Op de weblog kun je over Helmond praten, huilen en lachen.
Alle berichten op onze voorpagina zijn actueel of gaan langer mee dan de waan van de dag. Vrijwel dagelijks plaatsen wij iets nieuws.
Onder elk bericht staan de reacties (inmiddels al 117045 sinds de start van de weblog in mei 2005) van andere Helmonders. Alleen lezen wat anderen schreven kan, leuker is het natuurlijk als jij ook jouw on-topic (?) reactie geeft.

Raadsverkiezingen

2reacties

Naw en Vruuger CXLIII

Helmond Na het CDA Huis, zie je Naw het SP-huis aan de Molenstraat 95. Sinds 1988 heeft de SP daar haar kantoor waarin zij onder andere het wekelijkse spreekuur houdt voor elke Helmonder, lid of niet, die hulp vraagt. Nadat daar de textielzaak en kleermakerij van Hermes-Klomp zat, woonde er Vruuger (midden jaren 70) de weduwe Hermens. Inmiddels was de Traverse aan de achterzijde van die panden doorgetrokken waardoor de Molenstraat de functie van doorgaande weg verloor.

Deze bedrijven maken de weblog mede mogelijk.

Niessen: Veiligheid en Sport

Column van Ellen Niessen van de VVD Helmond

Afscheid
Geschrokken heb ik vrijdag kennis genomen van het overlijden van collega raadslid Lex Pellemans. Lex was gedurende een poos wegens ziekte afwezig geweest maar de laatste tijd gelukkig weer van de partij. Hij zou zelfs de komende verkiezingen als lijstduwer voor de PvdA stemmen verwerven. En nu plots dit trieste bericht.
Een opmerkelijk en door mij zeer gewaardeerd standpunt van Lex was zijn visie op regels: die stonden ten dienst van de mens en niet andersom. Maar even zozeer zijn behulpzaamheid om mensen te helpen zijn voor hem zo karakteristiek.Mijn medeleven gaat uit naar zijn naasten, familie en vrienden en hen wens ik heel veel sterkte toe met dit groot verlies.
—————

Op zaterdag 20 februari komt Fred Teeven naar Helmond om samen met de inwoners van onze stad van gedachte te wisselen over de toename van geweldsdelicten in Helmond. De VVD heeft er al eerder voor gepleit dat mensen zich mogen verdedigen bij de dreiging van geweld. Teeven heeft hiertoe een initiatiefwetsvoorstel ingediend. "Ik wil af van de situatie waarin een dader eerst moet aanvallen voordat noodweer is toegestaan. Het is voor de VVD onbestaanbaar dat mensen die zich in hun eigen omgeving verdedigen, het risico lopen zich hiervoor te moeten verantwoorden voor de rechter", aldus Teeven. Concreet pleit de VVD voor verruiming van de noodweerbevoegdheid, zodat ook directe dreiging voldoende is om gebruik van noodweer te rechtvaardigen.
Daarnaast moet de bewijslast worden omgekeerd, d.w.z. dat het geaccepteerd moet worden dat je niet meer lijdzaam en machteloos toekijkt wanneer iemand jouw huis of winkel binnendringt. Het initiatiefwetsvoorstel wordt dit jaar door de VVD in procedure gebracht.
Graag nodig ik u uit op 20 februari om 17,30 in Hotel West Ende.

Lees verder »

1reactie

Geen verkiezingen rond carnaval (JC)

De PvdA-Kamerleden Heijnen en Kalma zijn als ik diverse media moet geloven ‘uitgelachen’en zelfs ‘gehoond’ om hun idee de verkiezingen naar later in het jaar te verschuiven. Van links tot rechts stonden ‘concullega’s’ klaar om daar een slaatje uit te slaan. Ik vraag me echter af waarom. Zo een slecht idee is dat helemaal niet. En zo nieuw is het voorstel ook al niet.
In vrijwel alle beschaafde landen, worden verkiezingen in de zomer gehouden. Inderdaad omdat de opkomst dan groter is, de organisatie simpeler en het campagnevoeren aangenamer en uitbundiger.
Voor Zuid-Nederland geldt nog eens een extra reden: elke keer opnieuw is carnaval spelbreker in de campagne’s, die minstens een week noodgedwongen stil liggen. Mede daardoor lijkt het wel alsof de verkiezingscampagne’s hier in het zuiden nooit serieus op gang komen. Ik vind het idee om de verkiezingen zo snel mogelijk naar bijvoorbeeld juni te verplaatsen dus helemaal niet slecht. Het kan de betrokkenheid, spanning of amusementswaarde alleen maar ten goede komen.
Ik zag op Twitter dat Stijn Smeulders (PvdA) het daar helemaal mee eens is: “Verkiezingen in de winter zijn voor niemand voordelig.” Hoewel Nannette de Jager (ook PvdA) de campagne juist niet vanwege de kou wil uitstellen. Daar heeft ze een beetje gelijk in. Maar carnaval, dat vind ik wel een heel sterk argument om verkiezingen te verplaatsen..
Á propos carnaval: in de tijd van bijvoorbeeld de Anti-Luchtbrugpartij zag ik heel wat zwaar politieke wagens en kreten in de optocht voorbij komen. In het kader van onze toenemende vrijheid en zelfstandigheid, schijnt dat tegenwoordig verboden te zijn. Wat ’n armoede & angst om niks…

                                                          Was getekend,

 

 


PS: U weet het: ondergetekende houdt niet van carnaval maar ik wens u allen desalniettemin ’n oprecht goed: Alaaf!

9reacties

BZOB niet bij Brouwhuis

 politiek café werkgroep Brouwberg Helmond

PvdA, CDA en VVD zullen zich sterk maken om te voorkomen dat de Brouwhuise Heide bij het industrieterrein BZOB wordt getrokken. Desnoods tot en met de Raad van State. Het BZOB dient uitgebreid te worden in Diesdonk, op Astens grondgebied. De woordvoerders van die 3 partijen zeiden dat gisteravond -na enig aandringen- tijdens een politiek café georganiseerd door de werkgroep Brouwberg.
Die werkgroep maakt zich sterk voor een groene oostzijde van de stad onder het motto 'liever een groene long dan een grijs industrieterrein.' Oftewel: wij willen de politiek ervan overtuigen dat de natuur hier behouden moet blijven. Onder de noemer Groene Peelvallei zijn voor het gebied ten oosten van de stad namelijk grote plannen in de maak. Onze columniste Ellen Niessen (VVD) schreef daarover eerder deze column. De werkgroep Brouwberg komt tegen die plannen in opstand namens de bewoners van Brouwhuis en Rijpelberg.
Naast de vraag of en waar het BZOB uitgebreid moet worden, kreeg vooral de ontwikkeling van de waterplas bij Berkendonk veel aandacht. En dan vooral de vraag of daar al dan niet een nieuw stadion van voetbalclub Helmond Sport moet verrijzen. Zoals bekend zijn de meningen daarover behoorlijk verdeeld, soms zelfs binnen 1 partij. Wel bevestigden de meeste partijen weer eens dat Helmond Sport het in ieder geval allemaal zelf moet betalen.
Nu de verkiezingen naderen, beginnen de discussies levendiger en feller te worden. Zonder dat dit overigens veel bijdraagt aan de duidelijkheid. Niet alleen kwamen uit de zaal soms goed onderbouwde bezwaren tegen de plannen aan de oostkant van de stad. Ook de politici onderling vliegen elkaar meer en meer in de haren. Wat eerder uitloopt op politiek gekissebis dan op duidelijke antwoorden op de vragen uit de zaal.Zoals 1 van de bezoekers na afloop zei: gaat het nu over of de plannen wenselijk zijn, haalbaar of nodig? Het meest radicaal daarin was iets eerder Rudi van der Made van GroenLinks: "De schattingen over de toekomstige behoefte aan ruimte voor wonen, werken en bereikbaarheid zijn veel te optimistisch. Wij staan voor nu een grens trekken. Helmond is groot genoeg."
De werkgroep kreeg zelf ook forse kritiek te verduren, met name op een 'stemwijzer' die op de website en in de wijkbladen staat. Die kritiek kwam zowel uit de politiek die zich miskend voelde als uit de eigen wijkraad en van bewoners. Zij constateerden dat de meningen van de partijen in de 'stemwijzer' bepaald niet correct worden weergegeven. Bovendien werd de vraag opgeworpen namens welke bewoners Brouwberg eigenlijk spreekt. Een vraag waar ook geen duidelijk antwoord op kwam.

13reacties

Rita Verdonk scoort Helmonds applaus

"De politie moet weer de baas worden op straat." Met dat soort oneliners scoorde Rita Verdonk spontaan applaus, vanavond in hotel West Ende. Ze beëindigde daarmee een korte discussie over gezag en orde en – natuurlijk – respect. Maar de politie moet ook dag en nacht bereikbaar zijn en beter omgaan met slachtoffers en mensen die aangifte willen doen. Dat weer in reactie op een emotioneel verhaal van 1 van de aanwezigen. Het waren klapmomenten voor de ongeveer 100 mensen die waren afgekomen op deze eerste grote bijeenkomst van Trots op Nederland (ToN) 'kring Helmond'.
Trots op Nederland (ToN) HelmondGenoemde discussie over de politie kwam na een vraag waarom er geen allochtonen op de Helmondse lijst van ToN staan. "Omdat die zich niet aangemeld hebben," aldus lijsttrekker Jan van Aert, die het Helmondse deel van de avond mocht invullen. Geen aanmeldingen, was ook het antwoord op de vraag of er jongeren op de lijst staan. Niet dus, maar ToN staat voor alle mensen, benadrukt de Helmondse politieke nieuwkomer.
Rita Verdonk blijft een sterk debater die de avond vlot inleidt, leidt en en passant antwoord geeft op vragen. Of juist niet. Maar dan wel zo, dat de zaal toch tevreden is.
Provincies en waterschappen opheffen, de ontwikkelingshulp voor 2/3e afschaffen, de Haagse standpunten komen haar vlot uit de mond. Als het over criminele Marokkaantjes gaat, weet ze haar standpunt dusdanig te verwoorden, dat niemand zich daar een buil aan kan vallen. Al blijft "het karakter van Nederland," respectievelijk Helmond leidinggevend.
Lokaal worden de standpunten van ToN al even kort en krachtig neergezet: een nieuw stadium op Berkendonk, een nieuwe binnenring in plaats van het Cortenbachtracé en géén coffeeshops in de binnenstad. Ook daarover ontstond nauwelijks discussie. Bestuur en de aanwezigen in de zaal zaten duidelijk op 1 lijn. Trots op Nederland wil groeien en "proberen echt iets te veranderen." Om te beginnen in Helmond.

2reacties

Rieter: 2010, nieuw jaar, nieuwe kansen!

Column Michael Rieter Helder Helmond

Met de start van het nieuwe jaar – 2010 – zijn we aangeland in het jaar ván de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart 2010. Terugblikkend was 2009 het eerste jaar van de nieuwe – en eerste zwarte! – president van de Verenigde Staten van Amerka: Barack Obama. Maar 2009 was ook hét jaar van de wereldwijde kredietcrisis! En hoewel het allemaal lijkt mee te vallen, moet waarschijnlijk het ergste nog komen. Naar verwachting zal het in ieder geval voorlopig nadrukkelijk van invloed zijn op ons leven van alle dag. Zo zal politiek Helmond zich moeten realiseren dat binnen onze vele nieuwbouwprojecten (Binnenstad, Brandevoort 2, Suytkade, Centrumplannen en Groene Loper) er wellicht bijstellingen zullen moeten gaan plaatsvinden. En dan met name voor wat betreft de langere tijd die er voor nodig is om deze uit te voeren. Dat mag wat mij betreft in ieder geval niet ten koste gaan van de binnenstad. Maar behalve de zorg om 'stenen` is de grootste zorg in ieder geval van Helder Helmond die van 'mensen'. En dat heeft dan weliswaar ook indirect met 'stenen' te maken als we het hebben over betaalbaar wonen. Maar ik denk ook met name aan de zorg in het algemeen. Zo is er weliswaar eindelijk eind 2008 het armoedebeleid vastgesteld maar dat had veel beter gekund. Want feitelijk is het beter arm te zijn in Eindhoven dan in Helmond. Helder Helmond heeft zich twee jaar geleden nog sterk gemaakt dat huishoudens tot 120 % van het minimum inkomen in aanmerking zouden kunnen komen voor zogenaamde inkomens ondersteunende maatregelen. Dat is namelijk in Eindhoven wél het geval terwijl dat in Helmond maar tot 110 % gaat. Onderzoek heeft echter uitgewezen dat dát (te) veel geld zou kosten. Dat had nu volgens Helder Helmond daadkracht voor mensen kunnen betekenen! De zorg om de zorg baart Helder Helmond dan ook de meeste zorg. Persoonlijk vind ik de Helmondse cultuur, onze eigen identiteit, ook meer dan de moeite waard om me sterk voor te maken.
Maar wat ik nu eigenlijk zou willen weten van 'de Helmonder' is wat haar/hem nu het meest bezig houdt. En dan bedoel ik met name de verwachting die zij/hij heeft van de Helmondse politiek. En dat natuurlijk in het licht van de gemeenteraadsverkiezingen van woensdag 3 maart aanstaande. Is dat inderdaad nog steeds ergernis nummer 1, de hondepoep? Of toch meer het veiligheidgevoel? Of toch liever goed onderwijs om de hoek? Of moet er toch meer geld uitgegeven worden aan wegen? En wat te denken van het milieu? Moeten we ons sterk maken om 45-plussers aan het werk te houden of weer te helpen?
Ik hoor het graag. Want dat doen we als Helder Helmond vooral: luisteren naar u.

Michael Rieter
Fractievoorzitter én lijsttrekkerHelder Helmond

1reactie

Naw en Vruuger CXLII

Helmond Naw zie je het CDA Huis met 2 geldautomaten van ABN AMRO. In 2006 en 2007 zat daar het tijdelijk kunstproject Hermitage Helmond.
Vruuger (1966) was de Algemene Bank Nederland daar gevestigd. Links (niet op de foto) stond het pand van modehuis Maison Jansen. Nadat dat werd gesloopt, werd op die grond het bankgebouw uitgebreid tot de huidige grootte.

6reacties

Weer kandidaat weg bij PvdA

Maria van de Looverbosch Helmond

Maria van de Looverbosch heeft zich ook teruggetrokken als kandidaat-gemeenteraadslid voor de PvdA. Zij steeg door het vertrek van anderen van plaats 12 naar 9 maar besloot zich op het laatste moment terug te trekken.
Als reden noemt zij het 'haantjesgedrag en gebrek aan samenwerking binnen de PvdA die zij onder meer bemerkte tijdens een openbare vergadering.  "Ik ben anders gaan kijken toen Peter van Stiphout Rita Bevers bij de kandidaatstelling 'mannelijk gedrag' verweet. Waar zijn we dan mee bezig? Ik zie binnen die partij al tijden mannelijk gedrag door mannen. Maar een vrouw wordt dat verweten. Ook vind ik het niet goed dat mensen voornamelijk voor zichzelf werken. Allemaal mannetjes die zich alleen sterk maken voor hun eigen toko, hun eigen raadszetel. Ik heb dat nog een paar maanden aangekeken maar daarna besloten dat het voor mij meer dan genoeg is."
Van de Looverbosch heeft er vooral problemen mee dat in de partij een ieder-voor-zich-mentaliteit heerst, om toch vooral een raadszetel te veroveren. "Mensen zijn niet bereid om samen te werken om een consequent en structureel beleid van de grond te tillen."
Het vertrek van Maria van de Looverbosch is opmerkelijk omdat zij nog maar kort actief was binnen de Helmondse afdeling. Bovendien heeft zij een groot aandeel gehad in het partijprogramma, met name waar het gaat om het meer 'groen' en milieubewust maken van het programma.
Zij blijft overigens wel lid van de PvdA en wil na de verkiezingen een vrouwennetwerk oprichten om de partij meer 'vrouwvriendelijk' te maken.

7reacties

Van Mullekom: Verbazing, en toch blij

Column Theo van Mullekom Helmond Aktief

U leest het hier: Vorige week zegt het CDA raadslid Ron Peters in deze weblog, dat wij het tijdperk van pappen en nathouden maar eens definitief achter ons moeten laten. Er moet een "lik op stuk" beleid komen. Mensen nog aan toe, weer lopen de grote partijen in het Helmondse achter een kleine partij aan. Toen ik verleden jaar als woordvoerder van Helmond Aktief in de raadszaal zei: De boefjes en tuig dat onze samenleving terroriseert moeten  keihard aangepakt worden, LIK OP STUK BELEID. Maar nee hoor, de coalitie in het Helmondse, CDA, VVD, PvdA en ook geen enkele andere partij deed zijn mond open toen burgemeester Jacobs tegen mij zei: je moet deze woorden van tuig hier door jou gezegd, terugnemen. Natuurlijk heb ik dat niet gedaan. Maar wat me wel teleurstelde is dat geen enkele partij mij steunde. Opvallend in deze is wel dat Helmond Aktief reeds in 2006 in haar verkiezingsprogramma "LIK OP STUK BELEID" had staan. Oordeel zelf. Goed zou zijn dat alle partijen in deze gezamenlijk een front zouden vormen. 
Opnieuw komt Helmond Aktief weer met een primeur in haar verkiezingsprogramma: Wij willen de ambachtschool terug hebben. Voor alle kinderen is de lagere school de basis. Men heeft er lezen, schrijven en rekenen geleerd. Het vervolg onderwijs telt voor kinderen die graag met hun handjes werken niet mee, men ziet al die theoretische vakken, die niets met het ambacht te maken hebben en dus niet ter zake doende zijn helemaal niet zitten. Misschien ligt hier ook wel een basis van spijbelen. Helmond Aktief is voor het onderwijs van de ouderwetse LTS of ook genoemd de AMBACHTSCHOOL. Het bedrijfsleven zal er enorm blij mee zijn en dit is tevens een goede impuls voor onze jeugdwerkloosheid. Helmond Aktief stelt hierbij klasverkleining voor en praktijk en vakgerichte docenten. Je zult zien veel kinderen zullen weer graag dit soort onderwijs gaan volgen. Kinderen die anders en door willen leren, kiezen uiteraard de exacte vakken. Helmond Aktief werd hierin bijgevallen door columnist dr. B. Smalhout. Helmond Aktief citeert uit zijn verhaal het volgende: Al meer dan 40 jaar is onze samenleving in toenemende mate de weg kwijt. Dit betreft zowel justitie als onderwijs, normen en waarden. Velen maken zich daar grote zorgen over. Ook onze overheid. Doch alle voorstellen tot verbetering verzonken bij oeverloze discussies meestal in een moeras van dubieuze politieke ambities. Maar er gloort thans een klein doch hoopvol lichte aan de nog duistere horizon: "DE AMBACHTSCHOOL KEERT TERUG".
Laten we in Helmond er gezamenlijk onze schouders onder zetten.
Met vriendelijke groet en laat uw stem 3 maart a.s. niet verloren gaan,

Theo van Mullekom
Fractievoorzitter Helmond Aktief

22reacties

StemWijzer gaat zondag de lucht in

StemWijzer voor gemeenteraadsverkiezingen in Helmond

De Helmondse StemWijzer gaat komende zondag 31 januari online. Mensen die nog niet weten op welke van de 11 lijsten ze stemmen moeten, kunnen zich door de StemWijzer laten adviseren. Door bij ongeveer 30 stellingen 'eens' of 'oneens' aan te kruisen, wordt duidelijk welke partij het dichtste bij de voorkeur van die kiezer staat.
De StemWijzer wordt net zoals in 2006 gemaakt door het Instituut voor Publiek en Politiek (IPP). In een bijeenkomst eind december hebben de Helmondse politici onderwerpen kunnen aandragen. Van een 'groslijst' van circa 70 onderwerpen blijft een kleine helft over voor in de definitieve stemwijzer. De nadruk ligt daarbij uiteraard op lokale zaken.
In 2006 maakten enkele duizenden Helmonders gebruik van de StemWijzer. Dat is volgens een woordvoerder van de gemeente 'relatief veel'.
De presentatie van de 'StemWijzer' vindt plaats tijdens de Dag van de gemeente Helmond komende zondag van 13.00 tot 17.00 uur. Die speelt zich af in en om de Stadswinkel aan het Boscotondoplein. Om 14.00 uur 'lanceert' burgemeester Jacobs in de Stadswinkel de Helmondse StemWijzer. Vanaf 14.30 uur krijgen alle partijen die meedoen aan de verkiezingen een kwartier om in de raadzaal op de tweede verdieping van Boscotondo hun belangrijkste standpunten naar voren te brengen. De Helmondse StemWijzer 2010 is vanaf zondag op het internet te vinden onder www.stemwijzer.nl/helmond. Dan kun je je dus via de StemWijzer laten adviseren wie jouw stem op 3 maart verdient. Je kunt dan de onderwerpen van de StemWijzer 2010 meteen vergelijken met die van de StemWijzer 2006.

3reacties

Peters: Veiligheid

Column Ron Peters CDADe laatste weken staat de krant weer redelijk gevuld met artikelen over veiligheid en overlast.
Hardwerkende ondernemers worden geterroriseerd in hun eigen zaak door overlast veroorzakende jongeren. De politie en de burgemeester komen er aan te pas en er worden maatregelen aangekondigd. Wat is dat toch in onze tegenwoordige tijd dat sommige groepen er genoegen in scheppen om anderen het leven zuur te maken.  Is er nu geen enkel respect meer voor de ander en zijn/haar bezit? Nee ik ga hier geen preek houden voor normen en waarden maar het wordt zo langzamerhand toch wel erg gortig. De overheid zal ferm moeten optreden tegen lieden die de regels, die we met elkaar hebben afgesproken, niet eerbiedigen.
Het pappen en nat houden tijdperk moeten we maar eens definitief achter ons laten.
Mensen die zich niet willen houden aan die afspraken moeten aangepakt worden waarbij lik op stuk beleid en het geven van perspectief (desnoods met aandrang) tot de mogelijkheden moet behoren. Dat pleit voor hardere straffen op dat front. Een taakstraf of een straatontzegging passen niet bij dergelijke overtredingen. En daarmee komt het gemeentelijk beleid in zicht want we hebben in de strafvordering te maken met Rijkswetgeving die in mijn ogen de laatste decennia te zeer is doorgeschoten naar de softe kant. Gemeentebesturen hebben weliswaar bijzondere bevoegdheden waar mijn inziens sneller van gebruik moet worden gemaakt, maar we hebben ook te maken met het Justitiële apparaat dat nu eenmaal aan wetten en regels is gebonden. Het is niet normaal dat mensen ’s avonds de Heistraat niet meer door durven. Het is niet goed te praten dat een hard werkende ondernemer zijn zaak wordt uitgepest. Het is niet normaal dat een grote groep jongeren overlast veroorzaakt omdat ze een hangplek willen. Zo kan ik nog wel even doorgaan. Het is aan de tijd dat de gezamenlijke overheden zich heel goed moeten realiseren dat afwijkend gedrag om een afwijkende aanpak vraagt. In de tussentijd past ferm optreden van alle overheidsinstellingen als gemeente, justitie en politie in kwesties die vragen om oplossingen.
Vergeten we daarbij vooral niet de “slachtoffers” want in onze drang naar de aanpak van de veroorzakers, vergeten we nog wel eens de mensen die de overlast en onveiligheid hebben moeten ondergaan. We moeten er in zien te slagen om de buurt samen veilig te maken en ook leuk te houden. Aan het werk zou ik zeggen!

Ron Peters
Raadslid
CDA

26reacties

Kies je slechtste raadslid

Eind vorig jaar werd er 1437 keer gestemd om te bepalen wie het beste raadslid van Helmond is. Zoals bekend werd die poll gewonnen door Damir Ibrovic. Na de beste en slechtste wethouder en het beste raadslid, gaan we de verkiezingspolls op de weblog afsluiten met de laatste.
Welk raadslid bakte er de afgelopen 4 jaar helemaal niks van? Van wie heb je wellicht zelfs nog nooit gehoord, wie heeft er met de pet naar gesmeten, grove blunders begaan of deed het gewoon niet zo goed? Dit is dè kans om je voorkeurstem uit te brengen, maar dan omgekeerd. Wil je jouw stem met een reden omkleden, dan kan dat hieronder.
De uitslag volgt vóór de verkiezingen op 3 maart. Zodat je er wellicht nog iets mee kan. Voor alle duidelijkheid: we vragen opnieuw alleen naar de mensen die nu in de raad zitten en die je dus op hun kwaliteiten kan beoordelen. Onze vraag is simpel: wie vind jij het slechtste raadslid van Helmond?
Het stemmen is heel eenvoudig:
1. Vink het slechtste raadslid aan in de linker kolom bovenaan.
2. Ga naar de felrode button Stem (ruim 10 centimeter onder nummer 38).
3. Klik daarop om je stem te activeren.
4. Nadat je hebt gestemd zie je automatisch de meest actuele tussenstand.

10reacties

Chahim: "Weekendje weg" niet in Helmond

Column Mohammed Chahim PvdA

De politie Eindhoven heeft onlangs, bij monde van de korpsbeheerder en burgemeester van Eindhoven Dhr van Gijzel, laten weten dat men het "Weekendje weg" introduceert in Stratum.

Wie verdacht wordt van misdragingen in het uitgaansgebied in Eindhoven wordt vanaf 15 januari 2010 het hele weekend vastgehouden. De Eindhovense driehoek – politie, officier van justitie en burgemeester – kan dit doen, omdat ze gebruik maakt van de wettelijke mogelijkheid om verdachten van een misdrijf tijdelijk op te sluiten tot dat het onderzoek is afgerond.  En opsluiten omdat dit in het belang is van het onderzoek mag. Echter de maatregelen is de praktijk helemaal niet bedacht om onderzoek te doen, het is enkel een strafmaatregel.

Als politicus geloof ik oprecht in de trias politica van Montesquieu. En ben dus van mening dat de politie niet bevoegd is om te straffen, hier hebben wij rechters voor! Daarnaast is de maatregels bedoeld om andere (stappers) af te schrikken. Het doet mij denken aan het functioneren van de politie in corrupte staten en dictaturen, waar alles geoorloofd is om de burgers onder controle te houden. Wellicht overdrijf ik hier een beetje, maar het maakt mijn punt wel duidelijk.

Overigens is de maatregel niet bedoeld voor mensen die verdacht worden voor mishandelingen en openlijke geweldplegingen met zwaar lichamelijk letsel of geweldplegingen tegen personeel van politie, brandweer en ambulance. Nee, deze mensen vallen onder bestaand beleid en worden voorgeleid aan de Rechter Commissaris. De Maatregel is mijn inziens bedoeld voor gewone burgers die verbitterd zijn door dat lompe gedoe en zich wellicht er ook naar gaan gedragen.

Enerzijds zie ik ook om mij heen dat de maatschappij aan het verharden is en de overheid, zoals nu ook in Eindhoven, keihard wil terug slaan. Laten wij verstandig zijn in Helmond en de nuances niet uit het oog verliezen en dit soort maatregelen in ons uitgaansgebied nooit introduceren. Gewoon omdat het ook anders kan!

Mohammed Chahim
Raadslid PvdA

2reacties

Niessen: feestelijke aftrap campagne

Column van Ellen Niessen van de VVD Helmond

De gemeenteraadsverkiezingen staan voor de deur en de VVD Helmond is er klaar voor. Op vrijdagavond heeft onze lijsttrekster de feestelijke aftrap voor de campagne gegeven tijdens onze Nieuwjaarsborrel.

Met een nieuwe kandidatenlijst waarop zowel kandidaten uit het bedrijfsleven, de agrarische sector, onderwijs en overheid vertegenwoordigd zijn. Een lijst dus met zowel studenten, werkenden, ondernemers, jongeren en ouderen! En de enige lijst met twee vrouwen aan de top: lijsttrekker Yvonne van Mierlo en ondergetekende.

De campagne zal in sommige opzichten verschillen met die van vier jaar geleden.

We willen veel meer de verbinding maken met de inwoners van alle wijken in Helmond. In het verleden werd wel eens de kritiek geuit dat wij met name een partij zouden zijn voor bepaalde wijken. Welnu, met die veronderstelling willen wij  voor eens en altijd afrekenen. De VVD is er namelijk voor iedereen die iets van zijn of haar leven wil maken. En voor ons geldt dat niet je afkomst maar je toekomst telt.

Dit principe geldt zowel voor inwoners als voor het bedrijfsleven. Wij zijn trots op het Helmondse bedrijfsleven en willen onze ondernemers graag ondersteunen in het realiseren van hun ambities! Daarnaast willen wij het ondernemen in Helmond aantrekkelijker maken zodat ook nieuwe bedrijven zich gaan vestigen in Helmond. Hoe? Door:
   • Stimuleren van economisch ontwikkeling en het creëren van werkgelegenheid
   • Een goede aansluiting onderwijs bedrijfsleven
   • Een goede Bereikbaarheid
   • Veiligheid

Mijn persoonlijke insteek daarbij is het creëren van ruimte voor kansen en deze met twee handen grijpen!

Om deze ruimte te creëren zal de afstemming tussen onderwijs en bedrijfsleven substantieel moeten verbeteren. Dit kan door gestructureerd samen te werken en ook hier te kijken naar de toekomstige vraag naar arbeidsplaatsen. Ook hier geldt dus dat de vraag naar arbeidsplaatsen leidend moet zijn! Niet alleen de jeugdige werkzoekende maar zeker ook de oudere werkzoekenden hebben recht op een passende baan.

Ook een goede bereikbaarheid is van cruciaal economisch belang! De kosten van het fileleed komen volkomen onterecht op rekening van de werkgevers. Een bedrijf zal zich daarom wel bedenken om zich te vestigen op een locatie die slecht bereikbaar is. Daarom moet onze infrastructurele capaciteit wordt uitgebreid. De aanleg van de ruit ten noorden van Helmond is van grote noodzaak omwille van de ontlasting van de Helmondse wegen. Doorgaand verkeer dient eenvoudigweg om de stad heen geleid te worden.

Veiligheid
Een ander traditioneel speerpunt van beleid van de VVD is veiligheid. Zonder veiligheid geen goed leefklimaat en geen goed ondernemersklimaat. Het is daarom essentieel om in overleg met wijkraden, winkeliers en het bedrijfsleven locale integrale veiligheidsplannen op te stellen. De VVD ondersteunt initiatieven die de veiligheid voor wijkbewoners, winkeliers en bedrijven vergroten en hen de mogelijkheid bieden om onder meer de veiligheid en de kwaliteit van hun omgeving te verbeteren. Ook staan wij uitbreiding van cameratoezicht zodat de grijpkans op criminelen en daders groter wordt en ons gevoel van veiligheid toeneemt.

Over vijf weken zal ik u over de voortgang van onze campagne berichten.

Ellen Niessen
Raadslid VVD

7reacties

Helmond te klein voor aantal raadszetels

Gemeenteraadsverkiezingen 2010 in Helmond

Helmond moet snel uitgroeien tot een stad van meer dan 200.000 inwoners. Althans, afgaande op het aantal raadszetels dat de politieke partijen zichzelf toedelen. Als we hun voorspellingen optellen, komen we uit op een gemeenteraad van niet minder dan 56 leden. Een aantal dat in Nederland niet voorkomt omdat dit het maximum van 45 ruim overschrijdt. Voor dat laatste aantal heb je 200.001 inwoners nodig.
Het meest optimistisch is nieuwkomer TON die zichzelf van 0 op 6 zetels ziet komen. GroenLinks en D66 zijn relatief bescheiden met een groei van 1 naar 3. Dat de VVD zichzelf ziet groeien, zal iemand die de landelijke ontwikkelingen bijhoudt niet verbazen. CDA en TON zitten dan meer op de wip. Grootste optimist is misschien wel de PvdA die zich zowel landelijk als in Helmond in een moeilijke positie heeft gemanoeuvreerd. Ondanks dat, denken de partijbonzen toch op 8 zetels uit te komen, slechts 1 minder dan nu. En op 2 of 1½ wethouder, zoals PvdA'er Lodewijk den Breejen ons schreef.
Theo van Mullekom reageert dan realistischer: "Helmond Aktief doet niet aan luchtfietserij. Als ik alle verhalen in de wandelgangen hoor, heeft Helmond naar alle waarschijnlijkheid misschien wel 49 zetels te verdelen in plaats van de 37 die er werkelijk te verdelen zijn. Velen rekenen zich nu al rijk, terecht?????" Dat hij met zijn 49 nog aan de voorzichtige kant zat, blijkt uit bijgaande tabel waarin we de (maximale) voorspellingen op een rij gezet hebben.
Eveneens voorzichtig is Rudi van der Made van GroenLinks: "Wij verwachten in maart 2010 te groeien. We hebben nu 1 zetel, dus we verwachten 2 zetels of meer. We hopen op 3 zetels."
Optimistisch is ook Berry Smits van Helmondse Belangen: "Ons doel is méér als 2. Uitgangspunt is mogelijk terug naar het niveau van 2002 (en deelname in coalitie)."
Aangezien er in Helmond nog steeds maar 37 zetels te verdelen zijn, zullen over ruim 2 maanden heel wat mensen en partijen teleurgesteld zijn… Trouwens, veel meer zitplaatsen zijn er ook niet te maken in de raadszaal.

4reacties

Smeulders: Op naar 3 maart!

Column Paul Smeulders Helmond

3 maart zijn er gemeenteraadsverkiezingen. De inwoners van Helmond kiezen dan de persoon die hem of haar de komende vier jaar in de gemeenteraad vertegenwoordigt. Door te stemmen beïnvloeden Helmonders de ontwikkeling van de stad. De verkiezingen bepalen immers de zetelverdeling in gemeenteraad. Op basis hiervan wordt bepaald welke partijen het college vormen en de komende jaren hun stempel op Helmond mogen drukken.

De onderwerpen die spelen op gemeentelijk niveau gaan vaak over belangrijke zaken waar je dagelijks mee te maken hebt. Ik kan het dan ook iedereen aanraden zich te verdiepen in de standpunten van de verschillende partijen. Er is voor ieder wat wils. Waarschijnlijk doen er 11 partijen aan de verkiezingen mee, en ook per partij is er veel keus. Bij geen andere verkiezing is het zo eenvoudig om in contact te komen met kandidaten. Vraag ze het hemd van het lijf over onderwerpen die jij belangrijk vindt! Alle partijen doen ongetwijfeld hun uiterste best om Helmonders te overtuigen van hun standpunten.

GroenLinks wil graag groeien in Helmond, zodat wij meer van onze ambities voor Helmond kunnen realiseren. De afgelopen vier jaar is Helmond bestuurd door een coalitie van PvdA, CDA en VVD. Stuk voor stuk traditionele machtspartijen, die er samen niet in geslaagd zijn om een positieve visie voor de stad te formuleren. De punten waarop ze het wel eens worden, betreffen vooral de prestigieuze ruimtelijke projecten, zoals centrumuitbreiding, nieuwe wegen en grote investeringen in de kanaalzone.

GroenLinks ziet een heel andere toekomst voor Helmond. Een toekomst waarin alle inwoners worden meegenomen in de ontwikkeling van de stad. Daarvoor moeten alle Helmonders de kans krijgen om zichzelf te ontwikkelen. Verder is voor GroenLinks de bebouwde grens bereikt. Wij willen de groene gebieden aan de rand van Helmond behouden in plaats van bebouwen. Ook kiest GroenLinks Helmond ervoor om meer geld beschikbaar te stellen voor de thuiszorg.

Om deze belangrijke verbeteringen te betalen, kiest GroenLinks Helmond ervoor om de centrumuitbreiding een maatje kleiner te maken, grote investeringen in wegen te verminderen en plannen voor de kanaalzone 10 jaar uit te stellen.

De komende maanden gaan we hard campagnevoeren om Helmonders te overtuigen van onze plannen. Voordat de campagne echt losbarst, heffen de verschillende partijen vanavond eerst samen het glas op 2010 tijdens de traditionele nieuwjaarsreceptie van de gemeente in het Helmondse kasteel (vanaf 19.00). Ik hoop daar veel trouwe volgers van de Weblog van Helmond te ontmoeten. Kun je er vanavond niet bij zijn? Dan alvast een voorspoedig 2010 gewenst!

Paul Smeulders
BurgercommissielidGroenLinks

18reacties

Poll: Damir Ibrovic scoort het hoogst

Gemeenteraadsverkiezingen 2010 in HelmondDe kiezer heeft gesproken. PvdA’er Damir Ibrovic is met een ruime meerderheid van de 1437 stemmen tot het beste raadslid van Helmond gekozen. Met Joke de Bruijn-van der Vleuten en Lodewijk den Breejen als afgetekende 2e en 3e. Zij zijn er kennelijk in geslaagd hun achterban het beste te mobiliseren.
Aanvankelijk leek het een strijd te worden tussen PvdA’er Den Breejen en Michael Rieter van Helder Helmond, tot Ibrovic aan een inhaalslag begon. Vervolgens ontwikkelde zich een nek aan nek-race tussen beide PvdA-leden, die door Ibrovic de laatste weken ruim gewonnen is. Rieter eindigt uiteindelijk op de 5e plaats en moet daarmee Rudi van der Made van GroenLinks voor zich laten gaan.
De 2e plaats voor Joke de Bruijn is ook opmerkelijk. Zij heeft in de jaren dat ze in de raad zit nauwelijks de media gehaald. Misschien is haar populariteit te verklaren uit haar nevenfuncties in onder meer de Rijpelberg, Brouwhuis en het Tienerhuis.
Opvallend is ook wat onder aan de lijst gebeurt. Bekende raadsleden als Henk Bekkers, Wynus Dams, Chris Davies, Ellen Niessen-Noordraven en Lex Pellemans kregen nauwelijks stemmen. Met als treurig dieptepunt Emmie de Voogd-van Dortmont van de gelijknamige lijst, voorheen Helmondse Seniorenpartij, die zelfs op 0 bleef staan. Datzelfde geldt voor Marie-Anne Mattheij-Van Woensel van het CDA, ondanks haar inzet voor Stiphout en Helmond-Oost. Overigens heeft mevrouw Mattheij al laten weten na 8 jaar een punt achter haar raadswerk te willen zetten.
De lage scores van bekende en actieve raadsleden zouden te maken kunnen hebben met hun bekendheid op het internet, of juist hun gebrek aan bekendheid op en met dit medium. Ofschoon bijvoorbeeld Niessen om de 6 weken lezenswaardige columns op onze weblog plaatst. Deze bekende voormannen en -vrouwen zijn hier kennelijk niet de stemmentrekkers waarvoor zij vaak aangezien worden of die ze in 2006 misschien nog waren.
Het meest frappant is natuurlijk dat het nu tot beste raadslid verkozen Damir Ibrovic zich heeft teruggetrokken als kandidaat voor de PvdA. Lees daar hier alles over.
Omdat ieder raadslid hieronder zelf de mogelijkheid heeft te reageren op zijn of haar winst, het verlies of bijvoorbeeld om de stemmers te danken, heeft de weblog zelf geen contact met hen opgenomen voor een reactie.

Alvast ter informatie: half januari volgt de verkiezing van het slechtste raadslid.

7reacties

Rieter: integreren is aanpassen…

Column Michael Rieter Helder Helmond

Persoonlijk vind ik dat cultuur en integratie heel dicht bij elkaar staan. En wat mij betreft ook bij elkaar horen. En daar hoort ‘communicatie’ feitelijk ook bij. Helderder gezegd betekent dat ‘luisteren, praten, elkaar verstaan en samen doen en zijn’. Politiek in klare taal. Zelf ben ik geboren uit een Helmondse moeder máár mijn weg stond in het buitenland! Ik ben HET voorbeeld van een geïntegreerde Helmonder! Integreren vind ik dat een kwestie is van aanpassen. Wie zich Helmonder voelt en van Helmond houdt, mag zich wat mij betreft Helmonder noemen. Dat zouden méér mensen moeten doen! Het Helmond-gevoel is als thuiskomen na een reis of vakantie. Als een warme deken wanneer je het koud hebt. Als een jas wanneer het regent.
Helder Helmond is een politieke partij die de Helmondse cultuur heel hoog in haar vaandel heeft staan; misschien wel het hoogst van allemaal? Zeker waar het gaat om de culturele identiteit van de stad. We moeten die Helmondse cultuur koesteren! Je cultureel aanpassen zorgt dat je integreert. Zelf mag ik me voorzitter noemen van o.a. Haw Ut Hellemonds, een klupke dat zich bezighoudt met het behoud van het Hellemondse dialect. Maar ik ben ook voorzitter van het Comité Open Monumentendag Helmond dat jaarlijks in Helmond van meerdere monumentale gebouwen in het tweede weekend van september de deuren eens openzet. Maar het bárst gelukkig van heel veel actieve culturele verenigingen. Of dat nu gaat om koren, muziekgezelschappen, harmoniëen en fanfares, toneelclubs, historische verenigingen. Of culturele activiteiten en evenementen zoals Impact, Kasteel van Sinterklaas, Artimond, Jazz in Catstown, Carnaval, Warandeconcerten. Gelukkig te veel om op te noemen. Er zou ook (nog) meer aandacht van Helmondse cultuur op scholen en media mogen zijn.
Helmondse cultuur verbroedert en verzustert. Het stimuleert bewustwording van de Helmondse identiteit waardoor ons verantwoordelijkheidsgevoel voor onze samenleving vergroot kan worden. Helmond is van alle Helmonders. En dat maakt dat cultuur ook in één woord genoemd kan worden met integratie. Integreren is aanpassen. Het verstaan en spreken van de Nederlandse taal bevordert de nodige communicatie onderling maar verkleint daarnaast ook de afstand naar de arbeidmarkt. En met een goede communicatie kan er naar elkaar geluisterd worden. En horen wij elkaar. Ook daar is Helder Helmond sterk in met o.a. de maandelijkse hooravonden in de Helmondse wijken.
Alle inwoners zijn Helmonders. En Helmond is van alle Helmonders. Zorg dat je hart voor Helmond maar ook voor Helmonders hebt. Dat is de beste basis voor een goede Helmondse samenleving.

Michael Rieter
Fractievoorzitter én lijsttrekkerHelder Helmond

13reacties

Ibrovic trekt zich als 3e terug uit PvdA

Damir Ibrovic PvdA Helmond

Ook PvdA-raadslid Damir Ibrovic trekt zich terug als kandidaat-raadslid voor de PvdA. Daarmee is hij het derde potentiële raadslid (na Nanette de Jager en Rita Bevers) dat zich van de lijst laat schrappen. Damir Ibrovic stond op een in principe onverkiesbare 15e plaats op de lijst maar heeft een behoorlijke eigen achterban die hem ver zou brengen. Dat blijkt onder meer uit onze eigen poll waar hij al een tijdje stevig de eerste plaats in handen heeft. Hij heeft vandaag de partijtop laten weten dat hij "verrast en gekwetst is door de opstelling en de werkwijze van dit bestuur en daarom verdere samenwerking met deze PvdA niet meer ziet zitten."
Zijn bezwaren richten zich op 2 zaken: het falen van het afdelingsbestuur "in alle opzichten maar zeker rond de vaststelling van de kandidatenlijst" en inhoudelijke bezwaren tegen het onlangs vastgestelde PvdA programma.
Om met de inhoud te beginnen: Ibrovic vindt dat de PvdA veel te weinig aandacht heeft voor de werkgelegenheid, zowel bekeken vanuit de ondernemers als vanuit de werkzoekenden. "We moeten ondernemers meer steunen," zegt de docent economie. "En we gaan veel te zachtzinnig met sommige werkzoekenden om. Mensen naar diverse buitenlanden sturen is veel te soft. Het lijkt wel bezigheidstherapie."
"Wij als PvdA slagen er steeds maar niet in om ons sociale gezicht te laten zien. Bijvoorbeeld op het gebied van integratie doen we het hier in Helmond slecht, zelfs slechter dan landelijk." Een laatste voorbeeld waar hij zich absoluut niet met de partijlijn kan verenigen, is het nieuwe stadion voor Helmond Sport. "Helmond Sport is belangrijk voor de stad. Daar zou de PvdA heel wat meer rekening mee moeten houden."
Organisatorisch heeft hij het helemaal gehad met dit bestuur: "Het is hier in Helmond al 4 jaar ellende met het partijbestuur. Op alle gebieden. De communicatie faalt en met kritiek uit de partij wordt niets gedaan. Ik zeg niet dat deze mensen niet capabel zijn maar dit strookt zeker niet met mijn beeld van een goed bestuur. De manier waarop de kandidatenlijst is vastgesteld, vormt daarbij voor mij wel het dieptepunt."
Ibrovic weet nog niet of hij lid wil blijven van de PvdA. "Ik ben nog aan het wikken en wegen of ik deze partij helemaal de rug toekeer."

4reacties

"Politiek zit niet in grote dingen"

CDA bezoekt Helmond“Politiek zit niet in grote dingen. We moeten op menselijke maat denken en zaken regelen. Daarom gaan we bij mensen thuis op bezoek.” Dat vertelt Jeroen Sanders (35), kandidaatsraadslid voor het CDA in Helmond. Met collega Gaby van den Waardenburg (23) heeft hij de bewoners van de binnenstad opgeroepen hun op de koffie te noden. En zoals beloofd brengen ze een forse portie vlaai mee.
We hebben hen als centrumbewoners uitgenodigd, maar omdat we ’toevallig’ ook van de weblog zijn, wordt het een wat ander gesprek dan zij hadden verwacht.
De jonge kandidaten zijn vooral op zoek naar wat leeft in de binnenstad en Annaparochie maar praten desgevraagd ook open over hun eigen ideeën. Hoewel het moeilijk blijkt uit te leggen wat jongeren in de gemeenteraad anders doen dan de oude garde, vinden Gaby en Jeroen het allebei belangrijk dat er vernieuwing en verjonging in de gemeenteraad komt. “Je kijkt toch frisser tegen de zaken aan.” Beiden benadrukken ook dat de gemeenteraadsleden meer kritisch het beleid moeten volgen en zelf initiatieven nemen.
1 Van de zaken die ze willen aanpakken, is wat Jeroen de technocratie noemt. Het voorbeeld daarvan is een nieuwe hondenkapsalon in de Veestraat. Waar honden niet mogen komen vanwege het uitlaatverbod. “Dan moet je niet heel ambtelijk en ingewikkeld met vergunningen gaan werken maar gewoon een simpele oplossing zien te vinden.” Die Jeroen en Gaby vonden en regelden na contact met hun wethouder. Zo pleit hij ook voor wethouders en raadsleden die zelf een mening hebben en minder naar de ambtenaren luisteren.
Eigenwijs zijn, noemen ze dat allebei: “We hebben ook hele discussies gehad met onze voorzitter of we wel aan deze koffie met gebak-actie moesten beginnen. Maar we doen het wel. Ook binnen onze partij is het wennen aan nieuwe vormen van actie voeren en mensen bereiken.”
“Volgens ons moeten politici meer de straat op. We willen luisteren naar de mensen. Want juist op wijk- en straatniveau spelen de zaken die de Helmonders belangrijk vinden.” Gevraagd naar wat de eerste gesprekken thuis opgeleverd hebben, komen voorbeelden over tafel als parkeren, te hard rijden, jeugdhonken in bijvoorbeeld Brandevoort en Mierlo-Hout en sportclubs die in de knel zitten.
“Met alleen luisteren is de kous niet af. We proberen vooral ook praktische oplossingen te zoeken. Dat is waar mensen behoefte aan hebben.”
Ondanks dat de koffiegesprekken veel tijd vergen, zijn beide CDA kandidaten enthousiast. “Je moet als politicus oppassen dat je niet in het vergadercircuit vastloopt. Hier bij jullie zitten is effectiever dan menig fractievergadering.” Jeroen en Gaby zijn dan ook van plan om tijdens de komende raadsperiode deze gesprekken thuis voort te zetten. “Daarmee houden we de vinger aan de pols.”