7reacties

Rieter: integreren is aanpassen…


Persoonlijk vind ik dat cultuur en integratie heel dicht bij elkaar staan. En wat mij betreft ook bij elkaar horen. En daar hoort ‘communicatie’ feitelijk ook bij. Helderder gezegd betekent dat ‘luisteren, praten, elkaar verstaan en samen doen en zijn’. Politiek in klare taal. Zelf ben ik geboren uit een Helmondse moeder máár mijn weg stond in het buitenland! Ik ben HET voorbeeld van een geïntegreerde Helmonder! Integreren vind ik dat een kwestie is van aanpassen. Wie zich Helmonder voelt en van Helmond houdt, mag zich wat mij betreft Helmonder noemen. Dat zouden méér mensen moeten doen! Het Helmond-gevoel is als thuiskomen na een reis of vakantie. Als een warme deken wanneer je het koud hebt. Als een jas wanneer het regent.
Helder Helmond is een politieke partij die de Helmondse cultuur heel hoog in haar vaandel heeft staan; misschien wel het hoogst van allemaal? Zeker waar het gaat om de culturele identiteit van de stad. We moeten die Helmondse cultuur koesteren! Je cultureel aanpassen zorgt dat je integreert. Zelf mag ik me voorzitter noemen van o.a. Haw Ut Hellemonds, een klupke dat zich bezighoudt met het behoud van het Hellemondse dialect. Maar ik ben ook voorzitter van het Comité Open Monumentendag Helmond dat jaarlijks in Helmond van meerdere monumentale gebouwen in het tweede weekend van september de deuren eens openzet. Maar het bárst gelukkig van heel veel actieve culturele verenigingen. Of dat nu gaat om koren, muziekgezelschappen, harmoniëen en fanfares, toneelclubs, historische verenigingen. Of culturele activiteiten en evenementen zoals Impact, Kasteel van Sinterklaas, Artimond, Jazz in Catstown, Carnaval, Warandeconcerten. Gelukkig te veel om op te noemen. Er zou ook (nog) meer aandacht van Helmondse cultuur op scholen en media mogen zijn.
Helmondse cultuur verbroedert en verzustert. Het stimuleert bewustwording van de Helmondse identiteit waardoor ons verantwoordelijkheidsgevoel voor onze samenleving vergroot kan worden. Helmond is van alle Helmonders. En dat maakt dat cultuur ook in één woord genoemd kan worden met integratie. Integreren is aanpassen. Het verstaan en spreken van de Nederlandse taal bevordert de nodige communicatie onderling maar verkleint daarnaast ook de afstand naar de arbeidmarkt. En met een goede communicatie kan er naar elkaar geluisterd worden. En horen wij elkaar. Ook daar is Helder Helmond sterk in met o.a. de maandelijkse hooravonden in de Helmondse wijken.
Alle inwoners zijn Helmonders. En Helmond is van alle Helmonders. Zorg dat je hart voor Helmond maar ook voor Helmonders hebt. Dat is de beste basis voor een goede Helmondse samenleving.

Michael Rieter
Fractievoorzitter én lijsttrekker

MichaelOnze Helmondse politiciRaadsverkiezingen
7 reacties
Reageer

Wat betreft het Helmond-gehalte van Helder Helmond denk ik dat jullie inderdaad de meest Helmondse partij zijn.
Maar ik ben benieuwd hoe jullie, anders dan de andere politieke partijen in Helmond, de integratie van allochtonen in Helmond aan willen pakken.

er is voor sommige een weg dwang ,cq de centen,dat is het enigste middel,,

Integreren is aanpassen….Waarom deze beperkte benadering van het begrip integratie. Algemeen erkend wordt immers dat integratie een tweezijdig begrip is, waarbij het enerzijds gaat om inspanningen die het individu dient te leveren om zich aan de samenleving aan te passen en anderzijds om inspanningen van de samenleving die het individu hiertoe gelegenheid en kansen dient te bieden. Waarom wordt in dit artikel enkel op de inzet van het individu gefocust en laat je de rol van de ontvangende samenleving onbesproken .

Als ervaren politicus weet je ongetwijfeld dat je je met een dergelijk eenzijdig standpunt op glad ijs begeeft. Je conformeert je hiermee namelijk aan de meest bizarre stelling van de Wildersdoctrine die zegt dat onvoorwaardelijke aanpassing van moslims aan de Nederlandse cultuur de enige oplossing is die ons land van de onvermijdelijke ondergang kan redden. Niks multi-culti gedoe: "aanpassen, en zo niet oprotten" (al dan niet met kapotgeschoten knieën).

Je in deze tijd als politieke partij bedienen van formuleringen uit de Wilderscatechismus vraagt om uitleg die het onderhavige artikel niet biedt. Hoe staat Helder Helmond daadwerkelijk tegenover 's mans denkbeelden. Kan het zijn dat het onderhavige artikel slechts bedoeld is om met het oog op de verkiezingen van maart a.s. gratis mee te kunnen liften op de vleugels van Wilders' populariteit. Waarom wordt in je verhaal het cultuurbegrip onnodig geamputeerd. Door in het artikel uitsluitend het belang van de materiele cultuur te benadrukken lijkt het alsof Helder Helmond bang is zich te vertillen aan de voor het integratievraagstuk stukken belangrijkere rol die hierin is weggelegd voor het immateriële cultuurbegrip (de Fitna thema's). Door dit aspect krampachtig te omzeilen en louter de materiele verworvenheden van de Hollandse spruitjescultuur te bewieroken wordt opnieuw geappelleerd aan het gedachtegoed van onze vriend Wilders. Of ook dit gewild of ongewild gebeurt blijft voor de kiezer die van een politieke partij helderheid verlangt een vraag. Mogelijk doe je daarover bij een andere gelegenheid nog eens een boekje open.

Groet,
J. Zorgeloos

@Johan en J.Zorgeloos en alle andere geïnteresseerden.
Wie mij al langer volgt weet dat ik al vanaf 1998 spreek van 'Integreren is aanpassen'. Toen was er nog geen Wilders en zelfs nog geen Fortuin. Het is bij mij persoonlijk ingegeven door mijn jarenlange vakanties in Frankrijk. Ik poogde daar altijd in mijn beste school-Frans mij verstaanbaar te maken. En dat werd altijd gewaardeerd. Zeker door die chauvinistische Fransen! En ik vind dat dat ook in Nederland geldt v.w.b. integratie. Allereerst is er natuurlijk sprake van een multiculturele samenleving. Nederland bestaat simpelweg uit een mengelmoes van veel culturen. Maar daarmee is er nog géén sprake van integratie! Ik stel niet voor niets dat alle mensen in Helmond Helmonders zijn. Dat geldt wat mij betreft ook voor Nederland: alle mensen die in Nederland wonen zijn wat mij betreft Nederlanders. Ik en met mij Helder Helmond doet/doen namelijk niet aan het -tonen verhaal: wij spreken in het geval van Helmond van Helmonders. Maar dat moet je je wel voelen! Daar moet je wél aan werken! En basisvoorwaarde één is toch minstens dat je mekaar moet kunnen verstaan. Vandaar mijn pleidooi voor een goede onderlinge communicatie door de Nederlandse taal te spreken. Dus wat mij betreft staat Helmond open voor integratie. Maar je zult het wél moeten willen én doen! Het motto van Helder Helmond is niet voor niets héél bewust: "Samen doen, samen zijn!"

Michael Rieter

@ J. Zorgeloos
Goede reactie heer (?) Zorgeloos. Ook na het antwoord van Michael ben ik het 100% met je eens: integreren moet van 2 kanten komen. Wij als Nederland / Helmond hebben te lang gewacht om mensen de kans te bieden om te integreren. Met alle gruwelijke gevolgen van dien. Om je dan alleen maar op - in het algemeen slechte - taalcursussen te storten is nogal zinloos. De taal spreken is misschien 1, maar de echte integratie komt pas daarna. En liefst van twee kanten en meer dan alleen economisch.

het word is tijd dat je wakker word,,volgens mij kom je niet verder dan je buro,,1% van de gasten,,?? komt hier voor dit land om het mee op te bouwen, de rest handje open houden, aanpassen dat willen ze niet begrijpen,,als je zegt 100euro dan verstaan ze je wel,,word wakker, alleen aan de centen komen dan passen ze zich aan,, anders slaap verder,

Je kan je natuurlijk in een onmetelijke discussie storten omdat we 16 miljoen meningen hebben in Nederland maar feit is dat het grootste deel van de allochtonen blijft weigeren om zich aan te passen aan onze maatschappij.Als u zich Nederland eens voorstelt als ware het uw huiskamer,hoelang zou u accepteren dat de mensen uw spullen vernielen,uw familieleden in elkaar slaan of bedreigen en welke maatregelen u zou nemen.Met de huidige wetenschap kunt u onderhandelen oftewel polderen uit uw hoofd zetten want dat heeft tot op de dag van vandaag niets opgeleverd.Het is nu toch echt de tijd daar dat er harde,doch rechtvaardige maatregelen worden genomen en als mocht blijken dat het afnemen van de Nederlandse nationaliteit en uitzetting daarvoor een stok achter de deur blijken te zijn dan moeten we dat heel snel invoeren.
Even wil ik u,Heer Zorgeloos nog meegeven over hier wordt omgegaan met de werkende allochtoon,wist u dat die de ruimte krijgen om meermalen per dag te bidden tijdens werktijd,moet u eens vragen aan uw baas of u naar de kerk mag gaan onder werktijd,of zelfs maar gedurende de tijd dat uw allochtone collega zit te bidden u die tijd mag doorbrengen in de kantine,de kermis zal erg koud zijn waar u van thuiskomt.
Piet jansen,je hebt gelijk.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Naam:

Website: