Op de weblog kun je over Helmond praten, huilen en lachen.
Alle berichten op onze voorpagina zijn actueel of gaan langer mee dan de waan van de dag. Vrijwel dagelijks plaatsen wij iets nieuws.
Onder elk bericht staan de reacties (inmiddels al 117045 sinds de start van de weblog in mei 2005) van andere Helmonders. Alleen lezen wat anderen schreven kan, leuker is het natuurlijk als jij ook jouw on-topic (?) reactie geeft.

Mohammed

12reacties

Chahim: Gemiste kans!

Deze week verscheen weer een artikel over de beïnvloeding van de lokale politiek door criminelen. Het artikel opent met “Lokale partijen doen te weinig om infiltratie door criminelen te voorkomen”. Eerder hebben wij vanuit de PvdA het initiatief genomen, om in navolging van Breda, de tweede gemeente te zijn die extra stappen onderneemt om het criminelen moeilijker te maken.
In onze brief, die begin januari is gestuurd, vragen wij de burgemeester twee dingen:

  • De partijfinanciën worden voortaan jaarlijks gecontroleerd door een onafhankelijke accountant.
  • Voor alle verkiesbare kandidaat raadsleden wordt door de partij een Verklaring omtrent Gedrag aangevraagd.

Lees verder »

Deze bedrijven maken de weblog mede mogelijk.
10reacties

Chahim: De fles(x)bus en andere OV-irritaties

“We gaan er niet over.” Een veel gebruikte zin als we in de gemeenteraad praten over het OV. En zo kan menig bestuurder achterover hangen en zich de irritaties en klachten van onze Helmonders van zich af laten glijden. Je zult begrijpen dat ik het daar totaal mee oneens ben. Wat mij betreft gaat het gemeentebestuur zich meer (of weer) bemoeien met het OV in onze stad.

Irritatie 1: De flexbus (of flesbus).
Tot mijn verbazing las ik op De weblog van het Helmond een reactie over AML-flex. Een soort gelijk product als ‘onze’ Flexbus, maar dan zoals het hoort, ik citeer: Lees verder »

7reacties

Chahim: De beste stuurlui staan aan wal

Toen in het ED het artikel verscheen over het conflict van de burgemeester met haar buren kreeg ik van verschillende Helmonders (en soms zelfs van buiten Helmond) veel berichten over hoe ik, of beter hoe wij als PvdA, moesten handelen. Ik ben als fractievoorzitter het gesprek met de burgemeester aangegaan en was blij dat er zicht was op een oplossing van het conflict, want uiteindelijke moet het daar om draaien. Dan krijg je als politicus het ene na het andere verwijt. De raad in Helmond was ‘één slappe hap’, ‘laf’. De burgemeester die moest toch echt ‘VER-TREK-KEN!!’.Lees verder »

5reacties

Chahim: Nieuwe coalitie in Helmond

Deze week ontving ik een persbericht van Senioren2013. Daarin stond dat de partij per direct gedoogpartner van de huidige Helmondse coalitie is geworden. Ik moet bekennen dat dit mij toch heeft verbaasd. Wat zijn de motieven hiervoor? En als het argument is: “het partijprogramma van Senioren 2013 en het Coalitieakkoord ‘Mensen maken de stad’ liggen dicht bij elkaar”, waarom is dan niet eerder dit besluit genomen?

In de Helmondse raad hebben we een rijke geschiedenis als het gaat om partijwissel. Ook vanuit de PvdA zijn in het verleden niet alleen raadsleden vroegtijdig vertrokken, er zijn zelfs lokale partijen uit ontstaan. Lees verder »

9reacties

Chahim: Onschuldig, maar wel politie in huis

Afgelopen week kopte het Eindhovens Dagblad Onschuldig, maar wel politie in huis. Bij Simone en Bas uit Eindhoven was er een politie-inval. Er was een vermoeden dat zij een hennepkwekerij hadden in hun woning, maar de melding bleek onjuist. Ik kreeg meteen een déjà vu.

Het was een koude woensdagochtend ergens in 2011. Ik was net verhuisd en er werd aangebeld. Ik open de deur en daar stond de wijkagent. Hij vroeg mij of ik iets gemerkt had van een inbraak in een huis hier tegenover. Ik vertelde hem dat ik niet veel thuis ben en het beter was als hij later nog een keer kwam. Dan was mijn vrouw thuis, misschien dat zij wel iets verdachts had opgemerkt.Lees verder »

26reacties

Chahim: Pak jongerenoverlast bij wortel aan!

Afgelopen weekend stond er een interview met mij in het Eindhovens Dagblad. Ik geef daar kritiek op hoe we in Helmond het welzijnswerk in relatie tot jongeren hebben georganiseerd. Mij werd in eerste instantie gevraagd wat ik van de overlast in Helmond-West vind.

Iedere keer als er sprake is van overlast, waar dan ook in Helmond, schalen we op en proberen we met allerlei maatregelen (camera’s, gebiedsverboden, plaatsen betonblokken, beboeten, meer surveilleren etc.) de overlast aan te pakken. Op de korte termijn prima, maar op lange termijn verschuif je het probleem alleen. Hieronder geef ik in het kort mijn visie weer, wat ik denk dat je wel en niet moet doen om het probleem aan te pakken. Het is daarbij belangrijk om grenzen te stellen, maar tegelijkertijd wil je perspectief bieden. Met dat laatste pak je de problematiek bij de wortel aan.Lees verder »

8reacties

Chahim: ‘Sorry, geen gegevens!’

Al sinds de presentatie van de jaarrekening 2015 heb ik, namens de PvdA, meerdere keren gevraagd naar een verklaring van het zorgoverschot (ongeveer €10 miljoen). Het college kwam met algemene verklaringen, die volgens het nu voorliggend Rekenkamerrapport niet bevestigd kunnen worden. Bijna een half jaar later voelde ik mij genoodzaakt, juist omdat het college niet specifiek naar de Helmondse situatie wilde kijken, om namens de PvdA een motie in te dienen die de rekenkamer daartoe oproept. De intentie toen was om voor eens en voor altijd duidelijkheid te krijgen waarom we zoveel geld overhielden op het zorgbudget 2015. Nu, ruim een jaar later, is die duidelijkheid er nog steeds niet! Waarom: het ontbreekt simpel aan de juiste gegevens (indicatie versus realisatie op cliëntniveau). Belangrijk, want: geen data, geen toets, geen stuurinformatie. En, ook belangrijk, geen rekenschap! Laat controle op de uitvoering nou net een belangrijke democratische taak zijn van de raad. Nu is dat helaas niet mogelijk.Lees verder »

4reacties

Chahim: Achteraf gelijk hebben…

Achteraf gelijk hebben, daar koop je niets voor!
In de Helmondse politiek zijn de verschillen zelden onoverbrugbaar groot. Veel voorstellen worden beter als partijen bereid zijn kleine nuanceringen aan te brengen. Soms neemt de Helmondse raad besluiten waarvan ik dagen lig te tobben. Je probeert als oppositielid voorstellen inhoudelijk te beoordelen met een positief-kritische houding en we, de PvdA-fractie, doen (vaak) voorstellen die in mijn ogen het college voorstel verbeteren.

Afgelopen week kregen we een raadsinformatiebrief over de Kamenij. ‘Het bestuur van de Kamenij heeft in 2016 in goed overleg met de gemeente besloten om in 2017 een besluit te nemen over haar toekomst.’ Dat besluit is inmiddels genomen. De Kamenij gaat per 1 april 2018 definitief dicht. Lees verder »

11reacties

Chahim: Meedoen aan verkiezingen in 2018!

Vanaf vandaag geeft Mohammed Chahim van de PvdA weer elke 6 weken zijn bespiegelingen over Helmond. Voor wie het vergat: toen we in 2007 begonnen met de columns van Onze Helmondse politici was hij 1 van de 4 starters. Mohammed, hopelijk bevalt het schrijven weer net zo goed als destijds.

Een paar dagen geleden belde een journalist van het Eindhovens Dagblad (ED) mij over de mogelijke deelname van de PVV aan de aankomende gemeenteraadsverkiezingen in Helmond. Wat vond ik ervan? Nou ja, om eerlijk te zijn haalde ik mijn schouders ervoor op. Mijn visie op de maatschappij ligt mijlenver verwijderd van die van de PVV, maar als echte democraat juich ik het toe als meerdere partijen meedoen aan de verkiezingen, dan valt er daadwerkelijk iets te kiezen.Lees verder »

64reacties

Ja, de weblog Helmonder van het Jaar!

Beste weblogbezoekers,
twee jaar geleden was er al een groep Helmonders die vond dat De weblog van Helmond genomineerd moest worden voor Helmonder van het Jaar. Helaas leidde dat verzoek toen niet tot een nominatie. Nu twee jaar later en na het lezen van de vele enthousiaste reacties dachten wij, laten we het opnieuw proberen.

Al bijna tien jaar is De weblog van Helmond een ware ambassadeur van de stad. Een ieder die op de weblog komt en dit leest weet dat de vrijwilligers van de weblog belangeloos enorm veel tijd en liefde investeren in het up to date houden van deze site. Dagelijks komen er vele Helmonders digitaal bijeen om het nieuws over Helmond te volgen en bespreken. De wereld wordt steeds digitaler, het past anno 2014 dus geheel in het tijdsbeeld dat een digitale omgeving een nominatie krijgt voor de eretitel Helmonder van het Jaar.Lees verder »

13reacties

Chahim: Afscheid, maar toch weer niet

Column Mohammed Chahim PvdADe afgelopen 2,5 half jaar heb ik met veel plezier columns geschreven op de deze weblog. Ik was dan ook altijd zeer nieuwsgierig naar de reacties van mensen positief of negatief en dat ga ik zeker missen.

Sinds de verkiezingen is er veel gebeurd (zeker de eerste week na de verkiezingen). Eerst gekozen als raadslid en vervolgens na de hertelling op even veel stemmen komen als mijn collega Mirjam van der Pijl. Ik heb ervoor gekozen om mijn raadszetel op te geven en hier heb ik tot de dag van vandaag geen spijt van. Direct na de verkiezingen is er veel geschreven over onze fractie en ik merkte bij mijzelf dat ik zwaar teleurgesteld raakte over de berichtgeving. Je ziet je naam staan in allerlei media en nergens staat bij of je wel de juiste kwaliteiten hebt om de Helmondse gemeenschap te vertegenwoordigen. Nee, je bent allochtoon en blijkbaar zijn andere kwalificaties dan overbodig. Ik ervoer het debat zelf zo dat je per definitie als allochtoon niet geschikt bent, omdat je je alleen met allochtonen dan wel “allochtonen zaken” bezig gaat houden. Hiertegen kun je jezelf niet verdedigen en dat is toch wel erg jammer.

Maar goed wat me niet doodt, maakt me sterker. Ik blijf actief binnen de Helmondse politiek en zal me bezig gaan houden met financiën en economie, zeker niet onbelangrijk nu er grote bezuinigingen aan gaan komen. Gezien ik alleen burgercommissielid ben, verlies ik hiermee ook mijn column op de weblog, dit vind ik jammer, maar ik denk dat de mening van een raadslid veel interessanter is dan van een burgercommissielid.

Rest mij iedereen te bedanken die mijn columns heeft gelezen. Ik wil de mensen die daarnaast ook nog de moeite namen op mijn columns te reageren nog meer te bedanken, deze hebben mij weer veel lees plezier gegeven. En natuurlijk alle vrijwilligers van de deweblog.nl, in het bijzonder Rob, die als ik te laat was met het indienen van een column altijd beleefd een mailtje stuurde. Mijn mede politiekcolumnisten die ik ook met veel plezier las.

Het gaat u allen goed!

Mohammed Chahim
Burgercommissielid PvdA

In de reacties hieronder een update.

14reacties

Chahim: Campagne in Helmond

Column Mohammed Chahim PvdA

Het einde van een intense campagne is in zicht en het woord is aan de kiezer. Zittend aan mijn bureau probeer ik mijn column voor de weblog voor te bereiden. Ondanks de kou hebben we een goede campagne neergezet, gefocust op eigen kracht en positiviteit.

Campagne voeren vind ik ook een van de leukste zaken in de politiek. De reacties op straat zijn vooral positief, maar zo nu en dan krijg je ook een middelvinger naar je hoofd geslingerd. Die mensen die dit soort asociaal gedrag tonen, zijn vaak ook de mensen die schreeuwen dat we in Nederland leiden aan normen en waarden vervaging.  Mensen die teleurgesteld zijn in het land, maar zelf er weinig aan doen om daaraan iets te veranderen.

Maar goed, zowel de positieve als de negatieve reacties geven mij veel energie om door te gaan. Ik probeer ook met iedereen te praten en meid de critici niet. Ik merk dan op het moment dat je de tijd neemt en naar de mensen luistert dat ze ook begrip krijgen voor de positie van de politici. We hebben nu eenmaal in Nederland een politiek systeem, waar je gedwongen wordt om samen te werken met andere partijen en dus ook compromissen moet sluiten. Hierdoor komt het vaak voor dat je niet alles uit je programma uit kunt voeren, maar breek je hiermee een verkiezingsbelofte?

De komende periode wil ik graag mij wederom inzetten om Helmond verder op de kaart te zetten. Vanuit de PvdA Helmond hebben we het verkiezingsprogramma kunnen samenvatten door vijf speerpunten. Punten die wij belangrijk vinden om in de komende periode uitvoer aan te geven.

1. Voldoende banen voor Helmonders: uitbreiding met 3000 banen in 2014
2. Veiligheid is belangrijk
3. Aandacht voor armoede en bijzondere bijstand
4. Meedoen met duurzame economie
5. Een WMO toegankelijk voor iedereen met zorg op maat

Ik wens u allemaal veel wijsheid op 3 maart.

Mohammed Chahim
Raadslid PvdA

10reacties

Chahim: "Weekendje weg" niet in Helmond

Column Mohammed Chahim PvdA

De politie Eindhoven heeft onlangs, bij monde van de korpsbeheerder en burgemeester van Eindhoven Dhr van Gijzel, laten weten dat men het "Weekendje weg" introduceert in Stratum.

Wie verdacht wordt van misdragingen in het uitgaansgebied in Eindhoven wordt vanaf 15 januari 2010 het hele weekend vastgehouden. De Eindhovense driehoek – politie, officier van justitie en burgemeester – kan dit doen, omdat ze gebruik maakt van de wettelijke mogelijkheid om verdachten van een misdrijf tijdelijk op te sluiten tot dat het onderzoek is afgerond.  En opsluiten omdat dit in het belang is van het onderzoek mag. Echter de maatregelen is de praktijk helemaal niet bedacht om onderzoek te doen, het is enkel een strafmaatregel.

Als politicus geloof ik oprecht in de trias politica van Montesquieu. En ben dus van mening dat de politie niet bevoegd is om te straffen, hier hebben wij rechters voor! Daarnaast is de maatregels bedoeld om andere (stappers) af te schrikken. Het doet mij denken aan het functioneren van de politie in corrupte staten en dictaturen, waar alles geoorloofd is om de burgers onder controle te houden. Wellicht overdrijf ik hier een beetje, maar het maakt mijn punt wel duidelijk.

Overigens is de maatregel niet bedoeld voor mensen die verdacht worden voor mishandelingen en openlijke geweldplegingen met zwaar lichamelijk letsel of geweldplegingen tegen personeel van politie, brandweer en ambulance. Nee, deze mensen vallen onder bestaand beleid en worden voorgeleid aan de Rechter Commissaris. De Maatregel is mijn inziens bedoeld voor gewone burgers die verbitterd zijn door dat lompe gedoe en zich wellicht er ook naar gaan gedragen.

Enerzijds zie ik ook om mij heen dat de maatschappij aan het verharden is en de overheid, zoals nu ook in Eindhoven, keihard wil terug slaan. Laten wij verstandig zijn in Helmond en de nuances niet uit het oog verliezen en dit soort maatregelen in ons uitgaansgebied nooit introduceren. Gewoon omdat het ook anders kan!

Mohammed Chahim
Raadslid PvdA

3reacties

Chahim: Verkiezingsstrijd in Helmond

Column Mohammed Chahim PvdA

De Poll over wie nu het beste gemeenteraadslid is, geeft al een goed voorproefje van hoe het zal gaan tijdens de verkiezingen op 3 maart 2009. Ik lees graag de opmerkingen die door de bezoekers worden achtergelaten op de weblog.nl. Vooral de mensen ben die zeer enthousiast reageren en pleiten voor een bepaalde kandidaat spreken mij erg aan. Ik vind het positief dat mensen voor "hun" kandidaat pleiten zonder andere af te branden, mijn complimenten!

De Poll heeft mij aan het denken gezet wat nou een goed gemeenteraadslid is. Is dit iemand die uitvoerig het woord voert in de raad en veel in de media opduikt. Of is het iemand die veel contact onderhoud met zijn/haar achterban en zich dus veel in de wijken bevind. Waarschijnlijk heb je van beide wel een beetje nodig, maar ieder doet het op zijn/haar eigen manier.

Het doel van de Poll is natuurlijk een zo goed mogelijk schatting van die werkelijkheid te maken. Dit doe je omdat je aanneemt dat de bezoekers van deweblog.nl een representatieve vertegenwoordiging zijn van de totale Helmondse populatie. Ondanks dat ik denk dat dit niet het geval is heeft de uitslag weldegelijk betekenis. Immers in de politiek draait het om zieltjes winnen en dus om ervoor te zorgen dat mensen op jou gaan stemmen. Dit kun je door verschillen manieren bereiken, o.a. een goed verkiezingsprogramma, goede uitstraling etc.

Het enige probleem van de Poll is dat je niet kunt controleren of de mensen die stemmen wel "stemgerechtigd" zijn. Immers kun je als niet ingezetene van Helmond je bemoeien met Helmondse aangelegenheden. Het zal allemaal wel meevallen, dus zal ik er niet moeilijk over doen. Wel wil ik alvast de winnaar of winnares (het is spannend aan de top) feliciteren. Hopelijk doen de Helmonders net zo enthousiast mee aan de verkiezingen op 3 maart 2009 als aan de Poll op deze website.

Mohammed Chahim
Raadslid PvdA

4reacties

Chahim: Heisa in Helmond West

Column Mohammed Chahim PvdA

Tijdens de laatste commissie vergadering RF stond het wijkontwikkelingsplan Helmond West op de agenda. De commissie had nog een aantal antwoorden op vragen tegoed van de wethouder Boetzkes. Tijdens de presentatie werd de commissie op de hoogte gesteld van de informatie plannen van de gemeente richting het allochtone gedeelte van de bevolking van Helmond West.

Dit voornemen is een resultaat van de lage opkomst van onze allochtone medeburgers op de algemene informatiebijeenkomsten van de gemeente. Zoals ik wel had verwacht, gezien ik al eerder op de hoogte was van deze plannen, zou dit gezien het huidige politiek klimaat, niet goed vallen.

Ten tijde van de commissievergadering was de geplande aparte allochtone informatiebijeenkomst al georganiseerd, gebleken was dat deze haast alleen door mannen is bezocht. Dit was een enorme teleurstelling voor de gemeente en SWH en dus is besloten om een aparte informatiebijeenkomst te organiseren voor vrouwen. Nou, dit was dus vloeken in de kerk. Een aparte informatiebijeenkomst voor vrouwen, is dit het Nederland waar wij voor staan. Past dit binnen onze normen en waarden. Nee, deze informatiebijeenkomst moet niet doorgaan en deze vrouwen moeten zich maar aanpassen. Dit waren ongeveer de reacties van een aantal politieke partijen in Helmond. Grote woorden, waar je denk ik niets mee opschiet. Want los je hiermee het probleem op? Nee.

Dat de opkomst van allochtonen op de algemene informatiebijeenkomst laag was is te betreuren. Dat vervolgens een aparte allochtone informatiebijeenkomst wordt georganiseerd hoort eigenlijk niet, maar is wel noodzakelijk gezien de gemeente ook deze bewoners moet proberen te betrekken bij de plannen van de nieuwe wijk. Daarna is gebleken dat er geen vrouwen aanwezig waren op deze laatste bijeenkomst is ook niet correct. Betekend dit dat we deze vrouwen nou gewoonweg niet moeten informeren (wat deze politiek partijen eigenlijk voorstellen)? Betekend dit dat we deze vrouwen niet moeten helpen bij hun emancipatieproces, door simpel te roepen dat zij zich maar moeten aanpassen aan ons (wat deze lege bewering ook maar betekend).

Nee, er zijn zeer veel (alleenstaande) vrouwen in Helmond West die wij uit hun huizen moeten krijgen en proberen deel te laten nemen in onze maatschappij en als dit betekend een aparte informatie bijeenkomst voor hen, dan zeg ik met volle mond: Ja, doen zodat deze vrouwen sterken op hun benen staan, maar vooral omdat ik geloof dat dan deze bijeenkomsten in de toekomst niet meer nodig zullen zijn.

Mohammed Chahim
Raadslid PvdA

6reacties

Chahim: Geweld in Helmond

Column Mohammed Chahim PvdA

Een van mijn dagelijkse rituelen is het laatste nieuws rondom Helmond bekijken op de website van ED.nl. Ik heb niet altijd tijd om de krant te lezen en zo blijf je, vind ik, ook goed op de hoogte. Meestal staat het belangrijkste nieuws iets later op de website van het ED dan in de krant van die dag, maar over het algemeen worden de belangrijkste berichten wel op de website gezet.

Het nieuws over Helmond wordt de laatste weken gedomineerd door geweldgerelateerde berichten (ten minste op de website van het ED):
-Mishandeling en vrijheidsberoving – Zakkenrolster door het lint – Meisjes mishandelen Helmondse tiener -Helmonder mishandelt bezoeker -Tiener bedreigt ambulancepersoneel-

Nu klik ik vaak uit nieuwsgierigheid ook op het kopje Eindhoven om het nieuws uit die stad ook te lezen en om een vergelijking te kunnen maken. Tot mijn verbazing staat er weinig geweld gerelateerd nieuws op. Dit kan twee dingen betekenen. In Eindhoven gebeurd relatief gezien veel minder als het om geweld gaat of in Eindhoven is er belangrijker nieuws. Zo op het eerste oog lijkt het eerste het geval te zijn. Nou ja, het kan ook zijn dat er in Helmond niet zoveel ander nieuws is, maar ook als ik kijk onder het kopje NIEUWS HELMOND van deze weblog kijk, dan wordt dit sterk gedomineerd door geweldgerelateerde berichten.

Als raadslid volg je de berichten op de voet en vraag je jezelf af of dit allemaal incidenten zijn of hebben we hier te maken met een ernstig probleem. Ik vraag mij dan ook af of wij in Helmond afwijken van de landelijke trent. Uit nieuwsgierigheid ben ik gaan kijken op de misdaadmeter van het AD. Er staan helaas geen cijfers op over 2009, maar je ziet duidelijk dat gewelddelicten in 2008 gedaald zijn t.o.v. 2007. Bijvoorbeeld het aantal mishandelingen in 2007 zijn van 460 gedaald naar 428 in 2008.

Ik ben erg benieuwd naar de cijfers van 2009, maar als ik lees dat er 40 procent bezuinigd gaat worden op veiligheidsbudget van de gemeente Helmond dan vrees ik voor de nieuwe cijfers. Hopelijk zullen de vooroordelen over Helmond niet bevestigd worden.

Mohammed Chahim
Raadslid PvdA

7reacties

Chahim: Vakantie in Helmond

Column Mohammed Chahim PvdA

Ik heb het geprobeerd zoals ik het eigenlijk ieder jaar weer doe. Gewoon een paar weken in Helmond (en omgeving) blijven. Ook dit jaar is het mij niet gelukt. Na een rondje Helmond op de fiets en een kort bezoek aan Berkendonk, besloot ik toch naar een warm vakantie land te gaan. Dit besluit had ik genomen om twee redenen: 1 het wisselvallig weer en 2 ik wist hierna niet meer wat ik moest doen.

Vanuit mijn vakantiebestemming typ ik deze column  in een veel te zweterig hokje in een Internet café. Op de deur staat dat er airco is, maar deze is kapot en het is het enige Internet café in de buurt. Het typen kost mij veel moeite omdat het toetsenbord geen QWERTY, maar een AZERTY toetsenbord is. Mijn bed ziet er mooi uit, maar de grond licht lekkerder. Overal is het veel te druk en mensen hebben geen geduld. Laat ik ook een positief punt noemen: de Zon schijnt (al moet je er niet te lang in liggen, want je bent zo verbrand).

Op dit soort momenten krijg ik vaak heimwee naar Helmond. Het is geen Amsterdam of Parijs, maar je weet wat je er kunt verwachten. Ik zal proberen volgend jaar in Helmond te blijven. Ik zag een tijd geleden zelf een advertentie voor een weekend Helmond in de Metro staan. Misschien is dat een goed idee om te boeken, wellicht word ik nog verrast.

Groeten en fijne vakantie,

Mohammed Chahim
Raadslid PvdA

9reacties

Chahim: Stages probleemjongeren

Column Mohammed Chahim PvdA

Afgelopen week stond er in het ED een kort artikel over het plan om Helmondse (-Marokkaanse) probleemjongeren stages te laten lopen in Marokko. Op het eerste gezicht denk je dan aan stages zoals iedereen ze moet doen, maar dan in een zonnig exotisch land. Al snel kwamen de eerste reactie van mensen (die het allemaal natuurlijk veel beter weten). Er is maar liefst 34 keer op gereageerd en de volgende dekt de lading van de meeste reacties:

"De oudere Marokkanen hebben inderdaad bijgedragen maar de jeugd vanaf 0 tot 30 jaar heeft nog nooit gewerkt ……aan jullie gedrag kan niemand iets veranderen want jullie zijn zo ………… als je zo graag naar Marokko wilt betaal het dan zelf", geschreven door ene Will. 

Behalve dat het tegenwoordig heel populair is om op internet pagina's lekker ongenuanceerd en slecht onderbouwd een reactie achter te laten, krijg ik niet de indruk dat de meesten überhaupt begrijpen wat nu echt het plan is.  Zoals tegenwoordig men al snel redeneert: het gaat om Marokkanen dus zal het wel niet deugen.

Gelukkig kennen we in Nederland soort gelijke projecten die zeer succesvol zijn.  Sterker nog in Brabant hebben we al een succesvol soortgelijk project. Het gaat om PEL (Project Ervarend Leren) waar de stagiaires leren grip te krijgen op hun leven, problemen de rug toe keren en zelf hun eigen zaakjes aanpakken, aldus Peter Tijssen medewerker project PEL. Het PEL project loopt in Frankrijk en dan niet aan de Côte d’Azur, maar gewoon op het saaie platteland bij Franse zorgboeren. Ver weg van alle "vrienden" die voor de nodige (negatieve) afleiding zorgen, ver weg van alle luxe die ze in hun normale leefomgeving kennen. Ze staan er alleen voor en leren om zelf de verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen leven. Dit is een les die niet uit te drukken is in geld.

Zo bestaat er ook een Out of Area project dat in Bosnië draait. Waar soortgelijke activiteiten plaatsvinden.

De stage projecten in Marokko zullen ver zijn van de stranden van Casablanca of de Boulevards van Tanger, waar de meeste jongeren genieten van hun zomervakantie. Nee, ze zullen kennis maken met het echte Marokkaanse leven, die speelt zich voor hen af op het dorre platteland van Nador, waar zorgen voor je kost heel hard werken betekent. Ver verwijderd van alle luxe en zonder afleiding zal het voor de jongeren een plek zijn waar ze goed over hun leven moeten / kunnen nadenken. Teruggekeerd in Nederland zullen ze hun ogen moeten open voor mogelijkheden die dit land je biedt. Het enige wat je zelf nog moet doen is deze kansen grijpen.

Mohammed Chahim
Raadslid PvdA

7reacties

Chahim: "Een politievriend"

Column Mohammed Chahim PvdA

Afgelopen week is het breed in de media verschenen. Toch voel ik de drang om dit platform te gebruiken om het echte verhaal naar voren te brengen.

Veel mensen vinden dat ik mijn positie als raadslid heb misbruikt om zo aandacht te vragen voor mijn zaak. Helaas is het zoals zo vaak, dat mensen reageren vorens het echte verhaal te kennen.

Nadat ik (onterecht) een klap had ontvangen, (onterecht) in de boeien was geslagen en (onterecht) in de cel voor enkele uren ben gegooid. Heb ik na mijn vrijlating, de wegen bewandelt zoals ieder ander zou doen. Ik heb geprobeerd een klacht in te dienen als burger, maar hierbij kreeg ik de nodige tegenwerking. Pas toen ik met een kluitje het riet in werd gestuurd heb ik de media ingeschakeld. Dit om dit soort misstanden kenbaar te maken. Hierop heb ik vele reacties ontvangen, zowel positief als negatief. Ik ben ook veel benaderd door mensen met een vergelijkbaar verhaal, waarvan het merendeel gewone autochtone Nederlanders. Naar mijn inziens bevestigde het laatste dat het niets met discriminatie te maken had.

In de maatschappij hoor je mensen vaak schreeuwen om een hardere aanpak. Zonder hierbij te beseffen dat dit soort zero-tolerence beleid gevolgen heeft voor de maatschappij als geheeld. Wij moeten ons afvragen of wij het acceptabel vinden dat gewone, plicht vervullende burgers de dupe worden van dit zogenaamd essentieel harde beleid. Bij een algehele harde aanpak zullen altijd onschuldige slachtoffers vallen, in mijn optiek is dit onacceptabel. Ik ben meer voor rechtvaardig optreden.

Tijdens een gesprek met de politie zijn er namens de betreffende agent excuses aangeboden. Op deze manier is mijn naam gezuiverd en hier ben ik blij mee. Ik heb de politie gezegd dat ik hoop dat iedereen die een klacht indient op een dezelfde manier wordt behandeld en dit is ook bevestigd door de politie. Ik heb er gelukkig geen rancuneuze gevoelens tegenover wie dan ook aan overgehouden. Nee, ik heb nog altijd de politie hoog zitten.

Mohammed Chahim
Raadslid PvdA

P.S: Het grappige is dat ik het Helmondse politie project "Burgers in Blauw" waar je als burger een dagje mee kunt lopen met de politie om verschillende redenen nog niet gedaan, maar door bovenstaand incident ruim heb ingehaald. Om te eindigen met Johan Cruijff's fameuze uitspraak: "Elk nadeel heeft zijn voordeel!".

3reacties

Chahim: Well I'm from Helmond!

Column Mohammed Chahim PvdA

Een tijdje geleden heb ik een Amerikaanse jongen leren kennen. Af en toe zie ik hem een sigaretje roken voor de ingang van de Economische Faculteit van de Universiteit van Tilburg. Omdat ik er zelf ook regelmatig sta zijn we een keer in gesprek geraakt.

Hij kwam uit Chicago en studeerde International Economics and Finance. We spraken over de Amerikaanse politiek en hij stelde mij wat vragen over de politiek in Nederland.

Ongeveer een week na onze eerste ontmoeting, kwam ik hem als Nerd verkleed tegen en vroeg hem wat hij ging doen. Hij vertelde mij dat hij actief was geworden binnen een studentenvereniging en op weg was naar zijn ontgroening. Hij voegde toe dat iedereen zich moest verkleden en dat ze daarna op de fiets naar een geheime plek moesten gaan waar de ontgroening plaats vond.

Geïnteresseerd vroeg ik of iedereen vrij was te kleden hoe hij of zij wil. De jongen: "Well they have asked us to dress as Nerds, Hookers or Helmonders". Bij het horen van de laatste zin dacht ik dat hij waarschijnlijk iets anders bedoelde. Dus ik zij: "Helmonders? Did you say Helmonders?"  De jongen: "Yeah, you know people from Helmond? Antisocial people!"  Ik:"Do you know that I am from Helmond?". De jongen: "Seriously, but why do they call you antisocial?"

In het half uur durend vervolg gesprek heb ik hem proberen uit te leggen waar het vandaan komt en dat dit allemaal achterhaald is. Ik vertelde hem dat Helmond is een prachtige stad is met vele bekende Nederlanders uit Politiek en Sport. Ook heb ik hem uitgenodigd om een keer naar Helmond te komen, dan zou ik hem hier rondleiden en het tegendeel bewijzen.

Behalve dat ik het grappig vond dat een Amerikaanse student die net een paar maanden in Nederland is, onze stad, Helmond kent, moeten we natuurlijk wel toegeven dat het niet beslist op een positieve manier is. Omdat ik niet weet hoe we ervoor moeten zorgen dat Helmond een positief imago krijgt denk ik dat we tot dat moment de gouden regel uit de showbizz moeten hanteren. Negatief nieuws is ook nieuws en wellicht wordt Helmond door deze geïnteresseerde Amerikaanse student nog populair in Amerika.

Mohammed Chahim
Raadslid PvdA