Buiten is het 14 graden, binnen zit al 15 jaar 😻

De weblog van Helmond

meer over deze weblog »
Op de weblog kun je over Helmond praten, huilen en lachen.
Alle berichten op onze voorpagina zijn actueel of gaan langer mee dan de waan van de dag. Vrijwel dagelijks plaatsen wij iets nieuws.
Onder elk bericht staan de reacties (inmiddels al 102.546 sinds de start van de weblog in mei 2005) van andere Helmonders. Alleen lezen wat anderen schreven kan, leuker is het natuurlijk als jij ook jouw on-topic (?) reactie geeft.
6reacties

Column Paul SmeuldersZoals bekend wordt Brandevoort doorkruist door twee hoogspanningsmasten. De gemeente Helmond is van plan om de 380kV en de 150kV masten op een tracé samen te voegen. Nadat me hierover enkele signalen bereikten van verontruste bewoners, toog ik woensdagavond 24 september naar Brandevoort om de informatieavond over de gemeentelijke plannen bij te wonen.

Het lukte de gemeente niet om de twijfels van de toehoorders weg te nemen. De elektriciteitskabels brengen namelijk nogal wat gezondheidsrisico’s met zich mee. Zo kunnen de magnetische velden volgens de Gezondheidsraad elektrische stroompjes in het lichaam opwekken. Die kunnen de werking van zenuwen en spieren verstoren of voor lichtflitsen in het oog zorgen. Verder is uit internationaal onderzoek gebleken dat er een statistisch verband bestaat tussen het langdurig verblijven in de buurt van bovengrondse hoogspanningslijnen (scholen, crèches, kinderopvang of woningen) en het percentage waarin leukemie (bloedkanker) voorkomt bij kinderen tot vijftien jaar. Het ministerie van VROM adviseert gemeenten en provincies bij de vaststelling van bestemmingsplannen nieuwe situaties te voorkomen waarin kinderen langdurig bij spanningslijnen verblijven.

In Nederland is het niet duidelijk welke afstand masten minimaal moeten hebben ten opzichte van bebouwing. Toch pleit het niet voor de Helmondse situatie dat het nieuwe tracé dichter bij de bebouwing komt te lopen dan in veel Europese landen is toegestaan.

Minder belangrijk, maar toch ook het vernoemen waard is dat de lelijke masten storend zijn voor de kwaliteitsuitstraling van de wijk, in het bijzonder in de nabijheid van woningen. Komt bij dat de locaties van de masten in de loop der tijd door de gemeente zijn gewijzigd, zodat mensen die in 2001 bewust gekozen hebben voor een appartement waar geen mast direct voor de deur staat, daar nu wel mee geconfronteerd worden. Het mag duidelijk zijn: de gemeente Helmond maakt in dezen geen sterke indruk.

Elders in het land worden steeds meer electriciteitskabels ondergronds gelegd. Ik vind dat deze optie in Brandevoort serieus moet worden bekeken. Het ondergronds leggen van de kabels is immers zowel beter voor de veiligheid als voor het uitzicht. En het ondergronds leggen van de kabels mag dan weliswaar in aanleg duurder zijn, het onderhoud is voordeliger.

De Helmondse gemeenteraad moet waarschijnlijk eind dit jaar een finaal besluit nemen over de hoogspanningsmasten in Brandevoort. Dit is de laatste mogelijkheid om tot een geschikte oplossing te komen voor een probleem dat eigenlijk al vóór de realisatie van Brandevoort had moeten zijn verholpen.

Paul Smeulders
BurgercommissielidGroenLinks

enter

6 reacties:

Mij lijkt het gevaar van die hoogspanningsmasten wel mee te vallen. De gemeente ook zo te lezen.

Beantwoorden

Je zou maar net een huis gekocht hebben waar na een jaar een mast voor je huis komt te staan. Verkoopt ook niet echt makkelijk meer.

Die kabels moeten gewoon onder de grond. We leven niet meer in de middeleeuwen.

Het enige waar naar gekeken wordt is wat het kost. Er wordt gewoon gekeken naar de goedkoopste oplossing, dat is toch simpel? Voor de rest jammer dan..

Beantwoorden

Gezien de inhoud van het artikel heeft Paul de VROM circulaire ” hoogspanningslijnen” goed gelezen / overgeschreven. Daar is geen woord frans bij. De informatieavond was voor ondergetekende aanleiding om het college van B&W schriftelijke vragen te stellen ( zie http://www.helmondsebelangen.nl ) Goed Paul doet daar om verstandige (?) reden maar geen melding van in zijn “column”. Hij en mogelijk GL willen schijnbaar politiek scoren op dit onderwerp? Helmondse Belangen wil alleen maar weten of de plannen overeenkomen met de kaders die de gemeenteraad m.b.t. de gezondheidsaspecten begin dit jaar heeft gesteld en opheldering van de “verwarring” over de ondergondse aanlegkosten wegnemen. Blog-ze verder!
M.vr.gr.

Berry Smits
fractievoorzitter Helmondse Belangen

Beantwoorden
Berry Smits Helmondse Belangen

@Berry Smits
Er zullen wel politieke spelletjes achter uw opmerking schuil gaan, maar een scorende spits wordt over het algemeen beter gewaardeerd dan een dan een voorzitter die wat vragen.

Beantwoorden

Berry, ik reageer graag op je inzending.

Van ons gesprek op de informatieavond en uit het artikeltje in de krant n.a.v. jullie vragen aan het college wist ik dat ook Helmondse Belangen met dit onderwerp bezig is. Jij stelt het college schriftelijke vragen over de situatie, ik wijd er mijn column aan. Allebei legitieme manieren om hetzelfde te bereiken: een goede situatie voor de mensen in Brandevoort.

Wanneer ik op deze plek aandacht besteed aan de masten in Brandevoort, lijkt me dat geen teken van ‘willen scoren’ maar van het via moderne communicatietechniek communiceren met de inwoners van Helmond.

Beantwoorden

Hoogspanningsmasten levensgevaarlijk door Inge Lengton
Delft – De nog te bouwen hoogspanningmasten van Tennet zijn levensgevaarlijk, omdat ze leukemie en alzheimer kunnen veroorzaken.

Dat blijkt volgens het ministerie van VROM uit wetenschappelijk onderzoek. Negen gezinnen uit Delft en Pijnacker zullen vanwege de dreiging moeten verhuizen. Hun woningen liggen zo dicht bij het nieuwe elektriciteits-tracé, dat hun gezondheid in het geding is gekomen. De huizen staan bij VROM op de gevarenlijst. Het magneetveld dat om de elektriciteitskabels heen ligt kan bij kinderen namelijk leukemie veroorzaken. Volwassenen, zo blijkt uit recent onderzoek, zouden alzheimer kunnen krijgen.

Netwerkbeheerder Tennet gaat de gedupeerden een financieel aanbod doen. “We hebben al contact met ze gezocht”, laat woordvoerder Jelle Wils weten. “Ze hebben wat ons betreft twee mogelijkheden. Of we kopen ze uit of we bieden ze een compensatiebedrag aan, dat hun gezondheidsrisico en het lelijke aangezicht van de masten moet vergoeden.”

Ingenieur Luc Meijer, voorzitter van het actiecomité ‘NEE tegen bovengronds 380kV’, vreest echter dat er nog veel meer gezinnen de dupe kunnen worden van de hoogspanningskabels. “Het RIVM heeft onlangs geconcludeerd dat er nog geen afdoende onderzoek naar de straling is gedaan”, waarschuwt hij. “Het zou best eens kunnen zijn dat de normen die door het rijk worden gehanteerd niet streng genoeg zijn.”

Het ministerie van VROM, dat zijn goedkeuring aan de nieuwe hoogspanningsverbinding heeft verleend, blijkt inderdaad niet te kunnen garanderen dat de volksgezondheid ook niet op andere plekken in het geding komt. “Uitsluiten kan je nooit”, zegt Jan-Jaap Eikelboom, woordvoerder van milieuminister Cramer. “We hebben getracht om op zoveel mogelijk locaties afstand te houden van de hoogspanningskabels, maar we zitten natuurlijk wel in de overvolle Randstad. De situatie die we nu op papier hebben staan, is volgens ons de meest ideale.”

Voetbalclubs

Even dreigde er ook nog sprake te zijn dat sportpark Tanthof Zuid, waarop drie voetbalclubs en een naschoolse opvang zitten, ook de dupe zouden worden van de aanleg van het nieuwe elektriciteitstracé.

Tennet en de overheid hebben echter na uitvoerig protest van omwonenden besloten om de kabels daar ondergronds aan te leggen. Hierdoor zou er op deze locatie geen sprake meer zijn van gevaarlijke straling. Het hoogspanningstracé tussen Wateringen, Delft en Zoetermeer heeft in de regio al voor veel gekrakeel gezorgd. Bewoners zijn massaal tegen de lelijke en gevaarlijke kabels. Het rijk en energieleverancier Tennet willen echter haast maken met het nieuwe traject, dat vanaf 2010 moet worden aangelegd. Volgens hen komt de overvolle Randstad zonder de extra elektriciteitslijnen namelijk zonder stroom te zitten.

Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *