!

@ Theo Manders op zaterdag 7 november om 12:42

Dit klinkt als een sterke motie waar niemand tegen kan zijn. En volgens mij zelfs randvoorwaardelijk is om het gestelde beleid uit te kunnen voeren.

Ik ben een voorstander van schone en duurzame energie.
Zonnepanelen zijn een mooi alternatief.

Het is een feit dat we de meeste energie opwekken als we het minste energie nodig hebben (warme zomermaanden) en evenzo de minste energie opwekken als we die energie het hardst nodig hebben (koude wintermaanden).

Het zou mooi zijn als we deze energie, opgewekt in de zonnige maanden, zouden kunnen opslaan voor gebruik in de 'koude' maanden. Helaas is de (betaalbare) techniek voor consumenten nog niet zo ver.

Nu is het nog zo dat de energiemaatschappijen het overschot aan opgewekte energie overneemt van van de consument en daar zelfs een vergoeding voor geeft.

Er komt een moment dat er door de consumenten zoveel energie opgewekt wordt (veel aanbod, weinig vraag) dat de energiemaatschappijen de teruglevering van energie gaan gebruiken als verdienmodel ... de consument maakt gebruikt van het netwerk en verzoekt de energiemaatschappij om het door henzelf opgewekte overschot terug te nemen ... dus vorm van dienstverlening waar door de consument voor betaald moet gaan worden.

ik wacht dus nog op een 'betaalbare' accu waarmee ik mijn opgewekte energie in de zonnige maanden kan opslaan voor gebruik in de 'koude' maanden.

@Theo Manders op vrijdag 6 november 2020 om 16:25:

Dag Theo,

Ik ben het helemaal met je eens! Ik reed gisteren over de provinciale weg tussen Someren en Heeze. Daar in het buitengebied wordt een grote stal/loods gebouwd die helemaal vol ligt met zonnepanelen. Het complex (2 giga units) is nog lang niet afgebouwd, alleen de daken zijn klaar. Dit soort ondernemers doet een enorme aanslag op de verwerkingscapaciteit van het netwerk terwijl er al meer dan een jaar wordt geroepen dat het netwerk te zwak is voor deze toestroom. De burger moet maar achteraan sluiten.

Dit soort zaken moeten we in Helmond voorkomen. Ieder zijn deel, vind ik. Fijn dat de VVD hier aandacht voor heeft en de Helmondse burgers nu voorop stelt! Mjin steun heb je.

Hartelijke groet,

Hanneke Hegeman.

Hanneke Hegeman

@Sander Lam op vrijdag 6 november 2020 om 10:59:

Dag Sander,

Je hoort mij niet zeggen dat woningcorporaties de wet overtreden, maar wel dat ze creatief kunnen boekhouden. Voorbeeld: voor een zonnepaneel rekent de corporatie 2 euro per maand tot in het oneindige... Dat betekent dat een paneel in 10 jaar is terugverdiend. En daarna gaat het nog 10 jaar (?) door. Dat is dus pure winst. Kom nu niet met het antwoord dat er onderhoud moet worden gepleegd aan zonnepanelen, want ik zou niet weten wat dat dan zou moeten zijn.

Woningcorporaties behoren een sociale onderneming te zijn. In het verleden is gebleken dat dit niet het geval is. Daar betalen huurders nu de prijs voor via de verhuurderstoeslag. Dit is een ander verhaal, een ander onderwerp waar ik nog op terugkom. De kern van mijn boodschap is nu dat woningcorporaties feitelijk bedrijven zijn en dat we niet in sprookjes moeten geloven.

Hartelijke groet,
Hanneke Hegeman.

Hanneke Hegeman

@Hanneke Hegeman op zondag 8 november 2020 om 08:54:

Dat woningcorporaties feitelijk bedrijven zijn is een open deur. Het totaal dat je in je hele leven aan huur betaalt is meer dan de prijs van een koopwoning. En na jou komt er weer iemand anders in het huis, die ook weer blijft betalen. En net als die 2 euro per maand voor de zonnepanelen heeft dat niets met onderhoud te maken.

Maar dat was mijn vraag niet. Ik vroeg wat je bedoelde met “Die steken nu de BTW in de eigen zak (en wellicht nog subsidies waarvan alleen zij het bestaan weten) en bereken alle kosten gewoon door aan de huurders…” Bedoel je misschien dat die 2 euro per maand verminderd zou moeten worden met de btw en gespeculeerde andere subsidies, uitgesmeerd over 20 jaar?

@Stapper op zaterdag 7 november 2020 om 17:30:

die accu kan je Tesla zijn, maar goed das duur. Te denken valt ook aan gemeenschappelijke verzamelpunten van overtollige energie, waar er via bv elektrolyse waterstof gemaakt en opgeslagen kan worden. Ook via andere chemie zijn energie-dragende stoffen te produceren. Deze kunnen in tijden van tekort of anderszins hergebruikt worden voor (mobiele) behoefte.

Feitelijk is de energietransitie heel simpel; mar helaas denkt de grote industrie en de politieke elite er anders over; die willen op zeker een vinger in de pap houden en winsten afromen, belasten en vrijheid mensen inperken.

Beste Theo,
Jij schrijft dat het electrisch maken van woningverwarming nauwelijks zal bijdragen aan CO2 reductie omdat de benodigde electriciteit (voorlopig) met gascentrales opgewekt zal moeten worden. Hier wordt een gedachtenfout gemaakt: Zelfs als de benodige electriciteit volledig met gas wordt opgewekt, zal per saldo voor electrische woningverwarming 50% minder gas nodig zijn.
[Bij verwarming van een woning met een eigen gasketel zul je een energetisch rendement kunnen halen dat dicht in de buurt van de 100% komt. Electriciteit opgewekt met een gascentrale kent slechts een energetisch rendement van ongeveer 50% (daar raak je dus de helft kwijt) Maar als je met die electriciteit een woning verwarmt met een warmtepomp, heeft deze warmtepomp een seizoengemiddeld rendement van ongeveer 400%. Dat betekent dus dat verwarmen met een warmtepomp (met gas-opgewekte electriciteit) slechts de helft van de hoeveelheid gas nodig heeft dan dezelfde woning verwarmen met een eigen gasketel. Bovendien zal (gezien de verschillende Noordzee windmolen projecten) de electriciteitsvoorziening de komende jaren in hoog tempo CO2-armer worden.]
Ook schrijf je dat de gemiddelde kosten voor het aardgasvrij maken 25.000- 40.000 euro per woning kost. Waarschijnlijk bedoel je hier niet alleen aardgasvrij maken, maar tevens energieneutraal maken? Het duurzaamheidsproject “Thuisbaas” van Urgenda heeft al op veel plaatsen praktisch laten zien dat je een woning volledig energieneutraal kan maken voor de kosten die een gemiddeld gezin in 15 jaar tijd kwijt is aan de energierekening. Op de langere termijn ben je met zo’n energieneutrale woning vervolgens veel goedkoper uit. Zelf ken ik iemand in Helmond die met een duurzaamheidslening zijn woning energieneutraal gemaakt heeft en aan maandlasten (afbetaling van de duurzaamheidlening) nu al goedkoper uit is dan met zijn normale energierekening. Na 15 jaar is de duurzaamheidslening afbetaald en heeft hij vrijwel geen energielasten meer.
Tot slot kom je met een ander VVD stokpaardje om de hoek: de (thorium) kerncentrale; Dit blijf ik opmerkelijk vinden voor een partij die marktwerking hoog in het vaandel heeft staan. Als het aan de markt overgelaten wordt dan is kernenergie het laatste waarin ge-investeerd zal worden. In de westerse wereld worden nergens meer kerncentrales gebouwd zonder dat deze zwaar gesubsidieerd worden en ook onze eigen kerncentrale in Borsele draait jaarlijks met een fors verlies (ondanks dat deze centrale economisch al afgeschreven zou moeten zijn). Bijvoorbeeld in Engeland (waar de overheid aan de bouwer van een kerncentrale 300% van de gangbare stroomprijs garandeerde) is een commerciële partij ondanks een miljarden investering gestopt met de bouw omdat deze economisch nooit rendabel zou kunnen worden. En ook in Frankrijk en Finland komen nieuwe kerncentrales niet goed van de grond. De centrale in Flamanville (Frankrijk) had in 2012 stroom moeten leveren, maar die is nu 8 jaar later nog steeds niet klaar, en ook deze centrale zal ondanks de hoge subsidies nooit meer rendabel worden.
Overigens over de genoemde thoriumcentrale doen veel misverstanden de ronde. Als je nu opnieuw voor kernenergie zou moeten kiezen, dan heeft de gesmolten-zout-thorium reactor onmiskenbare voordelen boven de klasieke uranium-reactoren. Echter de thorium technologie is er nog niet, die moet nog ontwikkeld worden. Zelfs volgens DE thorium–goeroe van Nederland, Professor Kloosterman, is er voor 2050 geen commercieel werkende thoriumcentrale. En ook de thoriumcentrale zal commercieel niet interessant zijn in een markt waar andere CO2-vrije technieken steeds goedkoper worden. Ook wordt van thoriumcentrales gezegd dat deze geen gevaarlijk radioactief afval produceren. Dat is niet juist; er wordt weliswaar veel minder hoogradioactief afval geproduceerd, maar dat is niet waar het om gaat.Of je nu in plaats van 1000 kg slechts 1 kg hoog radioactief afval (dat honderdduizenden jaren levensgevaarlijk blijft) produceert, het probleem blijft hetzelfde.

Bert van Sas

@Sander Lam op zondag 8 november 2020 om 11:52:

Dag Sander,

Wat ik bedoel is dat woningcorporaties, een sociale onderneming, bij elke verbetering aan de huizen met een hogere rekening komen. De vraag is of dat past in de sociale doelstelling. De meeste van deze zogenaamde verbeteringen passen gewoon bij een modern huis zoals bijvoorbeeld zonnepanelen. En ze passen binnen de sociale doelstelling. Huurders betalen voor een compleet huis met alle voorzieningen die daar bij horen. Daar hoort geen extra kostenplaatje bij zoals bijvoorbeeld die 2 euro die ik noemde. Daar hoort ook geen 50 cent per maand bij als bewoners een hoger w.c.-pot krijgen omdat de oude moest worden vervangen. Dat is wat ik bedoel!

Hartelijke groet,
Hanneke Hegeman.

Hanneke Hegeman

De oproep van de VVD om aanleg van zonneparken helemaal stil te leggen lijkt sympathiek, maar gaat er vanuit dat we iets te kiezen hebben. Als we onze doelstellingen willen halen moeten we alles gebruiken wat ons helpt om dat doel te gebruiken. Het is dus geen kwestie van of-of, maar van en-en.

De notie dat ons netwerk niet berekend is op meer zonnepanelen klopt ook niet. Er is ontzettend veel winst te behalen met "slim terugleveren", wat ook wel load-balancing wordt genoemd. Vergelijk het met het verkeer. Daar worden stoplichten gebruikt om het verkeer te doseren zodat niet alles vastloopt. Als het economisch interessant wordt om in de avonduren stroom terug te leveren, omdat de stroomprijs dan hoger is dan midden op de dag, dan worden thuisbatterijen een goede investering. Als je vervolgens het netwerk bij piekbelasting een seintje terug laat geven aan zo'n thuisbatterij dat teruglevering op dat moment even niet mogelijk is, dan kan het netwerk nog veel meer aan dan nu al het geval is. Er is dus niets mis met onze infrastructuur, het wordt alleen niet goed gebruikt.

Michiel van Geel

@michiel van geel op maandag 9 november 2020 om 11:58

Het net is vraaggestuurd het kan geen stroom opslaan wat betekent dat de productie en het gebruik in evenwicht moeten zijn. Dat betekent dat men fossiele centrales op en af moet regelen om de pieken en dalen van wind en zon op te vangen en het evenwicht tussen vraag en productie constant te houden. Het gevolg daarvan is dat er aan de centralekant een hoge brandstofgebruik per kWh nodig is en daarmee extra CO2 uitstoot. Dat wordt door ambtenaren en adviesbureau’s vergeten.

@Michiel van Geel op maandag 9 november 2020 om 11:58:

Je kunt jezelf beter later informeren Michiel want dit is pertinente onzin die je verkoopt. Enexis is wellicht wat bescheiden maar wel duidelijk in haar standpunt. Het net loopt tegen haar grenzen aan. Gevolg? Keuzes maken wat eerst komt en dat zijn dus PV panelen op daken (zie ook diverse artikelen in ED) voor eigen gebruik en woningbouw (want we komen er veel te kort...). Nieuwe technieken als smart grid staan nog in de kinderschoenen. Accu's? Veel te weinig capaciteit; laat staan staan wat de werkelijke milieubelasting van die dingen is...

@Willem op maandag 9 november 2020 om 19:53:

De achtervang hoeven geen Nederlandse kolencentrales te zijn, maar het kunnen ook getijdencentrales uit Noorwegen zijn, Franse kerncentrales of Duitse windmolens. Het is nooit overal bewolkt en windstil in heel Europa en de netwerken zijn ondeling verbonden. Daarnaast worden in het netwerk al opslagmogelijkheden ingebouwd, juist omdat productie overdag veel hoger ligt dan 's nachts.

@piet op dinsdag 10 november 2020 om 11:10:
Het net loopt niet overal tegen haar grenzen aan. De problemen met het niet kunnen aansluiten van zonnevelden komen vooral omdat deze gepland worden in gebieden die van oudsher niet zo veel vraag hadden en dus ook een minder zwaar netwerk. De netwerkbeheerders werken hard om die gebieden te ontsluiten, maar dat is natuurlijk niet in een dag aangelegd. De gemiddelde stad daarentegen heeft altijd al een zwaarder netwerk gehad.

Het is aan de overheid om smart grid oplossingen te stimuleren en uiteindelijk bij aanleg van zonnepanelen te verplichten. Met de laatste ontwikkelingen in batterijtechnologie is de verwachting dat binnen nu en een jaar of vijf de thuisbatterij een haalbare kaart wordt qua kosten. een maand of 4 geleden is een amerikaanse universiteit erin geslaagd om een silicium-lithium batterij te maken die ongeveer 70% meer opslagcapaciteit heeft en ook robuust genoeg is voor veelvuldig gebruik. En ja, er is milieubelasting door het winnen van lithium, maar eenmaal gewonnen lithium in een lithiumbatterijkan gewoon gerecycled worden. Daarmee is de lange termijn impact vele malen lager dan bij fossiele brandstoffen.

Michiel van Geel

@Michiel van Geel op dinsdag 10 november 2020 om 12:36

Het net kan geen stroom opslaan. Je verlegd en vergroot het probleem.

Ook met het net wijs je naar een oplossing bij anderen. Bij zon is voor de piekopvang een netwerk nodig wat meer dan 9x zwaarder moet zijn dan voor de vraag gestuurde gemiddelde levering nodig is. Dat gaat een netbeheerder niet in één dag maar ook niet in 20 jaar lukken.
Een ander probleem dat niet onderschat mag worden, is dat er nooit meer pieken stroom op het net gebracht kan worden dan de vraag van het moment, Het netwerk kan nooit meer stroom opnemen als dat er wordt gebruikt. Wat er in gaat en wat er uit gaat moet in evenwicht zijn. Gaat dat mis dan loopt het net vast.

Hier is geen simpele oplossing voor. Grote energie parken brengen veel en complexe problemen met zich mee. Zon op daken zorgt voor een goede spreiding en voorkomt dat er natuur verloren gaat. De groene
aders en buffers van Helmond mogen hier nooit voor opgegeven worden. Daar moet je het toch mee eens zijn!

@willem

De motie is zojuist aangenomen.
https://www.facebook.com/VVDHelmond/posts/1788904004609339

@Theo Manders op dinsdag 10 november 2020 om 21:58:

Dag Theo,
Proficiat met het feit dat de gemeenteraad je motie heeft overgenomen. Goed werk! Het begin is gemaakt.

Nu het vervolg:
- de motie is een verzoek aan het college: mijn vraag is dit vrijblijvend? Is dit een verplichting voor het college?
- alleen praten met de energieleveranciers schiet niet op. Dat is te vrijblijvend.

Hoe ga jij (en je collega's in de raad) ervoor zorgen dat het energienet voor de Helmondse burgers daadwerkelijk toegankelijk blijft en niet wordt opgeslokt door bedrijven.

Concreet: we hebben de woorden nu gehad, nu de daden! Wat mogen we verwachten???

Hartelijke groet,

Hanneke Hegeman.

Hanneke Hegeman

@Willem op dinsdag 10 november 2020 om 15:16:

Voor zonneparken geldt sowieso dat deze op een gunstig tijdstip aan het net willen leveren. Onder invloed van steeds meer geinstalleerd vermogen aan zonnepanelen is de curve voor de stroomprijs gedurende de dag op de beurs gaan schuiven. Het meest gunstige tijdstip is ergens rond 19:00 's avonds, omdat dan het verbruik het hoogst is ten opzichte van de productie. De prijs op dat moment kan zo'n 50% hoger liggen dan midden op de dag. Het is voor een zonnepark dus rendabel om een grote accu bij het park te bouwen om juist in de avond (als de direct terugleverende consument minder opbrengst heeft van zijn panelen) de stroom aan het net te leveren. Als de netbeheerders zonneparken gaan verplichten om alleen in de avonduren aan het net te leveren kunnen ze dus zonder veel problemen op het net worden aangesloten (behalve op het platteland, waar het netwerk zelfs dan die extra belasting niet aankan)

Voor de consument wordt een thuisaccu interessant zodra de salderingsregeling komt te vervallen. Je krijgt dan immers de energiebelasting niet meer terug over de stroom die je verbruikt hebt, maar wel ook zelf hebt opgewekt.Dat verschil is zo'n 17 cent per KWh en dan haal je zo'n thuisbatterij er wel uit in een paar jaar. In Duitsland is de salderingsregeling sinds enige tijd afgeschaft en daar zie je de vraag naar thuisbatterijen ook toenemen.

Wat betreft die groene aders en buffers, je denkt toch niet dat de gemeente toe gaat staan dat onze natuurgebieden geofferd worden voor zonneparken? Als je de gemeentelijke zonnevisie bekijkt, dan zie je dat er zoekgebieden aangewezen zijn waar dat soort activiteit mag en dat de hoeveelheid oppervlakte voor zonneparken voor deze gebieden uiteraard ook nog beperkt is.

De motie van de VVD is ook aangenomen onder de uitleg dat de motie ondersteunend is aan de zonnevisie en dat zonnevelden inderdaad dus wel mogen, maar niet als de mogelijkheden voor de consument daarmee afnemen. Dat is anders dan wat er letterlijk in de motie staat, maar op die manier uitgelegd is het een prima motie. We moeten er immers net zo goed voor waken dat we geen onredelijke barrieres gaan opwerpen voor het realiseren van zonneparken. We zullen elke mogelijkheid om CO2 te besparen moeten benutten als we de doelen willen halen, dus onnodig op de rem trappen is contraproductief.

Michiel van Geel

@Michiel van Geel op woensdag 11 november 2020 om 09:51:

Michiel, gelukkig hebben we de beelden nog. Ook deze uitspraak klopt niet van jou:

"De motie van de VVD is ook aangenomen onder de uitleg dat de motie ondersteunend is aan de zonnevisie en dat zonnevelden inderdaad dus wel mogen, maar niet als de mogelijkheden voor de consument daarmee afnemen"

Cor van de Burgt had hier het laatste woord dus ik zou zeggen kijk de vergadering even terug.

#factchecken

@piet op woensdag 11 november 2020 om 14:50:

2:07:00 Wethouder Maas: De zonnevisie is leidend. Congestie bij Enexis, geen nieuwe aanvragen van zonnevelden om Enexis de tijd te geven de congestie op het net op te lossen, moet echter wel op regionaal niveau afgestemd worden.

2:09:50 Dhr v.d. Burgt Beaamt de lezing van de wethouder dat het bedoeld is om te voorkomen dat zon op daken niet aangelegd zou kunnen worden.

Dus niet zoals in de motie ook gelezen kan worden dat eerst de capaciteit op daken (volledig) benut moet worden. Als dat laatste de strekking geweest was waren er veel meer stemmen tegen geweest ook.

Michiel van Geel

@Theo Manders, goed nieuws en dank voor je steun! Uiteraard heb ik het gisteravond live gevolgd.

@Michiel van Geel op woensdag 11 november 2020 om 09:51
Goed te horen dat natuur niet zal worden opgeofferd voor zonnevelden. Ik maak me hier wel degelijk zorgen over.

I.r.t. thuisaccu's zijn deze slechts in staat om het verbruik van enkele dagen op te slaan. Dit terwijl ik van oktober tot februari nauwelijks stroom opwek. In deze maanden verbruik ik (in mijn gasloze woning) ruim 3750kwh. Na aftrek van de door mij opgewekte zonne-energie in deze maanden blijft er nog ruim 2000Kwh over welke ik in jou begrip op zou moeten slaan. Dat zijn 150 tesla power walls!

@Willem op woensdag 11 november 2020 om 17:44:

De thuisbatterij is inderdaad niet geschikt voor seizoensopslag. Ik voerde deze ook vooral op voor de mogelijkheden om piekbelasting op het net te voorkomen.

Veelbelovend alternatief voor de thuisbatterij is opslag van warmte in zoutbatterijen. Het grootste deel van de energie die je in de wintermaanden verbruikt gaat immers in verwarmen en douchen/badwater zitten. Warmtebatterijen maken gebruik van betrekkelijk goedkope materialen, dus de verwachting is dat de kosten van zo'n systeem ook laag zullen zijn. Met een opslag ter grootte van een koelkast kan een gezin dan een week of twee douchen. Als je zo'n systeem in combinatie met een reguliere warmtepomp en zonnepanelen gebruikt kun je er dus nog langer dan twee weken mee doen voordat hij leeg is. Nadeel op dit moment is dat voor de levensduur dat ding elke maand een keer volledig leeg en weer vol moet. Daar zullen ze dus nog iets op moeten vinden. Die systemen zijn nog in ontwikkeling, maar er wordt dus volop gewerkt aan oplossingen voor die seizoensopslag. Dat gaat wel goedkomen, de vraag is er, dan volgen de oplossingen meestal vanzelf.

Michiel van Geel

@Michiel van Geel op woensdag 11 november 2020 om 20:15:

Laten we hopen dat de innovatie ontwikkeling van dergelijke oplossingen ons verrast in snelheid en effectiviteit.

Weet iemand al hoe groot de berg chemisch afval gaat worden die we over pakweg 30 jaar gaan krijgen als de eerste ladingen versleten zonnepanelen van de daken komen want we schuiven nu de problemen voor ons uit. Zolang we niks doen aan overbevolking gaan we de problemen niet oplossen

@Andre op dinsdag 24 november 2020 om 20:05:

Daar denkt niemand over na Andre, is een "ver van mijn bed show" wie dan leeft wie dan zorgt, ambtenaren hebben dat gen sowieso niet om voorruit te kijken.
Ze schoppen bijvoorbeeld de boeren het land uit en zetten alles vol met hoogbouw voor de asiel industrie, willen ze ook in Helmond doen (10.000 woon hokjes erbij, hahahaha, voor wie, dat durven ze niet te zeggen.
Wat de gevolgen gaan worden? Weten ze niet want ze kunnen niet voorruit denken.
Als ik er over nadenk hoe Helmond/NL er over 10 jaar uitziet, dan wordt ik spontaan zwaar misselijk.
Bestond de regering maar uit gewoon werkvolk, een timmerman een metselaar een boer etc. simpel volk maar met gezond verstand.

@Twanneman, helemaal met je eens. Gewoon boerenverstand, logisch nadenken. Niemand kan goed beargumenteerd aangeven "voor massa migratie" te zijn. anders dan ideologische idioten die claimen "de wereld is van iedereen, dus iedereen heeft net zoveel recht om hier te zijn dan jij,vuile racist." die mensen heb je echt.
Ik weet dat veel Helmonders er net zo als wij over denken.

@Andre op dinsdag 24 november 2020 om 20:05:

Zonnepanelen bestaand voor het grootste deel uit zand (silicium) en zijn prima te recyclen. Kosten per paneel zijn rond de 2 euro 50. Aangezien die dingen een stuk meer per paneel kosten in de aanschaf is het een kwestie van het betalen van een kleine verwijderingsbijdrage. Overigens worden de meeste door ons afgedankte zonnepanelen nog gewoon hergebruikt in Afrikaanse landen. Daar os het rendement per paneel hoger en maakt het dus niet uit of ze wat minder produceren door ouderdom.

Dit zegt de TU Delft overigens over de recyclebaarheid van die panelen.
https://www.tudelft.nl/delft-integraal/articles/hoe-circulair-is-een-zonnepaneel/

Overigens is er een andere variant zonnecellen die in Europa niet verkocht wordt die wat vervuilender is en lastiger te recyclen. Die specifieke dunne film panelen worden gemaakt met een cadmium verbinding. Maar om te stellen dat dat relevant is voor zonnepanelen in Nederland is de waarheid verdraaien.

Michiel van Geel

Michiel; ik wil je in elk geval dit meegeven; circulair is hier iets anders dan recyclebaar .
En ik moest indertijd veel zonnegekkies vertellen dat silicium inderdaad uit zand gewonnen werd. Maar het gaat niet om het grote glas gedeelte.
De vervuiling zit m nu net in de 4% chemische metaalverbindingen.
Dus het klinkt leuk; we zijn 96% recyclebaar...ja het glas...
Maar die 4% moet er nog wel uit...dat is niet economisch haalbaar.
Verder rest mijn nog voor mensen uit te rekenen; de allerhoogst rendements zonnepanelen zouden 8 cent per kilowattuur geven.
Dat is NIET rendabel; want stroom uit klassieke verbranding centrales kost 4 cent. Slechts door enorme belastingen hierop wordt zonne energie wat betaalbaarder en haalbaarder.
Let wel; de zon schijnt nooit 24 uur, en in ons land allerminst ook maar in de buurt van 12 uur.
Die maximale productie voor 8 cent kWh is dus maar fractioneel haalbaar tov van 24x7 oud.
Daarnaast moet hierdoor bij zonne ( en wind) de oude energie blijven draaien om klappen op te vangen.

Ik zeg niet dat we NIET duurzaam en groen moeten nastreven....maar het geschetste mooie verhaal is lariekoek...neergezet door de grootverdienende industrie(al gore, ed nijpels types) maar betaald door jan met de pet via zware heffingen en accijnzen op normaal verbruikte energie.
Als maar genoeg nuttige idioten het narratief van Nijpels herhalen, roepen ze dat 97% er achter staat, en ben ik een afwijkende gekkie.

Dit dus.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Naam:

Website: