18reacties

Maráczi: Hoog tijd voor actie!


11-06-2014 “Savant zorg Helmond: honderden ontslagen”
Deze krantenkop bracht de gevolgen van de bezuinigingen die gepaard gaan met de decentralisatie van de zorg wel erg dichtbij. Ook Helmond wordt opgezadeld met een onmogelijke taak. Geen enkele gemeente in Nederland is in staat om deze bezuinigingen op te vangen zonder een enorme kaalslag aan zorg en banen.

In het coalitieakkoord staan de volgende uitgangspunten van onze gemeente bij de drie decentralisaties:

Zorg zo dicht mogelijk bij huis is het vertrekpunt van ons beleid. Wij werken vanuit het motto: één gezin, één hulpverlener, één plan. Daarbij wordt goed gekeken wat mensen zelf kunnen en welke ondersteuning zij in hun sociale omgeving kunnen krijgen. Lukt dat (op onderdelen) niet, dan kunnen zij gebruik maken van algemene voorzieningen. En is dat niet toereikend, dan komen inwoners in aanmerking voor individuele ondersteuning die aansluit op hun persoonlijke situatie en behoeften.
Zorgprofessionals geven we de ruimte en het vertrouwen om met de zorgvrager te zoeken naar het best passende aanbod. Ondanks de bezuinigingen proberen wij de thuishulp voor zoveel mogelijk mensen beschikbaar te houden. Want maatwerk is enorm belangrijk. Iedere zorgvraag is anders, iedere wijk is anders. Wij vinden het belangrijk dat mantelzorgers zich ondersteund voelen.
Wij willen aansluiten op de behoefte van inwoners. Daarbij past niet één allesomvattende organisatievorm, maar een flexibele aanpak waarbij we goed gebruik maken van de mogelijkheden die ICT biedt.
Bij aanbesteding van zorg kijken wij verder dan alleen de laagste prijs. Wij zetten in op een duurzame relatie met onze partners. Daarbij wegen wij ook mee of de aanbieder uiting geeft aan goed werkgeverschap. Wij hechten aan keuzevrijheid van cliënten, dus die mogelijkheid bouwen wij in bij aanbestedingen. Lijfgebonden zorg wordt overgelaten aan de professional. Wij willen goed luisteren naar inwoners en cliënten; we bekijken hoe vertegenwoordigers vanuit de wijken en cliënten een sterkere adviesrol kunnen krijgen richting de gemeente.

Mooie uitgangspunten, maar ondanks alle goede voornemens om deze bezuinigingen zo zacht mogelijk te laten landen, zullen ook onze inwoners de gevolgen van de bezuinigingen gaan voelen.
We proberen op een creatieve manier oplossingen te vinden voor deze dramatische bezuinigingen, maar ook dat zal helaas al het leed niet voorkomen.

Het is zeker waar dat de gemeente, die dichter bij de burger staat, meer maatwerk zou kunnen leveren in de uitvoering van de benodigde zorg. Maar dan moeten de gemeenten er wel klaar voor zijn. En daar komt nog bij dat de gemeenten, die zich nog nooit op deze manier met de zorg beziggehouden hebben, een geheel nieuw vangnet moeten creëren met een drastisch kleiner budget.

Iedereen kan dan ook op zijn klompen aanvoelen dat dit gehaaste beleid voor veel problemen gaat zorgen. Zulke grote veranderingen vragen om zorgvuldigheid en hebben tijd nodig.
Dit kabinet wil alles zo snel mogelijk over de schutting van de gemeenten gooien en zo alle verantwoordelijkheid afschuiven.

Maar wat kunnen we daar als gemeente Helmond nog aan doen?
We kunnen ons verzetten! Het verzet richting rijksoverheid bundelen om de ramp die ons boven het hoofd hangt af te wenden.
Het zou natuurlijk geweldig zijn als we hiervoor zoveel mogelijk Helmonders op de been krijgen.Bent u als cliënt, zorgmedewerker, hulpverlener, mantelzorger, thuishulp of betrokken Helmonder bereid om de barricade op te gaan? Laat het ons weten via http://helmond.sp.nl/contact-met-afdeling-helmond

Het is nog niet te laat!

Lonneke Maráczi
Raadslid SP

LonnekeOnze Helmondse politici
18 reacties
Reageer

Dit ken nooit goed gaan onze ouderen en gemotiveerde werk nemers zijn de dupe. Ik sluit me graag aan om mee in aktie te gaan .M Vr Gr jolanda

Het zal verkeerd aflopend. Dit kan nooit goed gaan

Een 'bezuiniging' die wel 2x terugbetaald, dat is pas slim besparen! over de rug van ons burgers.

http://nos.nl/artikel/646771-zorgen-voor-je-ouders-bestraft.html

Dus het enige dat u, als Raadslid, hier kunt (wilt?) doen, is BOE roepen naar Den Haag en "in verzet komen"? Daarvoor zit u toch niet in de Raad mevrouw?

U zit daar toch om binnen de (on)mogelijkheden die Den Haag u aanreikt, uw verantwoordelijkheid te nemen en beleid te maken voor de Helmonder. En geloof me, dat zal een stuk concreter moeten zijn dan "goed luisteren naar inwoners en cliënten" of "een flexibele aanpak".

Hoe onderbouwt u dat de gemeente Helmond voor de nieuwe taak niet klaar is? Hebben al die ambtenaren die hiermee al maanden aan de slag zijn dan niets zitten doen? Ze zullen u dankbaar zijn voor deze diskwalificatie.

U zult toch echt, ook op dit Weblog, uit een ander vaatje moeten tappen dan het aloude TEGEN-geluid van de SP. Daarvoor ontvangt u geen 1600 Euro per maand

@Frits Jammer dat u er zo over denkt. De SP probeert op te komen voor mensen en als dat betekent "het aloude TEGEN-geluid" dan zij dat maar zo.

Er zijn diverse onderzoeken en artikelen die aangeven dat de gemeenten nog niet klaar zijn voor deze ingrijpende veranderingen. Dit is er één van:
http://www.zorgwijzer.nl/zorgverzekering-2015/gemeenten-niet-klaar-voor-jeugd-en-thuiszorg

Ik spreek van gemeenten in meervoudsvorm. De gemeente Helmond heeft zeker niet stil gezeten en is druk bezig om het nieuwe beleid zo goed mogelijk uit te kunnen voeren. Petje af voor alle ambtenaren, want het is een zware klus. Er wordt samengewerkt met omliggende gemeenten en ook als commissieleden en raadsleden nemen wij hierin onze verantwoordelijkheid.
Maar dit zal niet kunnen voorkomen dat ook de bewoners van onze gemeente de gevolgen van deze bezuinigingen gaan voelen.

Tsja, en de SP zou de SP niet zijn om hier niet tegen in verzet te komen.

Tot slot wil ik u erop wijzen dat de SP een afdrachtregeling kent.

Lonneke Maraczi

Beste mevrouw Maraczi,

Dank voor uw reactie. Ik wacht nog steeds op wat u als raadslid gaat doen in Helmond. U zit in de coalitie en zit nu dus aan de touwtjes. Het gaat erom wat u doet voor Helmond, in Helmond.

Wat betreft die afdrachtregeling: alsof het voor de burger verschil maakt dat gemeenschapsgeld niet direct naar u als persoon gaat, maar naar de partijkas en daarmee de meest omvangrijke marketingcampagne van heel Nederland...die afdrachtsregeling heeft niets met solidariteit voor de burgers van Helmond te maken, of met bewust omgaan met gemeenschapsgeld, maar dient enkel ter eer en meerdere glorie van uw partij

mee eens

Meneer Frits, wat kleinzielig uw aanval op de mevr. van de SP.
Hypocriet ook, laat het partijpolitieke nu eens uit deze discussie en kom met inhoudelijke argumenten.

Ter info: CDA plaatst gratis grote borden bij de grootgrondbezitters
VVD heeft vermogende ondernemers en van D66 weet ik van de campagne van van de Heuvel dat die door een particulier gesteund is.

Dit zijn een paar feiten die aantonen dat het verstandiger is uw reactie bij het onderwerp te houden.

LLeny van Muijen

@Frits Ik ben bang dat dit een eindeloze discussie gaat worden maar ik probeer het nog één keer.

Zoals ik al zei nemen wij als raadsleden onze verantwoordelijkheden t.a.v. het beleid. Dat bestaat uit meerdere activiteiten zoals zelf onderzoek doen, meedenken, ervoor waken dat de kwaliteit voorop staat en niet de prijs, inspraak tijdens commissie- en raadsvergaderingen, etc. Het proces rondom de decentralisatie is in volle gang en wij worden hier als commissie- en raadsleden goed in meegenomen en over geïnformeerd.

U mag er van uit gaan dat wij er alles aan zullen doen om de bezuiningen voor de Helmonders zo zacht mogelijk te laten landen. Maar u kunt van ons ook geen wonderen verwachten.

Natuurlijk levert de afdrachtregeling onze partij geld op om goede dingen mee te doen. Dankzij de inkomsten uit de afdrachtregeling kan de partij acties, onderzoeken en scholingen organiseren en houdt de partij baantjesjagers
buiten de deur. Al onze mensen zijn belangrijk, of ze nu folders rondbrengen of in de Eerste Kamer zitten. Ik ben er trots op dat SP'ers samen strijden voor hun idealen zonder eigenbelang!

Lonneke Maraczi

@Lonneke. Zeg nu eens wat de SP wethouder binnen dit onderwerp in de cie S heeft toegezegd! Ze gaat voor kwaliteit en zal scherp gaan onderhandelen met de zorgaanbieders. Er zal worden gezorgd voor maatwerk. Mocht het "fout" gaan o.a. voor de cliënt dan is er een achtervang van € 700.000,00. En mocht dat niet genoeg zijn komt ze met voorstellen naar de raad. Want het klopt dit is het gevolg van landelijk beleid wat niet door de SP is gemaakt. Alleen op lokaal niveau worden (SP) bestuurders daar nu wel mee geconfornteerd. 40 % landelijke bezuiniging kun je niet repareren op lokaal niveau! Dat wist de vorige coalitei ook al. Geachte SP-ers; besturen heeft ook zijn mindere c.q. minder leuke en zeker negatieve kanten.
Gr. Berry Smits

@Berry Ik wilde het verhaal niet te technisch maken, maar bedankt voor je aanvulling.

De SP is zich er heus wel van bewust wat besturen met zich meebrengt en zal dan ook niet weglopen voor het nemen van verantwoordelijkheid.

Groetjes en veel plezier met het voetbal!

Lonneke Maraczi

@Lonneke
Bijna durfde ik je niet te feliciteren met je eerste column op de Weblog van Helmond. Je maakte meteen kennis met de ongezouten reacties die je hier regelmatig kunt verwachten. Heel goed dat je onverwijld antwoord geeft!
Dat je antwoord nooit iedereen zal tevredenstellen hoef ik je vast niet uit te leggen. Tja, politiek....
Mirjam van der Pijl

Mirjam van der Pijl

@Mirjam Bedankt voor je reactie!
Tja,politiek,iedereen heeft recht op zijn eigen mening.

Lonneke Maraczi

Ik wil hierbij aleen in aktie komen dat we onze baan behouden en niet dat de lev groep ons werk gaat over nemen.. al moeten we dan gaan staken .een week. Discussies gaat het niet om.. wil me baan behouden.. en dat de lev groep het gaat overnemen dat gaat geheid fout.. dus sluit jullie aan colega's ..clienten..enz gr jolanda

@Jolanda heel goed dat je bereid bent om in actie te komen en anderen oproept dit ook te doen!

Lonneke Maraczi

Das waar lonneke dan heb ik gedaan wat ik ken doen. Geeft me een beter gevoel...maar aleen ken ik ook niks das jammer. Ik ga voor mezelf en voor de ouderen.@ helmond

Ik bewonder de strijdlust van dit raadslid. Los van de inhoud,die veel gecompliceerder is als men denkt,ontstijgt zij het leger der kleurlozen en durft een standpunt in te nemen. D66 en Helder Helmond onderscheiden zich ook hierin,los van het feit of ik het altijd met ze eens ben. Nog wel een tip voor deze strijder. Maakt u uw locoburgemeester ook even wakker. Heeft hij ook wel eens een mening over iets.Zoals de wachtgeld regeling? Het is allemaal prima volgens PvdA voorman. Maar er is toch ook mog zoiets als ethiek? Niet bij het CDA,maar de Hr de Vries zal toch gezien zijn ideologie toch ook hier iets vam vinden. Zo dreigt Stienen langzaam de macht te grijpen.

De race is nog niet gelopen! Red de zorg en teken de zorgpetitie:

http://www.fnv.nl/themas/sociale-zekerheid/artikelen/red-de-zorg-en-teken-de-zorgpetitie/

Lonneke Maraczi

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Naam:

Website: