15reacties

Maráczi: Ervaringsdeskundigen


Het raadswerk bestaat gelukkig uit meer dan alleen maar stukken doornemen en vergaderen. Afgelopen woensdagavond was de Commissie Maatschappij, waar ik ook deel van uit maak, op bezoek bij Novadic-Kentron aan het Zuidende. Na een korte rondleiding werden we op de eerste verdieping ontvangen door twee afgevaardigden van de cliëntenraad en nog twee vrij jonge ex-cliënten. Vorige week was een drukke week met de raadsvergadering en (de voorbereiding op) de Voorjaarsnota. De Commissie was dan ook verre van compleet, maar ik ben blij dat ik ondanks de drukte toch ben gegaan. Het was een leerzaam en indrukwekkend werkbezoek dat ik niet had willen missen en graag met u deel.

Alcohol is nog steeds het meest gebruikte genotmiddel onder volwassenen en jeugdigen. 44% van de jongeren onder de 18 jaar in Helmond heeft weleens gedronken, 35% recent. Bij 66% van de drinkende jongeren onder de 18 jaar is sprake van meer dan 5 glazen bij één gelegenheid. In toenemende mate wordt duidelijk dat bij de leeftijdsgroep 55+ regelmatig alcoholproblematiek voorkomt, met de daarbij behorende gezondheidsrisico’s en een toenemend appèl op de gezondheidszorg. In 2015 waren er 136 Helmondse inwoners aangemeld bij Novadic-Kentron voor behandeling van een alcoholverslaving. Ook de twee afgevaardigden van de cliëntenraad hadden een verleden met een jarenlange alcoholverslaving, met alle gevolgen van dien, achter de rug. Zij vertelden openhartig hun geschiedenis en konden trots afsluiten met hoeveel jaren zij nu al weer “droog staan”. Maar desondanks zullen zij altijd verslaafden blijven, één glaasje en het kan weer helemaal fout gaan. Dus het blijft: alles of niks!

Wat drugsgebruik betreft: 2% van de jongeren tussen de 12 en 15 jaar heeft weleens drugs gebruikt, bij de 16-18 jarigen is dit 18% en bij 19-24 jarigen zelfs 38%. Drugsgebruik onder de 18 blijft stabiel/neemt af, maar signalen van gebruik nemen wel toe. Drugsgebruik onder 18+ maar ook 35+ neemt sterk toe. Dit zijn vooral de uitgaanders. Cannabis blijft, na alocolhol, het meest gebruikte genotmiddel. In 2015 waren 212 Helmondse inwoners aangemeld bij Novadic-Kentron voor behandeling van een drugsverslaving.
Enkele belangrijke trends en ontwikkelingen in Helmond op het gebied van drugs zijn:

  • Gebruik van drugs wordt steeds normaler gevonden.
  • Combinatiegebruik van verschillende soorten drugs tegelijkertijd is eerder regel dan uitzondering.
  • Nieuwe Psychoactieve stoffen zoals 4FA winnen steeds meer terrein op de drugsmarkt.
  • Er is sprake van experimenteergedrag met “legal highs” zoals lachgas en butaangas onder 12-14 jarigen.
  • Online verkrijgbaarheid van (hard)drugs neem toe.
  • Er is een toename zichtbaar in het gebruik van tripmiddelen zoals LSD, 2CB en Paddo’s.

De twee aanwezige ex-cliënten hadden op hun nog jonge leeftijd al een heel verleden van alcohol- en drugsverslaving achter de rug. Hun schrijnende verhalen maakten veel indruk op de aanwezigen. Door allerlei omstandigheden en misstanden waren zij al in hun vroegste jeugd veroordeeld tot een uitzichtloos leven met drank en drugs. Zo knap hoe zij hier beiden uit gekomen zijn en er nu zo openhartig over willen praten. Voor een van de jongens is muziek en teksten schrijven zijn redmiddel. Hij verwoordde zijn verhaal dan ook in een rap. Hij bleek een geweldige rapper en zijn prachtige rap liet niemand onberoerd. Maar ook voor deze jongens geldt dat zij altijd op hun hoede moeten zijn, het verslavingsgevaar blijft hen achtervolgen.

Bij alcohol- en drugsproblematiek speelt preventie uiteraard een grote rol, hoe jonger er al gebruikt wordt hoe groter de kans op uitval in de maatschappij. Maar zeker zo belangrijk is de nazorg om terugval te voorkomen of verminderen. Dat was dan ook de belangrijkste boodschap van deze vier ervaringsdeskundigen op deze avond.
De cliëntenraad is hiervoor een plan aan het uitwerken waarbij ervaringswerkers een grote rol gaan spelen. Zij moeten wel bereid zijn tot opleiding/coaching door professionals. Dit kan aan twee kanten werken. Doordat ervaringswerkers hulpvragers ondersteunen en begeleiden, werken zij ook aan hun eigen herstelontwikkeling. Een van de grootste problemen waar de cliënten nu tegen aan lopen is dat hulp alleen beschikbaar is tijdens kantooruren. Bij een acute noodsituatie of hulpvraag sta je er buiten kantooruren dus alleen voor. Dat moet anders en daarom wil men inzetten op ervaringswerkers die 24/7 beschikbaar zijn. Waar nodig is er kortdurende professionele interventie en men wil aansluiting zoeken bij wijkteams en zelfhulpgroepen. Potentiële projectpartners zijn Gemeente Helmond, de zorgverzekeraar, GGZ Oostbrabant, Novadic-Kentron, zelfhulpgroepen, etc.

De verwachting is dat het projectvoorstel van de cliëntenraad eind september 2016 gereed zal zijn. Een project voor en door ervaringsdeskundigen gemaakt. En zo hoort het ook! Voor mij is in ieder geval afgelopen woensdag nogmaals bevestigd dat niemand beter weet waar het aan schort, wat de behoefte is en wat de mogelijke oplossingen zijn, dan de ervaringdeskundigen zelf.

Lonneke Maráczi
Fractievoorzitter SP

LonnekeOnze Helmondse politici
15 reacties
Reageer

Ervaring maakt kennis
Kennis is macht

Kennis maakt dingen mogelijk
Opent deuren die tot dan gesloten bleven.

Deuren openen schept mogelijkheden
Spoort mensen aan tot overdenken en bezinning

Hij die overdenkt en bezint groeit.
Tekent zichzelf als mens en maakt dat hij bloeit.

Jean Pierre Poppeliers

Een uitgebreid verslag. En toch mis ik iets. Gok- en Internetverslaving. Gaming, Sociale Media. Hoe zit het met die cijfers? Zijn ze ter sprake gekomen? Is daar aandacht voor? Volgens mij komt het op grote schaal voor. Een verborgen verslaving wellicht?

Maar 38% van de 19 tot 24 jarigen heeft wel eens drugs gebruikt. We zijn erg braaf in Helmond blijkbaar als er zelfs niet geexperimenteerd wordt. :)

Wat mij altijd tegen de borst stuit is de harde lijn die gebruikt wordt. Meer dan 7 glazen per week: alcoholist. Meer dan 2 uur per dag gamen: gameverslaafd. Er wordt wat mij betreft nu vaak met een sleepnet gevist in de hoop dat mensen eerder gaan inzien dat zij een probleem hebben. Maar het effect is dat niemand de veel te strenge normen meer serieus neemt.

Moeilijker te meten, maar veel belangrijker is de impact op je sociale leven. Drink je vaak alleen? Drink je op weekdagen ook zo veel dat je de volgende dag niet goed kan functioneren? Zeg je afspraken af omdat je wil/moet gamen? Zodra verslaving je gaat belemmeren in normaal functioneren is het pas echt een probleem.

Wat betreft begeleiding door lotgenoten, geweldig. Maar vergeet niet dat mensen soms ook iemand nodig heeft die ze niet bevestigd in hun zielig zijn en hoe moeilijk hun jeugd was, maar ze gewoon keihard de waarheid vertelt. Goede afstemming over de beste aanpak tussen "buddies" en professionals is wel belangrijk lijkt me. De vraag is namelijk of die inschatting over te laten is aan iemand die hier niet speciaal voor opgeleid is.

Michiel van Geel

Hoi Lonneke, ik had het al via Twitter laten weten, maar toch nog ook even hier voor de Weblog. :-)

Fijn dat de commissie Maatschappij is gaan kijken en zich heeft laten voorlichten. Ik maak me namelijk best druk om het toenemend gebruik van drugs en alcohol onder de jeugd. En ik merk dat je als ouder eerder uitzondering dan regel bent wanneer je weigert alcohol te schenken aan minderjarigen tijdens feestjes.

Naar aanleiding van je stukje over de jongen die zijn redding vond in muziek, heb ik een vraag. Inmiddels hebben we via Twitter contact gehad en een afspraak gemaakt. Top!

Jeanne Schriks

Ondanks het feit dat het aantal verslaafden groeit, draaien de financiers (gemeenten, zorgverzekeraars en het rijk) de geldkraan voor opvang en behandeling dicht. Het gaat om 3,5 miljoen euro per jaar, 5 procent van de begroting.(Novadic dus)
Dagopvang tegenwoordig nog hooguit voor 10 dagen en daarna weer de straat op(info van mijn eigen zus die daar al langer dan 25 jaar werkt)
Voorts zijn metingen best leuk maar het zegt weinig in dit geval. Verslavingen zijn bijna niet te meten.
Volksziekte nr. 1 eenzaamheid kent tevens veel verslaafden, drank bij 55 plussers is door sociale uitsluiting een veel gebruikt middel.
Kortom demografisch bekeken zal door de ingezette bezuinigingen de problemen alleen maar groter gaan maken. Read my words

Wat ik opvallend vind om te lezen, is dat de commissie Maatschappij verre v compleet was. Er is laatst een column geschreven over het feit dat Helmond meeste achterstandsproblematiek heeft, college wordt verweten daar te weinig aan te doen. Maar hoe zit het met de verantwoordelijkheid v alle andere politici? Dit bezoek lijkt mij een onderdeel vh vinden ve oplossing voor verschillende soorten problematiek. Daar hoor je bij te zijn, lijkt mij. Een drukke werkweek mag geen argument zijn om niet te gaan. (evt een beter verspreide planning v activiteiten?)
Maar goed, misschien dat er hele andere, zwaarwegende redenen vd afwezige leden waren. Daar ben ik dan wel benieuwd naar.

Jeanne Schriks

@lonneke

Heb je ook ervaringen opgedaan m.b.t. oxycodon of fentanyl verslavingen?

@Mien op maandag 6 juni 2016 om 08:22:

De avond was helaas te kort om alles te kunnen bespreken. Ik heb bij Novadic-Kentron nog even navraag gedaan en wil de verkregen informatie graag hier delen.

Naast aandacht voor alcohol en drugs is er in Helmond ook steeds meer aandacht voor de zogenoemde gedragsverslavingen waaronder gamen. Niet alleen vanuit het professionele netwerk wordt hier steeds meer problematiek in gesignaleerd, maar ook ouders en omgeving kloppen vaker bij onder andere Novadic-Kentron aan voor hulp en ondersteuning. Voor de meeste mensen is gamen een hobby waar veel plezier aan beleeft kan worden, maar het kan ook zulke extreme vormen aannemen, dat het hele ‘offline’ leven hieraan wordt opgeofferd. Vrienden, relatie, werk, opleiding, persoonlijke verzorging, nachtrust: niks is meer belangrijk.

Cijfers laten zien dat in Helmond van de jongeren in de leeftijd 12-18 11% dagelijks een online game speelt met anderen (cijfers GGD monitor 2011, landelijk onderzoek laat zien dat er de afgelopen jaren een stijging zichtbaar is), waarbij het beduidend vaker om jongens dan om meiden gaat. Wanneer we kijken naar hoeveel uur er dan per dag aan gamen besteed wordt is dit aantal onder middelbare scholieren tussen 2009 en 2013 gestegen. In 2009 lag dit gemiddelde op 1,7 uur per dag en in 2013 op 2,6 uur op een doordeweekse dag. Naarmate er vaker en langer wordt gegamed neemt ook de kans op problemen toe.

Vanuit preventie Novadic-Kentron wordt er in Helmond op diverse wijze aandacht besteed aan het thema. Zo worden er voorlichtingen verzorgt voor leerlingen in het onderwijs, zijn er op diverse scholen al ouderavonden geweest en worden er met individuele jongeren die de grip al wat kwijt lijken te zijn gesprekken gevoerd samen met ouders, indien nodig wordt hierbij doorgepakt naar passende ondersteuning en/ of hulpverlening.

De cijfers over de hoeveelheid aanmeldingen binnen Novadic-Kentron voor gameverslaving zijn:
voor de Peelregio in 2015 waren er 7 aanmeldingen en voor 2016 zijn er tot nu toe 5 aanmeldingen.

Veelal gaat het om jongeren in de leeftijd 16-22 jaar. Vermoedelijk is dit slechts een topje van de ijsberg.

Lonneke Maraczi

@Michiel van Geel op maandag 6 juni 2016 om 09:31:

"Maar vergeet niet dat mensen soms ook iemand nodig heeft die ze niet bevestigd in hun zielig zijn en hoe moeilijk hun jeugd was, maar ze gewoon keihard de waarheid vertel".

Vreemde, denigrerende opmerking waarin nogal een vooroordeel doorschemert. Zeker als je sommige achtergronden van verslaafden kent die de meest vreselijke dingen hebben meegemaakt. Elk mens is anders en reageert anders op zijn of haar problemen en sommige vluchten in de drank en drugs. Daarom is de inzet van ervaringsdeskundigen juist zo belangrijk zij begrijpen als geen ander hoe dat is, zij kunnen laten zien hoe zij eruit gekomen zijn, dat er hoop is, zij kennen de valkuilen, etc.

"De vraag is namelijk of die inschatting over te laten is aan iemand die hier niet speciaal voor opgeleid is"

In mijn column staat duidelijk beschreven dat de ervaringswerkers bereid moeten zijn tot opleiding/coaching door professionals. En waar nodig is er kortdurende professionele interventie.

Lonneke Maraczi

@Eddie op dinsdag 7 juni 2016 om 19:19:

Nee.
Ik weet niet waar je op doelt maar zover als ik weet zijn dit middelen (opioïden) voor pijnbestrijding / controle waarvoor eerst alleen morfine beschikbaar was.

Via de volgende link: Fabels en Feiten over morfine en andere opioïden

http://patienten.medischeoncologiegroningen.nl/docs/1556_TLBS.pdf

Lonneke Maraczi

@Lonneke Maraczi op donderdag 9 juni 2016 om 00:55:

Daar is niets denigrerends aan. Wat precies de beste manier is om iemand te benaderen verschilt van persoon tot persoon. Mijn ervaring uit de tijd dat ik als vrijwilliger bij Dynamo in Eindhoven heb gewerkt is dat die inschatting zelfs door professionals vaak al moeilijk te maken is. Wat werkt voor de ervaringsdeskundige hoeft helemaal niet te werken voor de buddy die hij/zij op dat moment heeft.

Wat ik een beetje proef uit je stuk is dat men de ervaringsdeskundigen als verlengstuk van de organisatie wil gaan gebruiken. Het gevaar daarbij is dat die "opleiding/coaching door professionals" nooit gelijk zal staan aan de studie die die professionals zelf hebben doorlopen. Als je op die manier meer mensen kunt bereiken dan kan dat een goede reden zijn om het toch zo te doen. Als het echter zo is dat de professional hierdoor meer op afstand komt te staan en zich met "managementtaken" gaat bezighouden, dan kan per saldo ook kwaliteitsverlies in de hulpverlening het gevolg zijn. Wat ik bedoel te zeggen is dat de ervaringsdeskundigen complementair moeten zijn aan de hulpverlenening, niet vervangend.

Michiel van Geel

@Lonneke Maraczi op donderdag 9 juni 2016 om 01:08:

Bedankt voor je antwoord.
Ja die site waarnaar je verwijst die kon ik al, en daar zet ik toch wel de nodige vraagtekens bij. Fabels en feiten..( of zijn dit de fabels en feiten van de farmaceutische industrie waarin de miljarden omgaan)
Ze schrijven ook dat : 'De kans op verslaving aan opioïden is gering.'
Dat is dus geen feit zoals die site aangeeft, maar 1 grote fabel!!
Dus daar verdraaien ze de waarheid al.

Fentanyl is op het moment de meest gevaarlijke drug in de VS die op zeer grote schaal om zich aan het heen slaan is met alle gevolgen vandien!
Kijk deze docu maar eens wat het daar allemaal aanricht:
Death by Fentanyl, Part 1: The ‘serial killer’ of drugs

Groeten,

@Lonneke

Ik adviseer je buiten bovenstaande video ook de andere (vervolg) delen te bekijken.
Dat zet die site waarnaar je verwijst wellicht in een heel ander licht, ook met betrekking tot oxycontin,oxycodon en oxynorm.

Jammer dat dit probleem niet ter sprake is gekomen met je bezoek aan Novadic-Kentron.

Groeten,

@Eddie op donderdag 9 juni 2016 om 18:16:

Ik snap nu wat je bedoeld. Maar je moet het wel in de context bekijken. De link waar ik naar verwijs is medisch gebruik waarin een arts de dosis bepaald. Het is bekend dat medicijnen verslavend kunnen zijn, maar ik weet ook dat veel mensen heel wat pijn en leed is bespaard door opioiden. Waarbij het ook nog vaak terminale patiënten betreft. Dit filmpje gaat over een heel ander gebruik van Fentanyl. Vaak vermengd met heroine waarbij gebruikers zichzelf dus een dodelijke dosis toe kunnen dienen. Of dit ook in Nederland voorkomt zou je misschien via het Twitter account van Novadic-Kentron vragen.

Lonneke Maraczi

@Lonneke Maraczi op donderdag 9 juni 2016 om 18:57:

Klopt het begint altijd voor medische doeleinden.
Overigens wordt het allang niet meer alleen voorgeschreven voor terminale patiënten!
Artsen schrijven het steeds makkelijker voor, ook in verzorgings en verpleeghuizen aan ouderen overigens, om ze maar rustig te houden terwijl ze er aan onderdoor gaan. ( geloof me, ik weet waar ik over praat)
En bij het stopzetten c.q. afbouwen van zelfs een kleine dosis gaan die mensen door een hel!
Ik weet niet of je de andere delen ook bekeken hebt, maar dat het verslavend is een feit.
Ja, inderdaad misschien een goede vraag aan Novadic-Kentron te stellen hierover via hun twitter account of dit ook voorkomt in Nederland of in Helmond en ze er ervaringen mee hebben.
Alhoewel twitter beperkt is hierover een gesprek aan te gaan met ze.

Groeten,

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Naam:

Website: