3reacties

Manders: Ook toen al


Het einde van het jaar is een periode om terug te kijken. Vandaag doe ik dat met een terugblik op het Helmond van precies 100 jaar geleden. Afgelopen week las ik daarvoor via de website Delpher.nl de publicaties van ‘De Zuidwillemsvaart’ uit december 1920. Een Helmondse krant genoemd naar de toenmalige ‘levensader’ van de Helmondse industrie.

Al lezend zag ik dat er sindsdien in Helmond veel is veranderd, ‘nieuwjaarswenschen’ konden toen nog voor 0,50 cent in de krant worden opgenomen, een jaarabonnement was ondanks de prijsverhoging vanwege ‘papierduurte-toeslag’ slechts f 5,60 en op de gemeenterekening van 4.469.000 gulden was er een batig saldo van bijna een half miljoen. Er werd financiële steun verleend voor het stichten van ‘rust en vacantieoorden’ voor de gemeenteambtenaren en R.-K. H.V.V. M.U.L.O. speelde gewoon nog tegen Sparta.

Maar ondanks de grote verschillen werd er ook geschreven over thema’s die nu nog actueel zijn. Hoewel het begrip anticyclisch investeren nog niet was uitgevonden sprak onze wethouder Van Wel over een krediet voor extra woningbouw die ‘nu vooral bij de dreigende werkeloosheid goed te pas zal komen’. Daarnaast klaagde men in Helmond (een gemeente van 20.000 zielen met ‘drukken handel en industrie’) ook toen al over de slechte bereikbaarheid. Er was namelijk sprake van ‘onvoldoenden treinenloop’ en dat was een ‘groot bezwaar voor de handelslieden’.

Ook in 1920 was de jeugd problematisch, hoewel de aanpak minder kostbaar was dan tegenwoordig. ‘De jonge mensch’ kon namelijk het beste worden geholpen door ‘liefde tusschen de leden van het gezin aan te kweeken en meer dan ooit werk te maken van een beschaafde christelijke opvoeding’. Met 53.434 gulden was men voor de armen veel meer kwijt. Een voortdurende bron van zorg, zeker omdat het armenbestuur met een ‘nadeelig saldo van 1002,13 gulden’ kwam te zitten.

Hoewel er van een Black Friday in die decembermaand nog geen sprake was adverteerde men al wel met een ‘GROOTE BALANS-OPRUIMING’. En terwijl onze stadsharmonie Phileutonia al regelmatig repeteerde schreef men ook toen al veel over voetbal. Zo speelde Helmond met 1-1 gelijk tegen Willem II omdat ‘Melis twee keer op het nippertje de bal uit zijn heiligdom wist te houden’ en bij een uitwedstrijd tegen Philips gingen er ook toen een paar honderd supporter mee naar Eindhoven.

Laat ik eindigen met de hoop dat een columnist in 2120 niet meer over de Helmondse armen maar nog wel over het Helmondse voetbal zal schrijven.

Een fijne jaarwisseling en veel geluk en gezondheid toegewenst in het nieuwe jaar!

Theo Manders
Raadslid VVD

Theo_Onze Helmondse politici
3 reacties
Reageer

Mooie herinneringen die bij HVV Helmond en diegene die HVV een warm hart toedraagt, een vereniging uit 1899, Helmonds oudste vereniging, met gemixte gevoelens zullen worden gedeeld met jou en je collumn. Jij en jou partij hebben deze club bijna de nek omgedraaid. Gelukkig zijn ze zelf zonder politieke steun verder gegaan. Maar nu dan leuk herinneringen ophalen, is van jou kant, niet gepast.

Een mooi stuk, Theo. Het doet me deugd dat jouw partij stukje voor stukje in de gaten begint te krijgen dat het leven geen 'Black Friday' is, maar dat het toch meer om de mens achter de economie draait. Nog geen reden voor mij om VVD te gaan stemmen, maar deze (voorzichtige) kentering vind ik pure winst. Ook voor jou een fijne jaarwisseling en een goed en gezond 2021 gewenst.

@Job op maandag 14 december 2020 om 18:22:

Bedankt Job voor je positief kritische opmerking. Bij een VVD-er die bewust gekozen heeft om te gaan werken in het onderwijs draait het altijd om de mensen ;-). Om over een kentering te spreken. Ook ik ben erg blij dat mijn partij in het nieuwe verkiezingsprogramma meer dan ooit heeft gekozen voor die mensen die het hart vormen van de Nederlandse samenleving, de middeninkomens.
De zorg voor de bewoners van ons land die het minder hebben kan echter nooit los gezien worden van onze economie. Alleen in een sterke en goed lopende economie hebben we immers voldoende geld voor goed onderwijs en een goed sociaal stelsel.
Ook jij en je familie een fijne jaarwisseling en vooral gezond 2021 toegewenst.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Naam:

Website: