Buiten is het 13 graden, binnen zit al 15 jaar 😻

De weblog van Helmond

meer over deze weblog »
Op de weblog kun je over Helmond praten, huilen en lachen.
Alle berichten op onze voorpagina zijn actueel of gaan langer mee dan de waan van de dag. Vrijwel dagelijks plaatsen wij iets nieuws.
Onder elk bericht staan de reacties (inmiddels al 102.153 sinds de start van de weblog in mei 2005) van andere Helmonders. Alleen lezen wat anderen schreven kan, leuker is het natuurlijk als jij ook jouw on-topic (?) reactie geeft.
9reacties

 politiek café werkgroep Brouwberg Helmond

PvdA, CDA en VVD zullen zich sterk maken om te voorkomen dat de Brouwhuise Heide bij het industrieterrein BZOB wordt getrokken. Desnoods tot en met de Raad van State. Het BZOB dient uitgebreid te worden in Diesdonk, op Astens grondgebied. De woordvoerders van die 3 partijen zeiden dat gisteravond -na enig aandringen- tijdens een politiek café georganiseerd door de werkgroep Brouwberg.
Die werkgroep maakt zich sterk voor een groene oostzijde van de stad onder het motto 'liever een groene long dan een grijs industrieterrein.' Oftewel: wij willen de politiek ervan overtuigen dat de natuur hier behouden moet blijven. Onder de noemer Groene Peelvallei zijn voor het gebied ten oosten van de stad namelijk grote plannen in de maak. Onze columniste Ellen Niessen (VVD) schreef daarover eerder deze column. De werkgroep Brouwberg komt tegen die plannen in opstand namens de bewoners van Brouwhuis en Rijpelberg.
Naast de vraag of en waar het BZOB uitgebreid moet worden, kreeg vooral de ontwikkeling van de waterplas bij Berkendonk veel aandacht. En dan vooral de vraag of daar al dan niet een nieuw stadion van voetbalclub Helmond Sport moet verrijzen. Zoals bekend zijn de meningen daarover behoorlijk verdeeld, soms zelfs binnen 1 partij. Wel bevestigden de meeste partijen weer eens dat Helmond Sport het in ieder geval allemaal zelf moet betalen.
Nu de verkiezingen naderen, beginnen de discussies levendiger en feller te worden. Zonder dat dit overigens veel bijdraagt aan de duidelijkheid. Niet alleen kwamen uit de zaal soms goed onderbouwde bezwaren tegen de plannen aan de oostkant van de stad. Ook de politici onderling vliegen elkaar meer en meer in de haren. Wat eerder uitloopt op politiek gekissebis dan op duidelijke antwoorden op de vragen uit de zaal.Zoals 1 van de bezoekers na afloop zei: gaat het nu over of de plannen wenselijk zijn, haalbaar of nodig? Het meest radicaal daarin was iets eerder Rudi van der Made van GroenLinks: "De schattingen over de toekomstige behoefte aan ruimte voor wonen, werken en bereikbaarheid zijn veel te optimistisch. Wij staan voor nu een grens trekken. Helmond is groot genoeg."
De werkgroep kreeg zelf ook forse kritiek te verduren, met name op een 'stemwijzer' die op de website en in de wijkbladen staat. Die kritiek kwam zowel uit de politiek die zich miskend voelde als uit de eigen wijkraad en van bewoners. Zij constateerden dat de meningen van de partijen in de 'stemwijzer' bepaald niet correct worden weergegeven. Bovendien werd de vraag opgeworpen namens welke bewoners Brouwberg eigenlijk spreekt. Een vraag waar ook geen duidelijk antwoord op kwam.

9 reacties:

In uw artikel wordt gesteld dat de werkgroep Brouwberg kritiek kreeg op de door haar opgestelde stemwijzer. Dat er door twee politieke partijen kritiek is geuit klopt. Ik kan mij niet herinneren dat er door de wijkraden kritiek is gegeven, deze staan juist achter Brouwberg. De kritiek van bewoners was van een kandidaat op een van de kieslijsten. De werkgroep heeft de stemwijzer naar eer en geweten ingevuld. Van de partijen met kritiek heeft één de kieswijzer pas gisteravond ingeleverd (voor deze partij is het verkiezingsprogramma gebruikt) en de andere partij brengt onderling verschillende standpunten naar buiten.

Beantwoorden

Actiegroep Brouwberg
In tegenstelling tot een ander lid van de werkgroep Brouwberg heeft M. van Hees door bovenstaande opstelling duidelijk gekozen voor actiegroep Brouwberg en dan wel zéér eenzijdig gekleurd!
De PVDA spreekt met één mond over onderstaande onderwerpen.
1. Berkendonk blijft vrij toegankelijk voor alle Helmonders, daar zijn wij altijd voor geweest. De coaltie met Groen Links wilde er een hek omheen, deze collegeperiode is dat door de coalitie met de PVDA teruggedraaid. De Sp is verder voor het huidige hek dat op Berkendonk staat, alleen PVDA en Groen Links hebben daar tegen gestemd. Brouwberg is slecht op de hoogte of wil niet op de hoogte zijn.
Verder is een stemwijzer presenteren zonder terugkoppeling naar de partijen ongehoord en riekt dit dus naar een ouderwets stemadvies.
2. Grootschalige bebouwing op Berkendonk zoals een stadion hoort daar niet. Wederom eens! Dat wil niet zeggen dat er niet iets moet gebeuren als die enorme zandberg weg is, dan is dat een enorme kale vlakte. De studie naar de Groene Peelvallei brengt mogelijke invullingen in beeld. Dat kan ook een groene invulling zijn. Mensen van Brouwberg hebben zelfs al geopperd dat een zwembad bespreekbaar is!
3. De Groene Peelvallei moet intact blijven en is niet bestemd voor recreatieve bedrijven. Het is wel de vraag wat men onder bedrijven verstaat. Mag een minicamping en een Pannekoekenhuis bijvoorbeeld ook niet, zoals de SP opperde?
Grootschalige bedrijvigheid willen we in ieder geval niet.
4. Aanpak N279 zonder overlast voor natuur en omwonenden, uiteraard zijn wij daar voor.

Brouwberg maakt een slechte beurt door zich zo af te zetten tegen een partij die inhoudelijk dicht bij haar standpunten staat. Standpunten die er eerder waren dan Brouwberg!
Pas uw stemwijzer aan of verander de naam in Stemadvies, de vraag is wel door hoeveel leden van uw werkgroep dit dan gedragen wordt.

Beantwoorden

Hiervoor staat een heel aardig verslag van het politiek cafe van de werkgroep Brouwberg. Toch staan hierin en in de daaropvolgende reacties een aantal vergissingen cq. onvolkomenheden die om een nadere toelichting vragen:
Citaten:
"De werkgroep Brouwberg komt tegen deze plannen in opstand namens de bewoners van Brouwhuis en Rijpelberg" en " Bovendien werd de vraag opgeworpen namens welke bewoners Brouwberg eigenlijk spreekt"
Behalve dat er niet echt sprake is van een opstand, maar meer van kritisch volgen, spreekt de werkgroep Brouwberg namens De werkgroep Brouwberg en pretendeert ze niet namens alle inwoners van Brouwhuis en Rijpelberg te spreken. Echter het feit dat beide wijkraden achter de werkgroep staan, en dat bij een aselecte enquête in winkelcentrum Brouwhorst ca 300 mensen de moeite namen om een formulier in te vullen ( en met een overweldigende meerderheid zich achter de standpunten van de werkgroep schaarden) laat zien dat de werkgroep niet voor zich zelf bezig is, maar voor een brede groep inwoners van Brouwhuis en Rijpelberg.

Citaat: " De werkgroep kreeg zelf ook forse kritiek te verduren op de stem wijzer …."
In onze waarneming kwam die kritiek van slechts een zeer beperkt aantal personen. Voor het samenstellen van deze kieswijzer (zie http://www.brouwberg.nl) zijn een aantal leden van de werkgroep zeer nauwgezet bezig geweest om alle partijprogramma's na te gaan alsmede uitspraken door fractievoorzitters in de gemeenteraad gedaan. Ook is vanzelfsprekend gebruik gemaakt van de door de meeste partijen zelf ingevulde vragenlijst van de werkgroep. Sommige partijen zijn heel helder in hun uitspraak en dan kost het weinig moeite om de rode en groene vlakjes te verdelen. Andere partijen zijn wat minder helder (zelfs al komt dat woord in hun naam voor 🙂 ) en dan zijn bepaalde uitspraken op meerdere manieren uit te leggen. In die gevallen is een zeer zorgvuldige afweging gemaakt bij het invullen kieswijzer, waarbij die afweging vaak op meerdere bronnen gebaseerd is.

Dan de reactie van Lodewijk:
Dat je in je openingszin al op de man speelt, vind ik jammer en absoluut niet nodig. Wat integriteit betreft zijn er nog velen die iets van Martin kunnen leren!
Ook dat je Brouwberg als politiek gekleurde actiegroep wegzet is jammer en ver bezijden de waarheid. De werkgroep bestaat uit mensen uit allerlei beroepsgroepen, van allerlei leeftijden, met een zeer divers politiek stemgedrag, maar die allen één ding gemeen hebben en dat is dat zij zich oprecht bezorgd maken over alles wat ons aan deze kant van Helmond dreigt te gaan overkomen. Als je vindt dat deze mensen een actiegroep vormen omdat ze wel in beweging komen, dan heb je gelijk.
Wat de door jouw vermeende politieke gekleurdheid betreft: zie de reactie bij het citaat betreffende kritiek op de kieswijzer.
Wat betreft het afzetten tegen partijen: De werkgroep Brouwberg zelf is a-politiek en zet zich tegen geen enkele partij af zoals uit het voorgaande hopelijk ook al duidelijk is geworden.
Tot slot: Lodewijk, ik weet dat ook jij zeer met het wel en wee van de wijken aan deze kant van Helmond begaan bent, we gaan er als werkgroep dan ook vanuit dat een aantal uitspraken in het heetst van de strijd gedaan zijn, en niet persoonlijk bedoeld zijn.
Namens de leden van de Werkgroep Brouwberg,
Bert van Sas

Beantwoorden

@Bert,
De PVDA is in de zogenaamde stemwijzer weggezet als onduidelijk, zelfs met het al dan niet willen van het stadion van HS op Berkendonk. Dat is een gotspe en dus bewust gedaan, dit als voorbeeld.
Klik op mijn naam om mijn blog te lezen, de tekst die op flyers staat en in de wijkbladen komt, hoezo onduidelijk?
De SP die voor het huidige hek op Berkendonk stemde is wel duidelijk!!!
Jullie maken als wijze ‘groene’ mensen uit wat wij wel en niet vinden. Dat is democratie op zijn Russisch.
Partijen kunnen vooraf niet eens reageren.
Brouwberg bewijst met dit stemadvies zichzelf een slechte dienst en is hiermee een partijdige actiegroep geworden.
Dat is zeer jammer want daarmee verlies je de objectiviteit die jullie als werkgroep wilden uitdragen, daar is door dit stemadvies weinig meer van over.
Nogmaals heb de moed om je stemwijzer aan te passen, maar kritiek met argumenten maakt op jullie duidelijk geen indruk.
Jammer, hopelijk denkt de kiezer wél verder.

Beantwoorden

Protestlied ‘Groen Brouwberg’ op een bekende melodie is te beluisteren op http://www.rijpelberg.info en http://www.brouwberg.nl

Beantwoorden

@Har, met dat protestlied ben ik het nadrukkelijk wel eens, maar wat de zogenaamde werkgroep Brouwberg verder presteert ben ik het minder eens.
Eerst maakt men een zogenaamde stemwijzer, dan zegt men dit te willen bijstellen als de stemwijzer niet klopt.
De PVDA geeft aan dat een aantal zaken niet kloppen en wat doet men?
NIETS, sterker nog men zet dit zo in de wijkbladen: de missionaris met het vingertje: GIJ ZULT STEMMEN WAT WIJ U AANBEVELEN: GROEN IS GOED, ROOD IS FOUT OF ONDUIDELIJK.
Of hun weergave door de partijen wordt herkent als hun eigen standpunt doet niet terzake.
De financiering komt van de Wijkvereniging Rijpelberg en mogelijk van de Wijkraad Brouwhuis. Gemeenschapsgeld dus!!!
Daarvan maakt men vervolgens stemborden die men vandaag bij de stembureau’s in Rijpelberg en Brouwhuis illegaal heeft neerzet, zonder vergunning en zelfs aan een lantarenpaal vastgemaakt. Wat verboden is.
En dat alles met gemeenschapsgeld dat voor de wijken is bestemd!
Het moge duidelijk zijn dat deze politieke actiegroep nader onder de loep zal worden genomen.Het draagvlak is hiermee uiteraard behoorlijk verzwakt.
Bij de vergadering over de inhoud van de stemwijzer is zelfs meebesloten door een politiek figuur van Groen Links die ook op de lijst van Groen Links staat. Over objectiviteit gesproken!
Naar verluid wordt de actiegroep op dit moment gesommeerd om deze illegale borden weg te halen, anders volgt bestuursdwang,op kosten van, de rekening is voor???

Beantwoorden

@Lodewijk,is dit nou slim?

Beantwoorden

@frans, die vraag moet je volgens mij aan Brouwberg stellen!
Over het effect kunnen we het morgen hebben!

Beantwoorden

Jonkers tegen kappen BZOB-bos

"30 Jaar lang hebben we Brouwhuis beloofd dat het BZOB-bos blijft bestaan en dat het industrieterrein uitgebreid gaat worden in zuidelijke richting, in Diesdonk (op Astens grondgebied en tegen de autoweg). Het voostel van de provincie om het bedrijventerrein aan de oostzijde van Brouwhuis uit te breiden, houdt totaal geen rekening met de bewoners van Brouwhuis en met deze bestuurlijke belofte."

Met deze opmerkelijke uitspraak gaf ex-wethouder Sjef Jonkers vanavond de aftrap voor het vragenuurtje van de eerste informatiebijeenkomst over 'Brainport Oost'. Dat is de geheel nieuwe naam voor de plannen rond Helmond wat betreft de zo geheten Ruit om Eindhoven/Helmond oftewel nieuwe wegen, MEROS oftewel nieuwe industriegebieden en wonen in Lungendonk en 't Goor. Opmerkelijk, omdat Jonkers (CDA) als wethouder nauw betrokken was bij deze ontwikkelingen en zoals hij zei "nu pas als particulier een mening kan geven."
Provinciebestuurder Ruud van Heugten (ook CDA en ex-wethouder van Helmond) pareerde deze vraag door erop te wijzen dat de provincie een keuze heeft moeten maken omdat de regiogemeenten het al meer dan 30 jaar niet eens kunnen worden. En de keus viel op het BZOB-bos en tegen uitbreiding in Diesdonk omdat de natuur in dat laatste gebied volgens onderzoeken meer waarde heeft. Bovendien zorgt de Aa daar voor wateroverlast en komt recreatiepark Oostappen anders in de knel. Vervolgens is het aan de gemeente om ervoor te zorgen dat de inwoners van Brouwhuis (en Vlierden) geen overlast ondervinden. Het is immers de gemeente die bestemmingsplannen maakt en verantwoordelijk is voor verantwoorde aanleg. De gemeenteraad van Helmond heeft onlangs opnieuw laten vastleggen dat de uitbreiding van het BZOB juist niet bij Brouwhuis moet komen.
Van Heugten gaf in De Groene Campus een uitleg van de keuzes van de provincie voor een nieuwe weg tussen Eindhoven en Beek en Donk, het tot vierbaansweg ombouwen van de weg Ommel-Veghel, de keus voor industrie in het BZOB-bos en de groene driehoek tussen kanaal en Heeklaan een woonbestemming geven. Na de vraag van Sjef Jokers bleef op de druk bezochte avond nog tijd voor 4 andere vragen.
Voor wie nog met vragen of opmerkingen is blijven zitten: in Aarle-Rixtel en Veghel volgen nog 2 informatieavonden. Tot en met 13 december kunnen 'visies' worden ingediend waarna de plannen de verdere procedure in gaan. Alle informatie is te vinden op http://www.brabant.nl/dossiers/dossiers-op-thema/ruimtelijke-ordening/structuurvisie/structuurvisie-deel-d-brainport-oost.aspx

Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *