Buiten is het 14 graden, binnen zit al 15 jaar 😻

De weblog van Helmond

meer over deze weblog »
Op de weblog kun je over Helmond praten, huilen en lachen.
Alle berichten op onze voorpagina zijn actueel of gaan langer mee dan de waan van de dag. Vrijwel dagelijks plaatsen wij iets nieuws.
Onder elk bericht staan de reacties (inmiddels al 102.546 sinds de start van de weblog in mei 2005) van andere Helmonders. Alleen lezen wat anderen schreven kan, leuker is het natuurlijk als jij ook jouw on-topic (?) reactie geeft.
7reacties

Column Theo van Mullekom Helmond Aktief

U leest het hier: Vorige week zegt het CDA raadslid Ron Peters in deze weblog, dat wij het tijdperk van pappen en nathouden maar eens definitief achter ons moeten laten. Er moet een "lik op stuk" beleid komen. Mensen nog aan toe, weer lopen de grote partijen in het Helmondse achter een kleine partij aan. Toen ik verleden jaar als woordvoerder van Helmond Aktief in de raadszaal zei: De boefjes en tuig dat onze samenleving terroriseert moeten  keihard aangepakt worden, LIK OP STUK BELEID. Maar nee hoor, de coalitie in het Helmondse, CDA, VVD, PvdA en ook geen enkele andere partij deed zijn mond open toen burgemeester Jacobs tegen mij zei: je moet deze woorden van tuig hier door jou gezegd, terugnemen. Natuurlijk heb ik dat niet gedaan. Maar wat me wel teleurstelde is dat geen enkele partij mij steunde. Opvallend in deze is wel dat Helmond Aktief reeds in 2006 in haar verkiezingsprogramma "LIK OP STUK BELEID" had staan. Oordeel zelf. Goed zou zijn dat alle partijen in deze gezamenlijk een front zouden vormen. 
Opnieuw komt Helmond Aktief weer met een primeur in haar verkiezingsprogramma: Wij willen de ambachtschool terug hebben. Voor alle kinderen is de lagere school de basis. Men heeft er lezen, schrijven en rekenen geleerd. Het vervolg onderwijs telt voor kinderen die graag met hun handjes werken niet mee, men ziet al die theoretische vakken, die niets met het ambacht te maken hebben en dus niet ter zake doende zijn helemaal niet zitten. Misschien ligt hier ook wel een basis van spijbelen. Helmond Aktief is voor het onderwijs van de ouderwetse LTS of ook genoemd de AMBACHTSCHOOL. Het bedrijfsleven zal er enorm blij mee zijn en dit is tevens een goede impuls voor onze jeugdwerkloosheid. Helmond Aktief stelt hierbij klasverkleining voor en praktijk en vakgerichte docenten. Je zult zien veel kinderen zullen weer graag dit soort onderwijs gaan volgen. Kinderen die anders en door willen leren, kiezen uiteraard de exacte vakken. Helmond Aktief werd hierin bijgevallen door columnist dr. B. Smalhout. Helmond Aktief citeert uit zijn verhaal het volgende: Al meer dan 40 jaar is onze samenleving in toenemende mate de weg kwijt. Dit betreft zowel justitie als onderwijs, normen en waarden. Velen maken zich daar grote zorgen over. Ook onze overheid. Doch alle voorstellen tot verbetering verzonken bij oeverloze discussies meestal in een moeras van dubieuze politieke ambities. Maar er gloort thans een klein doch hoopvol lichte aan de nog duistere horizon: "DE AMBACHTSCHOOL KEERT TERUG".
Laten we in Helmond er gezamenlijk onze schouders onder zetten.
Met vriendelijke groet en laat uw stem 3 maart a.s. niet verloren gaan,

Theo van Mullekom
Fractievoorzitter Helmond Aktief

7 reacties:

Theo, Is Bob Smalhout zelf al niet lang de weg kwijt? Heb zijn columns in de Telegraaf er nog eens op nagelezen. Deze man als promotor en inspirator van je politieke gedachtegoed opvoeren zegt niet alles, maar wel veel. Zou HA daarom niet beter met de PVV of TON kunnen fuseren?

J. Zorgeloos.

Beantwoorden

@ Dhr./Mevr. J. Zorgeloos
Helmond Aktief bestaat al langer dan PVV en TON samen. Ook is het eigen specifieke gedachtengoed van Helmond Aktief prima tegen de tand des tijds bestand gebleken. De partij komt immers al onafgebroken sinds haar vertegenwoordiging in 2002 in de Helmondse gemeenteraad op voor ‘hen die een steuntje in de rug nodig hebben’. Dat is gelukkig nog steeds een minderheid van de bevolking en hierdoor zal de partij niet erg groot worden, maar dat hoeft ook niet. De partij laat haar stemgeluid horen en dat is goed. Theo en zijn partijgenoten stralen medemenselijkheid uit.

Het nadenken over waar een oorzaak ligt van de hoge werkloosheid, leidt vanzelf tot hetgeen waar Theo over schrijft. Het is namelijk een feit dat vele bedrijven, met name in het Midden- en Kleinbedrijf, de motor van onze economie, vacatures hebben waar ze geen mensen voor kunnen vinden. Het betreft hier maar al te vaak vacatures waarvoor specialistische ambachtelijke arbeid gevraagd is. Theo heeft gelijk dat hij in zijn analyse een medestander, namelijk de heer Smalhout, aanhaalt die dit standpunt recentelijk ook landelijk heeft beschreven. De bedoeling is om via gerichtere ambachtelijke scholing een extra groep mensen in de toekomst aan het werk te krijgen met alle voordelen van dien voor de maatschappij. Werk ook waar deze mensen zelf grote voldoening uit halen. Dat is opkomen voor je medemens en dat is ook exact hetgeen waar Helmond Aktief voor staat.

Ir. Arno van Mullekom, RBA
Secretaris Helmond Aktief

Beantwoorden

Arno
Het ging mij om Smalhout. Als politieke partij uitgerekend met hem op de proppen te komen blijft opmerkelijk Van een gezaghebbende autoriteit op onderwijskundig terrein is geen sprake. Bekender is de man als columnist van De Telegraaf en zijn escapades bij de LPF.

Enkele citaten van zijn hand :

De samenleving is overspoeld met ‘hele volkskstammen analfabeten’ die hier zijn gekomen door het ‘waardeloze toelatingsbeleid van Nederland’. Daarmee hebben we het paard van Troje binnengehaald want ‘moslims planten zich vier keer zo snel voort. Als het zo doorgaat, is over vijftien jaar de helft van de bevolking islamitisch’. En dat is gevaarlijk want de islam is een onderontwikkelde versie van het christendom die geen meerwaarde biedt’.

“Wilders is een van de weinige Kamerleden die weet waar hij over praat. Hij haat geen allochtonen, hij ergert zich aan mensen die zich misdragen. Hij zou een uitstekend figuur zijn om deze samenleving vorm te geven."

Vindt je mijn fusievoorstel tegen deze achtergrond echt zo'n vreemde gedachte?

J. Zorgeloos.

Beantwoorden

Je hebt helemaal gelijk Zorgeloos! (je input lijkt overigens je naam niet geheel te rechtvaardigen 😉
Ook ik maak me echter zorgen over dit soort praat en vergelijkingen. Zoals je kan lezen in het stuk van “Verknipte Theo” gaat het hem ook meer over hem zelf en zijn “geweldige” ideeën. Die onzinnige partijen prietpraat over wie het eerste een idee had etc. Wat wordt ik toch moe van die ego trippers. Van een echt goed idee (niet dit van Theo) is het niet van belang wie het inbrengt en/of het uitvoert. Als het maar gebeurt! Dat met als taakstelling, samenwerking naar een hoger doel. De verkiezingen betekenen wat mij betreft, “EXIT aan alle pluche-bevlekkers!” en dat zijn er nog al wat in Helmond.

Beantwoorden

@ Dhr./Mevr. J. Zorgeloos,

Dat dr. Smalhout geen gezaghebbende autoriteit op onderwijskundig terrein is, is geen probleem. Ik hoor van mensen met een ‘boerenverstand’ vaak meer zinnige zaken dan van de salongeleerden die hun kennis alleen uit boeken halen. We hebben immers met z’n allen toch kunnen vaststellen dat de onderwijsvernieuwingen uitgelopen zijn op een ramp. Met dank aan de PvdA. Vandaag nog hoorde ik op de radio dat zelfs op het laagste VMBO nivo veel leerlingen problemen hebben met de stof. Dan praten we over elementaire zaken als goed leren rekenen, schrijven en lezen. Vroeger werden die vaardigheden op een didactisch meer verantwoorde wijze overgebracht, waardoor iedereen die van de lagere school af kwam al behoorlijk kon lezen en schrijven en (hoofd)rekenen. Dr. Smalhout constateert dat alleen maar en hij trekt zijn betoog door naar de ambachtelijke kant.

Naast dr. Smalhout zijn er tientallen personen die we hadden kunnen aanhalen over dit specifieke onderwerp. Juist vanwege het feit dat de opmerkingen van Smalhout voor een grote groep mensen verifieerbaar zijn, hij publiceert immers in de Telegraaf, is het logisch hem te citeren. Hoe een columnist, zoals dr. Smalhout, zich over andere onderwerpen uitlaat of over andere onderwerpen denkt, is voor zijn/haar eigen verantwoordelijkheid.

De PVV en TON profileren zich met name met landelijke thema’s die op lokaal nivo minder spelen, althans waar je als lokaal politicus wel mee te maken hebt, maar waar je geen klap over te zeggen hebt. Bijvoorbeeld het immigratiebeleid. Helmond Aktief is een lokale partij die niet gebonden is aan progressieve of liberale of conservatieve uitgangspunten. We kunnen in ieder afzonderlijk dossier onafhankelijk een standpunt formuleren, zie daartoe ook mijn eerdere reactie. Wanneer ik ons partijprogramma erbij haal, te vinden op http://www.helmondaktief.nl, dan denk ik dat met name op het ‘ondersteunende vlak’ er stevige verschillen zijn tussen PVV en TON enerzijds en Helmond Aktief anderzijds. Bovendien is een fusie tussen een lokale partij en landelijk vertegenwoordigde partijen natuurlijk ook al uiterst moeilijk.

@Anti-Ego

Iemand die anoniem wil blijven spreek ik ook niet aan met Dhr. of Mevr. dat op de eerste plaats.

In de afgelopen jaren heeft Theo met zijn vernieuwende ideeën heel wat hoon over zich heen gehad. Met name van CDA en PvdA kant. Zijn collega raadsleden klapten dan met hun beiden handen op het houtwerk tijdens raadsvergaderingen. Het op die manier iemand belachelijk maken en onderuit proberen te halen, getuigt van een totaal dis-respect, maar tegelijkertijd ook van een onmacht. De mensen die dat doen, zijn namelijk niet in staat om Theo inhoudelijk onderuit te halen, daarom proberen ze dat dan maar op die oneervolle wijze te doen. Dat Theo het niet altijd even gelikt kan vertellen, is bekend. Maar zijn boodschap komt altijd prima over. Het is van bedroevend nivo om nu, zo’n maand voor de verkiezingen, te zien dat juist de landelijke partijen als CDA en PvdA met voorstellen komen, waarover ze Theo uitgehoond hebben. Ik denk dat hij zich daarom best mag verdedigen in deze column. Te meer ook omdat het een flinke verzameling aan goede specifieke ideeën is waarmee andere partijen nu goede sier maken. Ik zal er enkele noemen die het CDA of andere partijen overgenomen hebben in de afgelopen periode:
-de preventiepoli’s in onze stad, (door het CDA overgenomen),
-de instelling van een sportloket (en afschaffing van de Sportraad),
-het opzetten van zogenaamde formulierenbrigades, (door Wethouder Yeyden omarmt).
-het aanpakken van ‘boefjes’, het zogenaamde lik-op-stuk beleid, (voorheen als politiek incorrect beschouwd door CDA en PvdA)

Kleine partijen hebben op deze manier toch een grotere impact op de politiek dan wat je op basis van hun aantal raadszetels verwacht. Dat dat ook eens gezegd mag worden, vind ik zelf niet meer dan normaal. Als politieke partij zijn wij niettemin erg blij wanneer onze ideeën verwezenlijkt worden. Maar graag zouden wij daar ook in gewaardeerd willen worden door de kiezer bij de verkiezingen.

Ir. Arno van Mullekom, RBA

Beantwoorden

@ Arno van Mullekom

Kan aan mij liggen Arno, maar ik heb tot op heden nog nooit een zinnig mens gehoord die Adolf Hitler (en zijn autobahnen) van stal haalt om voor uitbreiding van het wegennet te pleiten op grond van het enkele feit dat de man hierover verifieerbaar in een veelgelezen boek als Mein Kampf heeft gepubliceerd.

Het waarom van je poging om Smalhout, mede gezien je voorliefde voor het gezonde boerenverstand, met eenzelfde soort logica uit de wind te houden, is en blijft nog steeds opmerkelijk.

Op de vraag wat het verschil is tussen logica en politieke logica lijkt me Helmond Actief als antwoord daarop vooralsnog niet te misstaan.

J.Zorgeloos

Beantwoorden

@Arno van Mullekom
Daar waar je het hebt over het dis-respect van CDA en PvdA geef ik je volledig gelijk en is het goed dat ook eens te horen.
Daar waar je Smalhout opvoert: die man heeft zich al lange tijd geleden zwaar gediskwalificeerd. Met zo iemand zou ik me als partij niet identificeren. Een ongelukkige keuze om hem in deze te citeren vind ik.

Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *