22reacties

Hoe bezuinigen we 15,7 miljoen?

HelmondWaarop moet de gemeente de komende 4 jaar bezuinigen? Dat is de belangrijkste vraag waarover een select groepje gemeenteraadsleden nu onderhandelt. Zij zijn, richting een nieuw college van burgemeester en wethouders, het nieuwe collegeprogramma met begroting aan het samenstellen.
Het 54 pagina tellende overdrachtsdossier (pdf) is daarbij een belangrijk startpunt. Daarin staat dat er 15,7 miljoen euro moet worden bezuinigd. Er moet besloten worden van welke kostenposten een onsje, een pond of zelfs een paar kilo af gaat. Ga er maar aanstaan!
Een week of 3 voor de verkiezingen stelden wij alle politieke partijen de vraag “Als u op één zaak moet, kunt of wilt bezuinigen, wat zou dat dan zijn?” Geen moeilijke vraag aan mensen die hiervoor in gehuurd willen worden. Tenminste, dat dachten wij. Want het klinkt wellicht raar, maar 6 van de 11 partijen wisten ons geen antwoord te geven. Opvallend genoeg (op de SP na) allemaal partijen die buiten de coalitieboot lijken te gaan vallen. De partijen (op de VVD na) die naar verwachting wel in het gemeentebestuur gaan komen, wisten het wel. Een kwestie van voorbereid zijn op het besturen van onze stad?
Hoe dan ook, de grootste bezuiniging voor D66 moet bij de ‘centrumontwikkeling’ liggen. De SP was het met D66 eens en voegde daar de plannen voor de Kanaalzone aan toe. SDOH en CDA gaven beide als antwoord dat het gezocht moet worden in het bezuinigen op de interne organisatie, de bestuurs- en ambtelijke kosten in onze gemeente. En Helmondse Belangen tenslotte, zij vinden dat er absoluut bezuinigd moeten worden op bosbouw.
Wil jij de lokale politiek een goede, andere, betere bezuinigingspost aan de hand doen? Dit is jouw kans ze te helpen door nu kleine of grote posten voor te dragen. Kortom: waarop vind jij dat Helmond moet bezuinigen?