Buiten is het 15 graden, binnen zit al 15 jaar 😻

De weblog van Helmond

meer over deze weblog »
Op de weblog kun je over Helmond praten, huilen en lachen.
Alle berichten op onze voorpagina zijn actueel of gaan langer mee dan de waan van de dag. Vrijwel dagelijks plaatsen wij iets nieuws.
Onder elk bericht staan de reacties (inmiddels al 99.216 sinds de start van de weblog in mei 2005) van andere Helmonders. Alleen lezen wat anderen schreven kan, leuker is het natuurlijk als jij ook jouw on-topic (?) reactie geeft.
2reacties

Column van Ellen Niessen van de VVD Helmond

De gemeenteraadsverkiezingen staan voor de deur en de VVD Helmond is er klaar voor. Op vrijdagavond heeft onze lijsttrekster de feestelijke aftrap voor de campagne gegeven tijdens onze Nieuwjaarsborrel.

Met een nieuwe kandidatenlijst waarop zowel kandidaten uit het bedrijfsleven, de agrarische sector, onderwijs en overheid vertegenwoordigd zijn. Een lijst dus met zowel studenten, werkenden, ondernemers, jongeren en ouderen! En de enige lijst met twee vrouwen aan de top: lijsttrekker Yvonne van Mierlo en ondergetekende.

De campagne zal in sommige opzichten verschillen met die van vier jaar geleden.

We willen veel meer de verbinding maken met de inwoners van alle wijken in Helmond. In het verleden werd wel eens de kritiek geuit dat wij met name een partij zouden zijn voor bepaalde wijken. Welnu, met die veronderstelling willen wij  voor eens en altijd afrekenen. De VVD is er namelijk voor iedereen die iets van zijn of haar leven wil maken. En voor ons geldt dat niet je afkomst maar je toekomst telt.

Dit principe geldt zowel voor inwoners als voor het bedrijfsleven. Wij zijn trots op het Helmondse bedrijfsleven en willen onze ondernemers graag ondersteunen in het realiseren van hun ambities! Daarnaast willen wij het ondernemen in Helmond aantrekkelijker maken zodat ook nieuwe bedrijven zich gaan vestigen in Helmond. Hoe? Door:
   • Stimuleren van economisch ontwikkeling en het creëren van werkgelegenheid
   • Een goede aansluiting onderwijs bedrijfsleven
   • Een goede Bereikbaarheid
   • Veiligheid

Mijn persoonlijke insteek daarbij is het creëren van ruimte voor kansen en deze met twee handen grijpen!

Om deze ruimte te creëren zal de afstemming tussen onderwijs en bedrijfsleven substantieel moeten verbeteren. Dit kan door gestructureerd samen te werken en ook hier te kijken naar de toekomstige vraag naar arbeidsplaatsen. Ook hier geldt dus dat de vraag naar arbeidsplaatsen leidend moet zijn! Niet alleen de jeugdige werkzoekende maar zeker ook de oudere werkzoekenden hebben recht op een passende baan.

Ook een goede bereikbaarheid is van cruciaal economisch belang! De kosten van het fileleed komen volkomen onterecht op rekening van de werkgevers. Een bedrijf zal zich daarom wel bedenken om zich te vestigen op een locatie die slecht bereikbaar is. Daarom moet onze infrastructurele capaciteit wordt uitgebreid. De aanleg van de ruit ten noorden van Helmond is van grote noodzaak omwille van de ontlasting van de Helmondse wegen. Doorgaand verkeer dient eenvoudigweg om de stad heen geleid te worden.

Veiligheid
Een ander traditioneel speerpunt van beleid van de VVD is veiligheid. Zonder veiligheid geen goed leefklimaat en geen goed ondernemersklimaat. Het is daarom essentieel om in overleg met wijkraden, winkeliers en het bedrijfsleven locale integrale veiligheidsplannen op te stellen. De VVD ondersteunt initiatieven die de veiligheid voor wijkbewoners, winkeliers en bedrijven vergroten en hen de mogelijkheid bieden om onder meer de veiligheid en de kwaliteit van hun omgeving te verbeteren. Ook staan wij uitbreiding van cameratoezicht zodat de grijpkans op criminelen en daders groter wordt en ons gevoel van veiligheid toeneemt.

Over vijf weken zal ik u over de voortgang van onze campagne berichten.

Ellen Niessen
Raadslid VVD

2 reacties:

Zojuist vulde ik de stemwijzer van 2006 in.
Stelling 17 is “Bedrijven die weinig ruimte beslaan en veel arbeidsplaatsen opleveren, krijgen voorrang bij vestiging.”
De VVD was het daar 4 jaar geleden mee oneens. Grappig dat jullie nu de slogan hebben: “Baan is beste sociale voorziening!” Het zal wel heel logisch voor de VVD zijn, toch klinkt het tegenstrijdig vind ik. Of heeft het te maken met termen al “met de kennis van nu” en “voortschrijdend inzicht”?

En dan heb ik nog een concretere vraag:
Waarom hebben jullie advertenties op jullie website?

Beantwoorden

Mevr. Niessen-Noordraven, wat een populistsch gebazel brengt u ten tonele.
Heeft u en uw partij echt vier jaar nodig
gehad om nu breed uitgemeten, de door u behandelde onderwerpen naar voren te brengen
als het geesteskind van uw partij.Is dat de
“feestelijke aftrap”van de campagne?
In mijn ogen is het op ordinaire wijze het
overnemen van het gedachtengoed en handelen
van een kleine lokale partij die al deze punten reeds vier jaar geleden programmamatig behandelde. Erg goedkoop
om het bijna letterlijk genomen nu te claimen. Het heffen van het glas champagne,
mag ook een biertje zijn, laat ik over aan
anderen na 3 maart a.s.

Beantwoorden
W.J. Saris-sensen_ Leblanc.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *