Buiten is het 17 graden binnen zit:

De weblog van Helmond

meer over deze weblog »
Op de weblog kun je over Helmond praten, huilen en lachen.
Alle berichten op onze voorpagina zijn actueel of gaan langer mee dan de waan van de dag. Vrijwel dagelijks plaatsen wij iets nieuws.
Onder elk bericht staan de reacties (inmiddels al 107.215 sinds de start van de weblog in mei 2005) van andere Helmonders. Alleen lezen wat anderen schreven kan, leuker is het natuurlijk als jij ook jouw on-topic (?) reactie geeft.
11reacties

Vanaf vandaag geeft Mohammed Chahim van de PvdA weer elke 6 weken zijn bespiegelingen over Helmond. Voor wie het vergat: toen we in 2007 begonnen met de columns van Onze Helmondse politici was hij 1 van de 4 starters. Mohammed, hopelijk bevalt het schrijven weer net zo goed als destijds.

Een paar dagen geleden belde een journalist van het Eindhovens Dagblad (ED) mij over de mogelijke deelname van de PVV aan de aankomende gemeenteraadsverkiezingen in Helmond. Wat vond ik ervan? Nou ja, om eerlijk te zijn haalde ik mijn schouders ervoor op. Mijn visie op de maatschappij ligt mijlenver verwijderd van die van de PVV, maar als echte democraat juich ik het toe als meerdere partijen meedoen aan de verkiezingen, dan valt er daadwerkelijk iets te kiezen.

Persoonlijk ben ik geen fan van partijen die mensen uitsluiten vanwege hun afkomst, religie of nationaliteit. In Nederland hebben we met elkaar afgesproken dat dit niet mag, sterker nog: we vinden dit zo belangrijk dat we Artikel 1 van onze Grondwet hieraan hebben besteed.

Terug naar Helmond. De verkiezingsuitslag van 18 maart was niet onverwacht, maar kwam hard binnen. Ik was erg benieuwd naar de verkiezingsuitslag in mijn eigen wijk: Binnenstad-Oost. Bij het stembureau in wijkhuis de Fonkel werd het vaakst gestemd op de PVV en als tweede partij kwam DENK uit de bus. Een voor mij opvallend detail, waar weinig over is geschreven. Veel kiezers zijn teleurgesteld in de (landelijke) politiek. Ze maken zich zorgen over klassieke thema’s als zorg, wonen, werk en inkomen en hun ‘veiligheid’. In die zin zijn de overeenkomsten tussen de groepen PVV en DENK stemmers treffend. De onzekerheid en zorgen over hun toekomst en die van hun kinderen zorgen ervoor dat ze teruggrijpen op hun eigen identiteit en cultuur, en dat is altijd al goed aas geweest voor het populisme.

Helaas zullen de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar niet gaan over hoe de verschillende politieke partijen lokaal hebben geopereerd, maar wordt het wederom, in ieder geval voor een groot deel, een afrekening gebaseerd op landelijke sentimenten. Dat frustreert! Juist als je elke dag je best doet om het Helmonds beleid op bovenstaande thema’s te verbeteren. Steeds kiezend voor verbinding in plaats van polarisatie, omdat ik geleerd heb dat je samen verder komt dan alleen.

Terug naar de PVV. In het ED werd een mevrouw geïnterviewd die tevreden was over haar eigen situatie en niet wist wat de PVV zou moeten veranderen in haar wijk. Ze stemt uit een soort gewoonte op de PVV.

Voor mij is het verschil met conventionele partijen, dat de PVV erg polariseert, dat is wellicht essentieel voor hun bestaan. Hoe dit zijn uitwerking zal hebben in Helmond? Ik weet het niet, maar de PvdA zal hen in Helmond wijzen op onze rechtstaat en hen indien nodig van repliek dienen. Om op te komen voor de rechten van álle Helmonders. Voor mij is Helmond mijn thuis en het doet pijn als mensen hieraan twijfelen. Als PvdA’er zet ik mij in om Helmondse burgers te verbinden. Ik ben blij dat ook wij mee gaan doen aan de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar, misschien wel extra verheugd sinds de dag dat de PVV hetzelfde heeft aangekondigd. Al is het alleen maar omdat ik dan weet dat zij die kiezen voor een gezamenlijke toekomst, voor de inclusieve samenleving, ook een keuze hebben.

Mohammed Chahim
Fractievoorzitter PvdA

11 reacties:

De PVV zal wel met voorstellen komen zoals geen dubbele nationaliteit voor wethouders. Hoofddoekjes verbod ambtenaren en misschien zelfs de oprichting van stadsmaniniers.
PVDA spreekt me al jaren niet aan, met deze lijsttrekker is het wel zo dat de Denkstemmer bij de PVDA blijft.(+-6% gecombineerd VS 3,8% alleen PVDA). Verwacht niet dat Denk en Forum voor Democratie mee doen in Helmond.

Zelf hoop ik dat ChristenUnie weer meedoet, een gelijkwaardig alternatief voor het CDA maar dan zonder hun bestuurders en anders wordt t de lokale VVD.

Beantwoorden

Bang voor de PVV en hopelijk valt het mee volgend jaar!
Maar ik maak me ook zorgen over ons ambtelijk apparaat. Er zijn veel problemen op het personele vlak, Mohammed, en ik ben benieuwd naar jouw visie daarop. Je kunt nog zo’n goed college en nog zo’n goede raad hebben, zonder goede ambtenaren die het uitvoeren ben je nergens.

Beantwoorden

Een rustig stukje. Fijn. En die PVV? Het zou me verbazen als ze voldoende geschikte kandidaten weten te vinden voor Helmond. Ik heb zelf wel getwijfeld om mee te doen voor het raadslidinkomen. Ook heb ik andere sollicitaties bij de PVV overwogen. Ik heb er echter vanaf gezien omdat ik me waarschijnlijk toch wel ‘fout’ zou voelen.

Maar nu een vraag aan de mensen die een hekel hebben aan PVV-ers en / of bijstandsklanten: Wanneer vinden jullie mij fouter; wanneer ik de PVV in Helmond help of wanneer ik in de bijstand zit? En kom niet met het antwoord dat beide fout is, want op andere functies krijg ik überhaupt geen kans.

Beantwoorden

@Schuilnaam op maandag 10 april 2017 om 16:48:

Laat je niet gek maken. Als iemand het jou kwalijk neemt dat je in de bijstand zit, zegt dat meer over die persoon dan over jou.

Beantwoorden

@Sander Lam, @Stefan
Helemaal mee eens! Uitvoeringsorgaan Senzer van de gemeente behandelt haar cliënten op een ontoelaatbare manier. Elke individuele benadering – en daardoor ook de menselijke maat – is ver te zoeken, Hieruit spreekt een arrogantie die alle perken te buiten gaat. Zolang een ambtenaar de gelegenheid krijgt om voor tonnen te frauderen – zie “de weblog van Helmond” (toch niet de meest kritische volger van de gemeente Helmond als overheidsorgaan) – en de heer PT een wachtgeld krijgt en houdt, moeten Senzer + college van B & W eens goed in de spiegel kijken, het schaamrood op de kaken krijgen, minder hoog van de toren blazen en hun arrogante houding voor eens en voor altijd laten varen.

Wat wel eens vergeten wordt: Senzer – beslissingen worden “namens het college van B & W” genomen.

Waar blijft de bestuurlijke en politieke controle van Senzer door de bevoegde wethouder? En waar blijft de politieke controle van deze wethouder door de Helmondse gemeenteraad?

Senzer – cliënten hebben trouwens altijd het RECHT om in bezwaar en in beroep te gaan tegen een beslissing van Senzer. En Senzer- cliënten hebben ook het RECHT een klacht of klachten in te dienen over onterechte beslissingen van Senzer en/of een Senzer – medewerker! En daarna kan men nog altijd terecht bij de Nationale Ombudsman!

Beantwoorden

@Peter op dinsdag 11 april 2017 om 05:09:

Ter aanvulling op en onderstreping van jouw betoog:

Senzer is een moloch geworden, met te veel macht en te weinig gevoel voor de mensen om wie het gaat. Als de heer Chahim wil dat de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 gaan over lokale politiek en een inclusieve samenleving, laat zijn partij zich er dan sterk voor maken dat de bedrijfsresultaten van Senzer weer gaan aansluiten bij de politieke doelstelling. Wat is eigenlijk die politieke doelstelling? Misschien denken de diverse partijen daar verschillend over, voer voor het verkiezingsdebat! En welke informatie heeft de politiek nodig om de aansluiting te controleren? Welke middelen heeft de politiek eigenlijk om bij te sturen?

Dat die aansluiting er op dit moment niet is, lijkt mij duidelijk en ook goed verklaarbaar. Werkbedrijf Senzer wil zoveel mogelijk kwetsbare mensen aan het werk helpen door zijn macht zo goed mogelijk dienstbaar te maken aan de wensen van de externe bedrijven. (Citaat uit de Strategische Kadernotitie Participatiewet Peelregio van januari 2014, pagina 4: “Succes definiëren we als: een optimale beantwoording van de (arbeids-) vraag van werkgevers en, meer mensen aan het werk.”) Een dergelijke puur op cijfers en marktbelangen gerichte doelstelling laat weinig ruimte over voor menselijkheid en de menselijke maat. Zo durft de directie tegenover bedrijven als Dorel en IGO-POST niet op te komen voor de zwakste medewerkers, want dat zou uiteindelijk banenverlies voor een grote groep kunnen betekenen.

Van uitkeringsbedrijf Senzer ben ik minder goed op de hoogte. Ik weet alleen dat het weinig kritisch staat tegenover door rechtsprekend orgaan Senzer opgelegde sancties. Vaak wordt zo’n sanctie al teruggedraaid als je laat blijken je recht te kennen. Daar is geen officiële procedure voor nodig. Maar veel mensen kennen hun rechten niet, en veel mensen zijn bang om hun mond open te doen, juist vanwege mogelijke sancties. Senzer heeft sturing en controle van buitenaf nodig om te functioneren zoals de politiek van het bedrijf verwacht.

Beantwoorden

@Sander Lam Jouw zin “Ik weet alleen dat het (dit is uitkeringsbedrijf Senzer) weinig kritisch staat tegenover rechtsprekend orgaan Senzer opgelegde sancties” slaat de spijker op zijn kop: Senzer is voor het uitvoeren van landelijke sociale uitkeringen gebaseerd op nationale wetgeving het uitvoeringsorgaan, de controleur, de officier van Justitie, de rechter én de reclassering. Er zijn plekken binnen en buiten Europa die hiervoor Amnesty International en Human Rights Watch op hun dak krijgen en er zijn plekken binnen Europa die hiervoor voor het Europese Hof voor de Rechten van de Mens gedaagd worden. En op die plekken is de politieke controle door gekozen volksvertegenwoordigers óók afwezig.

De in de Helmondse gemeenteraad vertegenwoordigde partijen en individuele gemeenteraadsleden hoeven echt niet te wachten tot de volgende gemeenteraadsverkiezingen. Ze kunnen nu al doen wat ze al lang geleden hadden moeten doen: het controleren en waar nodig het corrigeren van de gemeente Helmond als overheidsorgaan en de onder dit overheidsorgaan ressorterende (ambtelijke) diensten ten behoeve van de Helmondse burgers die – al of niet – hun stem hebben uitgebracht.
.
Senzer heeft inderdaad sturing en controle van buitenaf nodig en daarvoor is de complete Helmondse gemeenteraad “ingehuurd”. Letterlijk: ingehuurd, want gemeenteraadsleden worden betaald uit gemeenschapsgeld!

Beantwoorden

@Peter, @Sander Lam en wie het verder betreft:

Altijd leuk als Helmonders hun meningen op de weblog geven, maar we vinden het daarbij belangrijk dat er on topic wordt gereageerd. Omdat jullie reacties offtopic zijn gegaan, ons o zo vriendelijk verzoek 😉 vanaf nu bij het onderwerp te blijven dat Mohammed Chahim aansneed. We nemen aan dat jullie daar begrip voor kunnen opbrengen.
Heeft 1 van jullie de behoefte om bijvoorbeeld over Senzer een uitgebreidere mening te geven, dan is een gastblog wellicht een goed idee. Dat kunnen we dan als een nieuw artikel op de voorpagina van De weblog van Helmond plaatsen.

Beantwoorden

@De weblog van Helmond
Hoezo off topic? Ik ga niet voor Sander Lam spreken. Ik heb het heel…

@Peter:
We hebben je reactie 1 op 1 verplaatst naar https://www.deweblogvanhelmond.nl/afgevoerd_van_de_voorpagina/vragen-staat-vrij/#comment-195656 omdat die hier off topic is. Daar is die vraag on topic en zullen we die vandaag of morgen beantwoorden.

Afzender: De weblog van Helmond

Beantwoorden

Beste Heer Chahim,

Ik denk dat u het met “afrekenen op landelijke sentimenten” het niet bij het juiste eind heeft. Dan zouden alle stemmen op de Helmondse lokale partijen (op dit moment 11 van 37 raadszetels) in uw ogen, een proteststem zijn om maar niet op landelijke partijen te hoeven stemmen.
Voor mij zijn de gemeenteraadsverkiezingen zeker geen afspiegeling van de landelijke verkiezingen. Ik kijk naar welke partij voor mij in mijn stad het beste plan heeft. Levendigheid in de stad, veiligheid en werk zijn daar voor mij belangrijke speerpunten voor de toekomst.
Ook kijk ik natuurlijk, net als velen, naar de afgelopen jaren; wat is daar “gepresteerd” 🙂 . De rel rond Tielemans, waarvan het binnenbrandje nog steeds een beetje gloeit in de kern, is een prima voorbeeld, waarom ik niet op bepaalde partijen zou stemmen. Of wat te denken van de mogelijke terugkeer van “the old boys” onder leiding van onze oud-burgemeester…..

Wat ik me afvraag, als volgens u de volgende gemeenteraadsverkiezingen “een afstraffing gaan worden op landelijke sentimenten”, waarom trekt u dan geen lering uit de evaluatie van de afstraffing van uw partij op landelijk niveau? De uitspraak van Asscher: ” Want juist als het tegenzit hebben wij een partij, een verhaal en een droom om trots op te zijn”.
Ik proef duidelijk de wil van de PVDA om weer te werken aan de toekomst en dit op een goede manier te communiceren met de achterban. Uw stukje gaat niet over bereikte resultaten in Helmond door PVDA of plannen voor de toekomst.

Het is alleen wat vitten op DENK en een mogelijke nieuwkomer.

Ik zou zeggen laat zien wat je bereikt hebt (PVDA-Helmond heeft in mijn ogen ook flink bijgedragen aan een stabiel bestuur in Helmond, of kijk naar hoe jullie Q-koorts onder de aandacht hebben gebracht), smoor rellen in de kiem (zijn de 10 ruggen onterechte subsidie van raadslid Neco Kaygisiz al terug betaald?) en ga aan de gang met de toekomst (laat de achterban die weggelopen is naar DENK lekker lopen en focus op al die Helmonders die werkloos thuis zitten, of kijk bijvoorbeeld naar je website, het kopje nieuws wordt sinds begin oktober vooral gedomineerd door de landelijke PVDA-verkiezingscampagne “Samson komt naar Helmond, Lodewijk komt, de rooie bus komt etc.” Minder dan de helft gaat over Helmond op pvdahelmond.nl)

En voor wat betreft de vrees voor die mogelijke nieuwkomer: De soep wordt vast niet zo heet gegeten als die wordt opgediend 🙂 Ik moet het allemaal nog zien gebeuren…..

Beantwoorden

Krachtige column door een politicus zoals iedereen die eigenlijk wil: oprecht betrokken, kennis van zaken en niet aan het pluche vastgeplakt. Dat laatste bleek in 2010 toen hij zijn raadszetel afstond aan een ander. Ik kende dat verhaal al, nu weet ik wie het was. 🙂 #Respect!
Van DENK kan de PvdA het meeste last krijgen in 2018 denk ik. Als DENK volgend jaar tenminste meedoet en in de Kamer herkenbaar is. Want de landelijke sentimenten spelen lokaal zeker een (positieve of negatieve) rol G.Ekkehenkie. Onterecht, maar die invloed is er omdat veel mensen de lokale politiek niet volgen tenzij er een relletje is of net hun onderwerp (Helmond Sport, wijkhuis of WMO) actueel is. Zij stemmen dan op de landelijk beste partij of iemand die ze persoonlijk denken te kennen. PvdA Helmond heeft één groot voordeel ten opzichte van DENK, zij kunnen laten zien wat ze voor Helmond deden en dat kan een nieuwe partij in Helmond niet.
Zelf zit ik aan de andere kant van het politieke spectrum, maar ik ga deze columns zeker volgen!

Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *