Op de weblog kun je over Helmond praten, huilen en lachen.
Alle berichten op onze voorpagina zijn actueel of gaan langer mee dan de waan van de dag. Vrijwel dagelijks plaatsen wij iets nieuws.
Onder elk bericht staan de reacties (inmiddels al 117045 sinds de start van de weblog in mei 2005) van andere Helmonders. Alleen lezen wat anderen schreven kan, leuker is het natuurlijk als jij ook jouw on-topic (?) reactie geeft.

Paul

1reactie

Oud-columnist Paul Smeulders vertelt 😻

 

Dank je wel Paul! Na Peter W ben je de tweede oudgediende die ons een prachtig cadeau gaf. Daarmee verschaf je een kijkje achter de schermen.
Wie is Paul Smeulders? Dit is een mooie start en hier word je ook de komende 15 jaar verder geïnformeerd.

Deze bedrijven maken de weblog mede mogelijk.
7reacties

Smeulders: Afscheid Helmondse politiek

Column Paul Smeulders HelmondU leest mijn laatste column op de Weblog van Helmond. Dit afscheid is een logisch gevolg van de beslissing om me niet verkiesbaar te stellen voor de gemeenteraad. Hoewel ik het lidmaatschap van de raadsfractie met ontzettend veel plezier heb vervuld, merk ik dat de onderwerpen die me echt aan het hart gaan, op andere niveaus effectiever zijn aan te pakken. Door te stoppen met de Helmondse politiek, heb ik mijn handen vrij om nieuwe uitdagingen aan te gaan.

De afgelopen vier jaar heb ik ontzettend veel tijd en energie gestoken in GroenLinks Helmond. Ik ben trots op de metamorfose die de afdeling heeft doorgemaakt. We hebben ons ingezet om ook buiten de raadszaal actief te zijn. Uit de verkiezingsuitslag bleek dat die inspanningen zijn gewaardeerd. GroenLinks ging van 2,8% van de stemmen in 2006 naar 6,9% nu. Een enorme stap voorwaarts, waarmee we na nieuwkomer Trots op Nederland de grootste winnaar in de Helmondse verkiezingen waren.

Het gevolg hiervan is dat Rudi van der Made – in mijn ogen het beste raadslid van Helmond – in de raad versterking krijgt van het jonge talent Ling Ko. Van Ling gaan jullie nog veel horen, niet in het minst omdat ze mijn column op de Weblog overneemt. Daarbij wens ik haar veel inspiratie toe!

Dinsdagavond sloten we als GroenLinks Helmond de campagne af met een etentje, wat ook meteen mijn officiële afscheid van de afdeling Helmond was. Er werden veel mooie woorden uitgesproken, en ik kreeg een aantal wijsheden mee. Iemand die ik hoog heb zitten, drukte me op het hart om vooral dicht bij mezelf, en dicht bij Helmond te blijven. Dat ben ik zeker van plan. De afgelopen vier jaar heb ik ontzettend veel geleerd en die kennis en ervaring neem ik graag mee in de vervolgstappen die ik binnen de wondere wereld van de politiek ga zetten.

Ik kan deze column niet beëindigen zonder dat ik Rob en de andere vrijwilligers van de Weblog van Helmond van harte heb bedankt voor de kans die ze Helmondse politici hebben gegeven om via de Weblog de dialoog aan te gaan. Rob, de Weblog heeft onder jouw bezielende leiding een geweldige ontwikkeling doorgemaakt en ik ben ervan overtuigd dat jullie ons als lezers nog vaak gaan verrassen.

Dank voor alle reacties! Het was me een genoegen.

Paul Smeulders
GroenLinks

Smeulders: Helmond Kiest

Column Paul Smeulders Helmond

Het kan jullie haast niet zijn ontgaan: over een goede week zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Lokale politici halen alles uit de kast om zoveel mogelijk Helmonders te overtuigen om juist op hun partij te stemmen. De VVD deelt bij Helmond Sport stadionklappers uit, de PvdA bestelt voor een kapitaal aan rozen en onze windmolentjes, wuppies en appels vinden gretig aftrek. Alleen afgelopen zaterdag al hebben we er daar op de Markt duizend van uitgedeeld!

Hoewel het om lokale verkiezingen gaat, speelt de landelijke politiek een belangrijke rol. Dat effect wordt alleen maar versterkt door de val van het kabinet. Ik sprak zaterdag geregeld mensen die geen goed woord over hadden voor de regering. Mensen willen verandering. Niet alleen in Den Haag, maar ook in Helmond.

De afgelopen vier jaar is Helmond bestuurd door een coalitie van PvdA, CDA en VVD. Stuk voor stuk traditionele machtspartijen, die er samen niet in geslaagd zijn om een positieve visie voor de stad te formuleren. De punten waarop ze het wel eens worden, betreffen vooral de prestigieuze ruimtelijke projecten, zoals centrumuitbreiding, nieuwe wegen en grote investeringen in de kanaalzone.

GroenLinks ziet een heel andere toekomst voor Helmond. Een toekomst waarin alle inwoners worden meegenomen in de ontwikkeling van de stad. Daarvoor moeten alle Helmonders de kans krijgen om zichzelf te ontwikkelen. Verder is voor GroenLinks de bebouwde grens bereikt. Wij willen de groene gebieden aan de rand van Helmond behouden in plaats van bebouwen. Ook kiest GroenLinks Helmond ervoor om meer geld beschikbaar te stellen voor de thuiszorg.

Om deze belangrijke verbeteringen te betalen, kiest GroenLinks Helmond ervoor om de centrumuitbreiding een maatje kleiner te maken, grote investeringen in wegen te verminderen en plannen voor de kanaalzone 10 jaar uit te stellen.

Tijdens de campagne merk ik dat deze boodschap aanslaat. Veel Helmonders zijn geïnteresseerd in deze plannen. Dat doet me deugt, want GroenLinks wil graag groeien in Helmond, zodat wij meer van onze ambities voor Helmond kunnen realiseren.

We gaan deze laatste week dan ook tot het uiterste, om zoveel mogelijk Helmonders te attenderen op onze boodschap. Er staat nogal wat op het spel! De verkiezingen bepalen immers de zetelverdeling in gemeenteraad. Op basis hiervan wordt bepaald welke partijen het college vormen en de komende jaren hun stempel op Helmond mogen drukken. Helmond hunkert naar capabele bestuurders, die onze mooie stad door deze zware tijden loodsen.

Op 3 maart heeft u het voor het zeggen!

Paul Smeulders
Burgercommissielid
GroenLinks

Al mijn voorgaande columns kunt u hier lezen.

4reacties

Smeulders: Op naar 3 maart!

Column Paul Smeulders Helmond

3 maart zijn er gemeenteraadsverkiezingen. De inwoners van Helmond kiezen dan de persoon die hem of haar de komende vier jaar in de gemeenteraad vertegenwoordigt. Door te stemmen beïnvloeden Helmonders de ontwikkeling van de stad. De verkiezingen bepalen immers de zetelverdeling in gemeenteraad. Op basis hiervan wordt bepaald welke partijen het college vormen en de komende jaren hun stempel op Helmond mogen drukken.

De onderwerpen die spelen op gemeentelijk niveau gaan vaak over belangrijke zaken waar je dagelijks mee te maken hebt. Ik kan het dan ook iedereen aanraden zich te verdiepen in de standpunten van de verschillende partijen. Er is voor ieder wat wils. Waarschijnlijk doen er 11 partijen aan de verkiezingen mee, en ook per partij is er veel keus. Bij geen andere verkiezing is het zo eenvoudig om in contact te komen met kandidaten. Vraag ze het hemd van het lijf over onderwerpen die jij belangrijk vindt! Alle partijen doen ongetwijfeld hun uiterste best om Helmonders te overtuigen van hun standpunten.

GroenLinks wil graag groeien in Helmond, zodat wij meer van onze ambities voor Helmond kunnen realiseren. De afgelopen vier jaar is Helmond bestuurd door een coalitie van PvdA, CDA en VVD. Stuk voor stuk traditionele machtspartijen, die er samen niet in geslaagd zijn om een positieve visie voor de stad te formuleren. De punten waarop ze het wel eens worden, betreffen vooral de prestigieuze ruimtelijke projecten, zoals centrumuitbreiding, nieuwe wegen en grote investeringen in de kanaalzone.

GroenLinks ziet een heel andere toekomst voor Helmond. Een toekomst waarin alle inwoners worden meegenomen in de ontwikkeling van de stad. Daarvoor moeten alle Helmonders de kans krijgen om zichzelf te ontwikkelen. Verder is voor GroenLinks de bebouwde grens bereikt. Wij willen de groene gebieden aan de rand van Helmond behouden in plaats van bebouwen. Ook kiest GroenLinks Helmond ervoor om meer geld beschikbaar te stellen voor de thuiszorg.

Om deze belangrijke verbeteringen te betalen, kiest GroenLinks Helmond ervoor om de centrumuitbreiding een maatje kleiner te maken, grote investeringen in wegen te verminderen en plannen voor de kanaalzone 10 jaar uit te stellen.

De komende maanden gaan we hard campagnevoeren om Helmonders te overtuigen van onze plannen. Voordat de campagne echt losbarst, heffen de verschillende partijen vanavond eerst samen het glas op 2010 tijdens de traditionele nieuwjaarsreceptie van de gemeente in het Helmondse kasteel (vanaf 19.00). Ik hoop daar veel trouwe volgers van de Weblog van Helmond te ontmoeten. Kun je er vanavond niet bij zijn? Dan alvast een voorspoedig 2010 gewenst!

Paul Smeulders
BurgercommissielidGroenLinks

2reacties

Smeulders: Helmond West op de schop

Column Paul Smeulders Helmond

De Helmondse gemeenteraad stelt morgenavond het Wijkontwikkelingsplan Helmond West vast. Zoals het er nu naar uitziet, moeten er de komende jaren 200 huizen tegen de vlakte, worden er circa 175 woningen gerenoveerd en komen er 90 nieuwe huizen bij. Zeker 40 woningen moeten wijken voor de nieuwe stedelijke verkeersring. Die zal niet, zoals lang gedacht, door de huidige Cortenbachstraat lopen, maar meer buitenom de wijk. Met een tunnel onder het spoor door, die aansluit op de Heeklaan.

Morgenavond weten de bewoners van Helmond West na jaren vanonzekerheid waar ze aan toe zijn. Die onzekerheid is de afgelopenmaanden alleen maar toegenomen, door de belabberde communicatie van degemeente. Wethouder Boetzkes is de huiseigenaren zondervooraankondiging deur aan deur gaan vertellen dat hun huis tegen devlakte ging: het zal je maar gebeuren! Ook de communicatie naar degemeenteraad was slecht. Zo was de eerste presentatie die we kregenniet onderbouwd. Een dikke onvoldoende!

Als gevolg van het plan wordt het aantal huurwoningen in de wijk behoorlijk verlaagd. In plaats van het op zo'n grote schaal inzetten op het slopen van woningen, zouden wij liever zien dat er werd geïnvesteerd in het aanpassen van bestaande woningen, zodat deze betaalbaar blijven.

De vervolmaking van de stedelijke verkeersring is voor GroenLinks geen grootschalige sloop waard. GroenLinks denkt meer aan het soort weg als de Julianalaan, die ook onderdeel van de stedelijke ring is. Daarvoor zou de Cortenbachstraat te volgen zijn, maar veel minder sloop nodig zijn. Helaas vertelde wethouder Boetzkes tijdens de commissievergadering dat zo'n smalle variant (conform de Julianalaan) niet is overwogen. We hebben sowieso vragen bij ondertunneling: dit heeft een verkeersaantrekkend effect op een weg die door een wijk heenloopt. Is dit wel wenselijk? En vloekt het niet om zo'n tracé te leggen door wat de meest duurzame wijk van Helmond moet worden?

Begin dit jaar werd met veel bombarie gepresenteerd dat Helmond West de 'Provinciale Proeftuin Duurzame wijkontwikkeling' was. Op 19 december 2008 tekenden de gemeente Helmond, woCom en de Provincie Noord-Brabant hiertoe een intentieovereenkomst. Hierin staat onder 'ambities en resultaten' opgenomen dat Helmond West "de vergelijking met de beste voorbeelden van geherstructureerde woonwijken in Nederland glansrijk kan doorstaan en dient als voorbeeld voor de rest van provincie op het gebied van duurzaamheid en innovatie." Dan is het toch vreemd dat het woord innovatie geen enkele keer terug is te vinden in het wijkontwikkelingsplan! En ook wethouder Boetzkes kon niet duidelijk maken wat er zo bijzonder duurzaam en innovatief gaat worden aan Helmond West. Een gemiste kans!

Paul Smeulders
BurgercommissielidGroenLinks

2reacties

Smeulders: Afscheid Helmondse politiek

Column Paul Smeulders HelmondDit is waarschijnlijk een van de laatste columns die ik schrijf op De weblog van Helmond. Ik heb me namelijk niet kandidaat gesteld voor de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart 2010. Dat was geen gemakkelijke beslissing.

Ik ben op mijn 16e lid geworden van GroenLinks omdat ik o.a. iets wil doen aan de honger in Afrika, me wil inzetten om de klimaatverandering tegen te gaan, eraan bij wil dragen dat er in Nederland niet langer 300.000 kinderen in armoede opgroeien. De afgelopen jaren heb ik gemerkt dat het lastig is om deze zaken op gemeentelijk niveau aan te pakken.

Op dit moment is er sprake van een economische crisis, een energiecrisis en een klimaatcrisis. Ik zie het als een uitdaging om deze crisissen aan elkaar te verbinden en gecombineerd aan te pakken, zodat we er sterker uitkomen. Ik denk dat dat kan binnen Provinciale Staten. Als lid van de Provinciale Statencommissie voor Economie, Mobiliteit en Grote Stedenbeleid merk ik dat het abstractieniveau in de Staten hoger is dan in de gemeenteraad. Zo bepaalt de Statencommissie waar ik deel van uitmaak hoe we in Brabant het komende decennium met energie omgaan. Ik doe er alles aan om ervoor te zorgen dat de provincie nu echt kiest voor duurzame energie. Voor zo’n keuze is de steun van alle partijen nodig, ook die deel uitmaken van de coalitie. Ik heb er vertrouwen in dat het gaat lukken om ook de coalitiepartijen zover te krijgen, aangezien Provinciale Staten zich vaak dualer en minder volgzaam opstellen als de Helmondse raad. En dat maakt de politiek ook weer zoveel leuker!

Een andere, praktische reden waarom ik na de raadsverkiezingen niet terugkom, is dat ik simpelweg niet weet hoelang ik in nog in Helmond woon. Op dit moment ben ik bezig met het schrijven van mijn scriptie voor de studie Bestuurskunde aan de Universiteit van Tilburg. Ik doe dit bij Brainport in Eindhoven. Dit is goed te combineren met de Helmondse raad: Eindhoven is immers vlakbij Helmond. Stel dat ik over een half jaar in Den Haag ga werken, dan is in Helmond wonen een stuk minder voor de hand liggend.

Ik kijk met ontzettend veel plezier terug op vier jaar in de Helmondse politiek. De afgelopen jaren heb ik veel geleerd! Die ervaring neem ik graag mee naar Den Bosch.

Eerst ga ik me nog vol inzetten tot aan de gemeenteraadsverkiezingen. GroenLinks Helmond verdient meer dan 1 zetel in de gemeenteraad. Mijn fractievoorzitter Rudi van der Made is in mijn ogen het beste raadslid, en dat zeg ik niet omdat we van dezelfde partij zijn. Daarnaast zijn we de afgelopen jaren ook volop in de stad actief geweest. Denk aan de Kasteeltuinpicknicks en aan het Groenste Idee van Helmond. Binnenkort presenteren we een prachtige kieslijst en ik heb dan ook alle vertrouwen in de toekomst van GroenLinks Helmond.

Met mijn vertrek verlaat de jongste persoon de Helmondse politiek. Het is geen afscheid voor goed, jullie gaan zeker nog van me horen. En ook vanuit het provinciehuis blijf ik natuurlijk betrokken bij onze prachtige stad!

Paul Smeulders
BurgercommissielidGroenLinks

7reacties

Smeulders: Groenste Idee van Helmond

Column Paul Smeulders Helmond

Als politieke partij heb je verschillende functies. De meest in het oog springende is het deelnemen aan verkiezingen, om zo vertegenwoordigd te worden in bijvoorbeeld de gemeenteraad. Voor GroenLinks is dat slechts een aspect van de politiek. Wij nemen ook buiten verkiezingstijd verschillende initiatieven om in de stad zichtbaar te zijn. Dat blijkt aan te slaan. Vanwege het grote succes organiseert GroenLinks komend jaar voor de derde keer een picknickreeks. Tijdens deze picknicks in de kasteeltuin van Helmond is er tijdens het nuttigen van een hapje en drankje ruimte voor lezingen, discussies en muziek.

logo of embleem van het Groenste idee van Helmond

Een ander voorbeeld is het Groenste Idee van Helmond, waar we op dit moment druk mee bezig zijn. Tijdens deze wedstrijd vroegen we alle Helmonders om nieuwe ideeën en inzichten aan te dragen om Helmond groener te maken. De inwoners van de stad krijgen zo meer inspraak in het gemeentebestuur. Helmond is immers van ons allemaal, en we moeten er samen voor zorgen dat het fijn blijft om in onze stad te wonen!

Door de opzet van de publiekswedstrijd worden Helmonders uitgenodigd om actief mee te denken en doen om tot een groenere woon- en/of leefomgeving te komen. Om inzenders te belonen, staat voor de winnaar een mooie elektrische scooter klaar. Daarnaast spant GroenLinks zich er vervolgens voor in om het winnende idee daadwerkelijk uitgevoerd te krijgen.

Hoewel de internetvoorronde nu plaatsvindt, durf ik de wedstrijd nu al een succes te noemen. Een aantal van de zeventien ingezonden ideeën, zijn echt heel inventief en creatief. Kijk zelf maar! En bepaal dan ook meteen welk idee je op 1 oktober terug wilt zien tijdens de finaleavond in Zeezicht! Dan kiest een jury, bestaande uit Femke Bartels (Hoofd Campagnes Greenpeace Nederland), Antoinette Knoet-Michels (Voorzitter College van Bestuur ROC Ter AA) en de in Helmond geboren en getogen cabaretier Leon van der Zanden, welk idee zich voortaan het Groenste Idee van Helmond mag noemen. Het belooft een spannende avond te worden!

Ik zie jullie dan ook allemaal op 1 oktober in Zeezicht. Maar eerst… stemmen maar!

Paul Smeulders
BurgercommissielidGroenLinks

enter

Smeulders: 100.000 Inwoners

Column Paul Smeulders Helmond

Op 9 juli schreef het Eindhovens Dagblad dat Helmond volgens de laatste bevolkingsprognose niet zal uitgroeien tot een stad van meer dan 100.000 inwoners. Volgens de berekeningen is het aantal Helmonders in 2025 toegenomen tot maximaal 98.100. Dat aantal wordt overigens alleen gehaald als de gemeente net zo voortvarend blijft bouwen als vanaf 2000 is gebeurd. Gezien de recessie is de kans daarop vrij klein.

De bevolkingsprognose moet een shock in de raadszaal teweeg brengen. In de Woonvisie Helmond 2007-2015 – die de gemeenteraad oktober 2007 heeft vastgesteld – is namelijk als doel gesteld dat in 2015 (!) 100.000 mensen in onze stad wonen. Aan de hand van de laatste bevolkingsprognose blijkt dit een toch iets te ambitieus scenario.

GroenLinks vond én vindt dat in de Woonvisie groei teveel als doel op zich wordt gesteld. Waarom er zo nadrukkelijk naar streven om een stad met 100.000 inwoners te worden? Welke voordelen heeft dat voor de inwoners (want daar doen we het toch voor)? De antwoorden die we op deze vragen kregen waren helaas niet altijd even duidelijk.

Tijdens de behandeling van deze visie leek het soms wel of GroenLinks de enige was die zich afvroeg of er wel voldoende vraag is om zo'n 1.000 woningen per jaar gelijktijdig af te kunnen zetten. Het bouwen van zoveel nieuwe woningen brengt namelijk ook risico's voor de bestaande wijken met zich mee. Wegtrekken uit de wijk omdat er meer aanbod is dan vraag kan leiden tot leegstand. En leegstand in bestaande wijken kan leiden tot een neerwaartse spiraal die moeilijk te keren is.

Op basis van de bevolkingsprognose moet de groeiambitie van de stad snel worden bijgesteld. Het wordt hoog tijd dat de stad realistisch gaat plannen en niet alles tegelijk wil ontwikkelen. GroenLinks maakt de keuze om bestaande wijken voorop te zetten. Als corporaties het belangrijk vinden in de bestaande wijken nieuwbouw te realiseren ten behoeve van doorstroming, mag het niet zo zijn dat die plannen geen doorgang vinden omdat de gemeentelijke prioriteit uitgaat naar Brandevoort en Suytkade!

Tot slot wijs ik graag op een ander groot probleem. Op dit moment worden er in Helmond meer goedkope huurwoningen gesloopt dan dat er worden toegevoegd aan de voorraad. Met het sombere perspectief op massale werkloosheid is dat een zeer slecht perspectief voor de onderkant van de woningmarkt. Waarom komen er niet (tijdelijk) meer nieuwe betaalbare huurwoningen in de Binnenstad in plaats van de geplande koopwoningen die door dezelfde recessie voorlopig toch niet worden gebouwd? Klinkt logisch toch?

Paul Smeulders
BurgercommissielidGroenLinks

enter

Smeulders: Vernieuwing Binnenstad

Column Paul Smeulders Helmond

Recent maakte wethouder Frans Stienen van Stedelijke Ontwikkeling bekend dat de vernieuwde binnenstad veel later klaar is dan verwacht: in 2014 of 2015, in plaats van 2011. Als reden voor deze vertraging noemt Stienen de economische crisis. Die zorgt ervoor dat bouwbedrijven en projectontwikkelaars bouwprojecten moeilijker gefinancierd krijgen. Daarnaast zijn potentiële huizenkopers momenteel zeer terughoudend met het kopen van een nieuwe woning. Daardoor krijgen de bouwers onvoldoende woningen in nieuwbouwprojecten verkocht om met de bouw te kunnen beginnen.

Afgelopen week stond het al in de krant: GroenLinks is zeer bezorgd over de voortgang van de vernieuwing van de binnenstad. Daarmee geven we niet aan dat alles misgaat. Zo is het Zonnekwartier bijna 100% gerealiseerd volgens de oorspronkelijke plannen, een compliment waard! Vossenberg is helaas een heel ander verhaal. Wat er is gerealiseerd is prachtig, maar helaas ligt een kwart van de nieuwe buurt er braak bij. De door projectontwikkelaar Jansen de Jong te realiseren koopwoningen aan Wezelplein, Hindestraat en Spitsmuisstraat hadden al in aanbouw moeten zijn.

Alles ligt echter stil en het is ongewis wanneer er weer iets wordt opgestart. Het is voor alle partijen onacceptabel om zich bij deze situatie neer te leggen. Er moeten snel maatregelen worden genomen om de voortgang in de binnenstad op gang te brengen. Wij stellen daarom voor om plannen voor de bouw van koopwoningen bij te stellen, en van die koopwoningen huurwoningen te maken. Daar is immers wel vraag naar! Vasthouden aan de oorspronkelijke aantallen nieuwe koop- en huurwoningen leidt tot uitstel en misschien tot afstel van de plannen. Daarnaast kunnen huurwoningen in een later stadium altijd nog als koopwoning in de markt gezet worden, andersom niet.

Het is niet de eerste keer dat we kritisch zijn op de verhouding tussen koop- en huurwoningen. GroenLinks heeft de doelstelling van 50% koop en 50% huur in de binnenstad van begin af aan een verkeerd uitgangspunt gevonden. Differentiatie naar woningtype is slechts een middel om tot een leefbare nieuwe wijk te komen, naast vele andere middelen. De recente ontwikkelingen tonen aan dat dit standpunt helemaal niet zo gek is. GroenLinks heeft het Helmondse college van burgemeester en wethouders daarom voorgesteld om een woningcorporatie te benaderen met het verzoek de bouw van de koopwoningen over te nemen. Ik ben benieuwd naar het antwoord!

Paul Smeulders
BurgercommissielidGroenLinks

enter

2reacties

Smeulders: Investeren!

Column Paul Smeulders Helmond

De kredietcrisis heeft de illusie van perfect functionerende, vrije, financiële markten hardhandig doorgeprikt. Ons internationale financiële stelsel blijkt een wankel, chaotisch en riskant casino te zijn. Dure bankiers hebben gegokt met onze welvaart en we hebben allemaal verloren. Dat is een wel heel harde les, vooral voor alle mensen die nu hun werk kwijt raken, of dreigen kwijt te raken.

In onze stad lijkt de economische crisis extra hard toe te slaan. Uit onderzoek blijkt dat van de vijftig grootste gemeenten in het land Eindhoven en Helmond de steden zijn waar de werkloosheid door de economische crisis het sterkst stijgt. Volgens de onderzoekers is Zuidoost-Brabant erg 'conjuntuurgevoelig' en gaan vooral laagopgeleiden en jongeren de gevolgen van de recessie voelen.

De uitgangspositie van Helmond is al bepaald niet florissant. Voordat de crisis uitbrak zat meer dan 8 % van de Helmonders zonder werk. Daarmee liggen de werkloosheidscijfers in Helmond fors hoger dan in de rest van de provincie. De verwachting is dat het werkloosheidspercentage in onze stad nog dit jaar boven de 10 % uitkomt. Dat is slecht nieuws voor Helmond en een groot, persoonlijk drama voor alle Helmonders die langdurig op straat belanden.

Bestrijding van massawerkloosheid moet dan ook de absolute topprioriteit krijgen. Meer dan ooit moeten nieuwe banen worden geschapen in kansrijke sectoren én moet er extra geïnvesteerd worden om bestaande banen te redden. Wie nu enkel en hard wil bezuinigen komt niet van de regen in de drup, maar van het noodweer in een orkaan terecht.

Helaas lijkt de gemeente Helmond zich onvoldoende doordrongen van hetgeen de recessie in de stad teweeg gaat brengen. Afgelopen week maakte het college bekend dat Helmond tot en met 2013 elk jaar 2,5 miljoen euro gaat bezuinigen. In plaats van te investeren in oplossingen, wordt de problematiek hierdoor alleen maar vergroot.

Uiteindelijk gaan de zwakste groepen tijdens deze crisis de hoogste prijs betalen. Er wordt niet genoeg geïnvesteerd in werkzekerheid én uitkeringen worden bevroren. Ik vind dit onacceptabel: de pijn moet eerlijk worden verdeeld! Zeker in deze tijden dienen de sterkste schouders de zwaarste last te dragen. Juist nu moet de overheid leiderschap tonen en extra investeren in onderwijs en herscholing.

Paul Smeulders
BurgercommissielidGroenLinks

enter

5reacties

Smeulders: Nachttreinen in Helmond?

Column Paul Smeulders Helmond

Sinds december 2007 rijdt de NS het Brabants Nachtnet. Drie nachten per week (donderdag-vrijdag, vrijdag-zaterdag en zaterdag-zondag) verbinden treinen Breda, Dordrecht, Eindhoven, 's-Hertogenbosch en Tilburg met elkaar en met Utrecht en Rotterdam. Het betreft een proef met een looptijd van drie jaar.

Tot grote teleurstelling van GroenLinks is Helmond als enige stad van de B5 (het samenwerkingsverband tussen de vijf grote Brabantse steden en de provincie) niet op de nachtelijke treinverbinding aangesloten. In mijn eerste column op De Weblog sprak ik mijn teleurstelling hierover uit. Ik sloot die column af door te verwijzen naar een lichtpuntje aan de horizon. Wanneer het nachtnet wordt geëvalueerd, zal namelijk worden bekeken of bij eventuele voortzetting van het project ook Helmond aangehaakt kan worden.

Deze week publiceerde het provinciebestuur het stuk 'Monitoring en vervolg Brabants Nachtnet'. Hieruit blijkt dat het nachtnet een succes is: de reizigersaantallen tonen aan dat het Brabantse Nachtnet aantoonbaar in een behoefte voorziet. Volgens de provincie draagt het nachtnet bij aan de kwaliteit van het voorzieningenniveau in Noord-Brabant, zeker in vergelijking met dat in de Randstad.

Het provinciebestuur geeft in haar notitie dan ook aan te streven naar de optimalisatie van de dienstregeling, inclusief de aanhaking van Helmond! Dat ene zinnetje in een documentje van vijf pagina's brengt de aansluiting van Helmond op het Brabantse Nachtnet opeens binnen handbereik. De gemeente Helmond gaat ongetwijfeld haar volledige medewerking verlenen. Eerder sprak de volledige gemeenteraad van Helmond de wens uit om te komen op aansluiting op het nachtnet.

Ik weet het: zeker in de politiek is het niet verstandig de huid te verkopen voordat de beer geschoten is. Met deze intentie van het provinciebestuur is de Helmondse aansluiting op het nachtnet plots wel erg dichtbij. Misschien wordt het 2010, misschien wordt het 2011: maar dan gaat de nachttrein waarschijnlijk in Helmond stoppen. De Helmonders die gebruik maken van het openbaar vervoer kunnen dan ook profiteren van al het goede dat er buiten onze stad te vinden is!

Alle inspanningen die GroenLinks de afgelopen jaren heeft geleverd om het gemeente- en provinciebestuur te overtuigen van de mogelijkheden van een nachtelijke treinverbinding lijken daarmee de moeite meer dan waard geweest te zijn. En dat voelt erg goed!

Paul Smeulders
BurgercommissielidGroenLinks

enter

4reacties

Smeulders: Politiek in het Heilige Land

Column Paul Smeulders Helmond

Op het moment dat u dit leest, ben ik niet in Helmond, Brabant of Nederland, maar in Jeruzalem. Gisteren ben ik – als enige Brabander – met een groep van 25 jongeren vertrokken naar Israël, om daar de verkiezingen te volgen en me te verdiepen in het conflict tussen Israël en Palestina. Naast Jeruzalem bezoeken we Ramellah en Tel Aviv en spreken we met campagnestrategen, journalisten, wetenschappers, studenten, analytici en vele anderen.

Het voelt vreemd aan om nu naar Israël te gaan, maar er is me verzekerd dat het veilig is. En de gespannen situatie maakt onze trip natuurlijk extra bijzonder.

Hoewel ik in Israël vast niet met Helmond en de Helmondse politiek bezig ben, heb ik besloten toch een column te schrijven. Om het debat in de Helmondse gemeenteraad meer levendig te maken pleiten verschillende Helmondse politici de laatste tijd namelijk voor ingrijpende maatregelen. Sommigen willen voor kapitalen vertimmeren aan de raadszaal, anderen stellen voor om camera's op te hangen om alles goed in beeld te brengen. Ik denk hier het mijne van.

Ik ben de eerste die toegeeft dat vergaderingen van de Helmondse gemeenteraad vaak oersaai zijn. Politiek wordt echter niet levendiger door een andere setting te creëren, maar door een andere debatstijl te hanteren. Gelukkig is het voorstel van GroenLinks aangenomen om de raadszaal te gebruiken zoals die ooit bedoeld is, voordat er rigoureuze beslissingen worden genomen. Voortaan wordt dus gesproken vanachter het spreekgestoelte en gereageerd vanaf de interruptiemicrofoons: een hele verbetering!

Wat vaststaat is dat ze in Israël quasi maatregelen als het verbouwen van een raadszaal niet nodig hebben. Alhoewel, daar wordt ook wel eens een raadszaal verbouwd, maar dan door de politici zelf: tijdens het debat! Israëlische politiek is anders dan de Nederlandse. De debatten zijn ontzettend fel en worden vol bezieling gevoerd.

Voor de geïnteresseerden in mijn bezoek aan Israël: morgen (dinsdag) zijn de verkiezingen. Met het reisgezelschap wonen we 's avonds het programma 'Live uit Jeruzalem' bij. Dit initiatief van de Evangelische Omroep (EO), de Joodse Omroep (JO) en de Nederlandse Moslim Omroep (NMO) wordt vanuit Jeruzalem rechtstreeks uitgezonden op Nederland 2. Zelf zal ik op Omroep Brabant Radio twee keer mijn visie op de Israëlische verkiezingen geven: dinsdag en woensdag om 13.20 Nederlandse tijd.

Op mijn website is meer informatie te vinden over ons bijzondere bezoek aan het Heilige Land.

Paul Smeulders
BurgercommissielidGroenLinks

enter

Smeulders: Zin in 2010!

Column Paul Smeulders Helmond

We staan op de drempel van 2009. In de Helmondse politiek zal 2009 in het teken staan van de voorbereidingen op de raadsverkiezingen van maart 2010. Daarmee belooft het een bewogen jaar te worden.

Want hoewel de verkiezingen pas in maart 2010 zijn, achter de schermen gebeurt er in 2009 al razend veel. Zo worden de verkiezingsprogramma's geschreven en de kandidatenlijsten opgesteld. Vervolgens worden de campagnes opgestart, zodat de Helmondse bevolking op 3 maart 2010 een weloverwogen keus kan maken.

Het wordt gissen hoe het Helmondse college er in 2010 uitziet. Daarbij kunnen de nodige vragen worden gesteld. Zal de huidige coalitie bestaande uit PvdA, CDA en VVD standhouden? En welke wethouders zien we in 2010 terug achter de collegetafel? CDA'er Stienen is pas gedurende deze termijn wethouder geworden en zal wel door willen. Die mogelijkheid zal hij wel krijgen: een college zonder het CDA lijkt ondenkbaar in het Helmondse. Van zijn partijgenoot Bethlehem – die bezig is aan zijn derde periode – is bekend dat hij een burgemeesterspost ambieert. Zal hij zich herkiesbaar stellen voor het wethouderschap wanneer zijn wens niet voor maart 2010 in vervulling gaat? Gaat wethouder Houthooft in 2010 voor een derde periode? Wanneer ze stopt, lijkt het aannemelijk dat haar opvolger uit de huidige VVD fractie komt. Of zou centrummanager én landelijk VVD lid Peter Tielemans namens de liberalen zijn rentree in het college maken? De PvdA wethouders Boetzkes en Yeyden zitten in hun eerste periode en zullen hun werk wel willen voortzetten. Maar is PvdA tevreden met wat haar wethouders tot zover hebben bereikt?

Waar het aannemelijk is dat er in de samenstelling van het college wisselingen komen, is dat in de raad zeker. Sommige raadsleden stellen zichzelf niet herkiesbaar, anderen zullen door hun partij worden gedwongen de raad te verlaten. Dit kan vreemde taferelen opleveren. Zo verwisselden in aanloop naar de raadsverkiezingen in 2006 verschillende raadsleden van fractie uit onvrede over hun plek op de kieslijst.

Als GroenLinks zullen we dat in ieder geval niet meemaken. Met Rudi van der Made beschikken we momenteel over één raadslid. Tsja, klein zijn heeft zijn voordelen, maar we willen dolgraag groeien in Helmond. Of dat gaat lukken? Ik hoop het van harte! We doen er in ieder geval veel aan.

Komend jaar gaan jullie nog meer van ons horen! GroenLinks Helmond heeft zin in de toekomst. Alle hulp daarbij is welkom! Ben jij groen en links, en betrokken bij Helmond (of wil je dat worden), laat het ons weten:[email protected]

Een heel goed 2009 toegewenst!

Paul Smeulders
BurgercommissielidGroenLinks

enter

3reacties

Smeulders: Helmond bouwt teveel

Column Paul Smeulders

Oktober 2007 heeft de gemeenteraad de Woonvisie Helmond 2007-2015 vastgesteld. In deze visie is opgenomen hoe het woonbeleid tot 2015 eruit zal zien. Ten aanzien van de woningbouwtaakstelling en het daarbij behorende woningbouwprogramma nam GroenLinks een duidelijk standpunt in. Zowel de maximum variant voor ongeveer 100.000 inwoners als de minimum variant van 95.000 inwoners in 2015 leken ons te ambitieus. GroenLinks vond én vindt dat in deze visie de groei teveel als doel op zich wordt gesteld.

Wij vroegen ons destijds al af of er wel voldoende vraag is om zo'n 1.000 woningen per jaar gelijktijdig af te kunnen zetten. Het bouwen van zoveel nieuwe woningen brengt risico's voor de bestaande wijken met zich mee. Wegtrekken uit de wijk omdat er meer aanbod is dan vraag kan leiden tot leegstand. En leegstand in bestaande wijken kan leiden tot een neerwaartse spiraal die moeilijk te keren is.

Vanwege de sombere berichten over de afzet van nieuwe woningen uitte de fractie van GroenLinks begin dit jaar opnieuw zorgen over de stedelijke ontwikkeling. Destijds bleek al dat de geplande productie voor de wijk Suytkade ernstig onder druk stond. De planning voor Brandevoort raakte verder achterop. Over de verkoop van het eerste deel van de Groene Loper hoorden wij zorgelijke verhalen. De verkoop van nieuwe woningen in Fase 1 herstructurering Binnenstad stagneerde, terwijl Fase 2 (Heistraat) en Fase 3 (omgeving Heistraat) nog in verkoop moesten komen. Om het over de ambitie van ruim 1000 nieuwe woningen in het Centrum nog maar niet hebben.

Ik haal deze voorbeelden aan om duidelijk te maken dat al vóór de financiële crisis bekend was deze projecten met problemen kampten. Alleen het College van B&W bleef destijds stellig ontkennen. Zij liet weten dat er geen redenen waren om zorgelijk te zijn over de afzet van de woningbouwproductie.

Toen kwam de financiële crisis erover heen. Sla nu de krant maar open en je leest de verhalen van experts die aangeven dat het in deze onzekere economische tijden ontzettend lastig lijkt te worden om alle nieuwbouwplannen door te zetten. Gelukkig lijkt ook het Helmondse College zich daar inmiddels van doordrongen. Wethouder Stienen sprak zich bij de begrotingsbehandeling enkele weken geleden niet voor niets zeer bezorgd uit over de voortgang van de woningbouw.

Het is van groot belang dat de Woonvisie zo snel mogelijk wordt bijgesteld. De eerste evaluatie daarvan die voor het begin van 2009 staat gepland lijkt me daarvoor een geschikt moment. Het is voor de stad immers van groot belang dat er reëlere doelstellingen worden opgenomen. Want met groei op zich is niets mis, maar groeien moet wel een middel zijn en geen doel op zich.

Paul Smeulders
BurgercommissielidGroenLinks

enter

6reacties

Smeulders: Hoogspanningsmasten

Column Paul SmeuldersZoals bekend wordt Brandevoort doorkruist door twee hoogspanningsmasten. De gemeente Helmond is van plan om de 380kV en de 150kV masten op een tracé samen te voegen. Nadat me hierover enkele signalen bereikten van verontruste bewoners, toog ik woensdagavond 24 september naar Brandevoort om de informatieavond over de gemeentelijke plannen bij te wonen.

Het lukte de gemeente niet om de twijfels van de toehoorders weg te nemen. De elektriciteitskabels brengen namelijk nogal wat gezondheidsrisico’s met zich mee. Zo kunnen de magnetische velden volgens de Gezondheidsraad elektrische stroompjes in het lichaam opwekken. Die kunnen de werking van zenuwen en spieren verstoren of voor lichtflitsen in het oog zorgen. Verder is uit internationaal onderzoek gebleken dat er een statistisch verband bestaat tussen het langdurig verblijven in de buurt van bovengrondse hoogspanningslijnen (scholen, crèches, kinderopvang of woningen) en het percentage waarin leukemie (bloedkanker) voorkomt bij kinderen tot vijftien jaar. Het ministerie van VROM adviseert gemeenten en provincies bij de vaststelling van bestemmingsplannen nieuwe situaties te voorkomen waarin kinderen langdurig bij spanningslijnen verblijven.

In Nederland is het niet duidelijk welke afstand masten minimaal moeten hebben ten opzichte van bebouwing. Toch pleit het niet voor de Helmondse situatie dat het nieuwe tracé dichter bij de bebouwing komt te lopen dan in veel Europese landen is toegestaan.

Minder belangrijk, maar toch ook het vernoemen waard is dat de lelijke masten storend zijn voor de kwaliteitsuitstraling van de wijk, in het bijzonder in de nabijheid van woningen. Komt bij dat de locaties van de masten in de loop der tijd door de gemeente zijn gewijzigd, zodat mensen die in 2001 bewust gekozen hebben voor een appartement waar geen mast direct voor de deur staat, daar nu wel mee geconfronteerd worden. Het mag duidelijk zijn: de gemeente Helmond maakt in dezen geen sterke indruk.

Elders in het land worden steeds meer electriciteitskabels ondergronds gelegd. Ik vind dat deze optie in Brandevoort serieus moet worden bekeken. Het ondergronds leggen van de kabels is immers zowel beter voor de veiligheid als voor het uitzicht. En het ondergronds leggen van de kabels mag dan weliswaar in aanleg duurder zijn, het onderhoud is voordeliger.

De Helmondse gemeenteraad moet waarschijnlijk eind dit jaar een finaal besluit nemen over de hoogspanningsmasten in Brandevoort. Dit is de laatste mogelijkheid om tot een geschikte oplossing te komen voor een probleem dat eigenlijk al vóór de realisatie van Brandevoort had moeten zijn verholpen.

Paul Smeulders
BurgercommissielidGroenLinks

enter

8reacties

Smeulders: Groene picknicks

Column Paul Smeulders

In de politiek neemt een kleine groep politici besluiten die veel mensen aangaan. Het is van belang dat deze beslissingen kunnen rekenen op brede steun vanuit de gemeenschap. Als politicus is het daarom erg belangrijk voeling te houden met de achterban. Voor veel mensen is het een hoge drempel om de trappen van Boscotondo te beklimmen om een raadsvergadering te bezoeken of een fractievergadering bij te wonen. Contact houden met 'de burger' gaat dus niet vanzelf. Iedere politieke partij worstelt er dan ook mee om in contact te komen en te blijven met de mensen in het land, de provincie of de gemeente.

Zo ook GroenLinks in Helmond. Toen we hard nadachten over hoe de kloof tussen politiek en burger te verkleinen, opperde iemand plots een creatief idee: politieke picknicks! Ik zal toegeven dat ik in het begin de nodige twijfels had. Picknicks? Wie komt daar nu op af? Maar het verhaal klonk goed. Vraag interessante sprekers om te praten over zijn / haar werk, bezigheden of visie, omkader dit met live muziek en nodig voor deze bijeenkomsten niet alleen leden van GroenLinks uit, maar maak de picknicks toegankelijk voor alle geïnteresseerden. Zo wordt de Helmondse burger op een laagdrempelige manier in contact gebracht met de politiek, en andersom.

Ondanks dat niemand ooit politieke picknicks georganiseerd heeft, besloten we het proberen. En waarom ook niet? In Noord-Amerika is picknicken in een park de normaalste zaak van de wereld.

Zoiets bedenken is een ding, het is natuurlijk de vraag hoe het uitpakt. De eerste signalen die me op mijn vakantiebestemming bereikten waren positief: de eerste twee picknicks waren blijkbaar erg leuk! Deze zaterdag was ik voor het eerst aanwezig om van dichtbij kennis te maken met het fenomeen 'politieke picknick'.

Al voordat de sprekers aan het woord kwamen, was het belangrijkste doel van de picknicks al behaald: de picknicks zijn inderdaad laagdrempelig! Het gezelschap bestond uit GroenLinks-sympathisanten, uit mensen die niets met ons op hebben maar juist de sprekers interessant vonden en uit winkelend publiek dat benieuwd was en aanschoof. De picknick ontwikkelde zich tot een sociale happening waar in totaal zo'n 25 mensen kwamen en gingen. Sommigen bleven tien minuten, andere maakten de volledige twee uur vol. De aanwezigen nuttigden een hapje en drankje terwijl ze aandachtig luisterden naar de sprekers Huib van Helmond Jong 2Gether en Rob van – jawel – De weblog van Helmond. Zij hielden een boeiend verhaal over hun initiatief, waarover vragen werden gesteld en discussies over werden gevoerd. Voor mij was de picknick in ieder geval een succes: in een relaxte setting heb ik wat opgestoken over twee interessante initiatieven en heb ik nieuwe mensen leren kennen!

Een politieke picknick in het Helmondse, dat moet natuurlijk verder groeien. Toch zijn we al erg tevreden met wat we nu bereikt hebben. Zonder overmoedig te worden – er zijn pas drie picknicks geweest – lijkt GroenLinks een manier gevonden te hebben om mensen samen te brengen en de politiek voor iedereen toegankelijk te maken.

Ik nodig heel Helmond hierbij dan ook van harte uit om bij de resterende vijf picknicks gezellig aan te schuiven en mee te kletsen, luisteren en lachen. De komende weken komen ondermeer de directeur van de Stichting Maatschappelijke Opvang Helmond (SMO) Jürgen Feuerriegel, voormalig wethouder Jan van den Heuvel en voorzitter van de jongerenorganisatie van GroenLinks Jesse Klaver langs.

Wees welkom!

Paul Smeulders
BurgercommissielidGroenLinks

enter

1reactie

Smeulders: Op naar 2010

Column Paul Smeulders

Het is reces, zoals dat zo mooi heet. Na het reces is het nog anderhalf jaar tot de volgende raadsverkiezingen: in maart 2010 mogen de Helmonders naar de stembus om een nieuwe gemeenteraad te kiezen. Een mooi moment om vooruit te kijken. Er is namelijk nog genoeg te doen. Ik noem een aantal punten die voor GroenLinks belangrijk zijn.

Te beginnen bij de armoedeproblematiek. Ondanks mooie woorden van de PvdA wethouders Yeyden en Boetzkes, is er nog steeds geen Helmonds armoedebeleid. Het is de hoogste tijd dat actie wordt ondernomen en dat er een goed onderbouwd beleid komt, waar voldoende middelen voor wordt uitgetrokken. Het college mag deze mensen niet langer in de kou laten staan!

Op het gebied van milieu zijn de afgelopen jaren mooie doelstellingen geformuleerd. De Strategische Milieuvisie 2007-2011 bevat goede ambities. GroenLinks zal er bovenop zitten zodat deze ambities ook daadwerkelijk worden uitgevoerd. Het is in Helmond namelijk niet vanzelfsprekend dat de ambities die worden gesteld, ook worden gerealiseerd.

Een treffend voorbeeld daarvan is het Helmondse fietsbeleid. Bij vaststelling van het plan 'Helmond Mobiel 2015' is op initiatief van GroenLinks, met raadsbrede steun, vastgelegd het aandeel van vervoer per fiets binnen de stad te verhogen van 30% nu tot 40% in 2015. Bij de Voorjaarsnota werden we echter zwaar teleurgesteld. Want in plaats van een forse verhoging van de 200.000 euro die Helmond jaarlijks uitrekt voor haar fietsbeleid, heeft het college het budget voor fietsbeleid gehalveerd. Of dat logisch is? Allerminst!

Ook op het gebied van openbaar vervoer ligt een pijnpunt. Het lukt het college namelijk maar niet om Helmond aan te sluiten op het Nachtnet van de Nederlandse Spoorwegen, terwijl de volledige raad de intentie daartoe heeft uitgesproken. Deze discussie wordt dit najaar vervolgd.

Een van de grootste problemen in aanloop naar 2010 lijkt zich af te gaan spelen op de woningmarkt. Helmond lijkt zich met haar eigen Woonvisie in de vingers te snijden. In deze vorig jaar vastgestelde visie is namelijk opgenomen dat Helmond in 2015 de grens van de 100.000 inwoners gepasseerd dient te zijn. Om dit inwonersaantal te bereiken worden er steeds weer nieuwe bouwplannen ontwikkeld, terwijl de markt het aanbod nu al niet meer lijkt aan te kunnen. GroenLinks pleit ervoor dat er wordt gebouwd voor de behoefte van de markt, dus minder en met het accent op betaalbare woningen.

En natuurlijk houden we ook de situatie van de thuiszorg nauwlettend in de gaten. Er spelen zich op dit vlak momenteel grote problemen af in Helmond. Wethouder Boetzkes gaf aan een half jaar nodig te hebben om de problemen op orde te hebben. Laten we hopen dat dit gaat lukken.

Genoeg werk te doen dus. Na de zomervakantie gaan Rudi en ik er weer vol tegenaan!

Rest me nog jullie een prettige vakantie toe te wensen!

Paul Smeulders
BurgercommissielidGroenLinks

enter

4reacties

Smeulders: Het Helmondse Centrumplan

Column Paul SmeuldersNaar alle waarschijnlijkheid stelt de gemeenteraad volgende week het Centrumplan vast. Deze plannen omvatten een verdubbeling van het Helmondse Centrum. Het is een goed streven dat Helmond meer mensen uit de stad en regio aan zich wenst te binden. Bepaalde uitbreiding en upgrading is dus zeker gewenst. Toch heeft GroenLinks bij de behandeling van het Centrumplan vraagtekens gesteld bij de ambities van dit plan. De gemeente trekt bijna 24 miljoen euro uit voor de realisatie van het plan. Een enorm bedrag, terwijl er bij het plan de nodige vraagtekens kunnen worden gesteld. Zo hebben we het idee dat dit plan een teveel aan winkels en woningen omhelst en dat het teveel inzet op de aantrekking van autoverkeer naar het hart van de stad.

In perspublicaties is gebleken dat de geplande productie voor de wijk Suytkade ernstig onder druk staat. De planning voor Brandevoort raakt verder achter op. Over de verkoop van het eerste deel van De Groene Loper horen wij zorgelijke verhalen. De verkoop van nieuwe woningen in de herstructurering van de Binnenstad stagneert. En recent bereikte ons het bericht dat er in Helmond meer dan 1000 bestaande woningen te koop staan. Er is nogal wat gaande op de Helmondse woningmarkt.

Verder blijkt uit het mede door het Helmondse college opgestelde Mozaïek van BrabantStad dat Brabant, bij een ongewijzigd beleid, in de periode tot 2046 wordt geconfronteerd met een krimpende bevolking, waarbij in grote delen de krimp tot 30% kan oplopen. Er zijn dus genoeg redenen om aan te nemen dat Helmond waarschijnlijk niet snel meer groeit.

Hoe reëel is het dan om nog eens zo’n 900 huizen in het Centrum in de markt te willen zetten? Dit zullen voornamelijk appartementen zijn, waar er in Helmond al veel van zijn en waarvan er al veel van worden gebouwd. De beperkte groei van Helmond heeft ook consequenties voor het aantal winkels dat nodig is. Daar moet namelijk wel iemand gaan shoppen. Hoe verstandig is er dan om ontzettend veel gemeenschapsgeld te stoppen in het verdubbelen van het winkelaanbod?

Met de ontwikkeling van de mobiliteit roeit de gemeente met deze plannen tegen de stroom in. Er is een steeds groter wordende maatschappelijke druk om in kader van luchtverontreiniging stadscentra autoluw te maken, met transferia te werken en met openbaar vervoer. Maar wat in deze plannen vooral opvalt, zijn de ontzettend veel (2081!) parkeerplaatsen die zijn opgenomen.

Het Centrum van Helmond moet op een aantrekkelijker en hoger niveau worden getild. Maar de schaal, de maat en inhoud van dit Centrumplan is te groot en hoog gegrepen, en mijns inziens is het in financieel ook allemaal erg onzeker.

Waarschijnlijk besluit de Helmondse raad om het Centrumplan toch door te zetten. Dan is het van belang dat er voor een fasering wordt gekozen die haalbaar is en dat er voor wordt gezorgd dat het hele Centrum niet 20 jaar op zijn kop staat. De leefbaarheid van het Centrum moet centraal blijven staan.

Paul Smeulders
Burgercommissielid GroenLinks
GroenLinks

9reacties

Smeulders: sociale werkvoorziening

Column Paul Smeulders

Afgelopen week is de Atlas voor Gemeenten weer verschenen. Voor de tiende keer op rij werden de vijftig grootste gemeenten van Nederland onderzocht op punten als economische groei, huizenprijzen, aantrekkelijkheid van de woonomgeving, en werkeloosheid. Conclusie: met de steden gaat het economisch gezien steeds beter. Er is één grote maar: er zijn te veel mensen die er niet in slagen van die economische verbetering te profiteren. Zowel in grote als in minder grote steden wonen relatief veel langdurige werklozen en werkloze jongeren die maar geen baan kunnen vinden.

Op de ranglijst van gemeenten met 'onnodige werkloosheid' (dat is langdurige werkloosheid in een omgeving met veel kansen op de arbeidsmarkt) komt Helmond er bekaaid vanaf. Van de vijftig onderzochte gemeenten scoort Rotterdam het slechtst, gevolgd door Helmond en Amsterdam. Met dat in het achterhoofd houdende verzoek ik u de onderstaande tekst goed in u op te nemen.

In onze regio geeft de Atlant Groep uitvoering aan de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW). De Atlant Groep heeft sinds 2002 jaarlijks gemiddeld een positief resultaat behaald van € 1,95 miljoen. Vanwege vermenging van WSW- en re-integratie activiteiten van de Atlant Groep, is hieruit niet direct te concluderen of de WSW-subsidie volledig wordt ingezet voor de doelgroep.

Nu blijkt uit jaarrekeningen van Atlant dat er in 2007 op re-integratie een negatief resultaat is gerealiseerd van € 930.000. WSW gaf in 2007 een positief resultaat van € 3.334.000. Tegelijkertijd telde de WSW wachtlijst eind 2007 318 personen. De gemiddelde wachttijd voor een nieuwe WSW-geïndiceerde bedraagt ongeveer 2 jaar.

De WSW-subsidie is er juist voor bedoeld om zoveel mogelijk WSW-geïndiceerden te helpen aan een passende arbeidsplaats en begeleiding. Het is voor GroenLinks dan ook onacceptabel dat het positieve resultaat in de uitvoering van de WSW in onze regio gebruikt wordt om de tekorten in de re-integratie activiteiten van Atlant te dekken, en verder gedeeltelijk terugvloeit naar de kas van de diverse gemeenten. Dit terwijl er nog honderden mensen op de wachtlijst staan, met een veel te lange wachttijd!

Tijdens de vergadering van de gemeenteraad van Helmond van 1 april heeft GroenLinks-raadslid Rudi van der Made middels een motie gepoogd om de gemeenteraad te laten uitspreken dat (ik citeer) "het verkorten van de wachtlijst en wachttijd een hogere prioriteit heeft dan het realiseren van een positief financieel resultaat in de uitvoering van de WSW". Helaas heeft de motie geen meerderheid gekregen.

De Helmondse politiek moet zich schamen.

Paul Smeulders
BurgercommissielidGroenLinks

enter

4reacties

Smeulders: de soap rond Helmond Sport

Column Paul Smeulders

Ik schrijf dinsdag 19 februari 2008. Een jaar nadat de meerderheid van de raad besloot dat de toekomst van Helmond Sport in haar huidige locatie op de Braak zou liggen, wordt er gesproken over de uitwerking van dat besluit.

De plannen die voorlagen om de veiligheidssituatie op de Braak te verbeteren, behelsden een investering van 2.4 miljoen in de verplaatsing van velden, de aanleg van twee kunstgrasvelden en het aanleggen van ontsluitingsweg en van extra parkeervoorzieningen. De gemeente zou deze kosten voor haar rekening nemen. Van Helmond Sport werd verwacht voor ongeveer 1,5 miljoen aan haar stadion te vertimmeren. Met deze wijzigingen kan Helmond Sport de komende 10 jaar fysiek op De Braak vooruit in een veilige en bereikbare omgeving.

Het leek ons van belang dat er duidelijkheid kwam voor alle betrokkenen. Dat bleek helaas niet het geval. Alleen GroenLinks en in mindere mate de SP bleken voorstander van deze plannen. In de ogen van de andere partijen bleven er ook met deze verbeteringen teveel problemen bestaan. Ze pleitten alsnog voor nieuw stadion. En niet zomaar één. Het meerderheidsadvies op het eind van de avond luidde dat de gemeente onderzoek moet doen naar een multifunctionele accommodatie waarin een nieuw stadion, zwembad en sporthallen zijn ondergebracht.

De komst van een multifunctionele accommodatie is mijns inziens super positief voor Helmond. Ik ben alleen razend benieuwd hoe men dit denkt te bekostigen. Een jaar geleden is de optie om te komen tot een nieuw stadion van tafel gegaan omdat het niet te betalen bleek. Nu wordt opnieuw onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van een veel groter complex.

Over de plek waar deze hypermoderne accommodatie moet verrijzen is de raad intens verdeeld: het CDA kiest voor de Braak, de voorkeur van de Combinatie gaat uit naar Berkendonk en de PvdA neigt naar het Hartmann terrein. Ach: het doet er niet toe. De plannen zullen een utopie blijken.

In afwachting van een conclusie die iedereen kan raden – te duur – gebeurt er niets. Geen zekerheid over het veldenaantal, geen kunstgras, geen nieuwe ontsluiting. Geen betere veiligheid. Er komt dus de komende jaren geen enkele oplossing voor de korte termijn problematiek waarmee Helmond Sport te kampen heeft. Ik durf het sowieso te betwijfelen of deze raad nog voor het eind van haar zittingsduur (de volgende verkiezingen zijn maart 2010) tot een besluit komt.

2.4 miljoen euro voor verbeteringen is veel. Ik ben alleen erg benieuwd voor hoeveel euro aan ambtenaaruren er over een tig aantal jaar aan deze kwestie zijn gespendeerd.

De accommodatie van Helmond Sport: een soap zonder eind.

Paul Smeulders
BurgercommissielidGroenLinks

enter

PS Voor de liefhebbers zijn via deze link de bijdragen van de verschillende partijen te beluisteren.