38reacties

Volledige hertelling van alle stemmen!

Gemeenteraadsverkiezingen 2010 in HelmondAlle stemmen in Helmond worden opnieuw geteld. Bij een controle bij 1 stembureau zijn meerdere afwijkingen aan het licht gekomen. Omdat het stembureau geen enkele discussie wil over de uitslag van de verkiezingen voor de leden van de Helmondse gemeenteraad, heeft zij besloten om tot een volledige hertelling over te gaan. De voorlopige uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen in Helmond is door dit besluit niet vastgesteld en daarmee niet definitief.
Het onderzoek bij het stembureau werd uitgevoerd naar aanleiding van vragen van 1 kandidaat-raadslid over het telproces en de daaruit voortgekomen uitslag. Omdat er meerdere afwijkingen aan het licht zijn gekomen bij dit ene stembureau, vindt nu een volledige hertelling plaats van alle bijna 30.000 stemmen bij de in totaal 36 stembureaus in Helmond. Deze hertelling is nu begonnen.
Het aan het licht komen van de afwijkingen in de uitslag – en daaruit volgend het besluit om over te gaan tot een volledige hertelling – is voor het hoofd- en centraal stembureau van Helmond aanleiding om de minister van Binnenlandse Zaken op te roepen het handmatig tellen opnieuw tegen het licht te houden. Het stembureau van Helmond spreekt de hoop uit dat er een meer geautomatiseerd stem- en telproces komt, dat minder foutgevoelig is.
Nieuwe uitslag
Maandagochtend 8 maart om 9.00 uur vindt een openbare bijeenkomst plaats in de raadzaal in bestuurscentrum Boscotondo waarbij de resultaten van de hertelling worden gemeld en het besluit tot vaststelling wordt genomen.