Morrelen in de marge (JC)

We hebben een raad, we hebben een College en we hebben zelfs een soort collegeprogramma. Niet te ver dichtgetimmerd; dat niet. Want de PvdA moest uit het College. Wat raar is, want je zou denken dat met het klaarblijkelijk in de vorige periode (te) ver ‘dichtgetimmerde’ programma, alle partijen netjes op een lijn zouden zitten. Politiek blijft een wonderbaarlijke zaak; een kwestie van morrelen in de marge’s van de nuance.
Naast de politiek en maatschappelijke ontwikkelingen, ligt dat zeker ook aan de media. Die duiken steeds meer op incidenten alleen om die op te kloppen in plaats van voor goede berichtgeving te zorgen. Een nauwelijks te stoppen ontwikkeling ben ik bang.
De verkiezingskoorts heeft in ieder geval ervoor gezorgd dat een paar punten weer stevig op de agenda staan. De minstens ironisch ‘groen’ genoemde Peelvallei, stadsontwikkeling en de ontsluiting van de stad, om de grootste hangijzers maar te noemen.
Opvallend is dat vrijwel alle partijen zich qua verwacht zetelaantal rijk rekenden, de PvdA misschien wel voorop. Het probleem van die partij is vooral dat de openheid leidt tot onevenredig veel aandacht. In elke partij speelt wel eens wat. Zo wordt de benoeming van Magreet van Leeuwen tot wethouder ook binnen het CDA gezien als wegpromoveren. Zonder dat iemand dat durft hardop durft te zeggen of schrijven. CDA, VVD en andere partijen zijn heel wat beter in de zaken in achterkamertjes achter gesloten deuren houden dan de PvdA. Of dat zo goed is voor de democratie en het zo geheten transparant bestuur?

De verkiezingen brachten ook nieuwkomer Trots (op Helmond). Of die een mening heeft over meer dan alleen wat zij ‘veiligheid’ noemen, zal nog moeten blijken. Her en der hoor je moppers dat Helmond met elf partijen wel erg ruim bemeten is. Het valt ook niet mee om over een zaak elf meningen te verzinnen. Maar nationaal hebben zich dacht ik bijna zestig partijen aangemeld, dus dan valt het in Helmond nog wel mee. Wat niet wegneemt dat meer samenwerking wel eens goed zou zijn. Of de kersverse Combinatie van SDOH-D66-Helmondse Belangen een goede stap in die richting is, zal moeten blijken.
Wat zeker een stap in de goede richting is, is dat de meeste websites van de partijen inmiddels redelijk bijgewerkt zijn. Ik zou zeggen: houd de vinger aan de pols of dat de komende vier jaar ook zo blijft!
Ik moet wel zeggen dat ik her en der geschrokken ben van de reacties die je op dit Weblog tegenkomt. Dat mensen zich afvragen of er überhaupt wel goede wethouders te vinden zijn, vooruit. Vaak wordt er echter wel erg scherp op de man in plaats van op de bal gespeeld. Waarbij me opvalt, dat een aantal mensen reacties plaatst waaruit blijkt dat ze noch de bal, noch de spelregels van de politiek kennen.
Nu zijn die spelregels soms ook onbegrijpelijk. Dat er met de hand geteld moet worden is al raar genoeg. Helmond schaarde zich bij de ‘grote’ steden waar ook een hertelling nodig was. Dat bij komende verkiezingen het aantal kandidaten per partij van dertig naar vijftig wordt opgerekt, is in dat licht onbegrijpelijk.

                                                          Was getekend,