3reacties

Maráczi: Buurten in de buurt


In het hele land gaan actieve SP’ers regelmatig langs de deuren in verschillende buurten om rechtstreeks van de bewoners te horen hoe het staat met hun wijk. Zo belden wij vorig jaar aan bij de bewoners van de wijk Bloem- en Paardenvelden oftewel De Wilma (derde fase).
Uit de verschillende gesprekken die we daar gevoerd hebben kwam onder andere de wens naar voren om het Mondriaanplantsoen aan te pakken ten behoeve van de kleine kinderen. En die wens is nu in vervulling gegaan!

Door de actief betrokken bewoners werd een plan gemaakt voor een nieuwe inrichting van het Mondriaanplantsoen. Dit plan werd in samenwerking met onder andere de LEV groep, enkele ambtenaren en wethouder De Vries uitgewerkt. Dit uitgewerkte plan werd vervolgens voorgelegd aan 28 omwonenden waarvan er 23 akkoord gingen. Omdat de overgrote meerderheid instemde kreeg het plan groen licht. Inmiddels zijn de werkzaamheden begonnen zoals nieuwe beplanting, het opnieuw inzaaien van het gazon en de plaatsing van een picknickset. Een succes voor de bewoners!

  

Een mooi voorbeeld van waar buurten in de buurt toe kan leiden.
Buurten in de buurt is huis aan huis onderzoek doen, de mensen vragen hoe het ervoor staat in hun wijk. Om vervolgens zo nodig samen met hen aan de slag te gaan om dingen te verbeteren. De SP wil buurtbewoners medezeggenschap geven over hun eigen wijk en omgeving en daarbij is buurten in de buurt cruciaal. Ik vind het jammer dat we daar in Helmond de laatste jaren onvoldoende aan toegekomen zijn. Door tijdgebrek en onvoldoende mankracht is de prioriteit in het geding gekomen.

Maar onlangs heeft de SP de campagne ‘1 Miljoen voor de SP’ gelanceerd. De SP zal komend jaar in het hele land 1 miljoen mensen opzoeken en spreken. Zo ook in Helmond. Dat betekent dat buurten in de buurt weer hoog op de agenda komt te staan. En daar hoort het mijn inziens ook. Zoals vele SP’ers met mij, wil ik het liefste de straat op om van de inwoners te horen wat zij belangrijk vinden en samen met de inwoners actie ondernemen voor verbetering. Niet alleen in de gemeenteraad maar juist ook daarbuiten actief zijn dat is mijn drijfveer.
De al in de jaren zeventig gouden regel: “De SP zal verbonden zijn met de mensen, of zal níet zijn” is een motto dat voor mij dan ook nog steeds als een paal boven water staat!

Lonneke Maráczi
Fractievoorzitter SP

In de reacties hieronder staat een weblogupdate.

LonnekeOnze Helmondse politici
3 reacties
Reageer

Heel mooi intiatief . Zou ook wel wat bankjes willen in onze buurt en een hondenuitlaatveldje net als ergens anders waarom hier dan niet En waar is hier ? In de vissenwijk .Neem gerust contact op met mij.

Nellie van Neerven

Komt de SP ook buurten in VVD bolwerken Stiphout en Brandevoort?
Kom ze daar helaas nooit tegen.

Brandevoorter

Update:
Vernieuwd Mondriaanplantsoen geopend
Vandaag heeft wethouder Erik de Vries (Stedelijk Beheer) het geheel vernieuwde Mondriaanplantsoen aan de Jan Tooropstraat in Helmond Noord geopend. Zoals je in de column van Lonneke hierboven al kon lezen is dit project uitgevoerd in nauwe samenspraak met de buurtbewoners.
Erik de Vries: "Dit is een project dat navolging verdient. Een mooi voorbeeld van wat we in het vakjargon co-creatie noemen. We zien als gemeente graag dat bewoners zelf initiatieven nemen. Het is dan aan organisaties als de wijkraad, de Lev-groep en natuurlijk ook de gemeente om die initiatieven te koesteren en van harte te ondersteunen."
De nieuwe inrichting was een initiatief van de buurtbewoners, die samen met de gemeente een inrichtingsplan hebben gemaakt. De bewoners zijn zelf met dit plan de buurt in gegaan om te kijken of er draagvlak was. En dat was er. Vervolgens heeft de gemeente het plan verder technisch uitgewerkt en kon de schop in de grond.
Wethouder De Vries dankte iedereen die zijn of haar steentje heeft bijgedragen aan dit project. “Jullie mogen hier best trots op zijn. Het zijn juist dit soort kleinschalige projecten die goed zijn voor de samenhang in de buurt en die mensen bij elkaar brengen,” aldus de wethouder. De Wijkraad deed daadwerkelijk een duit in het zakje door een picknickset te schenken. Tot slot riep de wethouder de buurtbewoners op om het nieuwe plantsoen vrij van zwerfvuil, onkruid en andere rommel te houden en reikte daarvoor een aantal papierprikkers uit.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Naam:

Website: