Buiten is het 13 graden, binnen zit al 15 jaar 😻

De weblog van Helmond

meer over deze weblog »
Op de weblog kun je over Helmond praten, huilen en lachen.
Alle berichten op onze voorpagina zijn actueel of gaan langer mee dan de waan van de dag. Vrijwel dagelijks plaatsen wij iets nieuws.
Onder elk bericht staan de reacties (inmiddels al 102.153 sinds de start van de weblog in mei 2005) van andere Helmonders. Alleen lezen wat anderen schreven kan, leuker is het natuurlijk als jij ook jouw on-topic (?) reactie geeft.
2reacties

Column Michael Rieter Helder Helmond

Met de start van het nieuwe jaar – 2010 – zijn we aangeland in het jaar ván de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart 2010. Terugblikkend was 2009 het eerste jaar van de nieuwe – en eerste zwarte! – president van de Verenigde Staten van Amerka: Barack Obama. Maar 2009 was ook hét jaar van de wereldwijde kredietcrisis! En hoewel het allemaal lijkt mee te vallen, moet waarschijnlijk het ergste nog komen. Naar verwachting zal het in ieder geval voorlopig nadrukkelijk van invloed zijn op ons leven van alle dag. Zo zal politiek Helmond zich moeten realiseren dat binnen onze vele nieuwbouwprojecten (Binnenstad, Brandevoort 2, Suytkade, Centrumplannen en Groene Loper) er wellicht bijstellingen zullen moeten gaan plaatsvinden. En dan met name voor wat betreft de langere tijd die er voor nodig is om deze uit te voeren. Dat mag wat mij betreft in ieder geval niet ten koste gaan van de binnenstad. Maar behalve de zorg om 'stenen` is de grootste zorg in ieder geval van Helder Helmond die van 'mensen'. En dat heeft dan weliswaar ook indirect met 'stenen' te maken als we het hebben over betaalbaar wonen. Maar ik denk ook met name aan de zorg in het algemeen. Zo is er weliswaar eindelijk eind 2008 het armoedebeleid vastgesteld maar dat had veel beter gekund. Want feitelijk is het beter arm te zijn in Eindhoven dan in Helmond. Helder Helmond heeft zich twee jaar geleden nog sterk gemaakt dat huishoudens tot 120 % van het minimum inkomen in aanmerking zouden kunnen komen voor zogenaamde inkomens ondersteunende maatregelen. Dat is namelijk in Eindhoven wél het geval terwijl dat in Helmond maar tot 110 % gaat. Onderzoek heeft echter uitgewezen dat dát (te) veel geld zou kosten. Dat had nu volgens Helder Helmond daadkracht voor mensen kunnen betekenen! De zorg om de zorg baart Helder Helmond dan ook de meeste zorg. Persoonlijk vind ik de Helmondse cultuur, onze eigen identiteit, ook meer dan de moeite waard om me sterk voor te maken.
Maar wat ik nu eigenlijk zou willen weten van 'de Helmonder' is wat haar/hem nu het meest bezig houdt. En dan bedoel ik met name de verwachting die zij/hij heeft van de Helmondse politiek. En dat natuurlijk in het licht van de gemeenteraadsverkiezingen van woensdag 3 maart aanstaande. Is dat inderdaad nog steeds ergernis nummer 1, de hondepoep? Of toch meer het veiligheidgevoel? Of toch liever goed onderwijs om de hoek? Of moet er toch meer geld uitgegeven worden aan wegen? En wat te denken van het milieu? Moeten we ons sterk maken om 45-plussers aan het werk te houden of weer te helpen?
Ik hoor het graag. Want dat doen we als Helder Helmond vooral: luisteren naar u.

Michael Rieter
Fractievoorzitter én lijsttrekkerHelder Helmond

2 reacties:

Hallo Michael,
Helder Helmond zou zich kunnen inzetten voor de groep gehandicapten en chronisch zieken, “een kwetsbare groep die, volgens berekeningen van het Nibud, in 2010 ook nog eens het meest in koopkracht achteruit gaat..” (Nota Categoriale compensatieregeling eigen bijdrage voor chronisch zieken en gehandicapten met een laag inkomen, raadsvoorstel 26, 2 maart 2010)
Ook Helmond ontvangt uit Den Haag voor deze groep sinds 2007 een stucturele bijdrage voor inkomensondersteuning. In deze Nota wordt voorgesteld om dit geld in te zetten voor de betaling van de eigen bijdrage(n) voor WMO-voorzieningenvoor de mensen met een laag inkomen. Onder WMO-voorzieningen vallen o.a. huishoudelijke hulp (P.O. persoonlijke ondersteuning), scootmobiel (vanaf okt. 2010) en woningaanpssing.

Nou, da’s mooi, zou je zeggen. Maar…. tot nu kunnen de mensen met een laag inkomen deze eigen bijdrage terugkrijgen via de Bijzondere Bijstand. Zij schieten er dus netto niets mee op!!!
Wie heeft er dan wel voordeel bij? Juist….. de gemeente want die bespaart hiermee op de B.B.

Hoe denkt Helder Helmond hierover?

Beantwoorden

Sorry, ik vergat mijn naam in te vullen, groet, Rinie

Beantwoorden
Rinie Gielen-Biemans

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *