Op de weblog kun je over Helmond praten, huilen en lachen.
Alle berichten op onze voorpagina zijn actueel of gaan langer mee dan de waan van de dag. Vrijwel dagelijks plaatsen wij iets nieuws.
Onder elk bericht staan de reacties (inmiddels al 117045 sinds de start van de weblog in mei 2005) van andere Helmonders. Alleen lezen wat anderen schreven kan, leuker is het natuurlijk als jij ook jouw on-topic (?) reactie geeft.

Raadsverkiezingen

1reactie

Niessen: vriendschap

Column van Ellen Niessen van de VVD HelmondOp zaterdagavond hebben we als oude raad afscheid genomen van de raadsleden die niet meer zullen terugkeren. Het feest vond plaats in het kasteel alwaar op de binnenplaats de laatste groepsfoto van deze oude raad werd genomen. Burgemeester Jacobs reikte aan de vertrekkende leden een tinnen beeldje uit dat ‘vriendschap’ moest uitbeelden. Jacobs meldde in zijn speech dat hij vond dat deze raad eigenlijk best heel vriendschappelijk met elkaar was omgegaan. Hoe fel de verbale strijd die in de raadzaal gestreden werd ook mocht zijn, na afloop viel er nooit een onvertogen woord en werd op gebroederlijke wijze het glas in de kroeg geheven.  In de loop van de avond werd het ‘beste dames en heren’ verwisseld voor ‘vrienden en vriendinnen’ om de relationele band die wij met elkaar zouden hebben te illustreren.
Nu begrijp ik best wat de burgemeester ons hiermee duidelijk wilde maken. Het afglijden van de omgangsvormen zoals we dat in Den Haag zien gebeuren is ons inderdaad deze periode vreemd gebleven. Hoezeer we het ook met elkaar oneens waren qua politieke opvattingen, we bleven beleefd en met respect voor andermans visie. En dat we er voor moeten blijven waken dat we niet vervallen in ordinair geschreeuw moge duidelijk zijn.
Toch zou ik zelf de afgelopen vier jaar dat ik raadslid was niet willen typeren als een soort vriendschappelijke wedstrijd. Ook raadsleden kunnen zich namelijk schuldig maken aan het niet nakomen van afspraken, draaien of het hebben van een dubbele agenda. In tegenstelling tot vrienden reken ik dat raadsleden veel sterker aan omdat het belang van de stad hiermee in het geding komt. En voor het dienen van het belang van de stad zit men immers in de raad. Ikzelf opteer daarom veel meer voor een zakelijkere houding tot de andere raadsleden wat niet wegneemt dat je voor sommige van hen veel sympathie kan hebben.  Maar als het er eenmaal op aankomt neemt een ieder zijn positie in zonder rekening te houden met andermans persoonlijk of partij program en ik kan u verzekeren dat de vriendschap dan soms ver te zoeken is. En nogmaals, daarvoor zijn we drie weken geleden ook niet door u voor gekozen.

Ellen Niessen
Raadslid
VVD

Deze bedrijven maken de weblog mede mogelijk.

Morrelen in de marge (JC)

We hebben een raad, we hebben een College en we hebben zelfs een soort collegeprogramma. Niet te ver dichtgetimmerd; dat niet. Want de PvdA moest uit het College. Wat raar is, want je zou denken dat met het klaarblijkelijk in de vorige periode (te) ver ‘dichtgetimmerde’ programma, alle partijen netjes op een lijn zouden zitten. Politiek blijft een wonderbaarlijke zaak; een kwestie van morrelen in de marge’s van de nuance.
Naast de politiek en maatschappelijke ontwikkelingen, ligt dat zeker ook aan de media. Die duiken steeds meer op incidenten alleen om die op te kloppen in plaats van voor goede berichtgeving te zorgen. Een nauwelijks te stoppen ontwikkeling ben ik bang.
De verkiezingskoorts heeft in ieder geval ervoor gezorgd dat een paar punten weer stevig op de agenda staan. De minstens ironisch ‘groen’ genoemde Peelvallei, stadsontwikkeling en de ontsluiting van de stad, om de grootste hangijzers maar te noemen.
Opvallend is dat vrijwel alle partijen zich qua verwacht zetelaantal rijk rekenden, de PvdA misschien wel voorop. Het probleem van die partij is vooral dat de openheid leidt tot onevenredig veel aandacht. In elke partij speelt wel eens wat. Zo wordt de benoeming van Magreet van Leeuwen tot wethouder ook binnen het CDA gezien als wegpromoveren. Zonder dat iemand dat durft hardop durft te zeggen of schrijven. CDA, VVD en andere partijen zijn heel wat beter in de zaken in achterkamertjes achter gesloten deuren houden dan de PvdA. Of dat zo goed is voor de democratie en het zo geheten transparant bestuur?

Lees verder »

13reacties

De nieuwe wethouders

Gemeenteraadsverkiezingen 2010 in HelmondZojuist presenteerde formateur Frans Stienen het nieuwe college van van burgemeester en wethouders. De coalitiepartijen CDA, VVD en de gezamenlijke fractie SDOH-D66-Helmondse Belangen maakten we eerder al bekend.
De verdeling van de wethoudersportefeuilles volgt nu:

 • Frans Stienen (CDA) met Stedelijke Ontwikkeling, Volkshuisvesting, Grondbedrijf en City Marketing
 • Magreet de Leeuw-Jongejans (CDA) met Zorg (inclusief Wmo), Welzijn, Jeugd en Jongeren, Onderwijs
 • Jan van den Heuvel (SDOH-D66-Helmondse Belangen) met Cultuur en evenementen, Sport, Vastgoed, Middelen
 • Peter Tielemans (SDOH-D66-Helmondse Belangen) met Centrumplan, Hoofdwegenstructuur, Verkeer en Vervoer, Stedelijk Beheer
 • Yvonne van Mierlo (VVD) met Werk en Inkomen, Economie en arbeidsmarktbeleid, Brainport, Financiën en Belastingen

Deze 5 personen worden als wethouder voorgedragen. De meerderheid van de gemeenteraad zal hen op dinsdag 6 april kiezen. Hoewel dat besluit een formaliteit is, is dat formeel de gang van zaken.

Hoewel inhoudelijk gereed, werd het coalitieprogramma nog niet bekend gemaakt. De naam al wel: ‘Samen Daadkrachtig’. Stienen had de samenhang, het met elkaar samen optrekken van de coalitie de afgelopen 4 jaar gemist en wil dat de komende 4 jaar wel zien. Door deze verdeling van de portefeuilles zou dat geborgd moeten zijn. Het akkoord is op hoofdlijnen en niet tot in de details dichtgetimmerd. Aardig detail, er zijn ook enkele programmapunten in verwerkt van partijen die niet in de coalitie zitten.

5reacties

Rieter: Niet gestemd? Dan niet mauwen!

Column Michael Rieter Helder HelmondDe 4-jaarlijkse slag om de Helmondse kiezer zit er weer op. De kruitdampen van woensdag 3 maart zijn inmiddels opgetrokken. Opvallend was dat het aantal toeschouwers (thuisblijvers) dit jaar groter was dan het aantal deelnemers (stemmers). Met een dramatisch laagte-record van 44,67 %. Helmond staat daarmee zelfs samen met Eindhoven (éérste) en Tilburg (vierde) met een vijfde plek met drie van de zogenaamde B-5 gemeentes (de 5 grote Brabantse gemeenten) in de top 5 van slechtst scorende gemeenten van Nederland! Óf de kiezer in Brabant heeft er alle vertrouwen in dat de lokale politiek hier met al die uit de zandgrond getrokken politici het prima doet. En toont daarmee dat een gang naar de stembus bijna overbodig is. Óf we doen het hier als lokale politici in Brabant – in ieder geval in de ogen van de kiezer – zó slecht dat men niet eens meer de moeite neemt om überhaupt nog te komen stemmen! In het gevecht om de kiezersgunst heeft toch menig Helmondse partij de afgelopen jaren zijn of haar best gedaan om zich op te kaart te zetten of te houden. Dus daar kan het niet aan gelegen hebben. Helder Helmond had ondanks dat er ruim 10 % minder Helmonders zijn gaan stemmen (we gingen terug van circa 50 naar minder dan 45 procent) bijna 1000 stemmen méér dan 4 jaar geleden! En ging daarmee van 2 naar 3 zetels! Dus aan hen lag het niet. Maar waaraan dan wel?
Het is voor mij als lokaal politicus altijd onduidelijk gebleven waarom er bij de Tweede Kamer-verkiezingen veel meer mensen gaan stemmen dan tijdens de gemeenteraadsverkiezingen. Lokale raadsleden staan toch dichter bij het volk dan al die Haagse dames en heren? In Helmond is dat eigenlijk ook zo. Want net als 4 jaar geleden kregen de Helmondse lokale partijen samen weer 10 van de 37 zetels. Toch goed voor zo’n 30 % van alle Helmondse stemmen. En daarvan zullen er 6 zeer waarschijnlijk vertegenwoordigd worden in het nieuwe Helmondse college van Burgemeester en Wethouders. Helaas geen Helder Helmond; snik, snik. Alhoewel! Met een groei van 2 naar 3 zetels kan deze Helmondse volkspartij van en voor álle Helmonders verder bouwen en groeien. Want wij zijn er niet alleen vlak voor de verkiezingen maar door het hele jaar heen. Vier jaar lang. En gelukkig zijn we niet de enige.
Maar hoe kunnen we er nu de komende 4 jaar voor zorgen dat in maart 2014, bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen, we weer boven de 50 % uitkomen? Liefst zelfs richting 60 %! Want zelf zeg ik altijd tegen mensen dat ik hoop dat men in ieder geval gaat stemmen! Want in een groot deel van de wereld is dat geweldige democratische recht om te mogen en kunnen stemmen een illusie! En zeker een Helmonder zou toch moeten gaan stemmen. Want hij of zij wil toch graag mauwen! En wie wil mauwen moet ook gaan stemmen! Met al die niet-stemmers wordt er in ieder geval de komende 4 jaar minder gemauwd. Of voel je je nu aangesproken? Tot mauws.

Michael Rieter
Fractievoorzitter
Helder Helmond

22reacties

Hoe bezuinigen we 15,7 miljoen?

HelmondWaarop moet de gemeente de komende 4 jaar bezuinigen? Dat is de belangrijkste vraag waarover een select groepje gemeenteraadsleden nu onderhandelt. Zij zijn, richting een nieuw college van burgemeester en wethouders, het nieuwe collegeprogramma met begroting aan het samenstellen.
Het 54 pagina tellende overdrachtsdossier (pdf) is daarbij een belangrijk startpunt. Daarin staat dat er 15,7 miljoen euro moet worden bezuinigd. Er moet besloten worden van welke kostenposten een onsje, een pond of zelfs een paar kilo af gaat. Ga er maar aanstaan!
Een week of 3 voor de verkiezingen stelden wij alle politieke partijen de vraag “Als u op één zaak moet, kunt of wilt bezuinigen, wat zou dat dan zijn?” Geen moeilijke vraag aan mensen die hiervoor in gehuurd willen worden. Tenminste, dat dachten wij. Want het klinkt wellicht raar, maar 6 van de 11 partijen wisten ons geen antwoord te geven. Opvallend genoeg (op de SP na) allemaal partijen die buiten de coalitieboot lijken te gaan vallen. De partijen (op de VVD na) die naar verwachting wel in het gemeentebestuur gaan komen, wisten het wel. Een kwestie van voorbereid zijn op het besturen van onze stad?
Hoe dan ook, de grootste bezuiniging voor D66 moet bij de ‘centrumontwikkeling’ liggen. De SP was het met D66 eens en voegde daar de plannen voor de Kanaalzone aan toe. SDOH en CDA gaven beide als antwoord dat het gezocht moet worden in het bezuinigen op de interne organisatie, de bestuurs- en ambtelijke kosten in onze gemeente. En Helmondse Belangen tenslotte, zij vinden dat er absoluut bezuinigd moeten worden op bosbouw.
Wil jij de lokale politiek een goede, andere, betere bezuinigingspost aan de hand doen? Dit is jouw kans ze te helpen door nu kleine of grote posten voor te dragen. Kortom: waarop vind jij dat Helmond moet bezuinigen?

1reactie

GGG, Nieuwe stemmethode

GGG Helmond

Het was in Helmond nogal een gerommel met dat handmatig stemmen. Alert als altijd ging de gemeente Helmond meteen op zoek naar een alternatief voor de landelijke verkiezingen in juni.
Binnen de kaders van meer regionale samenwerking is nu een geweldig alternatief gevonden. Met die nieuwe stemmethode gaat geen enkele stem verloren. Geen last meer van stemmingmakerij en ook niet langer geronsel met stembiljetten. Stemmen wordt weer leuk.

om te zien hoe landelijk stemmen een ware attractie gaat worden.
.

15reacties

PvdA keert niet terug in college

Gemeenteraadsverkiezingen 2010 in Helmond

De PvdA keert niet terug in het college. Dat maakte informateur Frans Stienen (CDA) zojuist bekend. Het nieuwe college gaat bestaan uit 2 wethouders van het CDA, 1 van de VVD en 2 van de gelegenheidscombinatie SDOH, Helmondse Belangen en D66. De 3 laatste partijen gaan als 1 fractie optreden.
Stienen neemt 2 weken de tijd om met deze partijen een collegeprogramma op te stellen, de portefeuilles te verdelen en daarna daar personen bij te zoeken. Daarbij is ‘alles onderhandelbaar’, om te beginnen de indeling van de portefeuilles.
De voornaamste reden waarom Stienen besloten heeft niet met de PvdA in zee te gaan, is dat hij de huidige fractie van deze partij ‘niet stabiel’ genoeg vindt. Bovendien vormde de coalitie van de afgelopen 4 jaar geen team en vertoonde niet voldoende cohesie. Voorzitter Gerard Meijer van de PvdA vindt dat spijtig. Volgens hem heeft de PvdA nooit serieus bij Stienen aan tafel gezeten. De PvdA beraadt zich op de situatie.
Een College met de ‘stoplicht-samenwerking’ SP, Helder Helmond en GroenLinks bleek volgens informateur Stienen onmogelijk omdat deze 3 partijen onderling te veel verschillen. De nu beoogde coalitie heeft een raadsmeerderheid van 20 zetels.

Peters: Afscheid of toch wachtkamer?

Column Ron Peters CDADe Helmonders hebben gestemd en de uitslag, ook na de hertelling is bekend.Het CDA is, ondanks verlies van 1 zetel, de grootste partij geworden. De PvdA verloor 3 zetels en onze collega's van de VVD hebben een goede uitslag gemaakt met 1 zetel winst.Tjonge wat een spanning en we hebben gezien dat het stemmen met het rode potlood toch de nodige problemen gaf met het tellen. Omdat voor het behalen van een voorkeurszetel nog maar een kwart van de kiesdeler nodig was, is ook bij mijn partij een aantal collega's hoger op de lijst gekomen. Hier past een ferm proficiat voor al die kandidaten die op eigen kracht de raadszetel hebben weten te bemachtigen. Voor mij persoonlijk betekent het dat ik buiten de boot val, tenminste, als het CDA niet in het college terecht gaat komen. Als dat namelijk wel het geval is dan zit er de kans in dat ik doorstroom naar de raad. Dat weten we pas als de coalitieonderhandelingen zijn afgerond. Even in de wachtkamer dus!
De uitslag van de verkiezingen geeft wel aanleiding tot puzzelen. De voor de hand liggende coalities zijn niet meer zo vanzelfsprekend. Er zijn niet echt twee hele grote partijen meer die samen al een heel eind van de meerderheid in handen hebben. Hoe je de uitslag ook draait of keert, we moeten het er mee doen en zullen ons uiterste best doen om een goed bestuur voor de stad neer te zetten, dat recht doet aan de verkiezingsuitslag. Jammer is wel dat de opkomst zo laag was in Helmond. Dat moeten we ons als politiek echt aantrekken. We zitten te veel op het stadhuis en vergaderen te veel. De kiezer herkent zich niet meer in de gemeente en dat is  absoluut een punt van zorg. Reden genoeg om daar de komende tijd eens echt werk van te maken. Aan de slag, zullen we maar zeggen.

Ron Peters
  CDA

22reacties

Chahim wint maar treedt terug

Mohammed Chahim HelmondMohammed Chahim (PvdA) staat zijn zetel in de gemeenteraad af ten gunste van zijn partijgenote Mirjam van der Pijl. Na hertelling bleken beide kandidaten op 253 stemmen uit te komen. Bij loting werd Chahim als raadslid aangewezen. Na deze vaststelling  trok hij zich na een emotioneel betoog terug als kandidaat: “Het kan eigenlijk niet dat de verkiezingen zo afgerond worden,” aldus Chahim. “Het is bizar dat we als PvdA geen vrouw in de raad krijgen dus ik trek me terug.” Hij benadrukte dat dit zijn eigen beslissing is na een slapeloze nacht nadenken, zonder overleg met fractie of partij.
Lodewijk den Breejen (PvdA) en Jeanne Janssen-Jansen (VVD) kwam na de hertelling van afgelopen weekeinde allebei op 202 stemmen; 1 te weinig om in de raad te komen. Naar verluidt is mevrouw Jansen het kandidaat-raadslid dat de hertelling aangevraagd heeft.
Ondanks de verschillen per kandidaat, blijft de verdeling van de raadszetels tussen de partijen gelijk aan de eerste uitslag. Zeer opvallend is wel dat bij de hertelling bleek dat op kandidaatsniveau in 52% van de gevallen verschillen zijn genoteerd. Die verschillen wijken af van 1 tot 27 stemmen.
Burgemeester Fons Jacobs toonde zich na afloop ‘echt teleurgesteld’ over de lage opkomst. Bij in totaal 4 kandidaten scheelt het slechts 1 stem of zij al dan niet verkozen werden. Daaruit blijkt maar weer dat elke stem heel letterlijk telt, aldus de burgemeester.

38reacties

Volledige hertelling van alle stemmen!

Gemeenteraadsverkiezingen 2010 in HelmondAlle stemmen in Helmond worden opnieuw geteld. Bij een controle bij 1 stembureau zijn meerdere afwijkingen aan het licht gekomen. Omdat het stembureau geen enkele discussie wil over de uitslag van de verkiezingen voor de leden van de Helmondse gemeenteraad, heeft zij besloten om tot een volledige hertelling over te gaan. De voorlopige uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen in Helmond is door dit besluit niet vastgesteld en daarmee niet definitief.
Het onderzoek bij het stembureau werd uitgevoerd naar aanleiding van vragen van 1 kandidaat-raadslid over het telproces en de daaruit voortgekomen uitslag. Omdat er meerdere afwijkingen aan het licht zijn gekomen bij dit ene stembureau, vindt nu een volledige hertelling plaats van alle bijna 30.000 stemmen bij de in totaal 36 stembureaus in Helmond. Deze hertelling is nu begonnen.
Het aan het licht komen van de afwijkingen in de uitslag – en daaruit volgend het besluit om over te gaan tot een volledige hertelling – is voor het hoofd- en centraal stembureau van Helmond aanleiding om de minister van Binnenlandse Zaken op te roepen het handmatig tellen opnieuw tegen het licht te houden. Het stembureau van Helmond spreekt de hoop uit dat er een meer geautomatiseerd stem- en telproces komt, dat minder foutgevoelig is.
Nieuwe uitslag
Maandagochtend 8 maart om 9.00 uur vindt een openbare bijeenkomst plaats in de raadzaal in bestuurscentrum Boscotondo waarbij de resultaten van de hertelling worden gemeld en het besluit tot vaststelling wordt genomen.

18reacties

De 37 raadsleden zijn bekend

Zojuist werd bekend gemaakt welke 37 Helmonders gemeenteraadslid zijn geworden in Helmond.

PvdA
1. Seyit Yeyden (1.486 stemmen)
21. Necati Kaygisiz (614 stemmen)
2. Jos Boetzkes (492 stemmen)
9. Abdel Tijani (323 stemmen)
8. Karim Ajouaou (281 stemmen)
7. Mohammed Chahim (256 stemmen)
CDA
1. Frans Stienen (2.012 stemmen)
2. Magreet de Leeuw-Jongejans (449 stemmen)
9. Pieter Vervoort (437 stemmen)
3. Angelique Raaijmakers-van de Pol (351 stemmen)
6. Jan Roefs (314 stemmen)
12. Joke de Bruijn-van der Vleuten (280 stemmen)
4. Eugène Princée (253 stemmen)
SDOH
1. Theo van de Ven (1.148 stemmen)
5. Henk Bekkers (391 stemmen)
2. Peter Tielemans (374 stemmen)
3. Harrie van Dijk (244 stemmen)
SP
1. Erik de Vries (1.599 stemmen)
2. Nathalie van der Zanden-van der Weijden (430 stemmen)
3. Ad Spruijt (71 stemmen)
VVD
1. Yvonne van Mierlo (2.378 stemmen)
2. Ellen Niessen-Noordraven (381 stemmen)
5. Cor van der Burgt (272 stemmen)
3. Joan Damen (109 stemmen)
4. Serge van de Brug (169 stemmen)
Helmondse Belangen
1. Berry Smits (626 stemmen)
2. Anja Spierings-van Deursen (134 stemmen)
Helder Helmond
1. Michael Rieter (1.039 stemmen)
2. Henriëtte Verouden-Berens (222 stemmen)
3. Sacha van Lierop (133 stemmen)
Helmond Aktief
1. Theo van Mullekom (751 stemmen)
GroenLinks
1. Rudi van der Made (1.109)
3. Ling Ko (417 stemmen)
D66
1. Jan van den Heuvel (1.216 stemmen)
6. Noureddine Zarroy (245 stemmen)
Trots op Nederland
1. Jan van Aert (1.175 stemmen)
2. René Vetjens (77 stemmen)

Voor elke naam staat het nummer dat die persoon op de kandidatenlijst van zijn of haar partij had.
Deze lijst is de voorlopige uitslag op kandidaat-niveau.

12reacties

Eerste verkiezingsuitslag

Stemmen tellen in HelmondNa het tellen van 53% van de stemmen zijn de eerste voorlopige uitslagen van de raadsverkiezing bekend:

PvdA: 6 zetels
CDA: 7 zetels
SDOH: 4 zetels
SP: 3 zetels
VVD: 5 zetels
Helmondse Belangen: 2 zetels
Helder Helmond: 3 zetels
Helmond Aktief: 1 zetels
GroenLinks: 2 zetels
D66: 2 zetels
Trots op Nederland  Lijst Rita Verdonk: 2 zetels

Rond 23.30 uur verwachten wij de voorlopige uitslag op partijniveau bekend te kunnen maken. Want dan zouden alle stemmen geteld moeten zijn. Vandaag alleen de uitslagen per partij. De gedetailleerde en definitieve uitslagen worden morgen rond 13.00 uur verwacht. Dan weet je dus welke Helmonders er in de gemeenteraad zitting mogen nemen.

Update om 23.45 uur:
Nu alle stemmen geteld zijn is de voorlopige einduitslag gelijk aan bovenstaande uitslag.

23reacties

Vandaag kunnen we kiezen

gemeenteraadsverkiezingen Helmond

Vandaag is het woord aan de Helmonder, aan jou dus. De afgelopen weken hebben politici van alle partijen hun stinkende best gedaan om jouw stem te krijgen. Vandaag tot 21 uur kun jij laten weten wie jou het meest bekoort en de komende 4 jaar namens jou de stad helpt besturen.
Men zegt wel eens "Stemmen is een voorrecht. Maak er gebruik van of houd de komende 4 jaar je mond." Terecht of niet, hier kun je natuurlijk altijd je mening kwijt.

41reacties

Wat wordt de opkomst in Helmond?

Helmond

Morgen, woensdag 3 maart, worden de gemeenteraadsverkiezingen in Helmond gehouden. Bij deze vraag naar de opkomst horen de volgende aanvullende regels en aanwijzingen:

 • Je antwoord moet je afronden op 1 cijfer achter de komma, de notatie van je antwoord als in 98,7%.
 • Vandaag (dinsdag 2 maart) mag een ieder 1 antwoord geven.
  Met de kennis van woensdag en met voortschrijdend inzicht mag een ieder woensdag 3 maart tot 21.00 uur ook 1 antwoord geven.
  Antwoorden na woensdag 3 maart na 20.59 uur zijn niet meer geldig.
 • De deelnemer die het dichtste bij het juiste antwoord zit verdient het punt. Geeft iemand exact het juiste antwoord, dan krijgt hij of zij een bonuspunt.
 • Zodra wij de officiële uitslag hebben, wordt de uitslag bekend gemaakt. Naar verwachting is dat donderdag.
 • Helmonders die kandidaat zijn om raadslid te worden mogen natuurlijk ook meedoen en kunnen daarmee aantonen Helmondkennis te bezitten.

Tussenstand:
2 punten: wilma
1 punten: Ad én Arjen én Els én Mien én Anita
-1 punten: Michael Rieter (met 2 minpunten gestart)

Kijk hier voor meer informatie over
De kennisquiz over Helmond.
14reacties

Chahim: Campagne in Helmond

Column Mohammed Chahim PvdA

Het einde van een intense campagne is in zicht en het woord is aan de kiezer. Zittend aan mijn bureau probeer ik mijn column voor de weblog voor te bereiden. Ondanks de kou hebben we een goede campagne neergezet, gefocust op eigen kracht en positiviteit.

Campagne voeren vind ik ook een van de leukste zaken in de politiek. De reacties op straat zijn vooral positief, maar zo nu en dan krijg je ook een middelvinger naar je hoofd geslingerd. Die mensen die dit soort asociaal gedrag tonen, zijn vaak ook de mensen die schreeuwen dat we in Nederland leiden aan normen en waarden vervaging.  Mensen die teleurgesteld zijn in het land, maar zelf er weinig aan doen om daaraan iets te veranderen.

Maar goed, zowel de positieve als de negatieve reacties geven mij veel energie om door te gaan. Ik probeer ook met iedereen te praten en meid de critici niet. Ik merk dan op het moment dat je de tijd neemt en naar de mensen luistert dat ze ook begrip krijgen voor de positie van de politici. We hebben nu eenmaal in Nederland een politiek systeem, waar je gedwongen wordt om samen te werken met andere partijen en dus ook compromissen moet sluiten. Hierdoor komt het vaak voor dat je niet alles uit je programma uit kunt voeren, maar breek je hiermee een verkiezingsbelofte?

De komende periode wil ik graag mij wederom inzetten om Helmond verder op de kaart te zetten. Vanuit de PvdA Helmond hebben we het verkiezingsprogramma kunnen samenvatten door vijf speerpunten. Punten die wij belangrijk vinden om in de komende periode uitvoer aan te geven.

1. Voldoende banen voor Helmonders: uitbreiding met 3000 banen in 2014
2. Veiligheid is belangrijk
3. Aandacht voor armoede en bijzondere bijstand
4. Meedoen met duurzame economie
5. Een WMO toegankelijk voor iedereen met zorg op maat

Ik wens u allemaal veel wijsheid op 3 maart.

Mohammed Chahim
Raadslid PvdA

11reacties

Lodewijk den Breejen scoort

“Wij roepen maar voren” Lodewijk den Breejen, die afgetekend de lauwerkrans voor het slechtste raadslid van Helmond krijgt. Hij krijgt in onze verkiezing 9,7% van de uitgebrachte stemmen. Berry Smits en Michael Rieter volgen met ruim 8%.
Maar zoals Den Breejen terecht zei: “Ik eindigde in de poll voor het beste raadslid als 3e dus waar praten we over?”
Waar praten we over inderdaad? Want bij de verkiezing voor het beste raadslid, hebben ongeveer 3 keer zoveel mensen gestemd. De Helmonders zijn misschien veel positiever of beleefder dan we allemaal denken.
Want de grootste winnaar én verliezer van onze poll voor het slechtste raadslid, is de Helmonder zelf. Van de 536 stemmen ging 13,4% naar ‘geen mening’. Helmonders foeteren (een net woord voor een heel wat minder net woord) zoals bekend graag en zeker op ‘de politiek’. Tenminste, thuis of in de kroeg. Want zelfs in onze anonieme poll, is het aantal mensen dat ‘geen mening’ geeft opvallend hoog. Geeft, want in het algemeen hebben mensen best een mening over allerlei zaken, al dan niet op basis van argumenten.
Waarschijnlijk ligt de waarheid ergens in het midden: Den Breejen, Rieter en Smits zijn Bekende Helmonders geworden. Dat geldt natuurlijk ook voor Yalcin Yeyden, Theo van Mullekom, Henk Bekkers en Theo van de Ven waarvan er 2 op de valreep nog een eindspurt inzette. Goed of slecht, als je maar bekend bent is hier het adagium. De meeste zorgen moeten zich de politici maken die in onze beide polls weinig stemmen gescoord hebben.
Met ruim 500 uitgebrachte stemmen zijn we heel tevreden. De verkiezing van het slechtste raadslid in deze vorm was een experiment dat geslaagd is. De Helmonder heeft de kans gekregen zijn gemopper hard te maken en daar naar behoefte gebruik van gemaakt. De beste of de slechtste blijven relatieve begrippen. Volgende week mag iedereen officieel met het rode potlood gaan stemmen op de voor hem of haar beste kandidaat.

1reactie

Weblog-columns Rieter gebundeld

pentekeningen bij boek Michael Rieter Helmond

Na onder meer Jef de Jager staat De weblog van Helmond opnieuw aan de wieg van het meest traditionele medium; een boek(je). Columnist en raadslid Michael Rieter heeft de 6-wekelijkse columns die hij sinds 17 januari 2008 voor de weblog schreef gebundeld in een boekje. De Helmondse tekenares Hetty Hurkmans heeft bij elke column een passende pentekening gemaakt, zodat een boekje van 56 pagina's ontstaan is onder de titel "Ne skonne stad".
Het boekje is vanaf morgen gratis verkrijgbaar bij de Helmondse boekhandels De Roij & Boschman aan de Markt en De Ganzenveer aan de Oude Aa. Uiteraard zolang de beperkte voorraad strekt! Rieter noemt zijn columns "veelal ludiek geschreven verhaaltjes die af en toe niet gespeend van cynisme Helmondse onderwerpen onder de loep of op de hak nemen. Daarbij zijn Helmondse cultuur én multi-cultuur regelmatig aanleiding voor een soms scherpe pen."
Rieter geeft volmondig toe dat dit 'n verkiezingsstunt is maar dat het boekje ook voortkomt uit zijn ambitie om Helmond, de Helmonders en het Helmonds een eeuwige plaats in de geschiedenis te geven. "Ik vond het hartstikke leuk dat De weblog van Helmond mij 2 jaar geleden als columnist gevraagd heeft. Een beetje geïnspireerd door Wim Daniëls met zijn Helmondse boekjes én omdat het verkiezingstijd is, vond ik het nu een mooi moment om de columns te bundelen. Misschien ook wel om te bewijzen dat Helder Helmond geen rechtse standpunten heeft maar kijkt naar onze multi-culturele samenleving en dan hardop denkt 'daar moeten we iets mee'."
Voor een paar honderd liefhebbers ligt zoals gemeld een gratis exemplaar klaar in de Helmondse boekhandels. Mocht je misgrijpen, treur niet: alle columns van Rieter (weliswaar zonder de illustraties van Hetty Hurkmans) zijn hier te lezen.

Smeulders: Helmond Kiest

Column Paul Smeulders Helmond

Het kan jullie haast niet zijn ontgaan: over een goede week zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Lokale politici halen alles uit de kast om zoveel mogelijk Helmonders te overtuigen om juist op hun partij te stemmen. De VVD deelt bij Helmond Sport stadionklappers uit, de PvdA bestelt voor een kapitaal aan rozen en onze windmolentjes, wuppies en appels vinden gretig aftrek. Alleen afgelopen zaterdag al hebben we er daar op de Markt duizend van uitgedeeld!

Hoewel het om lokale verkiezingen gaat, speelt de landelijke politiek een belangrijke rol. Dat effect wordt alleen maar versterkt door de val van het kabinet. Ik sprak zaterdag geregeld mensen die geen goed woord over hadden voor de regering. Mensen willen verandering. Niet alleen in Den Haag, maar ook in Helmond.

De afgelopen vier jaar is Helmond bestuurd door een coalitie van PvdA, CDA en VVD. Stuk voor stuk traditionele machtspartijen, die er samen niet in geslaagd zijn om een positieve visie voor de stad te formuleren. De punten waarop ze het wel eens worden, betreffen vooral de prestigieuze ruimtelijke projecten, zoals centrumuitbreiding, nieuwe wegen en grote investeringen in de kanaalzone.

GroenLinks ziet een heel andere toekomst voor Helmond. Een toekomst waarin alle inwoners worden meegenomen in de ontwikkeling van de stad. Daarvoor moeten alle Helmonders de kans krijgen om zichzelf te ontwikkelen. Verder is voor GroenLinks de bebouwde grens bereikt. Wij willen de groene gebieden aan de rand van Helmond behouden in plaats van bebouwen. Ook kiest GroenLinks Helmond ervoor om meer geld beschikbaar te stellen voor de thuiszorg.

Om deze belangrijke verbeteringen te betalen, kiest GroenLinks Helmond ervoor om de centrumuitbreiding een maatje kleiner te maken, grote investeringen in wegen te verminderen en plannen voor de kanaalzone 10 jaar uit te stellen.

Tijdens de campagne merk ik dat deze boodschap aanslaat. Veel Helmonders zijn geïnteresseerd in deze plannen. Dat doet me deugt, want GroenLinks wil graag groeien in Helmond, zodat wij meer van onze ambities voor Helmond kunnen realiseren.

We gaan deze laatste week dan ook tot het uiterste, om zoveel mogelijk Helmonders te attenderen op onze boodschap. Er staat nogal wat op het spel! De verkiezingen bepalen immers de zetelverdeling in gemeenteraad. Op basis hiervan wordt bepaald welke partijen het college vormen en de komende jaren hun stempel op Helmond mogen drukken. Helmond hunkert naar capabele bestuurders, die onze mooie stad door deze zware tijden loodsen.

Op 3 maart heeft u het voor het zeggen!

Paul Smeulders
Burgercommissielid
GroenLinks

Al mijn voorgaande columns kunt u hier lezen.

5reacties

TV-debat is preken voor eigen parochie

Gemeenteraadsverkiezingen 2010 in HelmondDe verschillen tussen de politieke partijen moet je met een loep zoeken. Het verschil zit in de details. Dat bleek weer eens tijdens het ‘grote Helmondse televisiedebat’ waarvoor vanmiddag de opnamen gemaakt zijn in de Fonkel. Alle lijsttrekkers deden hun best zich te profileren maar de overeenkomsten (b)lijken groter dan de verschillen. Zeker met de 10 tot 20 miljoen euro die Helmond vanaf volgend jaar structureel moet gaan bezuinigen. ‘Investeren en bezuinigen’ was dan ook het thema van dit debat.
Bezuinigen kan door alle grootse plannen wat later, meer bescheiden of helemaal niet uit te voeren, zo stellen vrijwel alle leiders voor. “Helmond neemt te veel hooi op haar vork,” zoals Peter Tielemans (SDOH) het formuleerde. Dan gaat het over plannen voor het verdubbelen van het aantal vierkante meters winkels in het centrum, het ontwikkelen van de kanaalzone en de nieuwbouw op Suytkade. Wat in ieder geval op de zeer lange baan geschoven gaat worden, is het idee een groot themapark rond industrieel erfgoed te gaan inrichten. Wel blijft het verbeteren van het stadscentrum en Helmond-West belangrijk.
Weinig nieuws dus in dit door Stadsradio Helmond georganiseerde debat. Opvallend is wel dat vrijwel alle sprekers Trots (op Nederland) fel aanvielen, hoewel hun standpunten op allerlei gebieden dicht bij die van genoemde Tielemans en zelfs Rieter (Helder Helmond) zitten.
Van Michael Rieter komt het voorstel de Helmondse cultuur beter te verkopen om zo geld in het laatje te brengen, bij voorbeeld door het invoeren van toeristenbelasting. Ander punt van discussie: bezuinig je meer door ambtenaren te ontslaan en werk uit te besteden of is uitbesteden juist veel duurder dan zelf kennis in huis hebben en houden?
Opvallend was ook dat D66’er Jan van den Heuvel wel alle andere partijen vraagt hoe ze miljoenen willen bezuinigen (“bezuinigen doet pijn”) maar zelf niet verder komt dan ambtenaren aan het werk zetten om nog eens met een (grove) stofkam door de begroting te gaan. Bezuinigen doet pijn maar waar D66 die pijn wil leggen blijft onduidelijk.
Wie de meeste indruk maakte tijdens het debat, is moeilijk te zeggen. De debatten blijven toch voornamelijk preken voor eigen parochie. Opvallend is wel dat elkaar vliegen afvangen al snel gaat ten koste van de inhoud. Of de prijs moet naar Theo van Mullekom (Helmond Aktief) gaan, die die met zijn humor en inzet zoals gebruikelijk de show stal en daarmee een vaste plaats in de raad verdient voor de rest van zijn leven. Wie het allemaal zelf wil zien, het debat wordt volgend weekeinde uitgezonden op Kanaal Helmond.

14reacties

Kabinet valt. Gevolgen voor Helmond?

Gemeenteraadsverkiezingen 2010 in Helmond

Het vierde kabinet-Balkenende kwam vannacht ten val. Over de gevolgen voor Nederland zal, verwachten wij, nog menig woordje gesproken worden.
Op De weblog van Helmond zijn we natuurlijk alleen benieuwd naar de invloed op de Helmondse verkiezingen. De gemeenteraadsverkiezingen woensdag over 11 dagen gaan natuurlijk gewoon door. Maar wat zijn de gevolgen voor de Helmondse gemeenteraadsverkiezingen?
Worden argumenten over bijvoorbeeld coffeeshops, Berkendonk en het centrumplan nu naar de achtergrond verplaatst? Of zal het zwartepieten over de schuldvraag van de val de discussie tussen de (landelijke) partijen in Helmond domineren? Is de kabinetsval juist goed of slecht voor de lokale partijen (Helder Helmond, Helmond Aktief, Helmondse Belangen/Leefbaar Helmond en Soc.Dem.Helmond/Ondernemend Helmond)? Of maakt het landelijke nieuws van de val van het kabinet eigenlijk niks uit voor de gemeenteraadsverkiezingen? We zijn benieuwd.